کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 14
Voyage pen perse pendant les annees 1812 et 1813 (tome 1 and 2)
نویسنده:
Drouville, Gaspard
وضعیت نشر الکترونیکی :
Paris: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
37123
ج
عنوان :
نویسنده:
Le Messurier, Augustus, 1837-1916
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره بايگاني راکد:
AU
Travels into Bokhara; being the ...
نویسنده:
Burnes, Alex
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
14493
Voyage en Perse
عنوان :
نویسنده:
Flandin, Eugene Napoleon
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
30749
Persia and Persian question
نویسنده:
Curzon, George Nathaniel Curzon, 1859_1925
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
127848
Trois ans a la cour de Perse
نویسنده:
Feuvrier, M
وضعیت نشر الکترونیکی :
Paris: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
31253
Persia and its people
نویسنده:
Sykes, Ella C.
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
31162
Through Persian by caravan
نویسنده:
Arnold, Arthur
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
18710
Le Caucase et la Perse
نویسنده:
Orsolle, E
وضعیت نشر الکترونیکی :
Paris: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
25850
  • تعداد رکورد ها : 14

تعداد کل فراداده ها

2,384,465

تعداد منبع دیجیتال

158,177,588

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .