کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
رسيد پرداخت پول جهت مخارج اطفال رضيع از ماه رجب تا صفر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , هزینه ها , ‎2،4 , ‎4،6 , 6-‎1 , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , ‎1،5 , موسوی، حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , حسینی، میرزا داود بن محمد مهدی، ضابط کل اسناد , ‎2،4،6 , ‎1،3،5 , ‎2،6 , حاجی ملا محمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی، معین استانه , خازن الملک، حاجی محمد رحیم، صندوق دار دربار، 1231-‎1311ق , احمد (مهر‎1294) , کودکان شیرخوار , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , محمد شفیع (مهر‎1286) , ابوالقاسم ابن زین العابدین (مهر‎1276) , خازن الملک (مهر‎1287) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , میرزا بابا، ناظم کل امور استانه , میرزا بابا (مهر‎1296) , موسوی، میرزا خلیل الله بن حاجی میرزا موسی، همقلم دفترخانه , الراجی محمد هاشم (مهر؟) , میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , عبده الراجی خلیل الله (مهر؟) , میرزا بابا الحسینی (مهر‎1263) , حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , محمد هادی الحسینی (مهر‎1297) , اعتمادالتولیه (مهر‎1293) , سید محمد الرضوی (مهر‎1292) , ابوالقاسم ابن عبدالکریم الرضوی (مهر؟) , شریف، ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , محمد کاظم ابن محمد صادق الرضوی (مهر؟) , علوی، حاجی میرزا محمد علی، سررشته دار، ؟ - ‎1303ق , میرزا علی اکبر، دربان باشی کل , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎1315ق , رضوی، حاجی میرزا سیدمحمد، رییس دفتر استانه , ابوالحسن الموسوی (مهر‎1280) , الراجی محمد علی (مهر‎1276) , حسینی، میرزا محمد علی بن میرزا جعفر، معلم مکتب خانه صحن قدیم , میرزا علی اکبر بیگ، تحویلدار , تسلیم , الراجی محمد صادق الناظر الرضوی (مهر‎1297) , بدرالدین الحسینی (مهر؟) , موسوی، میرزا محمد حسن بن احمد، مستوفی , 1298-‎1299ق , محمد رضی ابن ابوالقاسم الرضوی (مهر؟) , الراجی محمد حسن ابن احمد (مهر‎1294) , رضوی، حاجی میرزا محمد صادق بن میرزا محمد کاظم، ناظرکل، ؟- ‎1300ق , موسی الحسینی (مهر‎1277) , حسینی، میرزا موی، صدراستانه , حسینی، میرزا بدرالدین بن میرزا احمد، نایب التولیه , عبده الراجی محمدقلی (مهر؟) , محمد قلی، ناظم کل امور استانه , رضوی، حاجی میرزا ابوالقاسم بن محمد کریم، وکیل استانه، ؟ - ‎1320ق , رضوی، محمد کاظم بن حاجی میرزا محمد صادق، نایب ناظر , عبده الراجی شهاب الدین الحسینی (مهر‎1293) , لا اله الا هو الرحمن الرحیم (مهر‎1285)
شماره ثبت:
18989
گزارش مصرف يکساله سوخت روشنايي چاهخانه صحنين مقدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , هزینه ها , روشنایی , موقوفات مطلقه , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , موسوی، حاجی میرزا موسی، همقلم متولی , عضدالملک حسینی، میرزا محمد حسین بن میرزا فضل الله، متولی باشی استان قدس رضوی، ؟ - ‎1284ق , چاهخانه , روغن چراغ , سرویس های بهداشتی , صحن جدید (صحن ازادی) , رضوی، میرزا محمد صادق بن میرزا محمد کاظم، ناظر، ؟ - ‎1300ق , ‎1274ق , محمد شفیع (مهر‎1272) , شریف حسینی، حاجی میرزا محمد علی بن محمد حسین، تحویلدار , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار کل , شریف حسینی، علی نقی بن محمد رحیم، مستوفی , محمد رضی بن ابوالقاسم الرضوی (مهر‎1258) , 2-‎1 , یا مظهر العجایب و مظهر الغرایب ضامن الغربا ثامن الایمه سنه (مهر‎1272) , عبده علی نقی بن محمد رحیم (مهر‎1272) , شریف، ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , الراجی هادی الحسینی (مهر‎1275) , کربلایی، محمد صادق، فراش بیت الخلاء شاهی , افوض امری الی الله عبده ابوالقاسم (مهر‎1274) , عبده محمد علی بن محمد جعفر الحسینی (مهر‎1268) , عبده محمد حسین بن فضل الله الحسینی (مهر‎1245) , الراجی وزیر (مهر‎1274) , لاتخف یا موسی (مهر؟)
شماره ثبت:
1827
پرداخت مواجب به ملاعلي اصغر دربان در ماه صفر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , مواجب , کارکنان , مشاغل , ‎1،2 , هزینه ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , گندم , اجرت , حقوق و دستمزدها (جنسی) , موقوفات مطلقه , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , حسینی، میرزا داود بن محمد مهدی، ضابط اسناد , رضوی، میرزا محمد صادق بن میرزا محمد کاظم، ناظر، ؟ - ‎1300ق , ‎1276ق , رضوی، میرزا محمد کاظم، ناظر , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار کل , میرزا حسن علی، تحویلدار باشی , افوض امری الی الله عبده ابوالقاسم (مهر؟) , میرزا محمد حسن، همقلم , محمد شفیع (مهر؟) , شریف حسینی، میرزا محمد علی بن محمد حسین، تحویلدار , الراجی حسن علی (مهر‎1274) , عبده الراجی داود الحسینی (مهر‎1255) , الواثق الراجی محمد کاظم الرضوی (مهر؟) , الراجی محمد صادق الرضوی (مهر؟) , شریف، ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , محمدرضی بن ابوالقاسم الرضوی (مهر؟) , دربان کشیک اول , عبده عبدالحسین الرضوی (مهر؟) , عبده علی نقی بن محمد رحیم (مهر‎1274) , شریف حسینی، علی نقی بن محمد رحیم، مستیوفی , الراجی الی الله محمد حسن (مهر‎1274)
شماره ثبت:
18701
گزارش مصرف يکساله سوخت روشنايي چاهخانه صحنين مقدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , هزینه ها , روشنایی , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , موسوی، حاجی میرزا موسی، همقلم متولی , عضدالملک حسینی، میرزا محمد حسین بن میرزا فضل الله، متولی باشی استان قدس رضوی، ؟ - ‎1284ق , چاهخانه , روغن چراغ , سرویس های بهداشتی , صحن جدید (صحن ازادی) , حسینی، میرزا داود بن محمد مهدی، ضابط اسناد , کربلایی، حاجی محمد علی بن محمد رحیم، دربان باشی کشیک دوم , رضوی، میرزا عبدالحی، وکیل استانه , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار کل , نشان (مهر؟) , محمد شفیع (مهر؟) , محمد رضی بن ابوالقاسم الرضوی (مهر‎1258) , 2-‎1 , عبده الراجی داود الحسینی (مهر‎1255) , ‎1273ق , بسم الله الرحمن الرحیم (مهر؟) , شریف حسینی، میرزا محمد رحیم بن ابوالقاسم، مستوفی، ؟ - ‎1275ق , حسینی، احمد، نایب التولیه استان قدس رضوی، ؟ - ‎1275ق , حاجی میرزا حسن، تحویلدار نقدی , الراجی عبدالحی الرضوی (مهر؟) , یا موسی لاتخف (مهر‎1268) , شریف، ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , کربلایی، محمد صادق، فراش بیت الخلاء شاهی , یا مظهرالعجایب و مظهر الغرایب ضامن الغربا ثامن الایمه سنه (مهر‎1285) , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر‎1271) , عبده الراجی احمد الحسینی (مهر‎1269) , عبده ممد حسین بن فضل الله الحسینی (مهر‎1265؟)
شماره ثبت:
1828
پرداخت پول به حفاظ از بازار حفاظان (کفاشان) موقوفه وزيرنظام در ماه شوال
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , بازار خفافان , حافظ حرم , کربلایی، حاجی محمد علی بن محمد رحیم، دربان باشی کشیک دوم , موسی (مهر؟) , الراجی الی الله محمد حسن (مهر؟) , محمد شفیع (مهر‎1272) , ‎1276ق , الراجی عبدالحی الرضوی (مهر‎1268) , رضوی، میرزا عبدالحی، وکیل استانه , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار کل , میرزا حسن علی، تحویلدار باشی , افوض امری الی الله عبده ابوالقاسم (مهر؟) , عبده علی نقی بن محمد رحیم (مهر‎1276) , شریف حسینی، علی نقی بن محمد رحیم، مستوفی , میرزا محمد حسن، همقلم , عبده حسن علی (مهر‎1269) , الراجی محمد صادق الرضوی (مهر‎1268) , محمد رضی بن ابوالقاسم الرضوی (مهر؟) , رضوی، محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , محمد جعفر الحسینی (مهر؟) , الواثق الراجی محمد کاظم الرضوی (مهر؟) , موقوفه وزیر نظام , شریف، ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , عبده الراجی داود الحسینی (مهر‎1276) , حسینی، میرزا داود بن محمدمهدی، ضابط اسناد , حسینی، محمد جعفر بن محمدعلی، صدراستانه , الراجی وزیر (مهر؟) , رضوی، محمد صادق بن میرزا محمد کاظم، ناظر، ؟ - ‎1300ق , رضوی، محمد کاظم، ناظر , الراجی هادی الحسینی (مهر‎1270)
شماره ثبت:
18677
تبديل. حواله پرداخت وجه جهت تبديل منداب با روغن چراغ توسط حاجي کربلايي علي صاحب جمع شماعخانه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , موسوی، حاجی میرزا موسی، همقلم متولی , عضدالملک حسینی، میرزا محمد حسین بن میرزا فضل الله، متولی باشی استان قدس رضوی، ؟ - ‎1284ق , روغن چراغ , حسینی، میرزا داود بن محمد مهدی، ضابط اسناد , فراش , موسوی، حاجی سید ابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , ‎1278ق , کربلایی، حاجی محمد علی بن محمد رحیم، دربان باشی کشیک دوم , عبده الراجی محمد حسن (مهر‎1277) , منداب , الراجی عبدالحی الرضوی (مهر‎1268) , رضوی، میرزا عبدالحی، وکیل استانه , رضوی، میرزا محمد کاظم، ناظر , میرزا حسن علی، تحویلدار باشی , میرزا محمد حسن، همقلم , عبده حسن علی (مهر‎1269) , عبده الراجی داود الحسینی (مهر‎1277) , محمد رضی بن ابوالقاسم الرضوی (مهر‎1258) , ابوالحسن الموسوی (مهر‎1272) , 2-‎1 , شریف حسینی، میرزا محمد علی بن محمد حسین، تحویلدار , محمد جعفر الحسینی (مهر؟) , الواثق الراجی محمد کاظم الرضوی (مهر؟) , عبده محمد حسین بن فضل الله الحسینی (مهر؟) , یا موسی لا تخف (مهر‎1268) , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر؟) , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمدمهدی، مباشر تعمیرات , شریف، ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , الراجی هادی الحسینی (مهر‎1275) , حسینی، میرزا محمد جعفر بن محمد علی، صدراستانه , الراجی وزیر (مهر‎1275)
شماره ثبت:
41832
مخارج تعمير و تنقيه ممرشاهي در صحنين مقدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , هزینه ها , لایروبی , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , موسوی، حاجی میرزا موسی، همقلم متولی , ‎1277ق , تعمیر , صحن جدید (صحن ازادی) , معبرها , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل , موسی (مهر؟) , عبده حسن علی (مهر؟) , چاهجو , الراجی عبدالحی الرضوی (مهر‎1268) , رضوی، میرزا عبدالحی، وکیل استانه , الراجی هادی الحسینی (مهر؟) , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , میرزا حسن علی، تحویلدار باشی , افوض امری الی الله عبده ابوالقاسم (مهر؟) , شریف حسینی، علی نقی بن محمد رحیم، مستوفی , میرزا محمد حسن، همقلم , عبده الراجی داود الحسینی (مهر‎1277) , عبده علی نقی بن محمد رحیم (مهر؟) , محمد شفیع بن محمد حسن (مهر؟) , شریف حسینی، میرزا محمد علی بن محمد حسین، تحویلدار , الواثق الراجی محمد کاظم الرضوی (مهر؟) , محمد رضی بن ابوالقاسم الرضوی (مهر‎1255) , شریف، ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , حسینی، میرزاداود بن محمد مهدی، ضابط اسناد , رضوی، میرزا محمد صادق بن میرزا محمد کاظم، ناظر، ؟ - ‎1300ق , حسینی، میرزا محمد جعفر بن محمد علی، صدراستانه , محمد جعفر الحسینی (مهر‎1255) , الراجی الی الله محمد حسن (مهر‎1275) , هروی، اخوند ملا اکبر علی بن ملا غلام رضا، امین غلات , عضدالملک حسینی، میرزا محمد حسین بن میرزا فضل الله، متولی باشی استان قدس رضوی، ؟ - ‎1284ق , نهر خیابان (نهرشاهی) , رضوی، محمد کاظم، ناظر , عبده محمد حسین بن فضل الله الحسینی (مهر‎1264) , الراجی محمد صادق الرضوی (مهر‎1276)
شماره ثبت:
23109
پرداخت وجوهات نقدي و جنسي بابت عوض حواله ديوان بابت امور گوناگون و عوض ماليات مزارع گوناگون
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , کارکنان , مشاغل , سوخت , اکثر صفحات , مقرری , حقوق و دستمزدها (نقدی) , بلوک میان ولایت (مشهد) , غله مثالثه , موقوفات , روشنایی , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , موسوی، حاجی میرزا موسی، همقلم متولی , موسوی، حاجی سید ابوالحسن خان، امین موقوفات استانه , قبض وصول , ‎7،17 , چلچراغ شاهی , ‎1،13 , حسینی، میرزا داود بن محمد مهدی، ضابط اسناد , فراش , موقوفه شجاع الدوله ایلخانی , ‎1278ق , عبده الراجی محمد حسن (مهر‎1277) , 20-‎1 , الراجی عبدالحی الرضوی (مهر‎1268) , رضوی، میرزا محمد کاظم، ناظر , الراجی هادی الحسینی (مهر؟) , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , میرزا حسن علی، تحویلدار باشی , میرزا محمد حسن، همقلم , عبده حسن علی (مهر‎1269) , محمد شفیع (مهر؟) , محمد رضی بن ابوالقاسم الرضوی (مهر‎1258) , بلوک اردمه (مشهد) , بلوک تبادکان (مشهد) , بلوک چناران (مشهد) , بلوک رادکان (مشهد) , ابوالحسن الموسوی (مهر‎1272) , شریف حسینی، میرزا محمد علی بن محمد حسین، تحویلدار , الواثق الراجی محمد کاظم الرضوی (مهر؟) , یا موسی لا تخف (مهر‎1268) , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر؟) , رضوی، عبدالحی، وکیل استانه , شریف، ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , دیوان اعلی , مالیات دیوانی , مزرعه شاه فیل (مشهد) , ‎7،20 , مزرعه اخلمد (مشهد) , برات دیوانی , بلوک پیوه ژن (نیشابور) , الراجی وزیر (مهر‎1275) , مزرعه محمدیه (مشهد) , مزرعه کلاته (مشهد) , میرزا محمد حسین، سررشته دار , عضدالملک حسینی، میرزا محمد حسین بن میرزا فضل الله، متولی باشی استان قدس رضوی، ؟ - ‎1284ق , مزرعه فزک (کاشمر) , ‎7،11،17 , اعتمادالتولیه ،میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار کل , مزرعه مغان (مشهد) , عبده محمد حسین بن فضل الله الحسینی (مهر‎1277)
شماره ثبت:
43129
پرداخت مواجب به حفاظ در ماه ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , اعیاد مذهبی , نیشابور , 6-‎1 , حقوق و دستمزدها (جنسی) , رواق توحیدخانه , واقفان , موذن , عید غدیر , ‎2،4،6 , حافظ پیش روی مبارک , حافظ حرم , موقوفه شجاع الدوله ایلخانی , موسی (مهر؟) , ملا عبدالمومن بن ملا محمد علی، خطیب , الراجی الی الله محمد حسن (مهر؟) , محمد شفیع (مهر‎1272) , ‎1276ق , الراجی عبدالحی الرضوی (مهر‎1268) , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار کل , میرزا حسن علی، تحویلدار باشی , افوض امری الی الله عبده ابوالقاسم (مهر؟) , شریف حسینی، علی نقی بن محمد رحیم، مستوفی , میرزا محمد حسن، همقلم , عبده حسن علی (مهر‎1269) , شریف حسینی، میرزا محمد علی بن محمد حسین، تحویلدار , محمد رضی بن ابوالقاسم الرضوی (مهر؟) , رضوی، محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , حافظ توحیدخانه , رضوی، عبدالحی، وکیل استانه , شریف، ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , الراجی هادی الحسینی (مهر‎1275) , محمد جعفر الحسینی (مهر‎1255) , عبده علی نقی بن محمد رحیم (مهر‎1275) , الراجی عبدالحسین الرضوی (مهر؟) , حافظ بالاسر مبارک , حافظ دارالسعاده , ملا عبدالکریم، نایب خطیب , مزرعه حسین اباد (مشهد) , ملا یوسف بن یوسف، صدرالحفاظ , هروی، ملا محمد بن ملا محمدعلی، نایب الصدرالحفاظ , ملا محمد علی بن حاجی اسدالله، منجم , شجاع الدوله ایلخانی، سام بن رضا قلی، ؟ - ‎1282ق , الراجی وزیر (مهر‎1276) , حسینی، محمد جعفر بن محمدعلی، صدراستانه , عبده الراجی داود الحسینی (مهر‎1274) , حسینی، داود بن محمد مهدی، ضابط اسناد , طاحونه میرعلاء الدین , سید محمد حسین بن حاجی میرزا محمد، خطیب باشی، ؟ - ‎1284ق , حسینی، سید حسین بن سید احمد، صدرالحفاظ دور، ؟ - ‎1275ق , رضوی، ملا ابوالحسن بن ملا اسماعیل، نایب خطیب , ملا علی اصغر بن حاجی عبدالله، خطیب , حاجی ملا محمدمهدی بن ملا محمد تقی، صدرالحفاظ , موقوفه الله وردی خان
شماره ثبت:
18676

تعداد کل فراداده ها

2,015,987

تعداد منبع دیجیتال

143,532,819

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .