کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

Search
  To Search the Exact Phrase, Put the Phrase in the Double Quotes (“”). Like “History of Iran”
selection of all   
  • تعداد رکورد ها : 63
کفاية الضرورة بضميمه رساله جزيره خضراء و بحر ابيض. رياحين الانشاء
writer :
موسوي شوشتري، محمد عباس بن علي اکبر، 1224 - ‎1306ق.
the statue of electronic publish :
لکهنو: ,
source type :
lithographic Books
registration number :
40228
digital source :
مخزن الانشاء
writer :
کلهر، محمد رضا بن محمد رحيم، 1245 - ‎1310ق.
the statue of electronic publish :
تهران: ,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
43732
[منشات قائم مقام]
writer :
قائم مقام، ابوالقاسم بن عيسي، 1193 - ‎1251ق.
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
4082
منشات قائم مقام به ضميمه شمايل خاقان. بعضي از قصائد و قطعات قائم مقام
writer :
قائم مقام، ابوالقاسم بن عيسي، 1193 - ‎1251ق.
the statue of electronic publish :
تبريز: ,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
2836
انشاء مفيد
writer :
دهلوي، پندت لچهي رام
the statue of electronic publish :
[کانپور]: ,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
47962
منشات حسنعلي خان امير نظام
writer :
اميرنظام گروسي، حسنعلي بن محمد صادق، 1236 - ‎1317ق.
the statue of electronic publish :
تبريز: احمد آقا تاجر کتابفروش,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
36256
  • تعداد رکورد ها : 63

Total number of metadata

2,021,678

Number of Digital Resources

147,593,885

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

All Rights Reserved for Astan Quds Razavi.