کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 18
ج
عنوان :
نویسنده:
Abrahamian, Ervand, 1940 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
Cambridge: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره بايگاني راکد:
AU
Resa Schah: der aufstieg Irans und die grosz machte
نویسنده:
Melzig, Herbert
وضعیت نشر الکترونیکی :
Stuttgart: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
24753
By order of the Shah
نویسنده:
Hay, Sidney
وضعیت نشر الکترونیکی :
[London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
4773
From Cyrus to Pahlavi: a picture story of the Iranian Empire
نویسنده:
Tallberg, Frederick
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
5666
Iran shows the way
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
6260
The rise and fall of Pahlavi dynasty
نویسنده:
Fardoust, Hossein
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
8708
Henceforth Iran
عنوان :
نویسنده:
Hamzavi, A. H. K.
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
18369
La Diplomatie iranienne sous la dynastie des Pahlavis( 1925 a nos jours)
نویسنده:
Madjtubi, Mahmoud
وضعیت نشر الکترونیکی :
Paris: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
29143
Sunrise with the Pahalvis
نویسنده:
Bedi, B. P. L.
وضعیت نشر الکترونیکی :
New Delhi: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
37945
Profile of Iran
عنوان :
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
7419
  • تعداد رکورد ها : 18

تعداد کل فراداده ها

2,296,630

تعداد منبع دیجیتال

156,886,822

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .