کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
التمثيل و المحاضره
نویسنده:
حلو، عبدالفتاح محمد
وضعیت نشر الکترونیکی :
القاهره: داراحياء الکتب العربيه,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1331238
معجم کنوز الامثال و الحکم العربية (النثرية و الشعرية)
نویسنده:
خلايلي، کمال، ‎1950 - م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: مکتبة لبنان ناشرون,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
3256481
مجمع الامثال
نویسنده:
ميداني، احمد بن محمد، - ‎518ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دار الخلافه,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
121378
...الامثال
عنوان :
نویسنده:
بساک، محمد بن احمد
وضعیت نشر الکترونیکی :
حيدرآباد الدکن: مطبعه مجلس دائره‌االمعارف العثمانيه,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1321341
قاموس الحکم و الامثال
نویسنده:
شيخاني، سمير
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: موسسه عزالدين,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11153659
افعل من کذا
نویسنده:
کردي، علي ابراهيم
وضعیت نشر الکترونیکی :
دمشق: دار سعدالدين,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
152298
امثال و حکم مشابه در عربي و فارسي
نویسنده:
قهرماني، علي‌اصغر
وضعیت نشر الکترونیکی :
تبريز: احرار,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
4154425
فرهنگ ريشه‌اي لغات "منجد الطلاب" بضميمه فرائد الادب
نویسنده:
بندرريگي، محمد، ‎1325 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: اسلامي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11678156
معجم الامثال العربية
نویسنده:
شمسي باشا، خيرالدين
وضعیت نشر الکترونیکی :
رياض: مرکز الملک فيصل,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11387441
شذالرياحين في الحکم الثمين: حکم و امثال
نویسنده:
عيسي، انعام محمد
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: عالم الکتب,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11481569

تعداد کل فراداده ها

2,734,433

تعداد منبع دیجیتال

169,540,458

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .