کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 20
ج
عنوان :
نویسنده:
Khan, Masood Ali
وضعیت نشر الکترونیکی :
Jaipur: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره بايگاني راکد:
AU
<The> sociological study of religion
نویسنده:
Scharf, Betty R.
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
BL60 .S28 1971
Religion and the making of society: essays in social theology
نویسنده:
Davis, Charles, 1923_
وضعیت نشر الکترونیکی :
Cambridge: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
7510
Karl Marx and religion; in Europe and India
نویسنده:
Ling, Trevor
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
6379
More than belief: a materialist theory of religion
نویسنده:
Vasquez, Manuel A.
وضعیت نشر الکترونیکی :
Oxford; New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
BL51 .V38 2011
<The> new Blackwell companion to the sociology of religion
نویسنده:
Sociology of religion
وضعیت نشر الکترونیکی :
Chichester: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
BL60 .B53 2010
Religion, language, and power
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
BL50 .R42665 2008
Returning to religion: why a secular age is haunted by faith
نویسنده:
Benthall, Jonathan
وضعیت نشر الکترونیکی :
London; New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
BL60 .B39 2008
Religions in global society
نویسنده:
Beyer, Peter, 1949 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
London; New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
BL65.G55 B94 2006
Sociology of religion: critical concepts in sociology
وضعیت نشر الکترونیکی :
London; New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
BL60 .S6295 2007
  • تعداد رکورد ها : 20

تعداد کل فراداده ها

2,016,274

تعداد منبع دیجیتال

143,874,310

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .