کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
Modern Irarian conversations prepared for english speaking community in Iran
نویسنده:
Iravani, Rahim Motaghi
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
2222554
English for international communication
وضعیت نشر الکترونیکی :
[Tehran]: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1345
World_ Wide readers: here and there
نویسنده:
Ridout, Ronald
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
4411
Access to English getting on
نویسنده:
Coles, Michael
وضعیت نشر الکترونیکی :
Oxford: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
4445
ج
عنوان :
نویسنده:
Maidment, Stella
وضعیت نشر الکترونیکی :
[Tehran]: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره بايگاني راکد:
AU
ج
عنوان :
نویسنده:
Abrams, Sharon
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره بايگاني راکد:
AU
ج
عنوان :
نویسنده:
Abrams, Sharon
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره بايگاني راکد:
AU
ج
عنوان :
نویسنده:
Maidment, Stella
وضعیت نشر الکترونیکی :
[Tehran]: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره بايگاني راکد:
AU
Basic
عنوان :
نویسنده:
Ataiyan, Ali
وضعیت نشر الکترونیکی :
Isfahan: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره بايگاني راکد:
AU
ج
عنوان :
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره بايگاني راکد:
TI

تعداد کل فراداده ها

2,016,274

تعداد منبع دیجیتال

143,874,310

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .