کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 11
Abstracts of papers
نویسنده:
International Geographical Congress (18th: 1950: Brazil)
وضعیت نشر الکترونیکی :
Rio de Janeiro: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
2222493
Comptes rendus du Congres International de Geographie Lisbonne 1949
نویسنده:
Congres International de Geographie( 1949: Lisbonne)
وضعیت نشر الکترونیکی :
Lisbonne: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
28079
International geography 1972= La geographie internationale
نویسنده:
La geographie internationale
وضعیت نشر الکترونیکی :
Montreal: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
19127
Programme
عنوان :
نویسنده:
General Assembly and International Geographical Congress (18th: 1976: Brazil)
وضعیت نشر الکترونیکی :
Brazil: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
23345
London essays in geography
نویسنده:
Jones, Rodwell
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
17472
Resumes des communications
نویسنده:
Congres International de Geographie (16e: 1949: Lisbonne)
وضعیت نشر الکترونیکی :
Lisbonne: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
32097
International geographical congress
نویسنده:
International Geographical Congress (21st: 1988: New Delhi)
وضعیت نشر الکترونیکی :
New Delhi: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
24878
General problems of geography and geosvstems modelling
نویسنده:
International Geography Congress (23th: 1976: Moscow)
وضعیت نشر الکترونیکی :
Moscow: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
34010
Regional geography= geographie regionale
نویسنده:
International Geographical Congress (23th: 1976: Moscow)
وضعیت نشر الکترونیکی :
Moscow: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
34011
International Geographical Congress
نویسنده:
International Geographical Congress (23ed: 1976: Moskva)
وضعیت نشر الکترونیکی :
Moskva: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
37904
  • تعداد رکورد ها : 11

تعداد کل فراداده ها

2,020,705

تعداد منبع دیجیتال

147,081,717

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .