کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

Search
  To Search the Exact Phrase, Put the Phrase in the Double Quotes (“”). Like “History of Iran”
selection of all   
  • تعداد رکورد ها : 31
مخزن الانشاء
writer :
کلهر، محمد رضا بن محمد رحيم، 1245 - ‎1310ق.
the statue of electronic publish :
[تهران]: ,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
4064
منتخب نفيس از آثار حضرت شيخ الرئيس
writer :
شيخ‌الرئيس قاجار، ابوالحسن بن محمد تقي، 1264 - ‎1336ق.
the statue of electronic publish :
بمبئي: ,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
9420
مخزن الانشاء
writer :
کلهر، محمد رضا بن محمد رحيم، 1245 - ‎1310ق.
the statue of electronic publish :
[تهران]: ,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
2837
منشاة حسنعلي خان امير نظام
writer :
اميرنظام گروسي، حسنعلي بن محمد صادق، 1236 - ‎1317ق.
the statue of electronic publish :
[تهران]: حاج آقا تاجر کتابفروش تبريزي,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
31401
مخزن الانشاء
writer :
کلهر، محمد رضا بن محمد رحيم، 1245 - ‎1310ق.
the statue of electronic publish :
[تهران]: ,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
31168
مخزن الانشاء
writer :
کلهر، محمد رضا بن محمد رحيم، 1245 - ‎1310ق.
the statue of electronic publish :
تهران: ,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
3986
مخزن الانشاء
writer :
کلهر، محمد رضا بن محمد رحيم، 1245 - ‎1310ق.
the statue of electronic publish :
[تهران]: ,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
10055
مخزن الانشاء
writer :
کلهر، محمد رضا بن محمد رحيم، 1245 - ‎1310ق.
the statue of electronic publish :
تهران: ,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
10056
منتخب نفيس از آثار حضرت شيخ الرئيس
writer :
شيخ‌الرئيس قاجار، ابوالحسن بن محمد تقي، 1264 - ‎1336ق.
the statue of electronic publish :
بمبئي: ,
language :
Farsi
source type :
lithographic Books
registration number :
3914
  • تعداد رکورد ها : 31

Total number of metadata

2,021,676

Number of Digital Resources

147,576,793

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

All Rights Reserved for Astan Quds Razavi.