کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 15
توجيهات و مقررات. توجيهات. عوض‌المذکور. مال‌الوجوهات. پرداخت وجوهات نقدي و جنسي از محل درآمدهاي حاصل از موقوفات آستان قدس در مشهد و ولايات در يونيت ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , مواجب , کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , اکثر صفحات , نهرشاهی (مشهد) , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , وجوه هوایی , ‎1،2 , مستاجران , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , قیمت ها , ‎5،6 , غلات , گندم , اراضی خیابان (مشهد) , مزرعه جوی پایان (مشهد) , سیورغالات , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , ارباب حوالات , رسوم , کتاب مستوفی , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , تیول , رعایا , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , دیمچه , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , دفتر توجیهات , عراق , پسران , نیشابور , ‎4،5 , ‎20،34 , ‎2،3 , ‎5،34 , ‎8،9 , ‎3،6 , ‎6،7 , ‎24،25 , ‎19،29 , ‎14،16 , ‎16،17 , ‎20،21 , وزیر , ‎10،11 , ‎8،13 , ‎18،19 , ‎15،23 , ‎29،31 , ‎14،15 , ‎12،17 , ‎12،21 , ‎18،20 , ‎12،13 , ‎20،22 , مرگ و میر , ‎16،23 , ‎16،19 , ‎23،25 , ‎31،33 , ‎51،53 , ‎53،54 , ‎53،55 , ‎25،26 , ‎13،15 , انعام , وجوه نقدی , مزرعه طرق (مشهد) , ‎24،26 , وظیفه , ‎1،27 , ‎40،41 , کدخدا , ‎12،14 , ‎23،24 , ‎16،20 , ‎19،20 , انگور , ‎8،21 , خزانه , ‎12،15 , بلوک تبادکان (مشهد) , وارثان , فرزندان , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بحراباد (مشهد) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , قیمت گذاری , ‎16،22 , ‎12،19 , ‎15،24 , دیوان اعلی , هرات , محصولات کشاورزی , جوین , کلانتر , وزیر خراسان , پروانچه , دفترخانه همایون , چوپان بیگی , بلوک جاغرق (مشهد) , محله عیدگاه (مشهد) , ایشیک اقاسی , انباردار , ‎20،26 , مزرعه موسی اباد (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه علی اباد (نیشابور) , بلوک منیژان (مشهد) , حق الشرب , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , مزرعه احمداباد (مشهد) , مزرعه درم طسوج (کاشان) , ‎12،16 , خان سلطانم , ‎30،31 , طاحونه کبود (مشهد) , بیگلربیگی مشهد , توپخانه , حاکم نیشابور , غله مناصفه , مزرعه حسینی (مشهد) , مزرعه طلاجردو (نیشابور) , ‎40،42 , مزرعه حاجی اباد (مشهد) , مزرعه نصراباد (مشهد) , طاحونه کلوخ (مشهد) , زرگر باشی , ‎14،20 , مددمعاش , ‎36،38 , مزرعه دنجان (مشهد) , ‎16،31 , ‎16،52 , ‎28،30 , اخراج , مزرعه نکاح (مشهد) , مزرعه حسن اباد (جام) , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه شادکن (مشهد) , کاجیره , مزرعه جاغر (مشهد) , رضوی، میرزا حسن , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , وکیل حاکم , قنات یوسف خان جان , مزرعه فیض اباد (مشهد) , ‎20،29 , مشرب , سرخط , اردوی معلی , بلوک شاندیز (مشهد) , صاحب جمع خزانه , مزرعه سمنجان (جام) , مزرعه جعفراباد (مین اباد) , خان چیت گران , وکیل زراعت , بلوک طوس (مشهد) , بلوک رزان رود (مشهد) , مزرعه کاریز (مشهد) , طاحونه رادکان (مشهد) , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , ضابط حق الارض , تحصیلدار چهارده بند کلات , ‎244 , کوچه کاریز (مشهد) , وزیر دیوان اعلی , طسق طواحین , خان عربان , جنابدی، میرزا اسماعیل , مال و منال , شاه محمد بن محمد علی، تفنگچی , محمد بیگ، یوزباشی , امیر بیگ، مین باشی , مزرعه تیرجرد (جام) , رضوی، میرزا محمد ابراهیم، متولی استان قدس رضوی، -‎1100ق , محال فورلاس (جام) , ‎40،44 , وکیل بیگلربیگی , تفنگچی باشی , نجف قلی بیگ، مین باشی , مزرعه باغرود (جام) , طاحونه شادیشاه (مشهد) , عبدالله بیگ، قورچی , گنجلو، محمد باقر بیگ، یوزباشی , میرزا محمد بن حیدر بیگ، تابین یوزباشی , حیدر بن امام قلی، تفنگچی , خواجه عبدالجبار، مستوفی , مزرعه شکرتو (جام) , حیدر بن قاسم، تفنگچی , مزرعه نوقان (مشهد) , مال و جهات (نقدی) , مال و جهات (جنسی) , مزرعه خان رود (مشهد) , ‎46،48 , اعراب عامری , طاحونه دهشک (مشهد) , میرزا صفی، مین باشی , مزرعه ایلیاتوی علیا (جام) , مزرعه قرابوغا (مشهد) , مزرعه باغ رود (جام) , قنات دستجرد غلامان (مشهد) , قنات دیر (نیشابور) , یساول قور , میاه کارشک (نیشابور) , نایب مستوفی , اراضی زیرجوی (مشهد) , ‎16،41 , امام وردی، متصدی دکاکین , گنجلو، حسن علی بیگ، یوزباشی , کلاوند، ابدال بیگ، یوزباشی , اصفهانی، میرزا نورالدهر، مین باشی , عبدالعلی بیگ، یوزباشی , میرزا سلیمان، ناظر , قوللراقاسی , محمد علی بیگ، یوزباشی , همیشه کشیک , مزرعه قهقهه (مشهد) , میر محمد مومن، طبیب دارالشفاء , علی اکبر سلطان، حاکم , مزرعه نوده (مشهد) , ملک علی، یوزباشی , تعلیچه , سواد وکالت نامچه , مزرعه سر اسیا (مشهد) , قلیجه عرب اباد (مشهد) , ‎1114ق-‎1113ق , میرزا خان، ده باشی , میرزا محمد، تفنگچی , رقعه , کلاوند، اقاسی بیگ بن محمد علی بیگ، یوزباشی , کلاوند، ساروخان اقا بن دولوخان، تابین یوزباشی , کلاوند، محمد علی بیگ، یوزباشی , باباخان اقا بن علی خان، تابین یوزباشی , ابراهیم اقا بن علی وردی، تابین یوزباشی , کوتوال، گدا علی بیگ، تابین یوزباشی , گنجلو، محمد باقر بیگ بن علی قلی بیگ، یوزباشی , قریه میران (مشهد) , محمد امین بیگ، انباردار , حسن اقا بن گدا علی بیگ، تابین , زینل اقا بن ارسنجان (کذا)، یساول صحبت , گنجلو، حاجی گدای خان بیگ، یوزباشی , نجف اقا بن قدم علی، تابین یوزباشی , امام قلی بن عوض، تابین یوزباشی , بهادر اقا بن خان مراد، تابین یوزباشی , قراخان اقا بن دولوخان، تابین یوزباشی , میرزا محمد یحیی، مستوفی , محمد رضا اقا، جلودار , قنات محوطات (زاوه) , فراهانی، ملا نظر علی بن محمد تقی بیگ، ریش سفید , محمد قاسم بن بدیع الزمان، توپچی , میرزا قلی بیگ بن حسن بیگ، غلام خاصه شریفه , جان محمد بیگ، تفنگچی , محمد کریم بیگ، تابین یوزباشی , حاجی قلی بیگ، یوزباشی , محمد رضا، توپچی , محمد مومن، تابین یوزباشی , ملک قاسم، تابین یوزباشی , جوینی، حاجی سلطان محمد بن میرزا احمد , ملک رستم بن ملک، تفنگچی بلوک مین باشی , ده باشی , خواجه قاسم بن حاجی حسین، تفنگچی , مزرعه نظام اباد (مشهد) , عبدالخالق بیگ، یوزباشی , علی قباد بیگ، یوزباشی , محمد یوسف بیگ، یوزباشی , میرزا صالح، صدر خراسان , معدن مس گشاد (مشهد) , معدن کمرسنگ (مشهد) , خولی قربانی، جان محمد، -‎1114ق , حسین قلی بیگ، تفنگچی , زنگنه، کرد علی بیگ، تفنگچی , مزرعه سفله (کذا) (مشهد) , طاحونه قابل اباد (کذا) (مشهد) , مزرعه کرمکان (کذا) (مشهد) , مزرعه سلیمانی (مشهد) , مزرعه محجوری (کذا) (مشهد) , محمد قاسم بن بدیع الزمان، تابین یوزباشی , محمد کریم بیگ، غلام خاصه شریفه , مظفر علی بیگ، یوزباشی بلوک میرزامعصوم , طباطبایی، میر محمد معصوم، مین باشی , مزرعه کالانجاه (مشهد) , قریه سورمد اباد (کذا) (کاشان) , محمد سعیدبن تاج الدین افضل، تحصیلدار بلوک دنیه تپه , ابدال اقا بن عوض بیگ، تابین یوزباشی , حسین خان بیگ، همیشه کشیک رکاب یوزباشی , تحصیلدار وجوهات دیوانی , مزرعه بختامرز (مشهد) , بیگلر قلی بیگ بن توکل بیگ، تابین یوزباشی , حاجی نقد علی، تحصیلدار موقوفات هرات , کلانتر جام , کدخدای جام , محمد صادق بن خدای وردی، وکیل , مزرعه اندرخ (کذا) (مشهد) , مزرعه جومک گری (کذا) (مشهد) , طاحونه قورنلوک (کذا) (مشهد) , طاحونه ایزقان (مشهد) , مزرعه ویران (کذا) (مشهد) , محمد جعفر بیگ، تابین وزیر دیوان اعلی , مزرعه منقون (مشهد) , وجوه مملکتی , جماعت کاردگر , کوره اهن پزی , ناحیه مای نور (کذا) (مشهد) , رضوی، میرزا احمد بن میرزا حسن , رضوی، میرزا محمود بن میرزا حسن , حسینی، میر محمد مومن بن میر رفیع الدین محمد , حسینی، میر عزت بن میر رفیع الدین محمد , پهلوان محمد علی بن مصطفی , پهلوان حاجی قربان بن حاجی محمد , پهلوان دوش محمد بن درویش , پهلوان بنیاد، توپچی , سلطان محمد بن نور محمد، تفنگچی , محمد قلی اقا بن دولوخان، تابین یوزباشی , پهلوان نوروز بن حاجی، تفنگچی , محمد امین، امیراخورباشی , محمد شفیع اقا بن نوروز، تابین یوزباشی , حاجی محراب بیگ، تابین یوزباشی , محمد علی بن بیرام، تابین یوزباشی , محمد امین اقا بن ایمانی، تابین یوزباشی , امیر خان اقا، تابین یوزباشی , اقاسی بیگ بن درومش، تابین یوزباشی , پهلوان علی مومن، تفنگچی , گنجلو، محمد حسین بیگ بن حاجی علی وردی، یوزباشی , حسن اقا بن گدا علی بیگ، تابین یوزباشی , تحصیلدار بلوک مین باشی , محمد امین بیک، تحصیلدار , سراستانه (مشهد) , گنجلو، کدخدابیگ، یوزباشی
شماره ثبت:
34840
پرداخت مواجب به خدام
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , دفترخانه , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , مال و جهات , سیورغالات , کتاب مستوفی , رعایا , غله مثالثه , تقاوی , موقوفات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎9،10 , قبض وصول , ‎7،8،45 , ‎19،23 , ‎21،22 , ‎17،18 , ‎51،53 , ‎3،25 , وظیفه , وارثان , فرزندان , مطالبات , شاهدان , تقی الدین محمد الرضوی (مهر‎1077) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه سرواباد (مشهد) , مزرعه زرگران (مشهد) , حق التدریس , مهرناخوانا , غله مناصفه , وکالت نامه , هدایت من المهدی (مهر؟) , نذورات ضریح , مددمعاش , ‎143 , ‎157 , ‎114 , ‎131 , ‎116 , ‎106 , ‎139 , ‎112 , ‎126 , طومار نسق , محمد نبی الله علی ولی الله (مهر؟) , العبد تاج الدین الموسوی الخادم (مهر‎1066) , ‎1085ق , حسینی، هدایت الله، شیخ الاسلام , ‎29،93 , ‎69،70 , ‎77،81 , ‎134 , خاک راه علی ابوطالب (مهر؟) , بنده شاه نجف عبدالله (مهر؟) , اردوی معلی , افوض امری الی الله عبده هدایت الله الحسینی (مهر؟) , مجلس بهشت ایین , قریه فرودان (اصفهان) , رضوی، میرزا جعفر، خادم , المتوکل علی الله الغنی عبده هدایت الله الحسینی (مهر‎1078) , عبده علی رضا الحسینی (مهر‎1070) , تراب عتبه الرضا فریدون حسین (مهر؟) , شریف، ابوطالب، خادم , محسن بن اسماعیل طباطبایی (مهر؟) , المتوکل علی الله الغنی علی المفضل الحسینی خادم (مهر‎1077) , رستم الموسوی الخادم (مهر؟) , حاجی مرتضی قلی بیگ، خادم , موسوی، میرزا ابوطالب، خادم , حسینی، میرک موسی، مدرس , 160-‎1 , یا ولی الله (مهر؟) , دارد امید شفاعت ز محمد صادق (مهر؟) , حسینی، محمد مقیم، خادم , موسوی رضوی، میرزا شاه تقی الدین محمد بن میرزا محمد باقر، متولی باشی استان قدس رضوی , مولانا محمد رضا، خادم , ‎1،145،146 , اللهم انی اسیلک الرضا (مهر؟) , حسینی، کمال الدین حسین، خادم , عبده کمال الدین حسین، خادم , خواجه فریدون حسین، خادم کشیک اول , ‎5،6،126 , ملا مصطفی، خادم مسجد بالاسر مبارک , ‎7،45،47 , اللهم صل علی محمد المصطفی (مهر‎1070) , محمد علی بن یار علی، مقری , توکلت علی الله لا حول و لا قوه با الله محمد رسول الله (مهر؟) , سگ استان رضا محمد علی ... (مهر؟) , حاجی فرهادبیگ، خادم , ‎11،13،73 , فرهادخادم (مهر‎1073) , ‎10،13،73 , حسینی موسوی، میرزا علاءالملک، خادم , ‎15،16،129 , علاءالملک الموسوی الحسینی (مهر‎1083) , ‎15،129 , حسینی، میرزا ابوطالب بن محمد صادق، خادم , حسینی، محمد طالب، خادم , ‎19،20،23 , یا علی بن ابی طالب (مهر‎1083) , ملا سیف الدین محمد، خادم , العبد المذنب الخادم سیف الدین محمد الخادم (مهر؟) , المتوکل علی الله الغنی عبده علی العاملی (مهر؟) , حسینی، عبدالله، خادم , اقل خلق الله عبدالله (مهر؟) , کلب عتبه الرضوی بن علی محمد الحسینی الخادم (مهر‎1080) , مولانا محمد امین، خادم , العبد المذنب الخادم عبده ... محمد امین الخادم (مهر؟) , ‎31،100 , میرشمس الدین محمد، وکیل , حسینی، میردوست محمد، خادم , ملا محمد رضا، خادم , حسینی تونی، میرعبدالله بن سید علی، خادم , ‎37،93 , ‎37،63،89 , ‎37،112 , یتق بالحی عبده موسی (مهر؟) , حسینی استرابادی، صدرالدین محمد، خادم , طباطبایی، میرمحمد محسن بن اسماعیل، خادم , حسینی موسوی، علی رضا، خادم , ‎43،135 , ‎48،148 , حسینی، میرمحمد صادق، خادم , موسوی، میرزا رستم بن محمد امین، خادم , صل علی علی المرتضی (مهر‎1061) , حاجی محمد علی بیگ، خادم , مفصل حسینی استرابادی، امیرسید علی، خادم کشیک اول , ‎59،99 , خواجه محمد شفیع، خادم , یا شفیع المذنبین (مهر‎1071) , ‎63،65 , شیخ محمد جعفر، خادم , دست به دامن محمد جعفر (مهر‎1055) , ‎71،78 , اسدالله الغالب عبده عبدالله ابوطالب (مهر‎1027) , حسینی، میرزا حسن، خادم , یتق الله الغنی حسن الحسینی الخادم (مهر‎1085) , بجستانی، ملا محمد مومن، خادم , بنده ال محمد مومن (مهر؟‎10) , قریه اخلمد (مشهد) , حاجی رضوان، خادم , موسوی، میرزا همای الدین حسین بن میرزا محمد محسن، خادم کشیک سوم , خادم الروضه الرضا همای الموسوی (مهر‎1060) , موسوی، میرمحی الدین، خادم , العبد محی الدین الموسوی (مهر‎1085) , موسوی، محمد کاظم، خادم , العبد محمد کاظم الموسوی الخادم (مهر؟) , رضوی، میرتقی الدین محمد، خادم , تقی الدین محمد الرضوی (مهر‎1082) , ‎93،155 , رضوی طباطبایی، میرزا نورالدهر بن میرزا محمد طاهر، خادم کشیک دوم , کلب عتبه الرضا نورالدهر الرضوی طباطبایی (مهر؟) , رضوی قاینی، میرولی الله بن میرحسن، خادم کشیک دوم , ‎97،152 , ‎97،151 , مولانا محمد صالح، خادم , ‎102،141،142 , ‎105،122 , رب اجعلنی مقیم الصلوه (مهر‎1080) , مولانا ابوالحسن، خادم مسجد بالاسر مبارک , حسینی، معین الدین اشرف بن محمد صادق، خادم , ‎108،109،147 , معین الدین اشرف الحسینی الخادم (مهر‎1081) , ‎147،155 , مولانا محمد هاشم، فراش باشی , میرزا محمد افضل، خادم , قوام الدین محمد بن محمد مقیم، خادم , ‎116،118،124 , بنده شاه دین قوام الدین (مهر‎1083) , میرزا محمد مهدی، خادم , عبده محمد مهدی الخادم (مهر؟) , حاجی محمد کاظم، خادم مسجد بالاسر مبارک , ‎137،150 , حسینی، میراسدالله بن میرمحمد مهدی، خادم کشیک سوم , مفضل حسینی، میرخلیل الله بن میرزا محمد ابراهیم، خادم کشیک دوم , مولانا محمد مهدی بن محمد مومن، خادم , ‎153،159 , ‎154،160 , عسکری شریف، حسن، وکیل , حجت (سند)
شماره ثبت:
30438
گزارش مصرف ادويه و اغذيه و آمار بيماران و حقوق کارکنان دارالشفاء در ماه شعبان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , خبازی , ‎3،5 , هزینه ها , قیمت ها , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎1،3 , ‎5،9 , ‎11،13 , صفاری , اجرت , زغال , تغذیه , گل سرخ , برنج , زرشک , روشنایی , تریاک , گلاب , گوشت , داروهای گیاهی , شمع گچی , دفتر روزنامچه , روغن چراغ , هیمه , ‎1299ق , ‎1،5 , ‎2،3 , حجره ها , کویزه , لامپ ها , ‎1،9 , ‎3،9 , ‎1،3،5 , ‎5،21 , ایوان ها , موم زرد , تنباکو , دارالشفاء امام رضا , به دانه , بارهنگ , بادرنجبویه , تخم خرفه , ریشه کاسنی , روغن بادام , سپستان , شربت نیلوفر , عنب الثعلب , عناب , عرق کاسنی , فلفل , گل نیلوفر , گاوزبان , نبات , تامین موادغذایی , بادام , بیماران , ‎1،5،7 , غذاها , میرزا عسگری، نایب طبیب دارالشفاء , حسینی، حاجی محمد رحیم، ناظر دارالشفاء , اسفرزه , اکلیل , بذرک , تخم خیار , گل خطمی , کافشه , گزنگبین , شکر سرخ , شکر سفید , تاجریزی , تخم ریحان , طباشیر , گل بنفشه , مغز تخم کدو , اسطوخودوس , ترنجبین , خارخسک , دارچین , زیره , قدومه , مربا بالنگ , نعناع , نخودلپه , سبزی , لوبیا , روغن زرد , سماق , نخودخام , تخم کرفس , تخم کشوث , روغن کرچک , مغز فلوس , اصل السوس , شربت خشخاش , نشاسته , ریوند , ریشه انجبار , ناردان , سریش , کتیرا , قلیان , بادیان سبز , کندر , فتیله چراغ , حمامی , ترخیص بیمار , نسخه پزشک , انیسون , یا احمد (مهر‎1294) , اطریفل , زردچوبه , دربان دارالشفاء , طلبه , ریشه بادیان , مردار سنگ , امینه دارالشفاء , گل قند , زنبان , شیرگاو , مقل ازرق , مرگ و میر , تخم مرغ , تخم کاسنی , پیه بز , روغن موم , سنجاب , سکنجبین , پنبه , تخم گرمک , روغن کنجد , شیرخشت , سناء مکی , شکر شربت , سرکه , تخم حماض , کت گلابی , زرشک بی دانه , ریشه ایرسا , فراش دارالشفاء , موسوی، شیخ شهاب الدین میرزا بن شیخ ابوالحسن میرزا، ناظر دارالشفاء , گل ارمنی , کنوچه , تمر هندی , ابغوره , ظروف سفالی , صابون , مواد شوینده , مواظب خدمات , ماست تازه , پرستار دارالشفاء , ملا حسین علی، ناظر دارالشفاء , عرق بیدمشک , پیاز , الو بخارا , پاپیروس , گنه گنه , چوب چینی , فانوس دیوارکوب , زرنج , ‎1،3،7 , عرقیات , روغن بلسان , مجروحان , گوگرد فارسی , بیماران روانی , سنگ جهنم , روغن نفت , مخلصه , فالوده , معجون سریش , سبزی اش , بذرالنج , زالو , روغن منداب , جوهر ید , خاکشیر , عصاره , حسینی،میرزا احمد بن میرزا ربیع، طبیب دارالشفاء , کربلایی، محمد حسن، بیماردار دارالشفاء , ‎1،37 , عسگری (مهر ‎1291) , رحیم الحسینی سنه (مهر ‎1291) , حسین علی (مهر ‎1290) , الراجی شهاب الدین (مهر ‎1296) , امله پرورده , ‎1،2،3،5 , ریشه خطی , ‎3،21 , ‎3،33 , جوهر نفت , ‎3،38،40 , طباخ دارالشفاء , ‎4،41 , پاچه گوسفند , الوچه , ‎4،8،14 , صندل قرمز , دنبه , تیراب , ‎11،13،47 , ‎11،15،17 , ‎11،25 , پتاس , حکاک , ‎15،29،55 , خلعت , ‎17،31،33 , جوماءالشعیر , ‎19،57 , ‎23،25 , سوگواری ها , زاج سبز , مغز کدو , ‎31،33 , گل گاوزبان , کباب , مصطکی , ‎37،38،41 , رخت شوی دارالشفاء , ‎38،43 , گل پر , سنجاب قرمز , نمک فرنگی , اسپنج , ‎51،53 , ماست دوغ , کوزه ابخوری , گرمک , کندش , روغن زیتون , بالنگو , تخم خشخاش , طلبع , رضوی، میرزا محمد صادق بن میرزا محمد کاظم، ناظر، ؟ - ‎1300ق , ایاغچی , ابریق
شماره ثبت:
1053
درخواستهاي زوار غيرايراني جهت کمک و پرداخت توسط آستان قدس در ماه رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , هزینه ها , برخی صفحات , تغذیه , زنان , اعراب , فقرا , پوشاک , کاغذ نقش برجسته , دبیرالتولیه حسینی، میرزا عبدالله، خادم باشی کشیک چهارم , سادات , روضه خوان , ‎1306ق , ‎11،15 , ‎29،33 , علما و مجتهدان , اعراب نجفی , درراه ماندگان , توصیه , ‎51،53 , زوار خارجی , عریضه , کارخانه زواری , هندی , کمک های نقدی , حاجی میرزا اقاجان بن مهدی، تحویلدار , حاجی ملا محمدعلی بن حاجی محمد، تحویلدار , برخی صقحات , موقوفه وزیر نظام , ‎19،25 , عبدالله الحسینی خادم باشی (مهر‎1306) , کمک های جنسی , اعراب کربلایی , درخواست ها , خرجی راه , اعراب کاظمینی , اعراب مدنی , العبد محمد رحیم (مهر‎1286) , معین الغرباء (مهر؟) , کابلی , خرجی معاش , ارباب استحقاق , معین الغرباء موسوی، میرزا محمداسماعیل بن عبدالوهاب، محرر دفترخانه , عراقی , بروجردی، حاج شیخ محمدرحیم بن حسین، 1224-‎1309ق , محمد تقی (مهر‎1302) , خادم حرم امام حسین , بجنوردی، حاج شیخ محمدتقی، ؟ - ‎1314ق , خادم حرم حضرت ابوالفضل , ‎1،23،27 , ‎25،43 , ‎25،35،43 , امیرشیرعلی خان، حکمران افغانستان
شماره ثبت:
24174
گزارش روزانه جمع و خرج صاحب‌جمعان آستان قدس در بخش دارالشفاء به صاحب‌جمعي حاج محمدمهدي شربتدار در ماه ربيع‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , سوخت , اکثر صفحات , هزینه ها , قیمت ها , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , اجرت , زغال , تغذیه , زرشک , درمان , گوشت , داروهای گیاهی , نذورات , دفتر روزنامچه , ‎7،17 , هیمه , ‎5،19 , سقاخانه , برف اندازی , ‎11،15 , ‎13،21 , ‎3،10 , ‎1،21 , دارالشفاء امام رضا , تخم خرفه , روغن بادام , عنب الثعلب , نبات , بیماران , گل خطمی , تخم ریحان , اسطوخودوس , دارچین , زیره , سبزی , سماق , نشاسته , ناردان , نسخه پزشک , زردچوبه , صبر زرد , تخم مرغ , افسنتین رومی , صندل سرخ , انزروت , گل ارمنی , شیر خشت , تخم خطمی , کرباس , خاکشیر , گل گاوزبان , ‎51،53 , روغن زیتون , سنبل الطیب , روغن فسط , گل بابونه , بهدانه , اکلیل الملک , قرقیون , افشره , فوفل , زنجبیل خشک , قرنفل , عاقر قرحا , صندل سفید , خیاط , غاریقون , رختخواب , تامین مواد غذایی , لحاف , نوشدارو , کمونی , بیخ کرفس , مقل ارزق , ‎6،20 , حلاج , قند سفید , خرفه , صباغ , سنای مکی , فلونیا , تریاق فاروق , کوکنار , عود صلیب , روغن بابونه , بام حرم امام رضا , اتاق , شیاف ابیض , دلاک , ‎9،46 , حلوای شب های جمعه , بالشت , سلیمان بن محمدباقر الرضوی (مهر‎1084) , دوشک , شکر خام , جوز بوا , معجون سورنجان , معجون نجاح , معجون دواء الکرکم , معجون حلتیث , شربت لیمو , شربت صندل , شربت مورد , شربت دینار , ایارج فیقرا , شربت انجبار , بیخ بادیان , ‎53،58 , مزوره , حاجی محمدمهدی، صاحب جمع شربت خانه , سفوف الطین , قدح چینی , کاغذ بی اهار , تخم شوران , شربت رومی , رب سوسن , سفوف حب الرمان , کاغذ اهاردار , محمدجعفر، حکیم , معجون وج , کباب چینی , روغن قرقیون , ‎1104ق , نفاع , سفر جلی قابض , شیاف علایی , عسل مصفی , سفوف معلیثا , یا امام جعفر ادرکنی (مهر‎1907) , محمدرضا هست به لطف تو امیدوار (مهر؟) , خشت بند شیر (کذا) , شربت خشت بند شیر , سرکار خاصه شربفه , شربت سفید مجوف , ایارج بوغا , زبیب خطمی (کذا) , قندافشان , ‎32،45 , عود هری (کذا) , بیخ کر , جلاب (کذا) , بنفشه ارزق , قرص افشان , مغز به , سیب شور (کذا) , مغز فلفوریا (کذا)
شماره ثبت:
33085
پرداخت مستمري به افراد متفرقه توسط آستان قدس در ماه جمادي‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , هزینه ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , رسوم , کتاب مستوفی , رعایا , غله مثالثه , تقاوی , موقوفات , جریبانه , لایروبی , زنان , دختران , حقوق و دستمزدها (جنسی) , قبض وصول , ‎5،20 , خویشاوندان , ‎23،25 , ‎51،53 , وظیفه , ‎11،19 , ‎21،27 , ‎55،61 , مزرعه کنه بیست (مشهد) , فرزندان , شاهدان , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه سرواباد (مشهد) , مزرعه زرگران (مشهد) , سلام قولا من رب رحیم (مهر‎1076ق) , مدد معاش , غله مناصفه , ‎15،31 , ‎57،58 , طومار نسق , حسینی، هدایت الله، شیخ الاسلام مشهد , العبد تاج الدین الموسوی الخادم (مهر‎1066ق) , افوض امری الی الله عبده هدایت الله الحسینی (مهر‎1072) , ‎1084ق , تقی الدین محمد الرضوی (مهر؟) , موسوی رضوی، میرزا شاه تقی الدین محمد بن میرزا محمدباقر، متولی استان قدس رضوی , سواد افراد , ‎41،55 , شیخ حسن داود،شیخ الاسلام , بنده ال محمدقاسم (مهر؟) , قریه کنه بیست (مشهد) , ‎24،56 , درویش غلام علی، جاروکش , اردوی معلی , حاجی محمدرضا، تحویلدار , الله قلی اقا، تحویلدار , حاجی محمدرضا، انباردار , مجلس بهشت ایین , جبل عاملی، سید کمال الدین بن امیر سید حسین , قریه فرودان (اصفهان) , عاملی، زین شرف خانم بنت امیر سید نورالدین , مشهدی، مولانا میرزا محمد , خواجه عتیق علی،منشی الممالک , 88-‎1 , استاد محمدرضا، چاهجوباشی , استاد باقر بن عبدالله، چاهجو , قنات مزرعه چاهشک (مشهد) , پیرو دین نبی میرزا علی (مهر؟) , رضوی، محمدرحیم , نعم المولی و نعم النصیر (مهر‎1077ق) , یا ابا جعفر ادرکنی (مهر‎1077ق) , ‎7،43 , تبریزی، ملا محمد , اردوی اشرف , امام جعفر ادرکنی (مهر‎1058ق) , نصیری، محمدجعفر , ‎12،29 , عسگری رضوی، میرزا حسن , عبده حسن عسگری الرضوی (مهر‎1081ق) , یا علی بن موسی الرضا (مهر‎1081ق) , طباطبایی، میر اسماعیل , بنده ال محمدباقر (مهر‎1076ق) , تربتی، زینت دانه بنت قاسم علی , حسینی کرمانی، میر محمدشفیع , رضوی، ابوالبقاء , مولانا محمدقاسم، قاری , الله محمد ابدال سنه (‎1083ق) , یا باقرالعلوم (مهر‎1084ق) , توکلت علی الله الغنی محمد فاضل الحسینی (مهر‎1078ق) , رضوی، میرزا جعفر، خادم , الله قلی اقا، انباردار , حسینی، محمدمهدی، بخورسوز , ‎59،80 , محمدمهدی الحسینی الخادم (مهر؟) , ‎63،79 , کشمیری، ملاعلی , مشهدی، محمدامین بن حاجی میرزا علی , مشهدی، حاجی میرزا علی، کاتب , بنده اولاد محمدامین (مهر‎1070ق) , بنده شاه دین قوام الدین (مهر‎1082ق) , محمدیوسف، طبیب , میر محمدامین، معلم , حسینی، محمدجعفر، حافظ , ملا اسحق، حافظ حرم , اصفهانی، فاطمه بنت اقا جعفر , اصفهانی، مولانا فضل الله بن حاجی حبیب الله , لا اله الا الله الملک الحق المبین عبده محمدصادق (مهر‎1081ق) , کلب علی بیگ بن یوسف بیگ، میراب , ‎19،85 , المتوکل علی الله الغنی عبده هدایت الله الحسینی (مهر‎1078)
شماره ثبت:
28644
اوارجه. ابواب‌المال. حاصل‌المذکور. زراعات و باغات مشهد. دريافت وجوهات نقدي و جنسي از باغات و زراعات در مشهد مقدس و مخارج صورت گرفته از آن
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
زیارت , اجاره , دفتر اوارجه , مواجب , درامدها , کارکنان , مشاغل , دکان , مستاجران , هزینه ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , باغ مصلی (مشهد) , غلات , گندم , ارزن , بذر سفیدبری , اراضی خیابان (مشهد) , حق التولیه , مال و جهات , سیورغالات , مقاطعه , زارع , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , ارباب حوالات , کتان , رسوم , مزرعه مایجرد (مشهد) , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , تیول , رعایا , مزرعه قزل حصار (مشهد) , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , تیول نامچه , ناطور , جریبانه , لایروبی , ماکول , علوفه , سفیدبری , شرایط انعقادقرارداد , بلایای طبیعی , ‎11،12 , کرایه حمل , ‎6،7 , مساعده , روغن , ‎13،38 , پیه گداخته , ‎10،17 , بادام , ‎20،22 , کوکچه , ‎34،36 , ‎23،25 , ‎51،53 , ‎17،19 , ‎17،26 , ‎83،84 , ‎67،69 , ‎102 , ‎13،15 , نخود , البالو , مزرعه طرق (مشهد) , ‎39،41 , وظیفه , ‎35،37 , ‎5،53 , ‎47،49 , ‎13،41 , کدخدا , ‎12،14 , ‎15،27 , ‎12،32 , ‎54،56 , ‎10،13 , میوه , روغن دنبه , مزرعه رزان (مشهد) , بلوک تبادکان (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , بلوک رادکان (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , وارثان , مزرعه حسن اباد (مشهد) , گل گلابی , مزرعه جایاب (مشهد) , مطالبات , دیوان اعلی , پروانچه , دفترخانه همایون , بلوک جاغرق (مشهد) , اجاره بها , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , ‎20،25 , ‎8،15 , مزرعه پس پشته (مشهد) , ‎13،26 , مزرعه اخنجان (مشهد) , حمام مهدی قلی بیگ (حمام سرسنگ) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , موقوفه خواجه عتیق علی , موقوفه مهدی قلی بیگ , خواجه عتیق علی، منشی الممالک , مزرعه سرواباد (مشهد) , مزرعه محمداباد (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , حق الشرب , خانه ها , مزرعه علی اباد (مشهد) , مستوفی الممالک , مندو , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , ‎76،81 , تگرگ , ریش سفید , ‎99،101 , ‎100 , ‎105 , ‎23،31 , تسعیر , نهر خیابان (نهر شاهی) , مزرعه ماسی (مشهد) , ‎106 , ‎79،80 , محولات (تربت حیدریه) , ‎60،61 , ‎72،73 , ‎70،71 , ‎91،92 , ‎57،58 , مزرعه سناباد (مشهد) , تابین , نفقه القنات , استاد میرزا علی، چاهجو , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , شفتالو , انگور خلیلی , انگور صاحبی , انگور اونگی , زردالو , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , ‎20،28 , مزرعه خین عرب (مشهد) , ‎42،43 , کاجیره , روغن گوسفند , اراضی بند گلستان (مشهد) , برگ توت , حق المیاه , ‎77،81 , وکیل حاکم , ‎69،71 , بذر سبزبری , بلوک شاندیز (مشهد) , مزرعه سمنجان (جام) , مستحفظ قلعه مرو , قوللر اقاسی , معدن مس کشاد , تفنگچی اقاسی , قریه دنجان (مشهد) , بلوک طوس (مشهد) , بلوک رزان رود (مشهد) , مزرعه مارشک (مشهد) , محمد علی، باغبان باشی , قنات مزرعه الندشت (مشهد) , قنات مزرعه زرگران (مشهد) , قلیجه , نوقان (مشهد) , ‎28،43 , زاوه (تربت حیدریه) , قریه خانرود (مشهد) , ملا محمد رضا، خادم , ‎86،88 , مزرعه رباط (مشهد) , امرود , بسطام (شاهرود) , ‎38،41 , نصفه کاری , میرزا محمد، ناظر , ‎20،43 , ‎77،79 , باغ وزیر , انگور کشمشی , مزرعه چاه خاصه (ویرانیو) , انگور نبات , مزرعه جعفراباد (امین اباد) , مزرعه ده نو (مشهد) , شاه محمد، تفنگچی , ملا محمد مهدی، خادم , مزرعه جعفراباد (مشهد) , مزرعه تیرجرد (جام) , باغ نظرگاه (مشهد) , یخدان طرق (مشهد) , ‎65،75 , ‎5،58 , ‎32،39 , قنات مسجد جامع , شیخ ابوطالب، خادم , مزرعه باغرود (جام) , میرزا محمد بن حیدر، تفنگچی , میرزا محمد بن حیدر بیگ، تابین یوزباشی , حیدر بن امام قلی، تفنگچی , دوشلک , ‎19،32 , ‎35،85 , قنات منوچهر , میرزا صفی، مین باشی , هاشم بن امام وردی، تفنگچی , محمد ابراهیم، تحصیلدار , وکیل بیگلربیگی (مشهد) , قریه ازغند (مشهد) , میرزا نورالدین محمد، خادم , ‎9،59 , ‎28،107 , ‎6،77 , مهدی قلی بیگ، امیر اخور باشی سرکار خاصه شریفه , طباطبایی، میر اسفندیار , میر اسفندیار، مدرس , استاد کاظم، چاهجو , ‎106،108 , اقا نصیر، بخورسوز , اصفهانی، میرزا نورالدهر، مین باشی , ملک علی بیگ، یوزباشی , استاد محمد سعید، عصار , میر محمد، خباز , ‎76،79 , نسق زراعت , استاد حاجی حسن، چاهجو , ‎1115ق-‎1114ق , عبدالله بیگ، متولی شرعی , حاجی محمد، شربت دار , ‎6،86 , میر محمد، انباردار , ‎6،84 , میرزا محمد امین، صاحب نسق , ‎8،15،19 , ‎12،82 , حسینی، عبدالغنی، مستوفی , ‎15،75 , محمد علی بیگ، تحصیلدار , استاد درویش محمد، قصاب , ‎19،69 , ‎28،93 , حسینی، میرزا محمد داود بن عبدالله، متولی استان قدس رضوی، - ‎1133ق , متولی مسجد جامع , ‎47،77 , ‎62،65 , میرزا فخرالدین محمد، خادم , مزرعه زیرجوی (مشهد) , ‎67،92 , استاد حق ویردی، چاهجو , حاجی میرزا محمد، شماع , حاجی محمد صادق، قصاب , اقا جعفر، حویج دار , ‎70،76 , ‎72،99 , ‎72،79 , ‎75،100 , بلوک کاظم بیگ , بلوک خلیل الله , ترشیزی، خلیل الله بیگ، یوزباشی , علی قلی بن فضل الله، تفنگچی , علی قلی بن شیر علی، تفنگچی , کاظم بیگ، یوزباشی , حاکم اصفهان , طهماسب بن عبدالله، وکیل , عرب خباده (کذا) , عبدالله خان، بیگلربیگی مرو , مزرعه دوج بلوک (مشهد) (کذا) , میرک بن عمر، تفنگچی , مزرعه قهقهه (مشهد) , میر ملک، یوزباشی , میرزا اسماعیل، مین باشی , میرزا سیدی، وزیر قندهار , ‎77،102 , قریه کرف (اسفراین) , قلیج، صندل بیگ، غلام خاصه شریفه , معدن مس گوهرا (دامغان) , وزیر قاین , ‎77،82 , مزرعه حسن بیگ (بسطام) , بلوک میرزا صفی , قلیچی، عبدالعلی بیگ، یوزباشی تفنگچیان , حوله، محمد زمان بیگ بن علی قباد بیگ، تحصیلدار وجوهات دیوانی و خاصه , حاجی خان قلی بیگ، یوزباشی , امیر بیگ، یوزباشی , محمدرضا، توپچی , طهماسب اقا بن عبدالله، تحصیلدار بلوک خلیل الله , رجب بن عبدالله، تابین یوزباشی , محمد صفی بیگ، یوزباشی , امیر بیات بن عبدالرحیم، تابین یوزباشی , طهماسب، تابین یوزباشی , علی قلی بن شیر علی، یوزباشی , مشهدی، محمد معصوم بیگ بن مراد خان بیگ، تفنگچی , مشهدی، محمد تقی بن مراد خان بیگ، تفنگچی , محمد زمان بن دوست علی، تابین یوزباشی , میرزا صادق بیگ، یوزباشی , چاولی، امیر شمس بیگ، مین باشی , ابراهیم خان، حاکم سبزوار , مزرعه صحرالو (مشهد) (کذا) , مزرعه برک علیا (مشهد) (کذا) , قریه خسروجرد (مشهد) , قریه فدک (تربت حیدریه) , مزرعه عیش اباد (مشهد) , قریه تیربرق (زاوه) (کذا) , قریه درسین (زاوه) (کذا) , قریه کرک (زاوه) (کذا) , محله کلاتچه سکنی (زاوه) (کذا) , مزرعه کوشلی (زاوه) (کذا) , مزرعه بیالقه (زاوه) (کذا) , مزرعه شوراب (زاوه) , مزرعه عطیه (زاوه) (کذا) , سلطان حسین، حاکم تربت حیدیه , محمد قلی خان، ایشیک اقاسی , ‎94،97 , باغ محوطه قرشمالان , میرزا سلیمان، ناظر تون , حاجی صادق، قصاب , میر عظیم، بیلدار باشی , استاد محمد صالح، چاهجو , خلیل الله، یوزباشی , میرزا بدرالدین محمد، خادم , اوارجه نویس خراسان , طبس
شماره ثبت:
34260
توجيهات و مقررات. توجيهات. تحويلات. صاحب‌جمعان. تحويل وجوهات به صاحب‌جمع خزانه عامره از بابت حمل محصولات و عوايد مزارع و مستغلات آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , پایین پای مبارک , درامدها , کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , اکثر صفحات , وجوه هوایی , مستاجران , بقالی , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , صباغی , قیمت ها , دروازه پایین خیابان , داشخانه , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , ارزن , اراضی خیابان (مشهد) , حق التولیه , ‎2،4 , مزرعه جوی پایان (مشهد) , مال و جهات , سیورغالات , زارع , ‎3،14 , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , ارباب حوالات , کتان , رسوم , کتاب مستوفی , وکیل , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , ‎4،8 , ‎5،7 , ‎5،11 , رعایا , مزرعه قزل حصار (مشهد) , تقاوی , ‎6،10 , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , ‎11،13 , جریبانه , باغ پایین پای مبارک , سبزبری , ‎11،12 , دفتر توجیهات , ‎4،5 , نذورات , ‎9،11 , مشعل ها , ضریح امام رضا , ‎6،28 , حق الارض , واقفان , فراش بام حرم , ‎2،3 , درهای حرم امام رضا , ‎5،34 , ‎11،17 , ‎6،8 , ‎5،10 , ‎2،9 , ‎14،16 , ‎3،26 , ‎20،21 , ‎4،17 , ‎10،11 , ‎6،9 , ‎13،14 , ‎5،12 , ‎18،20 , تنباکو , ‎4،11 , ارد گندم , ‎28،29 , انار , پیاز , ارد جو , الوچه , ‎51،53 , ‎15،45 , ‎9،26 , نخود , البالو , مداح , وجوه نقدی , وظیفه , ‎47،49 , ‎41،47 , ‎15،25 , خیاط , نجار , ‎3،28 , میوه ها , ‎5،13 , 59-‎1 , حمام اغچه , حلاج , قصابی , بلوک تبادکان (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , وارثان , حداد , ابریشم , گل گلابی , مزرعه دیزباد (نیشابور) , مزرعه جایاب (مشهد) , ترشیز (کاشمر) , جوزقه , مسجد بالا سر مبارک , عصار , کدو سبز , پروانچه , فرش های حرم امام رضا , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , ‎10،20 , نایب ناظر , ‎20،25 , شاطر , داروغه , بزاز , بازار زرگران , بقال , گله دار , نداف , ‎11،30 , مزرعه پس پشته (مشهد) , ‎11،20 , بیلدار , دارالضرب , قصبه جنابد (تون) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , موقوفه خواجه عتیق علی , اجرپز , حق الشرب , مزرعه نصراباد (خواف) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , گچ پز , مزرعه برمهن (مشهد) , خان سلطانم , خباز , تنباکو فروش , تیمچه , طاحونه کبود (مشهد) , خانه ها , صفه پایین پای مبارک , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه قوزغان (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مندو , مسگر , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه ملک اباد (مشهد) , ‎2،39 , کنجد , ‎36،38 , مزرعه ماسی (مشهد) , پوستین دوز , جیلوپز , ‎28،30 , ‎17،44 , ‎6،29 , ‎8،26 , کلاهدوز , سالار , کوچه کاریز , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , شفتالو , یخدان , جماعت اعراب بیچاره , استراباد (گرگان) , انگور خلیلی , انگور صاحبی , انگور اونگی , زردالو , الو منصوری , مزرعه راهیان (مشهد) , مزرعه سیرقان (جوین) , ‎13،45 , ‎15،22 , ‎18،30 , جاورس , مزرعه جزی (مشهد) , جماعت ظهیری , در مرصع , مزرعه جاغر (مشهد) , بادنجیر , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , جماعت بارکشاهی , وزن جنابد , جماعت خلفی نمک کش , جماعت چلاقی , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , قریه معون (ترشیز) , مزرعه حکیم اباد (مشهد) , برگ توت , پیله , حق المیاه , جامه باف , باغ شاهی , مزرعه کلاتچه اروج (نیشابور) , قصبه فرهادجرد (جام) , مزرعه میان دو جوی (مشهد) , ‎4،42 , قنات مزرعه دستجرد (مشهد) , صفه بالا سر مبارک , جماعت عمرانی , قریه راس الحد (لاسجرد) , ‎2،42 , ‎1102ق , قریه روشناوند (تون) , عباس قلی خان , مزرعه سمنجان (جام) , بلوک رزان رود (مشهد) , مزرعه قنات نو (زاوه) , مزرعه کاریز علی (زاوه) , خواجه محمدامین، صاحب جمع خزانه , باغ گل خطمی (مشهد) , مزرعه براکوه (خواف) , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , مزرعه غوران (هرات) , مزرعه پاشتان (هرات) , ‎54،57 , مزرعه کلاتچه مایان (دامغان) , مزرعه رادقان (سمنان) , مزرعه صالح اباد (نیشابور) , زاوه (تربت حیدریه) , قریه اخلمد (مشهد) , قریه کرکنج (شیروان) , امرود , مزرعه جزند (خواف) , مزرعه بستیجان (دامغان) , مزرعه وامرزان (دامغان) , قریه بمرود (قاین) , دیمه , دکان طباخی , قریه بیرجند (قاین) , قنات حاجی تقی , جماعت بختیاری , جماعت مزنگ , مزرعه قادسیه (اسفراین) , مزرعه قاسم اباد (جوین) , مزرعه سفاح (جوین) , مزرعه هارون (جوین) , مزرعه زیبد (تون) , مزرعه رزویه (تون) , مزرعه رقاصان (تون) , مزرعه سیداباد (تون) , چاقشوردوز , دلال , جماعت بلماقی , حمام باغ عنبر , قریه بویمرغ (تون) , مزرعه نوده پشند (تون) , مزرعه جعفراباد (تون) , کورک , حمام میر دوست محمد , انگور کشمشی , جماعت اعراب بیجان , مزرعه چاه خاصه (ویرانیو) , انگور نبات , محله کوچه صومعه , اراضی دارالزوار , طسق طواحین , قریه جویمند (تون) , قریه فیض اباد (قزوین) , مزرعه حاتم اباد (گودسلوک) , جماعت جهونی , باغتره کار , مال و منال , حمام میر حیدر سلطان , محله حسن بیگ , چرمگر , پالان دوز , کاه کش , دوره خان، قوشچی , راه بازدار , دیگ کش , اره گر , کمانگیر , صابونی , خورده فروش , محله چاه نو , جاجیم دوز , چودن ریز , دباغ , نخودبریز , مقراض گر , مزرعه جعفراباد (مشهد) , کارخانه قنادی , مزرعه تیرجرد (جام) , سیب دلوار , بادام خشک , سیب نبات , الو نبات , مزرعه ده شکر (هرات) , مزرعه کلوکن (استراباد) , اراضی توپخانه , مزرعه گل خطمی (گودسلوک) , قریه حاجی علی نقی , قنات مسجد جامع , صفه پس پشت مبارک , در طلا , خواجه محمدشفیع، صاحب جمع حویج خانه , مزرعه لنگر (مشهد) , استاد محمدسعید، صاحب جمع عصارخانه , لواف , فورلاس (جام) , ملا محمدرضا، صحاف , مزرعه قاسم اباد (کریم اباد) , رضوی، میرزا محمدابراهیم، متولی استان قدس رضوی، - ‎1100ق , الو بخارایی , الو زرد , ‎4،44 , باغ نظرگاه , الیاس خانا، بیگلربیگی مشهد , حق الثبت , ‎8،25 , میرزا محمدا، ناظر , خواجه محمدشفیع، متصدی دکاکین , عزیزبیگ، متصدی دکاکین , ‎11،42 , خان میرزا ابوطالب , عصارخانه شاه طغای , موسوی رضوی، میرزا شاه تقی الدین محمد بن میرزا محمدباقر، متولی استان قدس رضوی، -‎1093ق , خواجه ابوالحسن، بیلدارباشی , قریه عمیداباد (سبزوار) , ‎19،43 , ‎20،30 , ملا مراد، صاحب جمع شماع خانه , ملا محمد، صاحب جمع شربت خانه , مزرعه ابری (اسفراین) , مزرعه کروج ده (جوین) , مزرعه مسمری (کذا) (جوین) , مزرعه خراشاه (جوین) , مزرعه سروستانی (جوین) , مزرعه خسروشیر (جوین) , مزرعه شهرستانه خواجه کمال (جوین) , مزرعه زوداباد (جوین) , وادیه ادم (جوین) , مزرعه مند (جوین) , مزرعه استاری (کذا) (جوین) , مزرعه خرنو (جوین) , مزرعه رضااباد (جوین) , وادیه نوبر (جوین) , قریه امیراباد (جوین) , مزرعه مهر نورک (جوین) , مزرعه ویره کوه (کذا) (جوین) , وادیه ابرقان (جوین) , وادیه شاطه (جوین) , قریه ارداین (جوین) , رضاقلی، قصاب , مزرعه فیض اباد (سرجرد) , مزرعه کوشمغان (سمنان) , مزرعه رشیداباد (ری) , مزرعه سنگ تراشان (ساری) , مزرعه فخراباد (بجستان) , مزرعه شادیشاه (اسفراین) , ‎39،44 , مرتضی قلی خان، امیر اخورباشی , باغچه حرم سرا , محله بابا قدرت , میرجعفر، حافظ , چیت گر , استاد میرزا قلی، چاهجو , عاشور، تفنگچی , استاد محب، کفشدوز , حاجی علی خان، سردار لشکر خراسان , میرزا محمدابراهیما، خزانه دار جنسی , عمارت ذوالفقارخان , قریه شیخ , باغ محسن اباد , مزرعه عرب اباد (مشهد) , عزیزبیگ، صاحب جمع راتبه سرکار , مزرعه خاتم اباد (جوین) , قریه سفیه (جوین) , طاحونه فرهادجرد (جام) , کوره (مکان) , باغ خاصگی (مشهد) , باغ میرزا طاهر وزیر , میرزا طاهر، وزیر خراسان , قریه خواجه محمدتقی , محله محمدعلی ماسی , محله عاشور کالی , خربزه فروش , پینه دوز , محله گدا علی اهکی , اهکی، گدا علی، ریش سفید محله , سالار مومن، ریش سفید محله , راه برو
شماره ثبت:
32498