کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

Search
  To Search the Exact Phrase, Put the Phrase in the Double Quotes (“”). Like “History of Iran”
selection of all   
  • تعداد رکورد ها : 5
نان و حلوا به ضميمه شير و شکر. رباعيات بابا طاهر[منبع الکترونیکی]
writer :
شيخ بهائي, محمد بن حسين, 953 -‎1031ق
the statue of electronic publish :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
1943
digital source :
خلاصة الحساب به ضميمه فارسي هيئة. رساله سي فصل[منبع الکترونیکی]
writer :
قوشچي, علي بن محمد, - ‎879ق
the statue of electronic publish :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
language :
Arabic , Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
2668
digital source :
جامع عباسي
writer :
شيخ بهائي, محمد بن حسين, 953 -‎1031ق
the statue of electronic publish :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
5518
digital source :
خلاصة الحساب به ضميمه رساله فارسي هيئة. رساله سي فصل[منبع الکترونیکی]
writer :
قوشچي, علي بن محمد, - ‎879ق
the statue of electronic publish :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
language :
Arabic , Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
2636
digital source :
جامع عباسي
writer :
يزدي, محمد کاظم بن عبدالعظيم, 1247؟ -‎1338؟ق
the statue of electronic publish :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
5517
digital source :
  • تعداد رکورد ها : 5

Total number of metadata

2,585,908

Number of Digital Resources

167,261,262

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

All Rights Reserved for Astan Quds Razavi.