کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

 
تنها فراداده‌های دارای منابع دیجیتالی را بازیابی کن
جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
Rouhollah from birth to exile
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
23298
Solutions manual to accompany an introduction to optical fibers
نویسنده:
Cherin, Allen H.
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
22656
منابع دیجیتالی :
Food and your weight
نویسنده:
Page, Louise
وضعیت نشر الکترونیکی :
Washington: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
37964
Converting Persia; religion and power in the Safavid Empire
نویسنده:
Jurdi Abisaab, Rula
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
37965
Troubled waters the geopolitics of the Caspian region
نویسنده:
Dekmejian, R. Hrair
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
37966
Interpretation of the meanings of the noble Quran in the English language
نویسنده:
Hilali, Mohammad Taqi_ ud_ Din
وضعیت نشر الکترونیکی :
Delhi: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
37967
Parts book D 85 A_ 21; no. 35001 and up
وضعیت نشر الکترونیکی :
Japan: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
37968
Pro scientia
عنوان :
وضعیت نشر الکترونیکی :
Gent: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره بايگاني راکد:
TI
Imam Ali Zain_ ul_ Abedin
نویسنده:
Lalljee, Yousuf N.
وضعیت نشر الکترونیکی :
Bombay: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
37970
Waistlines
عنوان :
نویسنده:
Bauer, W. W.
وضعیت نشر الکترونیکی :
United States America: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
37971

تعداد کل فراداده ها

2,013,379

تعداد منبع دیجیتال

141,439,563

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .