کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
فرهنگ تلميحات (اشارات اساطيري، داستاني، تاريخي، مذهبي در ادبيات فارسي)
نویسنده:
شميسا، سيروس، ‎1328 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: ميترا,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ویرایش:
[ويرايش؟]
لسان العرب
نویسنده:
ابن منظور، محمد بن مکرم، 630 - ‎711ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
قاهره: المکتبة التوفيقية,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11649656
فرهنگ واژه‌شناسي فارسي
نویسنده:
شيرواني، محمدرضا، ‎1326 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: آگاه,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11365457
منابع دیجیتالی :
فرهنگ لغات عاميانه و معاصر شامل لغات و ترکيبات عاميانه و واژه‌هاي نو و متداول در آثار نويسندگان معاصر فارسي
نویسنده:
ثروت، منصور، ‎1327 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: سخن,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ویرایش:
[ويرايش ‎2]
منابع دیجیتالی :
شرح مشکلات تاريخ جهانگشاي جويني
نویسنده:
خاتمي، احمد، ‎1339 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: پايا,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
232142
منابع دیجیتالی :
چکيده ترجمه التحقيق في کلمات‌القرآن
نویسنده:
مصطفوي، حسن، 1297 - ‎1384.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نشر قرآن و اهل بيت نبوت (ع),
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111216066
منابع دیجیتالی :
القرآن المفسر باعراب ميسر مع معجم ملحق لمعاني الحروف و تعريف المفردات
نویسنده:
مويد، احمدعلي اسماعيل
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دارالمحجة البيضاء,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
6121127
منابع دیجیتالی :
واژه‌نامه شصت و هفت گويش ايراني
نویسنده:
کيا، محمدصادق، ‎1299 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11668113
منابع دیجیتالی :
ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ القرآن
نویسنده:
خسروي حسيني، غلامرضا
وضعیت نشر الکترونیکی :
قم: المکتبة المرتضوية لاحياء ال‌آثار الجعفرية,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11864819
منابع دیجیتالی :
لغات کليله و دمنه و گلستان و مرزبان‌نامه و چهارمقاله و کتب ديگر ادبي...
نویسنده:
خسروشاهي، رضا
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: کتابفروشي تهران ـ اپيکور,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1221035

تعداد کل فراداده ها

2,585,903

تعداد منبع دیجیتال

167,078,202

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .