کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
The unconquerable
عنوان :
نویسنده:
MacInnes, Helen
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
1379
The kid was a killer
نویسنده:
Chessman, Caryl
وضعیت نشر الکترونیکی :
Greenwich: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
1157
Hired girl
عنوان :
نویسنده:
Simon, George
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
1159
Rabbit, run
عنوان :
نویسنده:
Updike, John
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
1160
Hawthorne: tales of his native land
وضعیت نشر الکترونیکی :
Boston: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
1175
The ponder heart
عنوان :
نویسنده:
Welty, Eudora
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
1180
To kill a mocking bird
نویسنده:
Lee, Harper, 1926_
وضعیت نشر الکترونیکی :
Middlesex: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
1187
The jungle
عنوان :
نویسنده:
Sinclair, Upton
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
1198
The three daughters of Madame Liang
نویسنده:
Buck, Pearl S. (Pearl Sydenstricker), 1892 - 1973
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
1199
Things fall apart
عنوان :
نویسنده:
Achebe, Chinua
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
1209

تعداد کل فراداده ها

2,021,803

تعداد منبع دیجیتال

148,159,275

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .