کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 49
Oxford hammond essential atlas of the world
نویسنده:
Essentiul atlas of the world
وضعیت نشر الکترونیکی :
Oxford: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
453
Oxford hammond concise atlas of the world
نویسنده:
Concise atlas of the world
وضعیت نشر الکترونیکی :
Oxford: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
471
Planet earth MacMillan world atlas
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
18084
ج
عنوان :
نویسنده:
World reference atlas
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
38114
Earth
عنوان :
نویسنده:
Earth the world
وضعیت نشر الکترونیکی :
Sydney: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
G1021 .E2 2008
Nouvel atlas Bordas
نویسنده:
Serryn, Pierre
وضعیت نشر الکترونیکی :
Paris: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
27942
Mini atlas
عنوان :
وضعیت نشر الکترونیکی :
Edinburgh: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
13722
ج
عنوان :
وضعیت نشر الکترونیکی :
Madras: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره بايگاني راکد:
TI
The world atlas
عنوان :
نویسنده:
Bartholomew, John
وضعیت نشر الکترونیکی :
Edinburgh: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
22853
The times survey atlas of the world ...
نویسنده:
Bartholomew, J. G.
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
22973
  • تعداد رکورد ها : 49

تعداد کل فراداده ها

2,021,803

تعداد منبع دیجیتال

148,159,275

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .