کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

Search
  To Search the Exact Phrase, Put the Phrase in the Double Quotes (“”). Like “History of Iran”
selection of all   
  • تعداد رکورد ها : 47
مخزن الانشاء
writer :
کلهر، محمد رضا بن محمد رحيم، 1245 - ‎1310ق.
the statue of electronic publish :
[تهران]: ,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
4064
[ترسل]
عنوان :
writer :
همداني، عبدالغفار
the statue of electronic publish :
[بي جا]: [بي نا],
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
34965
انشاي دلگشا
writer :
نثار دهلوي، نثار علي بن عبدالله، قرن ‎13ق.
the statue of electronic publish :
[کانپور]: ,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
3621
مخزن الانشاء
writer :
کلهر، محمد رضا بن محمد رحيم، 1245 - ‎1310ق.
the statue of electronic publish :
[تهران]: ,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
2837
منشاة حسنعلي خان امير نظام
writer :
اميرنظام گروسي، حسنعلي بن محمد صادق، 1236 - ‎1317ق.
the statue of electronic publish :
[تهران]: حاج آقا تاجر کتابفروش تبريزي,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
31401
مخزن الانشاء
writer :
کلهر، محمد رضا بن محمد رحيم، 1245 - ‎1310ق.
the statue of electronic publish :
[تهران]: ,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
31168
مخزن الانشاء
writer :
کلهر، محمد رضا بن محمد رحيم، 1245 - ‎1310ق.
the statue of electronic publish :
تهران: ,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
3986
منشات معتمد الدوله فرهاد ميرزا
writer :
فرصت شيرازي، محمد نصير بن جعفر، 1271 - ‎1339ق.
the statue of electronic publish :
بمبئي: ,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
9398
منشات معتمد الدوله فرهاد ميرزا
writer :
فرصت شيرازي، محمد نصير بن جعفر، 1271 - ‎1339ق.
the statue of electronic publish :
بمبئي: ,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
6787
  • تعداد رکورد ها : 47

Total number of metadata

2,021,676

Number of Digital Resources

147,576,793

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

All Rights Reserved for Astan Quds Razavi.