کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
بانک آزمون پرستاري ويژه در بخش ICU [آي. سي. يو]
نویسنده:
شعباني، مريم، ‎1363 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: حکيم هيدجي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11813250
منابع دیجیتالی :
اصول و فنون پرستاري
نویسنده:
پاتر ـ افرون، پاتريشيا
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشکده پرستاري و مامايي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
RT‎ 41‎ /پ‎2‎الف‎6 1386
داروهاي ژنريک ايران با اقدامات پرستاري و مراقبت
نویسنده:
سامي، پوران، ‎1352 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: بشري,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11570171
تاريخ پرستاري
نویسنده:
شاداب، فاطمه، ‎1346 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: ققنوس,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111127799
اصول مراقبت از بيمار دوگاس: نگرشي جامع بر پرستاري
نویسنده:
دوگاس، بورلي ويتر
وضعیت نشر الکترونیکی :
تبريز: قاضي جهاني,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
11476337
بررسي و اقدامات پرستاري: جهت پرکتيشنرهاي پرستاري، قابل استفاده در بخشهاي باليني
نویسنده:
رفيعي، غضنفر، ‎1347 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: حکيم هيدجي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11670392
درآمدي بر انفورماتيک پرستاري
نویسنده:
صفدري، رضا، ‎1344 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: جعفري,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11812739
اصول و فنون پرستاري پوتر و پري: بر اساس سرفصل دروس کارشناسي
نویسنده:
نجفي، طاهره، ‎1364 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: جامعه‌نگر,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111198951

تعداد کل فراداده ها

3,308,044

تعداد منبع دیجیتال

178,889,100

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .