کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
اسناد موقوفات بلوک غار و فشاپويه از آغاز تا پايان دوره ناصري
نویسنده:
رضايي، اميد، ‎1349 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
قم: سازمان اوقاف و امور خيريه، انتشارات اسوه,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
7715126
تاريخ خاندان قاجار
نویسنده:
خزايي، عليرضا، ‎1379 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نگار تابان,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111143309
منتخب التواريخ
نویسنده:
صديق الممالک، ابراهيم بن اسدالله، 1257 - ‎1327ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: محمد علي علمي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
32115
تاريخ بنيان قاجار، پيدايش طايفه قاجار تا حرکت محمدخان کبير از بند کريمخان
نویسنده:
جهانسوز، رضا، 1301 - ‎1335.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1150130
قانون قزويني
نویسنده:
قزويني، محمد يحيي بن محمد شفيع، قرن ‎12ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: طلايه,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1183221
لطائف غيبيه
نویسنده:
مجدالملک لواساني، محمد
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
136997
تاريخ ايران
نویسنده:
سايکس، پرسي مولزورث، 1867 - ‎1945م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: کتابفروشي زوار,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
3323228
خاطرات کلنل کاساکوفسکي
نویسنده:
جلي، عباسقلي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: اميرکبير,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
653750
اکسيرالتواريخ (تاريخ قاجاريه از آغاز تا سال ‎۱۲۵۹ق.)
نویسنده:
اعتضادالسلطنه، عليقلي بن فتحعلي، 1234 - ‎1298ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: موسسه انتشارات ويسمن,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
7779610

تعداد کل فراداده ها

2,296,630

تعداد منبع دیجیتال

156,886,822

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .