کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
Chemistry: a brief introduction
وضعیت نشر الکترونیکی :
Philadelphia: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
19846
Investigating chemistry
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
35793
Further topics in investigating chemistry
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
35794
Investigating chemistry; notes for teachers
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
35798
General chemistry
عنوان :
نویسنده:
Glinka, Nikolai Leonidovich, 1882 - 1965.
وضعیت نشر الکترونیکی :
Moscow: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
QD31.2 .G5313 1970
Chemistry for the applied sciences
نویسنده:
Steedman, W.
وضعیت نشر الکترونیکی :
Oxford: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
QD33 .S813 1970
General and inorganic chemistry
نویسنده:
Akhmetov, N. S. (Nail Sibgatovich)
وضعیت نشر الکترونیکی :
Moscow: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
QD31.2 .A3413 1987
<A> New certificate chemistry
نویسنده:
Holderness, A.
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره بايگاني راکد:
AU
General chemistry
عنوان :
نویسنده:
Glinka, Nikolai Leonidovich, 1882 - 1965.
وضعیت نشر الکترونیکی :
Moscow: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
QD31.2 .G5313 1970
ج
عنوان :
وضعیت نشر الکترونیکی :
Abingdon: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره بايگاني راکد:
TI

تعداد کل فراداده ها

2,016,274

تعداد منبع دیجیتال

143,874,310

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .