کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

 
retrace only the metadata with digital sources
Search
  To Search the Exact Phrase, Put the Phrase in the Double Quotes (“”). Like “History of Iran”
selection of all   
  • تعداد رکورد ها : 39368
رساله وجوب نقاب و حرمت شراب به ضميمه ترجمه رساله عربيه امتناع شرب مسکرات
writer :
اصفهاني ، محمد مهدي
the statue of electronic publish :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
8206
digital source :
مرافعه حيوانات
writer :
سبزواري, اسماعيل بن محمدجعفر, 1224-1312ق.
the statue of electronic publish :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
language :
Turkish
source type :
lithographic Books
registration number :
25513
digital source :
صلوة مسعودي ترکي
writer :
سمرقندي، مسعود بن محمد، قرن ‎6ق.
the statue of electronic publish :
تاشکند: ,
language :
Turkish
source type :
lithographic Books
registration number :
31639
کتاب قمري مسمي بکنز المصائب
writer :
قمري، محمد تقي
the statue of electronic publish :
تبريز: [بي نا],
language :
Turkish
source type :
lithographic Books
registration number :
21937
بابر نامه موسوم به توزک بابري و فتوحات بابري
writer :
بابر, امپراتور هند, 888 -937ق.
the statue of electronic publish :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
259
digital source :
مصيبتنامه
writer :
عطار, محمد بن ابراهيم, ‎537؟ -627؟ق.
the statue of electronic publish :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
4778
digital source :
مجمع الدعوات کبير به ضميمه لئالي المحزونه
writer :
شمس، محمد علي
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
subject :
registration number :
49002
  • تعداد رکورد ها : 39368

Total number of metadata

2,021,676

Number of Digital Resources

147,586,769

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

All Rights Reserved for Astan Quds Razavi.