کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

Search
  To Search the Exact Phrase, Put the Phrase in the Double Quotes (“”). Like “History of Iran”
selection of all   
  • تعداد رکورد ها : 25
اصلاح کلمات قرآنيه به ضميمه رساله مختصر در بيان تجويد قرآن
writer :
استرآبادي، محمد جعفر بن سيف‌الدين، 1198 - ‎1263ق.
the statue of electronic publish :
تهران: ,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
22739
اصلاح کلمات قرآنيه به ضميمه رساله مختصر در بيان تجويد قرآن
writer :
استرآبادي، محمد جعفر بن سيف‌الدين، 1198 - ‎1263ق.
the statue of electronic publish :
تهران: ,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
5310
قرآن کريم
عنوان :
writer :
جرجاني، محمد بن علي، - ‎838ق. تجويد قرآن
the statue of electronic publish :
تبريز: ,
source type :
lithographic Books
registration number :
30777
قرآن کريم
عنوان :
writer :
جرجاني، محمد بن علي، - ‎838ق. تجويد قرآن
the statue of electronic publish :
تهران: ,
source type :
lithographic Books
registration number :
46010
  • تعداد رکورد ها : 25

Total number of metadata

2,021,701

Number of Digital Resources

147,596,775

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

All Rights Reserved for Astan Quds Razavi.