کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
الفکاهة عند العرب
نویسنده:
دبس، لطفي عثمان
وضعیت نشر الکترونیکی :
عمان: دار وائل,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11711424
احسن الطرائف
نویسنده:
منصوري، علي
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: موسسة البلاغ,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11648637
سبد اشعب
عنوان :
نویسنده:
بخت مينو، مرجان، ‎1349 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مينو,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11573128
نکت الهميان في نکت العميان
نویسنده:
صفدي، خليل بن ايبک، 696 - ‎764ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دارالکتب العلمية,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
583176
جحاي ستاره‌شناس
نویسنده:
بخت مينو، مرجان، ‎1349 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مينو,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11642663
لکل مقام مقال = من طرائف الحکم و لطائف الاحاديث و الامثال
نویسنده:
صائغ عاملي، جعفر
وضعیت نشر الکترونیکی :
[بيروت]: دارالمحجة البيضاء: دارالصفوة: موسسة الصائغ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11632205
نوادر الندماء و طرائف الخلفاء
نویسنده:
درويش، جاسم ياسين محمد
وضعیت نشر الکترونیکی :
دمشق: تموز,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111125143
اشعب الطامع: اخباره و نوادره
نویسنده:
عکاوي، رحاب خضر
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دارالافاق الجديدة,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11624139
قطايف اللطايف
نویسنده:
ص. ر
وضعیت نشر الکترونیکی :
قاهره: مطبعة التأليف,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
135302
نوادر الظرفاء
نویسنده:
بکداش، محمدکمال
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: مطبعه المعارف,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1125968

تعداد کل فراداده ها

2,072,297

تعداد منبع دیجیتال

154,045,889

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .