کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 19
An introduction to Persian literature
نویسنده:
Levy, Reuben
وضعیت نشر الکترونیکی :
New YorkLondon: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
10059
Researches in Persian literature
نویسنده:
Hasan, Hadi
وضعیت نشر الکترونیکی :
Hyderabad: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
34095
ج
عنوان :
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره بايگاني راکد:
TI
A history of Persian literature: under Tatar Dominion (A.D. 1265_1502)
نویسنده:
Browne, Edward G.
وضعیت نشر الکترونیکی :
Cambridge: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1757
Indo_ Iranian studies
نویسنده:
Mujtabai, Fathullah
وضعیت نشر الکترونیکی :
New Delhi: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
37546
A short history of Persian literature
نویسنده:
Devare, T. N.
وضعیت نشر الکترونیکی :
Poona: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
37569
ج
عنوان :
نویسنده:
Bejan Baran, S.
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره بايگاني راکد:
AU
A literary history of persian
نویسنده:
Browne, Edward Granville, 1862_1926
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
6524
Anthologie persane(XIe_XIXe siecles)
نویسنده:
Masse, Henri, 1886 - 1969
وضعیت نشر الکترونیکی :
Paris: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
24138
<A> true study on persian literature
نویسنده:
Symonds, J.
وضعیت نشر الکترونیکی :
New Delhi: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره بايگاني راکد:
AU
  • تعداد رکورد ها : 19

تعداد کل فراداده ها

2,296,630

تعداد منبع دیجیتال

156,864,538

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .