کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
شطرنج براي نوآموزان (خود آموز کامل دوره مقدماتي) با ‎۴۵۰ تمرين و ‎۴۶۹ دياگرام
نویسنده:
صالحي مقدم، عزيزالله، ‎1314 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: فرزين,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11332753
آموزش شطرنج
نویسنده:
همت‌خواه، فرهاد، ‎1341 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: موسسه فرهنگي انتشاراتي عصر کتاب,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
387271
درسنامه ‎۱: راهنماي تاکتيک‌ها و ترکيب‌هاي شطرنج
نویسنده:
ايواشينکو
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نشر جوان,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111151214
خودآموز و دام گستري در بازي شطرنج
نویسنده:
زنوسکوـ بروسکي، يوگني آلکساندرويچ، ‎1884 - م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
[ تهران]: گلشائي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
558221
تاکتيکهاي برنده در شطرنج
نویسنده:
رضايي، رضا، ‎1335 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: هوش و ابتکار,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
314037
شطرنج راهي به پيروزي
نویسنده:
يانگ، ادوارد، ‎19؟ - م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: اميرنادر فاتحي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
341596
روش جديد آموزش شطرنج
نویسنده:
لطفي، عباس، ‎1306 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: فرزين,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
999040
آچمزي
عنوان :
نویسنده:
نجيب، ابوالقاسم، ‎1337 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: فرزين,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
11706108
پايه يک شطرنج
نویسنده:
فيروزيان، محمد، ‎1372 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: پژوهشگر برتر,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111185684
مات‌هاي دو حرکتي
نویسنده:
نجيب، ابوالقاسم، ‎1337 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: فرزين,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
11676738

تعداد کل فراداده ها

2,072,008

تعداد منبع دیجیتال

152,446,459

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .