کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

Search
  To Search the Exact Phrase, Put the Phrase in the Double Quotes (“”). Like “History of Iran”
selection of all   
  • تعداد رکورد ها : 4756
جزوه قرآني (نيم جزء دوم از جزء ‎۱۲)
the statue of electronic publish :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
language :
Arabic
source type :
lithographic Books
registration number :
34750
digital source :
حاشيه ملا عبدالله به ضميمه حاشيه ميرزا عليرضا بر حاشيه ملا عبدالله
writer :
يزدي, ملا عبدالله بن حسين, -981ق.
the statue of electronic publish :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
language :
Arabic
source type :
lithographic Books
registration number :
21
digital source :
درة الغريزه في شرح الوجيزه [منبع الکترونیکی]
the statue of electronic publish :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
subject :
registration number :
14107
digital source :
نغمه و الهام
writer :
شيخ محمد, .
the statue of electronic publish :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
3925
digital source :
تذکرة الشعرا
writer :
دولتشاه , دولتشاه بن بختيشاه, قرن ‎9ق.-
the statue of electronic publish :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
4779
digital source :
مصباح الحرمين
writer :
شکوئی, عبدالجبار بن زین العابدین
the statue of electronic publish :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
15386
digital source :
سوانح الايام في مشاهدات الاعوام موسوم به سلسلة العارفين
writer :
شيرازي , داود
the statue of electronic publish :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
7411
digital source :
احکام عبادات [منبع الکترونیکی]
writer :
اشرفي, محمد بن مهدي, 1232-1315ق
the statue of electronic publish :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
16065
digital source :
  • تعداد رکورد ها : 4756

Total number of metadata

3,277,000

Number of Digital Resources

172,487,790

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

All Rights Reserved for Astan Quds Razavi.