کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
پرداخت مواجب فراشان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
30340
اوارجه. التحاويل و التحاصيل. التحاويل. آقا محمدحسين تحويلدار نقدي. پرداخت مواجب خدام و بخورسوزان پنج کشيک آستان قدس توسط آقا محمدحسين تحويلدار نقدي
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دفتر اوارجه , ارباب التحاویل , مواجب , کارکنان , مشاغل , اقا محمد حسین، تحویلدار نقدی , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , موقوفات , کلات , نیشابور , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎2،3 , ‎6،7 , ‎10،11 , ‎14،15 , 20-‎1 , ‎17،18 , ‎1161ق , میرزا ابوالمعالی، خادم باشی کشیک دوم , میرزا تاج الدین علی، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرزا هدایت الله، خادم باشی کشیک چهارم , میرزا محمد اسماعیل، خادم باشی کشیک پنجم , میرزا عبدالحسین، خادم کشیک پنجم , میرسید محمد، خادم کشیک سوم , میرزا محمد مقیم، مدرس کشیک سوم , میرزا شفیع، خادم کشیک پنجم , میرزا ابوطالب، خادم کشیک دوم , میرزا محمد محسن، سرکشیک پنجم , میرزا حبیب الله، خادم کشیک پنجم , میرزا حیدر، خادم کشیک پنجم , اقا محمد سلیم، مدرس کشیک سوم , ملا محمد سعید، مدرس کشیک چهارم , میرزا محمد امین، خادم باشی کشیک اول , میرزا محمد علی، سرکشیک دوم , میرعلی نقی، مدرس کشیک اول , اقا عبدالله، خادم باشی کشیک سوم , میرزا ابراهیم، خادم کشیک دوم , میرزا عسگری بن میرزا رفیع، خادم کشیک دوم , میرزا اسحاق، بخورسوز کشیک چهارم , میرزا محمد حسین، سرکشیک چهارم , میرزا محمد علی بن میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , میرزا عبدالله، سرکشیک سوم , میرزا محمد مهدی، خادم باشی کشیک سوم , میرزا حسین، خادم کشیک پنجم , میرزا محمد حسین بن میرزا امین، خادم کشیک دوم , میرزا محمد معصوم، سرکشیک اول , میرزا عسگری بن میرزا شمس الدین، خادم کشیک دوم , میرزا کلب رضا بن میرزا عبدالعلی، خادم کشیک دوم , میرزا عبدالله بن میر اکبر، خادم کشیک دوم , میرزا علی اکبر بن میرزا عبدالله، خادم کشیک سوم , میرسید محمد بن میرزا عبدالله، خادم کشیک سوم , میرزا یوسف بن میرزین العابدین، خادم کشیک سوم , میرزا ابراهیم بن میرزا غیاث، خادم کشیک سوم , میرزا طاهر بن میرزا محمد، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرزا زین العابدین بن میرزا بدیع الملک، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرزا خلیل بن میرزا ابوطالب، بخورسوز کشیک سوم , میرزا محسن بن میرزا ابوالحسن، بخورسوز کشیک سوم , میرصادق بن میرجمال، خادم کشیک سوم , میرزا ابراهیم بن سید مرتضی، خادم کشیک سوم , میرزا ابوطالب بن میرزا بدیع الملک، خادم کشیک سوم , میرزا ابوالقاسم اعظم، خادم کشیک پنجم , میرزا طیب بن میرزا طاهر، خادم کشیک پنجم , میرزا مقیم بن میرزا صادق، خادم کشیک پنجم , میرحسین بن حاجی میرمحمد، بخورسوز کشیک پنجم , میرزا عبدالحسین بن میرزا صادق، خادم کشیک چهارم , میرمحمد جعفر، خادم کشیک چهارم , میرزا عبدالله بن میرزا فضل الله، خادم کشیک چهارم , میرابوالقاسم بن میرزا اسماعیل، خادم کشیک چهارم , ملا محمد حسین، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , اقا بهاءالدین محمد، مدرس کشیک اول , ملا حسن، مدرس کشیک چهارم , میرزا علی نقی، خادم کشیک سوم , میرزا باقر، خادم باشی کشیک اول , قهقهه(مشهد) , میرزا حسن علی بن میرزا بدرا، مدرس کشیک دوم , اقا حسین، مدرس کشیک دوم , ملا محمد علی بن ملا سعید، خادم کشیک دوم , میرابوالبقا بن میرابوتراب، خادم کشیک دوم , میرباقر بن میر علی اصغر، خادم کشیک دوم , میرسلیمان بن میر علی اصغر، خادم کشیک دوم , طباطبا،میر سید محمد،خادم کشیک دوم , طباطبا، میرابوالقاسم، خادم کشیک دوم , میرزا محمد رضا بن میرزا بدیع، خادم کشیک دوم، -‎1161ق , میرزا حسین بن میرزا بدرا، خادم کشیک دوم , میر شریف بن میرزا محمد رضا، خادم کشیک دوم , میرسید حسن بن میرمحمد باقر، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , میرعبدالمطلب بن میرزا حسین، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , میراسماعیل بن میرزا ابراهیم، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , میرزا حسین بن میراسماعیل، بخورسوز کشیک دوم , میرابوطالب، بخورسوز کشیک دوم , میرزا حیدر بن میرزا شجاع، بخورسوز کشیک دوم , طباطبا، میرسید علی بن میرمسعود، خادم کشیک سوم , میرسید علی بن سید محمد، خادم کشیک سوم , میرزا باقر بن میر محمد تقی، خادم کشیک سوم , میرزا اسماعیل بن میرمحمد تقی، خادم کشیک سوم , میرزا ابوالحسن بن میرصدرا، خادم کشیک سوم , میرزا باقر بن میرزا زین العابدین، بخورسوز کشیک سوم , میرزا محمدعلی، خادم کشیک چهارم , میرزا حسین بن میرزا صدرا، خادم کشیک چهارم، -‎1161ق , میرزا ابوالحسن بن میرزا حسین، خادم کشیک چهارم , میرزا سید علی بن میرحسن، خادم کشیک چهارم , میرزا حسین بن میرزا هاشم، خادم کشیک چهارم , میرسید محمد بن میر عبدالله، خادم کشیک چهارم , میرجمال الدین بن محمد رضا، خادم کشیک چهارم , میررضی بن میرزا امین الدین، خادم کشیک چهارم , میر حبیب الله بن میرزا عبدالله، خادم کشیک چهارم , میرزا عبدالعظیم، خادم کشیک چهارم , میرسید حسین بن میر سید علی، خادم کشیک چهارم , میر مرتضی، خادم کشیک چهارم , میرابراهیم بن سید محمد، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , میر سید حسن بن سید علی، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , میرزا اسدالله بن میرزا هدایت الله، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , میرزا قطب الدین، بخورسوز کشیک چهارم، -‎1161ق , میرزا ضیاءالدین، بخورسوز کشیک چهارم , میرزا جعفر بن میرزا محسن، خادم کشیک پنجم , میر سید محمد بن مرتضی، خادم کشیک پنجم , میرزا داود، خادم کشیک پنجم، -‎1161ق , میرزا مسیح بن میرزا مومن، خادم کشیک پنجم , میرزا محمد بن میرزا صالح، خادم کشیک پنجم , میرزا سید محمد بن میرزا مهدی، خادم کشیک پنجم , میرسید علی، خادم مسجد بالاسرکشیک پنجم , میرزا سراج الدین علی، خادم مسجد بالاسرکشیک پنجم , میرزا محمد علی، خادم مسجد بالاسرکشیک پنجم , میرزا حبیب الله، خادم مسجد بالاسرکشیک پنجم , میرسید علی بن میرزا ابراهیم، بخورسوز کشیک پنجم , میرزا محمد حسین بن میرزا عبدالکریم، بخورسوز کشیک پنجم
شماره ثبت:
32120
مجموعه مکاتبات مربوط به محاسبات مال الاجاره املاک استيجاري آقاي ناظم التوليه و تجديد اجاره نسق بندي ملک خانقاه (کميسيون اصلاحات آستان قدس)
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره بايگاني راکد:
‎72887/26
سواد احکام صادره براي کارمندان کارخانه خدام
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎1305ش , تغییر شغل , ‎4،5 , ‎2،3 , ‎8،9 , ‎6،7 , ‎27،28 , ‎10،11 , ‎14،15 , ‎12،13 , ‎28،29 , ‎17،18 , ‎25،26 , ‎23،24 , ‎19،20 , ‎29،30 , ‎33،34 , حکم استخدام , سید خراسانی، میرزا احمد، ناظر کارخانه خادمی، ‎1283 , طباخ قدس، صادق، طباخ کارخانه خادمی، ‎1262- , ایاغچی دربار، اقا علی اصغر، ایاغچی کارخانه خادمی، ‎1272 , شربت دار قدس، حسین، شربت دار کارخانه خادمی، ‎1259 , طباخ دربار، حاجی غلام رضا، طباخ کارخانه خادمی، ‎1253 , شربت دار قدس، اقا محمد ابراهیم، ایاغچر کارخانه خادمی، ‎1255 , ظرف شور، اکبر، شاگرد اشپز کارخانه خادمی، ‎1267 , ناصرالاسلام، شیخ حسین، روضه خوان کارخانه زواری، ‎1252 , شیخ محمد علی، روضه خوان کارخانه زواری , روضه خوان عرب، شیخ عبدالصاحب، روضه خوان کارخانه زواری، ‎1276 , بهرامیان، محمد حسن، شاگرد اشپز کارخانه زواری، ‎1286 , ایاغچی، اقا غلام حسین، ایاغچی کارخانه زواری، ‎1263 , عبایی رضوی، اقا سیدعلی، دربان کارخانه زواری، دربان کارخانه زواری، ‎1258 , سیدی دربان، حاج میرزا محمد علی، دربان کارخانه زواری، ‎1257 , دربان رضوی، غلام حسین، دربان کارخانه زواری، ‎1267 , دربان رضوی، محمد حسن، دربان کارخانه زواری، ‎1260 , کاراموز رضوی، میرزا ابوالفضل، نویسنده کارخانه زواری، ‎1283
شماره ثبت:
69774
پرداخت مواجب به خدام در ماه جمادي‌الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , فالیز , غلات , موقوفات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , قبض وصول , ‎8،10 , ‎13،14 , ‎25،29 , ‎3،23 , ‎17،18 , ‎21،25 , وجوه نقدی , ‎15،25 , میوه ها , ‎7،23 , مزرعه کنه بیست (مشهد) , ‎9،15 , مهر ناخوانا , دارالضرب , غله مناصفه , مستوفی الملک , قاضی سلطان حسینی، متولی استان قدس رضوی , طومار نسق , عبده تقی الدین محمد الحسینی (مهر؟) , محمد نبی الله علی ولی الله (مهر؟) , خواجه قاسم علی، خزانه دار , ‎19،27 , وظیفه همه ساله , ‎1016ق , افوض امری الی الله (مهر؟) , نصیری، میرزا علی اصغر، عود سوز , موسوی، میرزا حسن، خادم , موسوی، امیر محمد امین، خادم , حسینی، میرزا محمد، خادم , حسبی الله علی اصغر النصیری الخادم (مهر؟) , ماشاءالله لا قوه الا بالله ان ترن انا اقل منک مالا" و ولدا عبده احمد فراش حرم (مهر؟) , اقل العباد محمد الحسینی الخادم (مهر؟) , حسن الموسوی الخادم (مهر؟) , رضوی، امیر صفی الدین محمد، خادم , حسینی استرابادی، امیر معین الدین اشرف، خادم , حاجی شادی محمد، خادم در مرصع , خربزه شخته , العبد محمد امین الخادم الموسوی (مهر؟) , حسینی، میر محمد، خادم , توکلت علی الله الملک الغنی القوی صفی الدین محمد بن محمدجعفر (مهر؟) , نظام الملکی، خواجه میرک , توکلت علی الله میرک بن محمدهاشم نظام الملکی (مهر‎1016) , ملک الله (مهر؟) , المتوکل علی الله الملک الغنی عبده محمد یوسف الحسینی الشریف الخادم (مهر‎1016) , عبد ال محمد محمود (مهر‎1004) , ‎20،16 , نصیری، میرزا علی اصغر، خادم , حسینی، مولانا محمدیوسف، خادم , حسین الخادم موسوی (مهر؟) , توکلت علی الله الغنی القوی علی نقی بن محمدطاهر الموسوی (مهر‎1004) , شیخ حسن بن داود، شیخ الاسلام , الرحمن الرحیم المنعم حسن بن داود الخادم (مهر‎1014) , حسینی موسوی، امیر عبدالکریم، متولی استان قدس رضوی , عبده معزالدین محمد شهیر بمیر مجد الحسنی الحسینی الطباطبا (مهر‎1016)
شماره ثبت:
27977
مخارج و تعميرات قنوات وابسته به آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , ‎1،7 , هزینه ها , قیمت ها , برخی صفحات , ‎3،15 , ‎5،11 , موقوفات , مصالح ساختمانی , قبض وصول , کاغذ نقش برجسته , ‎1،13 , کرایه حمل , چاه ها , ‎1،15 , ‎17،18 , انعام , قنات ها , ‎1307ق , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , اعتمادالتولیه (مهر‎1295) , احمد (مهر‎1305) , میرزا علی اکبرخان، مستوفی خراسان , معتمدالتولیه، میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , مزرعه اشتفتر (مشهد) , حاجی ملامحمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , مزرعه الندشت (مشهد) , جیلو , مزرعه عشرت اباد (مشهد) , استاد رضا قلی، مقنی باشی , اعتمادالتولیه، میرزا محمدشفیع بن محمدحسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎1315ق , قنات مسجد گوهرشاد , میرزا محمد تقی بن میرزا محمدشفیع، محرر سررشته دارکل , شهاب الدین بن داود الحسینی (مهر‎1300) , ‎3،13،15 , محمدشفیع (مهر‎1298) , الراجی الله رضا قلی (مهر‎1302) , نصرت الملک، شیخ مزعل بن جابرخان، امیرتومان , چاه بندی , ‎5،7،17 , ‎9،11،17 , محمد تقی (مهر‎1305)
شماره ثبت:
22701
پرداخت مستمري به افراد توسط آستان قدس در ماه جمادي‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , اکثر صفحات , ‎5،6 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , فالیز , غلات , ‎2،4 , وزن ها و اندازه ها , رعایا , موقوفات , ‎11،12 , حقوق و دستمزدها (جنسی) , قبض وصول , ‎1،9 , ‎7،8 , ‎13،14 , ‎1،25 , ‎2،22 , ‎17،18 , ‎21،25 , وظیفه , ‎11،19 , ‎23،24 , فرزندان , ‎1،26 , ‎2،1 , مستوفی الملک , قاضی سلطان حسینی، متولی استان قدس رضوی , طومار نسق , عبده تقی الدین محمد الحسینی(مهر؟) , محمد نبی الله علی ولی الله (مهر؟) , باغتره , جماعت اعراب بیچاره , عبد ال محمد حسن داود الخادم (مهر؟) , وزن مشهد , بالله المحمود فی کل فعاله (مهر؟) , قادر قلی سلطان , موسوی ،شاهزاده بیگم بنت امیر محمد باقر , غله منا صفه , مولانا محمد مهدی , عارفی (مشهد) , رضوی،امیر تقی الدین محمد , موسوی،میر محمد یوسف , شیخ مفید بن شیخ والده , لا اله الا الله الملک الحق المبین(مهر؟) , بود از سر صدق قادر قلی غلام غلامان ال علی(مهر؟) , ‎1014ه.ق , موسوی،میر قاسم , عبد ال محمد مهدی(مهر؟) , المتوکل علی الله الغنی عبده محمد یوسف الشریف الحسینی الخادم (مهر؟) , موسوی ،نتیجه بیگه بنت امیر سید میرجان , ماشاءالله لاقوه الا بالله ان ترن انا اقل منک مالا وولدا عبده احمد فراش حرم(مهر؟) , سبزواری ،مولانا حاجی شمس الدین علی , حسینی استرابادی ،سید میرزا , العبد میر تقی الدینرضوی(مهر؟) , سبزواری ،میر هاشم , نیشابوری،امیر شاه حسین , القناعه کنز لا یفنی عبده فخر الدین احمد بن مرتضی(مهر؟)
شماره ثبت:
27730
گزارش مصرف روشنايي صحنين مقدس در طول يکسال (به استثناي محرم، جمادي‌الاول، جمادي‌الثاني)
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , اکثر صفحات , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , هزینه ها , برخی صفحات , ‎4،6 , روشنایی , نقاره خانه , شمع گچی , همه صفحات , کشیک های پنج گانه , ایوان عباسی , روغن چراغ , گلدسته های طلای حرم رضوی , کشیک خانه دربانان , چاه خانه ها , سرویس های بهداشتی , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , بازار اغچه , اب انبارها , کشیک خانه خدام , شربت خانه , معبرها , ‎1299ق , مدرسه علی نقی میرزا , بالا خیابان (خیابان شیرازی) , درهای حرم امام رضا , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎1315ق , ‎1300ق , رضوی، میرزا عبدالجواد بن محمدمهدی، مشرف روشنایی , لاله ها , میرزا محمود بن میرزا علی اکبر، صاحب جمع شماعی خانه , ایوان چهارسوق , 16-‎1 , دارالتولیه , بازار خفافان , حاجی ملا محمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , بست پایین خیابان (بست شیخ حرعاملی) , پنبه , ‎17،18 , حوض ها , ‎7،9،11 , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , محمد شفیع (مهر؟) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , اعتمادالتولیه (مهر؟) , احمد (مهر‎1299) , معتمدالتولیه (مهر؟) , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر‎1276) , میرزا بابا الحسینی (مهر‎1264) , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎1287) , حسینی، میرزا بدرالدین بن میرزا احمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , نیروهای نظامی , حاجی میرزا اقاجان بن مهدی، تحویلدار , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , معتمدالتولیه، میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , موسی الحسینی (مهر؟) , میرزا بابا (مهر؟) , موقوفه روشنایی , کربلایی، محمد ابراهیم، چراغچی باشی , کفشداری هندی ها , غرفه ها , بست بالاخیابان (بست شیخ طوسی) , موتمن التولیه حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی، ؟ - ‎1305ق , ابوالقاسم بن محمدرضی الرضوی (مهر؟) , رضوی، میرزا محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم , برخی صقحات , موسوی، میرزا ابوالقاسم بن حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل استانه، ؟ - ‎1303ق , بدرالدین الحسینی (مهر‎1299) , ابوان نقاره خانه , برج ساعت (صحن انقلاب) , ارامگاه شیخ بهایی , محمد خان، سرتیپ
شماره ثبت:
1747
اوارجه. ابواب‌المال. حاصل‌المذکور. زراعات و باغات مشهد مقدس. محال خيابان. حق‌المياة. دريافت وجوهات نقدي از بابت حق‌المياة محال خيابان مشهد مقدس و مخارج صورت گرفته از محل آن
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دفتر اوارجه , مواجب , درامدها , کارکنان , مشاغل , ‎3،5 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , سیورغالات , زارع , کتاب مستوفی , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , لایروبی , ‎11،12 , ‎5،15 , ‎2،3 , ‎2،5 , ‎5،16 , ‎18،19 , ‎17،18 , ‎15،18 , وجوه نقدی , نجار , ‎12،15 , حلاج , صباغ , مزرعه جایاب (مشهد) , علاف , بقال , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه محمداباد (مشهد) , مزرعه احمداباد (مشهد) , مزرعه برمهن (مشهد) , مزرعه چنبر غربال (مشهد) , مزرعه نظراباد (مشهد) , مزرعه گل خطمی (مشهد) , استاد محمدتقی، معمار , سالار , باغدار , حق المیاه , محمدباقر، مشرف , رضوی، میرزا محمد محسن، متولی استان قدس رضوی , نهر خیابان (مشهد) , عشر و ده نیم , خواجه غیاثا محمدا، خزانه دار , باغ گل خطمی (مشهد) , باغچه دار , حسن اقا، انباردار , حمام میر محمدزمان , مرتضی قلی خان، قورچی باشی , حق الشرب مقطعی , حمام میر حیدر سلطان , محله کوچه کاریز , فروش اب , باغ محسن اباد , ملا عوض، بیلدارباشی , محال خیابان (مشهد) , کوچه صومعه , ‎1070ـ‎1069ق , بیگ محمد، تحصیلدار , خواجه محمدتقی، بیلدارباشی , مزرعه قصر مهدی (کذا) (مشهد) , مزرعه نقاب (کذا) (مشهد) , مزرعه چهل حجره (کذا) (مشهد) , باغ خانقاه (مشهد) , محمدعلی، چاهجو , ‎11،7 , مزرعه حصار (مشهد) , فرهاد اقا، ناظر , باغ عباس قلی خان , الله وردی اقا، یوزباشی , حیدر علی، تفنگچی , سلطان محمد، قصاب , میرزا محمدطاهر، وزیر , اب سناباد (مشهد)
شماره ثبت:
33180

تعداد کل فراداده ها

2,020,538

تعداد منبع دیجیتال

146,681,581

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .