کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
تا دري بگشايم
نویسنده:
اشرافي، زيبا
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: وزارت آموزش و پرورش، موسسه فرهنگي منادي تربيت,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11252232
از زخم قلب... خوانش شعر و گزينه‌ي شعرها
نویسنده:
شاملو، احمد، 1304 - ‎1379.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نشر چشمه,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
PIR‎ 8114‎ /الف‎85‎آ‎16 1379
ويژه‌نامه‌ي کنگره بزرگداشت فرخي يزدي
وضعیت نشر الکترونیکی :
يزد: دانشگاه يزد، دبيرخانه کنگره بزرگداشت فرخي يزدي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11341544
چهار فصل در بازخواني شعر
نویسنده:
اخوت، محمدرحيم، ‎1324 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: آگاه,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ویرایش:
[ويرايش ‎2؟]
صداهاي پرشورتر: نقد و تحليل شعر
نویسنده:
علايي، مشيت، ‎1330 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: اختران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
PIR‎ 3811‎ /ع‎76‎ص‎4
نيما و شعر پارسي: بررسي و نقد آثار نيما يوشيج
نویسنده:
شارق، بهمن
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: کتابخانه طهوري,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
431390
نگاهي به شعر نيما يوشيج: بحثي در چگونگي پيدايش نظامهاي شعري
نویسنده:
طبيب‌زاده، اميد، ‎1340 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نيلوفر,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11501562
اين روزها که مي‌گذرد: زيباشناسي و سير تحول شعر قيصر امين‌پور
نویسنده:
بهداروند، ارمغان، ‎1353 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نقش جهان,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11521607
زندگي و اشعار پروين اعتصامي
نویسنده:
اعتصامي، پروين، 1285 - ‎1320.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نامن: آسيم,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11514199
خاک و ابريشم: در ستايش حقيقت
نویسنده:
عنقايي، کسرا، ‎1346 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
شيراز: نويد شيراز,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11531992

تعداد کل فراداده ها

2,024,059

تعداد منبع دیجیتال

151,117,111

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .