کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
قواعد عمومي قراردادها
نویسنده:
مرتضوي، عبدالحميد، ‎1344 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نيکتاب,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11486747
مجموعه قراردادها
نویسنده:
ايران. وزارت امور خارجه
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11144787
قرارداد اختيار معامله (بررسي حقوقي و فقهي)
نویسنده:
حسين‌زاده، جواد، ‎1346 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11819255
فنون مذاکره و مهارت‌هاي قراردادنويسي
نویسنده:
ايران. قوانين و احکام
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: کتاب آوا,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111210052
حقوق مدني ‎۳ (مسئوليت قراردادي ضمانت‌هاي اجراي مفاد قرارداد)
نویسنده:
روديجاني، محمد مجتبي، ‎1361 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: کتاب آوا,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21226097
نمونه قراردادها شامل: قراردادها، اسناد، تعهدات...
نویسنده:
ساسان‌نژاد، اميرهوشنگ، ‎1322 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: فردوسي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11710079
مجموعه قراردادهاي مدرن ‎۴ (پيمانکار و کارفرما) پيمانکاري پيشرفته و پروژه‌هاي بزرگ...
نویسنده:
ايران. قوانين و احکام
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: جنگل، جاودانه,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11819036
مجموعه قراردادهاي مدرن ‎۳: خريد و فروش، سرمايه‌گذاري، مشارکت، نمايندگي...
نویسنده:
ايران. قوانين و احکام
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: جنگل، جاودانه,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11819033
تاثير سکوت در انعقاد و ايجاد عقد
نویسنده:
ايران. قوانين و احکام
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: انتشارات قانون يار,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111159990

تعداد کل فراداده ها

2,317,537

تعداد منبع دیجیتال

158,094,368

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .