کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
The Voice of the foreign students
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
2222570
Advanced reading comprehension
نویسنده:
Mirzaei, Damirieh
وضعیت نشر الکترونیکی :
[Tehran]: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1331
English for international communication
وضعیت نشر الکترونیکی :
[Tehran]: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1345
Death of an Englishman
نویسنده:
Mowat, Diane
وضعیت نشر الکترونیکی :
[Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
468
Essential English
عنوان :
نویسنده:
Eckersley, C. E.
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1246
The blue pearl
عنوان :
نویسنده:
Heaton, Brian
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
2332
Learning English
عنوان :
نویسنده:
Beilhardt, Karl
وضعیت نشر الکترونیکی :
Stuttgart: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
2463
Reading and word study for students of English as a second language, high intermediate level
نویسنده:
Croft, Kenneth
وضعیت نشر الکترونیکی :
Englewood Cliffs, N. J.: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
20081
Break away: workbook
نویسنده:
Bolton, David
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
18819
Vocabulary
عنوان :
نویسنده:
Morgan, John
وضعیت نشر الکترونیکی :
[Tehran]: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
19847

تعداد کل فراداده ها

2,016,512

تعداد منبع دیجیتال

143,969,078

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .