کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 16
Dictionary of cognitive psychology
نویسنده:
Stuart_ Hamilton, Ian
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
12125
Dictionary of key words in psychology
نویسنده:
Bruno, Frank Joe, 1930_
وضعیت نشر الکترونیکی :
LondonNew York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
9819
A dictionary of psychology
نویسنده:
Drever, James, 1873_1950
وضعیت نشر الکترونیکی :
Middlesex: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
9827
Key concepts in psychology
نویسنده:
Winstanley, Julie
وضعیت نشر الکترونیکی :
Houndmills: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
BF31 .W56 2006
APA dictionary of psychology
وضعیت نشر الکترونیکی :
Washington: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
BF31 .A65 2007
The encyclopedia of human behavior: psychology, psychiatry, and mental health
نویسنده:
Goldenson, Robert M.
وضعیت نشر الکترونیکی :
New york: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
BF31 .G6
<The> Cambridge dictionary of psychology
نویسنده:
Dictionary of psychology
وضعیت نشر الکترونیکی :
Cambridge; New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
BF31 .C28 2009
A comprehensive dictionary of psychological and psychoanalytical terms; a guide to usage
نویسنده:
English, Horace Bidwell
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
127964
A dictionary of psychology
نویسنده:
Colman, Andrew M.
وضعیت نشر الکترونیکی :
Oxford: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
BF31 .C65 2006
The concise dictionary of psychology
نویسنده:
Statt, David A.
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
22435
  • تعداد رکورد ها : 16

تعداد کل فراداده ها

2,016,230

تعداد منبع دیجیتال

143,607,834

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .