کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 68
The story book of the Shah or Legends of old Persia
نویسنده:
Sykes, Ella Constanee, d. 1939 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
10664
Iran
عنوان :
نویسنده:
Haas, William S., 1883_1956
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
6239
ج
عنوان :
نویسنده:
Modi, Jivanji Jamshedji
وضعیت نشر الکترونیکی :
Bambay: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره بايگاني راکد:
AU
Iran (Persia)
عنوان :
نویسنده:
Nasr, Seyyed Hossein
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
3258
Four hundned forty_ six Kings of Iran
نویسنده:
Wilber, Donald Newton
وضعیت نشر الکترونیکی :
Shiraz: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
5643
ج
عنوان :
نویسنده:
Roaffenel, G. D.
وضعیت نشر الکترونیکی :
Paris: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره بايگاني راکد:
AU
Iran and beyond: essays in Middle Eastern history in honor of Nikki R. Keddie
وضعیت نشر الکترونیکی :
California: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
35242
Parsi history
عنوان :
نویسنده:
Hodivala, Hormasji
وضعیت نشر الکترونیکی :
Bombay: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
31152
State and society in Iran; the eclipse of the Qajars and the emergence of the Pahlavis
نویسنده:
Katouzian, Homa
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
35220
Twenty years in Persia: a narriative of life under the last three shahs
نویسنده:
Wishard, John G.
وضعیت نشر الکترونیکی :
New YorkLondon: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
8131
  • تعداد رکورد ها : 68

تعداد کل فراداده ها

2,356,873

تعداد منبع دیجیتال

158,177,588

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .