کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 26
برات پرداخت مواجب استاد محمدعلي مقني‌باشي آستان قدس در ماه ذيقعده
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , رضوی، محمد جعفر بن ذبیح الله، قوام التو لیه، سرکشیک دوم , سررشته نظارت , سررشته همقلم , حسینی،موسی،صدر استانه , برات نویس , نایب ضابط کل اسناد , طباطبایی، محمدکاظم، امام جمعه تبریز، متولی باشی استان قدس , محمداسماعیل (ـ خان)،سعیدالتولیه ،تحویلدار کل , حسینی، محمدعلی، صدیق دفتراستانه (مهر‎1314) , حسینی،داود ،وزیر وظایف (مهر‎1324) , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد , محمد هاشم، معین التولیه (مهر‎1311) , دفتر سررشته‌دار , دفتر مخصوص , سررشته ناظم دفتر , دفتر وزارت کل , دفتر سررشته دار کل , سررشته وثوق دفتر , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد (مهر‎1324) , دفتر موید التولیه , دفتر امین التولیه , خزانه استان قدس , دفتر دبیر التولیه , دفترامانت , دفتر قایم مقام التولیه , دفتر قوام‌الوزاره , سررشته دارکل بیوتات , دفتر قوام التولیه , دفتر مدیرالتولیه , محمدعلی، اعتمادالتولیه، وزیر اول استانه (مهر‎1316) , رضوی، محمد علی بن محمد رضی، افتخارالتولیه، سر رشته همقلم (مهر‎1324) , محمد علی (حاجی میرزاـ )،قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎1320) , محمدطاهر ،معتمدالتولیه ،مستوفی (مهر‎1317) , ذی القعده ‎1325ق. , علی محمد،معتضدالتولیه , حسینی، حسن علی، موتمن التولیه، مشرفباشی (مهر‎1291؟) , احمد (حاجی میرزاـ )،وزیر کل , حسینی، محمد علی، سررشته صدیق دفتر (مهر‎1320) , ابوطالب (حاجی میرزاـ )،رییس دفتر (مهر‎1323) , محمدعلی (استادـ)مقنی باشی , حسینی، علینقی، بهاءالتولیه، سررشته دار امین وظایف (مهر‎1324) , سررشته امین التولیه , رکن التولیه، نایب التولیه (مهر‎1315) , محمدعلی، سررشته سر دفتر , حسینی، عباس، صاحب اختیارو وزیر اعظم (مهر‎1317) , رضوی، محمد مهدی، ناظر کل (مهر‎1316؟) , نایب دفتر استان قدس (مهر؟)
شماره ثبت:
19393
پرداخت مواجب به شيخ مرتضي، معلم مکتب خانه صحن قديم در ماه شعبان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول , دستمزدها , ‎1324ق , صحن عتیق ـ صحن انقلاب(صحن قدیم) , دستمزدها (جنسی) , حسینی،محمدعلی،صدیق دفتر استان قدس (مهر‎1306) , صدیق الوزاره (مهر‎1323) , طباطبایی، محمدکاظم، امام جمعه تبریز، متولی باشی استان قدس , محمداسماعیل (ـ خان)،سعیدالتولیه ،تحویلدار کل , حسینی، محمدعلی، صدیق دفتراستانه (مهر‎1314) , حسینی،داود ،بهاءالتولیه ،وزیر وظایف (مهر‎1324) , حسینی، علینقی، بهاءالتولیه، امین وظایف (مهر‎1324) , دفتر بهاءالتولیه امین وظایف , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد , محمد هاشم، معین التولیه (مهر‎1311) , دفتر مخصوص , دفتر صدارت , سررشته امین دفتر , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد (مهر‎1324) , دفتر نیابت وزارت اول , نصرالله ،سررشته وثوق دفتر (مهر‎1324) , شریف،اسدالله،مدیرالتولیه , دفتر وزارت وظایف , دفتر وکالت , حبیب‌الله (میرزا-)، مشیرالتولیه، سررشته دار کل بیوتات , حسینی، حسین، نایب التولیه استانه (مهر‎1316) , محمدطاهر ،معتمدالتولیه ،مستوفی (مهر‎1317) , محمدعلی، اعتمادالتولیه، وزیر اول استانه (مهر‎1319) , نصرالله ،سررشته وثوق دفتر , رضوی، محمد جعفر بن ذبیح الله، قوام التولیه , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم (مهر‎1315) , محمدرضا، نایب وزیر اول (مهر‎1311) , مرتضی (شیخ- )، معلم مکتبخانه صحن عتیق , سررشته نایب ضابط , عبدالجواد (میرزا- )، انتظام دفتر (مهر‎1320) , محمد تقی (میرزا- )، ناظم دفتر (مهر‎1323)
شماره ثبت:
19581
برات پرداخت انعام به ميرزا محمدرضا قطب الواعظين مدرس آستان قدس درماه رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , موقوفه ها , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول (مهر‎1315) , ‎1324ق , پاداش , صدیق الوزاره (مهر‎1323) , طباطبایی، محمدکاظم، امام جمعه تبریز، متولی باشی استان قدس , محمداسماعیل (ـ خان)،سعیدالتولیه ،تحویلدار کل , حسینی، محمدعلی، صدیق دفتراستانه (مهر‎1314) , علی‌اکبر (حاجی میرزا ـ)،اعتمادالوزاره،برات نویس , عبدالجواد (میرزاـ)،انتظام دفتر , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد , محمد هاشم، معین التولیه (مهر‎1311) , دفتر مخصوص , سررشته امین دفتر , دفتر وزارت کل , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد (مهر‎1324) , دفتر امین التولیه , دفتر نایب ناظر , دفترامانت , شریف،اسدالله،مدیرالتولیه , دفتر سررشته دار شهاب التولیه , دفتر صدارت استانه , محمدجعفر (میرزاـ)،وزیر دفتر استان قدس , حسینی، موسی، صدراستانه (مهر‎1324) , رضوی، شهاب، شهاب التولیه، سررشته دار , محمدتقی (میرزاـ)،ناظم دفتر , حبیب‌الله (میرزا-)، مشیرالتولیه، سررشته دار کل بیوتات , دفتر نایب ضابط کل اسناد , محمدطاهر ،معتمدالتولیه ،مستوفی (مهر‎1317) , علی محمد،معتضدالتولیه , محمدعلی، اعتمادالتولیه، وزیر اول استانه (مهر‎1319) , حسینی، عبدالجواد بن عبدالکریم، عمادالتولیه، سرکشیک سوم , حسینی، حسنعلی، موتمن التولیه، مشرفباشی (مهر‎1309) , احمد،وزیر کل (مهر‎1299) , رضوی،محمدمهدی،ناظر کل استان قدس , رضوی، محمد جعفر بن ذبیح الله، قوام التولیه , محمدرضا (میرزا- )، قطب الواعظین،مدرس استانه , موقوفه میرزا رسول رشتی , حسینی، محمد علی، صدیق دفتر استانه (مهر‎1324؟) , حسینی، حسین، نیابت التولیه (مهر‎1324)
شماره ثبت:
19587
برات پرداخت مواجب ملامحمدشريف غايب نويس آستان قدس و مواجب ميرزا حاجي آقامقتدرالامانه درماه رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول (مهر‎1315) , دستمزدها , ‎1324ق , دستمزدها (جنسی) , صدیق الوزاره (مهر‎1323) , طباطبایی، محمدکاظم، امام جمعه تبریز، متولی باشی استان قدس , محمداسماعیل (ـ خان)،سعیدالتولیه ،تحویلدار کل , حسینی،داود ،بهاءالتولیه ،وزیر وظایف (مهر‎1324) , حسینی، علینقی، بهاءالتولیه، امین وظایف (مهر‎1324) , حاجی اقا (میرزاـ)،مقتدرالامانه , محمدشریف (ملاـ)،غایب نویس , علی‌اکبر (حاجی میرزا ـ)،اعتمادالوزاره،برات نویس , دفتر بهاءالتولیه امین وظایف , محمد هاشم، معین التولیه (مهر‎1311) , دفتر مخصوص , دفتر صدارت , سررشته امین دفتر , سررشته ناظم دفتر , سررشته وثوق دفتر , دفتر نیابت وزارت اول , حسینی،ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین ،ضابط کل اسناد , حسینی،ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین ،ضابط کل اسناد (مهر‎1324) , نصرالله ،سررشته وثوق دفتر (مهر‎1324) , سررشته انتظام دفتر , شریف،اسدالله،مدیرالتولیه , رضوی،محمدجعفرابن ذبیح‌الله،قوام‌التولیه , دفتر وزارت وظایف , دفتر وکالت , حبیب‌الله (میرزا-)، مشیرالتولیه، سررشته دار کل بیوتات , دفتر نایب ضابط کل اسناد , محمدعلی،اعتمادالتولیه ،وزیر اول (مهر‎1319) , عبدالجواد (میرزاـ)،انتظام دفتر (مهر‎1323) , محمدتقی (میرزاـ)،ناظم دفتر (مهر‎1324) , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم (مهر‎1315) , محمدرضا، نایب وزیر اول (مهر‎1311) , حسینی،محمدعلی،صدیق دفتر استانه (مهر‎1316)
شماره ثبت:
19597
برات پرداخت مواجب ملامحمد محررکارخانه زواري درماه شعبان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول (مهر‎1315) , دستمزدها , ‎1324ق , محمد طاهر، معتمد التولیه (مهر‎1317) , صدیق الوزاره (مهر‎1323) , طباطبایی، محمدکاظم، امام جمعه تبریز، متولی باشی استان قدس , محمداسماعیل (ـ خان)،سعیدالتولیه ،تحویلدار کل , حسینی، محمدعلی، صدیق دفتراستانه (مهر‎1314) , حسینی،داود ،بهاءالتولیه ،وزیر وظایف (مهر‎1324) , حسینی، علینقی، بهاءالتولیه، امین وظایف (مهر‎1324) , علی‌اکبر (حاجی میرزا ـ)،اعتمادالوزاره،برات نویس , دفتر بهاءالتولیه امین وظایف , محمد هاشم، معین التولیه (مهر‎1311) , دفتر سررشته‌دار , دفتر مخصوص , دفتر صدارت , سررشته امین دفتر , دفتر نیابت وزارت اول , دفتر امین التولیه , حسینی،ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین ،ضابط کل اسناد , حسینی،ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین ،ضابط کل اسناد (مهر‎1324) , حسینی،محمدعلی،صدیق دفتر استانه (مهر؟) , نصرالله ،سررشته وثوق دفتر (مهر‎1324) , سررشته انتظام دفتر , دفترامانت , دفتر سر رشته دار کل بیوتات , دفتر نایب ضابط , دفتر وزارت وظایف , حسینی،حسنعلی،موتمن‌التولیه ،مشرف باشی (مهر؟) , دفتر وکالت , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول , محمد علی،اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1316) , امین‌التولیه ،خازن (مهر‎1323) , محمدتقی، ناظم دفتر (مهر‎1323) , محمدرضا، نایب وزیر اول (مهر‎1315) , عبدالجواد (میرزاـ)،انتظام دفتر (مهر‎1323) , محمد (ملاـ)،محرر کارخانه زواری , رضوی،محمدجعفر ابن ذبیح‌الله ،قوام‌التولیه (مهر‎1314) , شریف،اسدالله ،مدیرالتولیه ،خادمباشی کشیک دوم (مهر‎1319)
شماره ثبت:
19570
برات پرداخت مواجب ميرزا آقاعلاءالتوليه بابت فراش باشي کل در ماه ربيع‌الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
استان قدس رضوی , هزینه‌ها , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح‌الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم , دستمزدها , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادم باشی کشیک دوم , ‎1325ق , اعتماد التولیه (مهر‎1319) , محمدحسن (ـخان )،سرتیپ،تحویلدار کل , صدیق الوزاره (مهر‎1323) , حسینی، محمدعلی، صدیق دفتراستانه (مهر‎1314) , طباطبایی، محمدکاظم، امام جمعه تبریز، متولی باشی , علی‌اکبر (حاجی میرزا ـ)،اعتمادالوزاره،برات نویس , عبدالجواد (میرزاـ)،انتظام دفتر , محمد هاشم، معین التولیه (مهر‎1311) , دفتر مخصوص , سررشته امین دفتر , دفتر امین التولیه , حسینی،ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین ،ضابط کل اسناد (مهر‎1324) , حسینی،حسین،نیابت تولیت استان قدس (مهر‎1316) , دفتر نایب ناظر , دفترامانت , یونس (میرزاـ )،مسعود التولیه، نایب ضابط کل اسناد، وزیر بقایا , رضوی،محمدعلی ابن محمدرضی ،سررشته همقلم ،افتخارالتولیه (مهر‎1324) , حسینی،ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین ،دفتر ضابط کل اسناد , حسینی،موسی ،صدر (مهر‎1324) , رضوی، شهاب، شهاب التولیه، سررشته دار (مهر‎1317) , حسینی،حسنعلی ،موتمن‌التولیه ،مشرف باشی (مهر‎1308) , مشیر التولیه، سررشته دار کل بیوتات , رضوی، محمد مهدی،ناظر کل (مهر؟) , محمدجعفر (میرزاـ)،وزیر دفتر (مهر‎1320) , محمدتقی (میرزاـ)،ناظم دفتر , حسینی،عبدالجواد،عمادالتولیه،سرکشیک سوم (مهر؟) , اقا(میرزاـ)،علاءالتولیه ،نایب فراشباشی کل , ابوطالب (میرزاـ)،رییس دفتر استانه (مهر؟)
شماره ثبت:
19300
برات مربوط به هزينه‌هاي معلمين و متعلمين مکتب‌خانه صحن عتيق
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , قیمت ها , غلات , هزینه‌ها , تغذیه , معلمان , مواد غذایی , معلولان , پوشاک , موقوفه ها , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , مکتب خانه‌ها , دستمزدها , دربانان , رضوی، محمد جعفر بن ذبیح الله، قوام التو لیه، سرکشیک دوم , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادم باشی کشیک دوم , سر کشیک , لوازم التحریر , پارچه , غلامحسین (حاجی،ملاـ)،خادم کشیک دوم , صحن عتیق ـ صحن انقلاب(صحن قدیم) , ناظم , صدیق‌الوازره (مهر‎1323) , شاگردان , تعطیلات , محمدعلی اعتماد التولیه (مهر‎1316) , طباطبایی، محمدکاظم، امام جمعه تبریز، متولی باشی استان قدس , محمداسماعیل (ـ خان)،سعیدالتولیه ،تحویلدار کل , حسینی، محمدعلی، صدیق دفتراستانه (مهر‎1314) , حسینی، محمدعلی، صدیق دفتراستانه , محمدعلی (سید ـ) (اعمی) , معتضدالتولیه , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد , محمد هاشم، معین التولیه (مهر‎1311) , دفتر معین التولیه , دفتر مشرف باشی موتمن التولیه , دفتر وزارت کل , مشاق , کفشها , مکتب خانه اطفال سادات علوی , دفتر امین التولیه , خزانه استان قدس , دفتر نایب ناظر , دفترامانت , دفتر سر رشته دار کل بیوتات , رضوی، شهاب، شهاب التولیه، سررشته دار , دفتر قوام التولیه , دفتر مدیرالتولیه , دفتر نایب ضابط کل اسناد، وزیر بقایا , رضوی، محمد علی بن محمد رضی، افتخارالتولیه، سر رشته همقلم (مهر‎1324) , حسینی، حسن علی، موتمن التولیه، مشرفباشی (مهر‎1291؟) , احمد (حاجی میرزاـ )،وزیر کل , حسینی، محمد علی، سررشته صدیق دفتر (مهر‎1320) , ابوطالب (حاجی میرزاـ )،رییس دفتر (مهر‎1323) , حسینی،عباس،وزیر اعظم و صاحب اختیار (مهر‎1317) , ‎1324ق. , اصف‌التولیه , گزارشات , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سر کشیک اول، دفتر مخصوص (مهر‎1315) , دفتر استیفا , حسینی، موسی، صدر استانه (مهر‎1393؟) , وزیر دفتر استانه (مهر‎1324) , رضوی، محمد مهدی، ناظرکل استانه (مهر‎1316) , دفتر سررشته دار شهاب التولیه (مهر‎1317)
شماره ثبت:
19399
برات پرداخت شهريه و مستمري و کمکهاي آستان قدس در ماه ربيع‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , فقرا , سادات , دستمزدها , زوار , ‎1325ق , صدیق دفتر استانه (مهر‎1314) , اعتماد التولیه (مهر‎1319) , معتمد التولیه (مهر‎1317) , مهدی (میرزاـ ) , ابراهیم(اقاسیدـ) , ابراهیم (ـ خان) , برات نویس , صدیق الوزاره (مهر‎1323) , طباطبایی، محمدکاظم، امام جمعه تبریز، متولی باشی استان قدس , علی (کربلایی ـ)،زایر , محمد هاشم، معین التولیه (مهر‎1311) , دفتر مخصوص , سررشته امین دفتر , سررشته ناظم دفتر , دفتر امین التولیه , حسینی،ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین ،ضابط کل اسناد , حسینی،ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین ،ضابط کل اسناد (مهر‎1324) , حسینی،حسین،نیابت تولیت استان قدس (مهر‎1316) , رضوی،محمدمهدی،ناظر کل استان قدس (مهر؟) , دفتر نایب ناظر , سررشته انتظام دفتر , دفترامانت , یونس (میرزاـ )،مسعود التولیه، نایب ضابط کل اسناد، وزیر بقایا , رییس دفتراستانه (مهر؟) , شریف،اسدالله،مدیرالتولیه , رضوی،محمدجعفرابن ذبیح‌الله،قوام‌التولیه , حسینی،عبدالجواد،عمادالتولیه (مهر؟) , کشفی،مهدی , رضوی،محمدعلی ابن محمدرضی،سررشته همقلم ،افتخارالتولیه , کشفی،محسن , محمدحسن (ـ خان)،سرتیپ ،تحویلدار کل استان قدس , سررشته دارکل بیوتات , رضا (شیخ ـ)،طلبه , رستم (کربلایی ـ)،زایر شیرازی , محمدجعفر(میرزاـ)،وزیر دفتر استان قدس (مهر‎1320) , رضوی،شهاب ،شهاب‌التولیه ،سررشته‌دار دفتر , ابناء سبیل , حسینی،محمدعلی ،صدیق دفتر استانه (مهر‎1323) , حسینی،موسی ،صدر (مهر‎1324) , کابلی،حسین , حسینی،حسنعلی،موتمن‌التولیه ،مشرف باشی (مهر‎1308)
شماره ثبت:
19287
برات پرداخت انعام به شيخ احمد واعظ درماه شعبان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول (مهر‎1315) , ‎1324ق , پاداش , صدیق الوزاره (مهر‎1323) , طباطبایی، محمدکاظم، امام جمعه تبریز، متولی باشی استان قدس , محمداسماعیل (ـ خان)،سعیدالتولیه ،تحویلدار کل , حسینی، محمدعلی، صدیق دفتراستانه (مهر‎1314) , حسینی،داود ،بهاءالتولیه ،وزیر وظایف (مهر‎1324) , حسینی، علینقی، بهاءالتولیه، امین وظایف (مهر‎1324) , علی‌اکبر (حاجی میرزا ـ)،اعتمادالوزاره،برات نویس , دفتر بهاءالتولیه امین وظایف , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد , محمد هاشم، معین التولیه (مهر‎1311) , دفتر سررشته‌دار , دفتر مخصوص , دفتر معین التولیه , دفتر صدارت , سررشته امین دفتر , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد (مهر‎1324) , نصرالله ،سررشته وثوق دفتر (مهر‎1324) , شریف،اسدالله،مدیرالتولیه , دفتر نایب الوزاره (مهر‎1311) , دفتر نایب ضابط , دفتر وزارت وظایف , حسینی،حسنعلی،موتمن‌التولیه ،مشرف باشی (مهر؟) , سررشته دارکل بیوتات , دفتر وکالت , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول , محمدطاهر ،معتمدالتولیه ،مستوفی (مهر‎1317) , محمدعلی، اعتمادالتولیه، وزیر اول استانه (مهر‎1319) , عبدالجواد (میرزاـ)،انتظام دفتر (مهر‎1323) , حسن (میرزاـ)،وکیل استانه , رضوی، محمد جعفر بن ذبیح الله، قوام التولیه , احمد (شیخ ـ )،واعظ , محمدتقی (میرزاـ)،ناظم دفتر (مهر‎1324) , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم (مهر‎1315)
شماره ثبت:
19574
برات پرداخت مواجب ميرزا مهدي اجلال‌التوليه آستان قدس در ماه ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , قیمت ها , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , مدیرالتولیه، خادم باشی کشیک دوم , دستمزدها , ابوابجمعی , حسینی،موسی،صدر استانه , محمد هاشم، معین التولیه , رضوی،محمدجعفر ابن ذبیح‌الله ،قوام‌التولیه ،سرکشیک دوم , محمداسماعیل (ـ خان)،سعیدالتولیه ،تحویلدار کل , حسینی، محمدعلی، صدیق دفتراستانه (مهر‎1314) , حسینی، محمدعلی، صدیق دفتراستانه , ذیحجه ‎1325ق , محمد هاشم، معین التولیه (مهر‎1311) , دفتر مخصوص , دفتر معین التولیه , دفتر اعتمادالتولیه وزیر اول , سررشته امین دفتر , سررشته ناظم دفتر , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1315) , سررشته نایب النظاره , دفتر امین التولیه , حسینی،ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین ،ضابط کل اسناد (مهر‎1324) , حسینی،محمدعلی،صدیق دفتر استانه (مهر‎1320) , خزانه استان قدس , سررشته برات نویس , سررشته انتظام دفتر , دفترامانت , دفتر صدارت استانه , حسینی، حسنعلی، موتمن التولیه، مشرفباشی , حسینی، موسی، صدراستانه (مهر‎1324) , حسینی، ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین، ضابط کل اسناد , دفترموتمن التولیه , دفتر نایب ضابط کل اسناد و وزیر بقایا , سررشته دار کل بیوتات , دفتر ضابط کل اسناد , دفتر قوام التولیه , یونس، مسعودالتولیه، نایب ضابط کل اسناد و وزیر بقایا , دفتر مدیرالتولیه , رضوی، محمدمهدی، ناظر کل استانه , رضوی، شهاب ، شهاب التولیه، سررشته دار , رضوی، محمد مهدی، ناظر کل استانه (مهر‎1277؟) , مهدی (میرزاـ)،اجلال‌التولیه استانه , سررشته صدیق دفتر استانه , دفتر سررشته‌دار استانه , حسینی، حسن، سررشته‌دار استانه , حسینی،حسن،سررشته‌دار استانه (مهر‎1321) , دفتر وزرات و قایم مقام التولیه , دفتر سررشته دار , دفترناظر کل استانه , حسینی، حسنعلی، موتمن التولیه،مشرفباشی (مهر‎1290؟) , دفتر نایب وزیراول , یوسف،منتخب دفتر استانه (مهر‎13؟) , دفتر منتخب دفتراستانه , حسینی، عباس، جلال‌التولیه، وزیر اول (مهر‎1317)
شماره ثبت:
19321
  • تعداد رکورد ها : 26

تعداد کل فراداده ها

2,015,987

تعداد منبع دیجیتال

143,532,819

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .