کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 8
آفات، بيماري‌ها، نماتدها و علف‌هاي هرز سيب‌زميني و مديريت تلفيقي آنها
نویسنده:
ضيايي، معصومه
وضعیت نشر الکترونیکی :
اروميه: انتشارات جهاد دانشگاهي، واحد اروميه,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
SB‎608‎ /س‎93‎ ر‎87 1388.
آفات و بيماريهاي سيب‌زميني
نویسنده:
سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي. معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني. نشر آموزش کشاورزي
وضعیت نشر الکترونیکی :
کرج: سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي، معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني، نشر آموزش کشاورزي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
SB‎ 608‎ /س‎93‎آ‎7 1385
اصول و مباني نماتودشناسي گياهي
نویسنده:
احمدي، عليرضا
وضعیت نشر الکترونیکی :
اصفهان: جهاد دانشگاهي، واحد اصفهان,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
22111532
نماتدهاي انگل، بيماري‌زاي، گياهان زراعي
نویسنده:
احمدي، عليرضا
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نشر آموزش و ترويج کشاورزي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11697273
بررسي بيولژي نماتدمولدغده .Meloidogyne SPP و راههاي جلوگيري از خسارت آن
نویسنده:
اميدوار، مجيد
وضعیت نشر الکترونیکی :
کرج: دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111134928
اصول و مباني نماتودشناسي گياهي
نویسنده:
احمدي، عليرضا
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: سروا: آواي مسيح,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ویرایش:
[ويرايش ‎2؟]
نماتد گندم و کلياتي در مورد نماتدهاي گياهي
نویسنده:
زهسازيان، حسن
وضعیت نشر الکترونیکی :
تبريز: دانشگاه تبريز,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11544858
نماتدشناسي گياهي: اصول و نماتدهاي انگل و قرنطينه ايران
نویسنده:
علوي، احمد، ‎1282ـ
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: شاپور باروتي: احمد علوي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111416810
  • تعداد رکورد ها : 8

تعداد کل فراداده ها

3,307,934

تعداد منبع دیجیتال

177,379,642

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .