کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

 
تنها فراداده‌های دارای منابع دیجیتالی را بازیابی کن
جستجو
  To Search the Exact Phrase, Put the Phrase in the Double Quotes (“”). Like “History of Iran”
انتخاب همه   
Solutions manual to accompany an introduction to optical fibers
نویسنده:
Cherin, Allen H.
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
22656
منابع دیجیتالی :
Rouhollah from birth to exile
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
23298
Food and your weight
نویسنده:
Page, Louise
وضعیت نشر الکترونیکی :
Washington: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
37964
Converting Persia; religion and power in the Safavid Empire
نویسنده:
Jurdi Abisaab, Rula
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
37965
Troubled waters the geopolitics of the Caspian region
نویسنده:
Dekmejian, R. Hrair
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
37966
Interpretation of the meanings of the noble Quran in the English language
نویسنده:
Hilali, Mohammad Taqi_ ud_ Din
وضعیت نشر الکترونیکی :
Delhi: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
37967
Parts book D 85 A_ 21; no. 35001 and up
وضعیت نشر الکترونیکی :
Japan: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
37968
Pro scientia
عنوان :
وضعیت نشر الکترونیکی :
Gent: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره بايگاني راکد:
TI
Imam Ali Zain_ ul_ Abedin
نویسنده:
Lalljee, Yousuf N.
وضعیت نشر الکترونیکی :
Bombay: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
37970
Waistlines
عنوان :
نویسنده:
Bauer, W. W.
وضعیت نشر الکترونیکی :
United States America: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
37971

تعداد کل فراداده ها

2,013,374

تعداد منبع دیجیتال

141,432,586

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .