کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 15
برات پرداخت هزينه‌ها و مخارج قهوه‌خانه آستان قدس در ماه ربيع‌الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , قهوه خانه , ‎1325ق , صدیق دفتر استانه (مهر‎1314) , معتمد التولیه (مهر‎1317) , اعتماد التولیه (مهر؟) , صدیق الوزاره (مهر‎1323) , علی نقی (میرزا- ) نایب پیشخدمت باشی , طباطبایی، محمدکاظم، امام جمعه تبریز، متولی باشی استان قدس , علی‌اکبر (حاجی میرزا ـ)،اعتمادالوزاره،برات نویس , دفتر مخصوص , سررشته امین دفتر , سررشته ناظم دفتر , دفتر امین التولیه , حسینی،ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین ،ضابط کل اسناد , حسینی،ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین ،ضابط کل اسناد (مهر‎1324) , حسینی،حسین،نیابت تولیت استان قدس (مهر‎1316) , دفتر نایب ناظر , سررشته انتظام دفتر , دفترامانت , یونس (میرزاـ )،مسعود التولیه، نایب ضابط کل اسناد، وزیر بقایا , رییس دفتراستانه (مهر؟) , شریف،اسدالله،مدیرالتولیه , رضوی،محمدجعفرابن ذبیح‌الله،قوام‌التولیه , رضوی،محمدعلی ابن محمدرضی ،سررشته همقلم ،افتخارالتولیه (مهر‎1324) , حسینی،عبدالجواد،عمادالتولیه (مهر؟) , محمدحسن (ـ خان)،سرتیپ ،تحویلدار کل استان قدس , محمدجعفر(میرزاـ)،وزیر دفتر استان قدس (مهر‎1320) , حسینی،موسی ،صدر (مهر‎1324) , حسینی،حسنعلی ،موتمن‌التولیه ،مشرف باشی (مهر‎1308) , مشیرالتولیه ،دفتر سررشته‌دار کل بیوتات , حسینی محمدعلی،صدیق دفتر استان قدس (مهر‎1323)
شماره ثبت:
19292
برات پرداخت مواجب ميرزا هادي افخم‌التوليه آستان قدس در ماه جمادي‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , ‎1325ق , صدیق دفتر استانه (مهر‎1314) , اعتماد التولیه (مهر‎1319) , معتمد التولیه (مهر‎1317) , صدیق الوزاره (مهر؟) , حسینی،عباس،وزیر اعظم (مهر‎1317) , محمد هاشم، معین التولیه , دفتر مخصوص , دفتر امین التولیه , حسینی،ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین ،ضابط کل اسناد , حسینی،ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین ،ضابط کل اسناد (مهر‎1324) , حسینی،حسین،نیابت تولیت استان قدس (مهر‎1316) , دفتر نایب ناظر , دفترامانت , یونس (میرزاـ )،مسعود التولیه، نایب ضابط کل اسناد، وزیر بقایا , محمداسماعیل (ـ خان)،سعیدالتولیه ،تحویلدار کل استان قدس , شریف،اسدالله،مدیرالتولیه , رضوی،محمدجعفرابن ذبیح‌الله،قوام‌التولیه , دفتر وزیر دفتر , رضوی،محمدعلی ابن محمدرضی ،سررشته همقلم ،افتخارالتولیه (مهر‎1324) , طباطبایی ،محمدکاظم ،امام جمعه تبریز , حسینی،عبدالجواد،عمادالتولیه , دفتر نظارت کل استان قدس , شهاب‌التولیه ،دفتر سررشته‌دار , دفتر سر رشته دار کل بیوتات , سررشته صدیق دفتر , دفتر صدارت استانه , حسینی،حسنعلی،موتمن‌التولیه ،دفتر مشرف باشی , هادی (میرزاـ)،افخم‌التولیه
شماره ثبت:
19279
برات پرداخت مواجب ميرزا محمدتقي ناظم دفترخانه آستان قدس در ماه جمادي‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , ‎1325ق , صدیق دفتر استانه (مهر‎1314) , اعتماد التولیه (مهر‎1319) , معتمد التولیه (مهر‎1317) , محمداسماعیل (ـ خان)،سعیدالتولیه ،تحویلدار کل , معتضدالتولیه , دفتر مخصوص , سررشته امین دفتر , سررشته ناظم دفتر , دفتر وزارت کل , محمدطاهر،مستوفی،معتمدالتولیه (مهر؟) , حسینی،حسین،نیابت تولیت استان قدس (مهر‎1316) , دفتر نایب ناظر , سررشته برات نویس , سررشته انتظام دفتر , دفترامانت , یونس (میرزاـ )،مسعود التولیه، نایب ضابط کل اسناد، وزیر بقایا , شریف،اسدالله،مدیرالتولیه , رضوی،محمدجعفرابن ذبیح‌الله،قوام‌التولیه , قزوینی،شفیع ،صدرالممالک ،متولی باشی استان قدس , دفتر وزیر دفتر , رضوی،محمدعلی ابن محمدرضی ،سررشته همقلم ،افتخارالتولیه (مهر‎1324) , حسینی،عبدالجواد،عمادالتولیه , دفتر وزارت وظایف استان قدس , دفتر نظارت کل استان قدس , محمدتقی (حاجی میرزاـ)،ناظم دفترخانه , شهاب‌التولیه ،دفتر سررشته‌دار , دفتر سر رشته دار کل بیوتات , بهاءالتولیه ،امین وظایف
شماره ثبت:
19277
برات پرداخت شهريه و مستمري به افراد توسط آستان قدس در ماه ربيع‌الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , ‎1325ق , اعتماد التولیه (مهر‎1319) , معتمد التولیه (مهر‎1317) , محمدحسن (ـخان )،سرتیپ،تحویلدار کل , صدیق الوزاره (مهر‎1323) , طباطبایی، محمدکاظم، امام جمعه تبریز، متولی باشی استان قدس , حسینی، محمدعلی، صدیق دفتراستانه (مهر‎1314) , رییس دفتراستانه(مهر‎1323) , دفتر مخصوص , سررشته امین دفتر , سررشته ناظم دفتر , دفتر امین التولیه , حسینی،ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین ،ضابط کل اسناد , حسینی،ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین ،ضابط کل اسناد (مهر‎1324) , حسینی،حسین،نیابت تولیت استان قدس (مهر‎1316) , دفتر نایب ناظر , سررشته انتظام دفتر , دفترامانت , یونس (میرزاـ )،مسعود التولیه، نایب ضابط کل اسناد، وزیر بقایا , شریف،اسدالله،مدیرالتولیه , رضوی،محمدجعفرابن ذبیح‌الله،قوام‌التولیه , رضوی،محمدعلی ابن محمدرضی ،سررشته همقلم ،افتخارالتولیه (مهر‎1324) , حسینی،عبدالجواد،عمادالتولیه (مهر؟) , دفتر سر رشته دار کل بیوتات , رضوی،محمدعلی ابن محمدرضی،سررشته همقلم ،افتخارالتولیه , حسینی،محمدعلی ،صدیق دفتر استانه (مهر‎1323) , حسینی،موسی ،صدر (مهر‎1324) , حسینی،حسنعلی ،موتمن‌التولیه ،مشرف باشی (مهر‎1308) , رضوی، محمد مهدی،ناظر کل (مهر؟) , تهرانی،عبدالحسین (حاجی عمو) , محمدجعفر (میرزاـ)،وزیر دفتر (مهر‎1320) , رضوی،شهاب ،شهاب‌التولیه ،دفتر سررشته‌دار (مهر‎1317) , علی‌اکبر(حاجی میزراـ)،برات نویس
شماره ثبت:
19295
برات پرداخت مواجب ميرزا آقاعلاءالتوليه بابت فراش باشي کل در ماه ربيع‌الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
استان قدس رضوی , هزینه‌ها , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح‌الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم , دستمزدها , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادم باشی کشیک دوم , ‎1325ق , اعتماد التولیه (مهر‎1319) , محمدحسن (ـخان )،سرتیپ،تحویلدار کل , صدیق الوزاره (مهر‎1323) , حسینی، محمدعلی، صدیق دفتراستانه (مهر‎1314) , طباطبایی، محمدکاظم، امام جمعه تبریز، متولی باشی , علی‌اکبر (حاجی میرزا ـ)،اعتمادالوزاره،برات نویس , عبدالجواد (میرزاـ)،انتظام دفتر , محمد هاشم، معین التولیه (مهر‎1311) , دفتر مخصوص , سررشته امین دفتر , دفتر امین التولیه , حسینی،ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین ،ضابط کل اسناد (مهر‎1324) , حسینی،حسین،نیابت تولیت استان قدس (مهر‎1316) , دفتر نایب ناظر , دفترامانت , یونس (میرزاـ )،مسعود التولیه، نایب ضابط کل اسناد، وزیر بقایا , رضوی،محمدعلی ابن محمدرضی ،سررشته همقلم ،افتخارالتولیه (مهر‎1324) , حسینی،ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین ،دفتر ضابط کل اسناد , حسینی،موسی ،صدر (مهر‎1324) , رضوی، شهاب، شهاب التولیه، سررشته دار (مهر‎1317) , حسینی،حسنعلی ،موتمن‌التولیه ،مشرف باشی (مهر‎1308) , مشیر التولیه، سررشته دار کل بیوتات , رضوی، محمد مهدی،ناظر کل (مهر؟) , محمدجعفر (میرزاـ)،وزیر دفتر (مهر‎1320) , محمدتقی (میرزاـ)،ناظم دفتر , حسینی،عبدالجواد،عمادالتولیه،سرکشیک سوم (مهر؟) , اقا(میرزاـ)،علاءالتولیه ،نایب فراشباشی کل , ابوطالب (میرزاـ)،رییس دفتر استانه (مهر؟)
شماره ثبت:
19300
برات پرداخت وجه به شيخ عباس‌قلي زائر در ماه ربيع‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , ‎1325ق , صدیق دفتر استانه (مهر‎1314) , اعتماد التولیه (مهر‎1319) , معتمد التولیه (مهر‎1317) , صدیق الوزاره (مهر‎1323) , طباطبایی، محمدکاظم، امام جمعه تبریز، متولی باشی استان قدس , علی‌اکبر (حاجی میرزا ـ)،اعتمادالوزاره،برات نویس , دفتر مخصوص , سررشته امین دفتر , سررشته ناظم دفتر , دفتر امین التولیه , حسینی،ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین ،ضابط کل اسناد , حسینی،ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین ،ضابط کل اسناد (مهر‎1324) , رضوی،محمدمهدی،ناظر کل استان قدس (مهر؟) , دفتر نایب ناظر , سررشته انتظام دفتر , دفترامانت , یونس (میرزاـ )،مسعود التولیه، نایب ضابط کل اسناد، وزیر بقایا , رییس دفتراستانه (مهر؟) , شریف،اسدالله،مدیرالتولیه , رضوی،محمدجعفرابن ذبیح‌الله،قوام‌التولیه , رضوی،محمدعلی ابن محمدرضی ،سررشته همقلم ،افتخارالتولیه (مهر‎1324) , حسینی،حسین،نیابت استان قدس (مهر‎1316) , حسینی،عبدالجواد،عمادالتولیه (مهر؟) , دفتر سر رشته دار کل بیوتات , محمدحسن (ـ خان)،سرتیپ ،تحویلدار کل استان قدس , حسینی،موسی ،صدر (مهر‎1324) , حسینی،محمدعلی،سررشته صدیق دفتر(مهر‎1323) , عباسقلی (شیخ ـ)،زایر , محمدجعفر (میرزا-)، وزیر دفتراستانه (مهر‎1320) , رضوی، شهاب، شهاب التولیه، سررشته دار (مهر‎1317) , حسینی،حسنعلی ،موتمن‌التولیه ،مشرف باشی (مهر‎1308)
شماره ثبت:
19288
برات پرداخت مصارف مقبره مرحوم صاحب‌ديوان و مواجب مديري ميرزا عين‌الله دبيرالتوليه در ماه ربيع‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , مقابر , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم , موقوفه صاحب دیوان , دستمزدها , ‎1325ق , صدیق دفتر استانه (مهر‎1314) , معتمد التولیه (مهر‎1317) , سررشته همقلم , صدیق الوزاره (مهر‎1323) , طباطبایی، محمدکاظم، امام جمعه تبریز، متولی باشی استان قدس , معتضدالتولیه , علی‌اکبر (حاجی میرزا ـ)،اعتمادالوزاره،برات نویس , دفتر مخصوص , سررشته امین دفتر , سررشته ناظم دفتر , دفتر وزارت کل , دفتر امین التولیه , حسینی،حسین،نیابت تولیت استان قدس (مهر‎1316) , دفتر نایب ناظر , سررشته انتظام دفتر , دفترامانت , یونس (میرزاـ )،مسعود التولیه، نایب ضابط کل اسناد، وزیر بقایا , محمداسماعیل (ـ خان)،سعیدالتولیه ،تحویلدار کل استان قدس , رییس دفتراستانه (مهر؟) , شریف،اسدالله،مدیرالتولیه , رضوی،محمدجعفرابن ذبیح‌الله،قوام‌التولیه , رضوی،محمدعلی ابن محمدرضی ،سررشته همقلم ،افتخارالتولیه (مهر‎1324) , سررشته سردفتر , حسینی،عبدالجواد،عمادالتولیه , دفتر نظارت کل استان قدس , دفتر سر رشته دار کل بیوتات , سررشته صدیق دفتر , دفتر صدارت استانه , حسینی، حسنعلی، موتمن التولیه، مشرفباشی , محمدجعفر (میرزاـ)،وزیر دفتر استان قدس , محمدطاهر،مستوفی،معتمدالتولیه (مهر‎1323) , صاحب دیوان , رضوی،علیرضا،رکن‌التولیه (مهر؟) , رضوی،شهاب ،شهاب‌التولیه , اعتمادالوزاره (مهر‎1316)
شماره ثبت:
19289
برات پرداخت مواجب کارکنان دفترخانه آستان قدس در ماه ربيع‌الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , تغذیه , حسینی، عبدالجواد، عمادالتولیه، سرکشیک سوم , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح‌الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم , کارخانه خادمی , دستمزدها , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادم باشی کشیک دوم , ‎1325ق , اعتماد التولیه (مهر‎1319) , معتمد التولیه (مهر‎1317) , محمدحسن (ـخان )،سرتیپ،تحویلدار کل , صدیق الوزاره (مهر‎1323) , حسینی، محمدعلی، صدیق دفتراستانه (مهر‎1314) , طباطبایی، محمدکاظم، امام جمعه تبریز، متولی باشی , علی‌اکبر (حاجی میرزا ـ)،اعتمادالوزاره،برات نویس , عبدالجواد (میرزاـ)،انتظام دفتر , محمد هاشم، معین التولیه (مهر‎1311) , دفتر مخصوص , سررشته امین دفتر , دفتر امین التولیه , حسینی،ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین ،ضابط کل اسناد , دفتر نایب ناظر , دفترامانت , یونس (میرزاـ )،مسعود التولیه، نایب ضابط کل اسناد، وزیر بقایا , رضوی،محمدعلی ابن محمدرضی ،سررشته همقلم ،افتخارالتولیه (مهر‎1324) , دفتر سر رشته دار کل بیوتات , رضوی،محمدعلی ابن محمدرضی،سررشته همقلم ،افتخارالتولیه , حسینی،محمدعلی ،صدیق دفتر استانه (مهر‎1323) , حسینی،موسی ،صدر (مهر‎1324) , رضوی، شهاب، شهاب التولیه، سررشته دار (مهر‎1317) , حسینی،حسنعلی ،موتمن‌التولیه ،مشرف باشی (مهر‎1308) , حسینی، حسین، نیابت تولیت استان قدس , رضوی، محمد مهدی،ناظر کل (مهر؟) , محمدجعفر (میرزاـ)،وزیر دفتر (مهر‎1320) , علینقی (میرزاـ)،انتخاب دفتر , محسن (میرزاـ)،منتظم دفتر , ابوطالب (حاجی میرزاـ)،رییس دفتر استانه (مهر؟) , محمدتقی (میرزاـ)،ناظم دفتر
شماره ثبت:
19298
برات پرداخت مخارج تعميرات آستان قدس در ماه ربيع‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , تعمیر , دارالتولیه , ‎1325ق , دارالشفاء , اعتماد التولیه (مهر‎1316) , باغ اصف الدوله - دارالتولیه , محمدحسن (ـخان )،سرتیپ , برات نویس , امناءتعمیرات , صدیق الوزاره (مهر‎1323) , محمد هاشم، معین التولیه (مهر‎1311) , دفتر مخصوص , سررشته امین دفتر , سررشته ناظم دفتر , دفتر امین التولیه , حسینی،ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین ،ضابط کل اسناد , حسینی،ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین ،ضابط کل اسناد (مهر‎1324) , حسینی،حسین،نیابت تولیت استان قدس (مهر‎1316) , رضوی،محمدمهدی،ناظر کل استان قدس (مهر؟) , دفتر نایب ناظر , سررشته انتظام دفتر , دفترامانت , یونس (میرزاـ )،مسعود التولیه، نایب ضابط کل اسناد، وزیر بقایا , رییس دفتراستانه (مهر؟) , شریف،اسدالله،مدیرالتولیه , رضوی،محمدجعفرابن ذبیح‌الله،قوام‌التولیه , رضوی،محمدعلی ابن محمدرضی ،سررشته همقلم ،افتخارالتولیه (مهر‎1324) , طباطبایی ،محمدکاظم ،امام جمعه تبریز , حسینی،عبدالجواد،عمادالتولیه (مهر؟) , دفتر سر رشته دار کل بیوتات , تولیت استان قدس , محمدجعفر (میرزاـ)،وزیر دفتر استان قدس (مهر؟) , رضوی،شهاب، شهاب‌التولیه (مهر‎1317) , حسینی، موسی، صدراستانه (مهر‎1324) , حسینی،حسنعلی،موتمن‌التولیه ،مشرف باشی (مهر؟) , حسینی،محمدعلی،صدیق‌دفتراستانه(مهر‎1325)
شماره ثبت:
19285
هزينه هاي آستان قدس از بابت: برگزاري جشن ميلاد پيامبر اسلام و مراسم سوگواري امام رضا و مخابره تلگراف در ماه ربيع الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , مواد غذایی , تولد , عراق , مخابرات , ایوان طلا , جشنها و مراسم مذهبی , ‎1325ق , کاروانسرا , اعتماد التولیه (مهر‎1319) , معتمد التولیه (مهر‎1317) , مجلس سلام , تلگرافخانه , محمدحسن (ـخان )،سرتیپ،تحویلدار کل , صدیق الوزاره (مهر‎1323) , طباطبایی، محمدکاظم، امام جمعه تبریز، متولی باشی استان قدس , حسینی، محمدعلی، صدیق دفتراستانه (مهر‎1314) , علی نقی (میرزاـ ) پیشخدمت باشی , معتضدالتولیه , رییس دفتراستانه(مهر‎1323) , علی‌اکبر (حاجی میرزا ـ)،اعتمادالوزاره،برات نویس , محمد(ص)،پیامبراسلام ،‎53 قبل از هجرت ـ‎11ق , دفتر مخصوص , سررشته امین دفتر , سررشته ناظم دفتر , دفتر امین التولیه , حسینی،ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین ،ضابط کل اسناد , حسینی،ابوالقاسم ابن شهاب‌الدین ،ضابط کل اسناد (مهر‎1324) , دفتر نایب ناظر , سررشته انتظام دفتر , رضوی،علیرضا،رکن‌التولیه , دفترامانت , یونس (میرزاـ )،مسعود التولیه، نایب ضابط کل اسناد، وزیر بقایا , شریف،اسدالله،مدیرالتولیه , رضوی،محمدجعفرابن ذبیح‌الله،قوام‌التولیه , رضوی،محمدعلی ابن محمدرضی ،سررشته همقلم ،افتخارالتولیه (مهر‎1324) , حسینی،عبدالله،دبیرالتولیه (مهر‎1315) , محمدطاهر،مستوفی،معتمدالتولیه , حسینی،عبدالجواد،عمادالتولیه , دفتر سر رشته دار کل بیوتات , بهاءالتولیه ،امین وظایف , دفتر صدارت استانه , دفتر وزارت وظایف , محمدجعفر(میرزاـ)،وزیر دفتر استان قدس (مهر‎1320) , حسینی،موسی ،صدر (مهر‎1324) , رضوی، شهاب، شهاب التولیه، سررشته دار (مهر‎1317) , حسینی،حسنعلی ،موتمن‌التولیه ،مشرف باشی (مهر‎1308) , نایب‌الوزاره (مهر‎1311) , حسینی محمدعلی،صدیق دفتر استان قدس (مهر‎1323) , دفتر وکالت , نصرالله،وثوق دفتر , حسینی، حسین، نیابت تولیت استان قدس , رضوی، محمد مهدی،ناظر کل (مهر؟) , دفتر وزرات کل , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول , محمدطاهر،مستوفی،معتمدالتولیه(مهر‎1311)
شماره ثبت:
19294
  • تعداد رکورد ها : 15

تعداد کل فراداده ها

2,015,987

تعداد منبع دیجیتال

143,532,819

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .