کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 14
Persian miniatures
نویسنده:
Robinson, Basil William
وضعیت نشر الکترونیکی :
OxfordBruno CassirereHolland: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
10453
Mostly miniatures; an introduction to Persian paintings
نویسنده:
Grabar, Oleg
وضعیت نشر الکترونیکی :
Oxford: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
33019
Les Peintures des manuscrits Timurides
نویسنده:
Stchoukine, Ivan
وضعیت نشر الکترونیکی :
Paris: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
32029
Persische miniaturen
نویسنده:
Holter, Kurt
وضعیت نشر الکترونیکی :
Wien: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
24692
ج
عنوان :
نویسنده:
Welch, Stuart Cary
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره بايگاني راکد:
AU
Miniatures: Lahore museum collections
وضعیت نشر الکترونیکی :
Lahore: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
2222711
Persian miniature patintings
نویسنده:
Dimand, Maurice S.
وضعیت نشر الکترونیکی :
Millan: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
7162
Persian miniatures: a pictures book
نویسنده:
The Metropolitan Museum of Art
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1299
Persian drawings from the 14th through the 19th century
نویسنده:
Robinson, B. W.
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
19778
Persian miniatures from Ancient manuscripts
نویسنده:
Gray, Basil
وضعیت نشر الکترونیکی :
Itlay: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
37818
  • تعداد رکورد ها : 14

تعداد کل فراداده ها

2,020,705

تعداد منبع دیجیتال

147,105,961

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .