کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

Search
  To Search the Exact Phrase, Put the Phrase in the Double Quotes (“”). Like “History of Iran”
selection of all   
  • تعداد رکورد ها : 8
شرح بيست باب ملا مظفر في معرفة التقويم به ضميمه مدخل و منظوم
writer :
گنابادي ، مظفر بن محمد قاسم ، قرن 11
the statue of electronic publish :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
924
digital source :
شرح بيست باب ملا مظفر در معرفت تقويم به ضميمه مدخل و منظوم
writer :
گنابادي، مظفر بن محمد قاسم، قرن ‎11ق.
the statue of electronic publish :
[تهران]: [بي نا],
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
21481
شرح بيست باب ملا مظفر في معرفة التقويم به ضميمه مدخل و منظوم
writer :
گنابادي, مظفر بن محمد قاسم, قرن ‎11ق-
the statue of electronic publish :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
6392
digital source :
شرح بيست باب ملا مظفر در معرفت تقويم
writer :
گنابادي، مظفر بن محمد قاسم، قرن ‎11ق.
the statue of electronic publish :
[تهران]: [بي نا],
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
49706
شرح بيست باب ملا مظفر در معرفت تقويم به ضميمه مدخل و منظوم
writer :
گنابادي، مظفر بن محمد قاسم، قرن ‎11ق.
the statue of electronic publish :
[تهران]: [بي نا],
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
29649
شرح بيست باب ملا مظفر در معرفت تقويم
writer :
گنابادي، مظفر بن محمد قاسم، قرن ‎11ق.
the statue of electronic publish :
[تهران]: [بي نا],
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
49706
  • تعداد رکورد ها : 8

Total number of metadata

2,021,678

Number of Digital Resources

147,587,696

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

All Rights Reserved for Astan Quds Razavi.