کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 49
The Irano_ Lycian manuments: the principal antiquities of Xanthos and its regions as evidence for Iranian aspects of Achaemenid Lycia
نویسنده:
Shahbazi, A. Shapour, 1942_
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
13221
The heritage of Persia
نویسنده:
Frye, Richard Nelson
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
9979
The first book of ancient Mesopotamia and Persia
نویسنده:
Robinson, Charles Alexander
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
17798
Iran in the ancient East
نویسنده:
Herzfeld, Ernst E.
وضعیت نشر الکترونیکی :
London; New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
6254
The Persians
عنوان :
نویسنده:
Hicks, Jim
وضعیت نشر الکترونیکی :
Netherland B. V.: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11293
ح
عنوان :
نویسنده:
Khoshroo, Sajjad
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
38520
Perse: proto_ iraniens, Medes, Achemenides
نویسنده:
Ghrishman, Roman
وضعیت نشر الکترونیکی :
Paris: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
32073
ج
عنوان :
نویسنده:
Curtis, John
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
38627
Persepolis( Takht_i_Jamshid)
نویسنده:
Sami, Ali
وضعیت نشر الکترونیکی :
Shiraz: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21114
La Perse antique et la civilisation iranienne
نویسنده:
Huart, Clement, 1854 - 1926
وضعیت نشر الکترونیکی :
Paris: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
32067
  • تعداد رکورد ها : 49

تعداد کل فراداده ها

2,296,630

تعداد منبع دیجیتال

156,864,538

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .