کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 16
انجام مهمات و معاملات. توجيهات و مقررات. توجيهات. وظيفه. کشيک چهارم. پرداخت وظيفه و مقرري به کارکنان کشيک چهارم آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , مستاجران , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , دفتر توجیهات , طومار قرارداد , وظیفه , انباردار , مزرعه جنابد (مشهد) , ضابط مستغلات , میرزا هدایت الله، خادم باشی کشیک چهارم , میرزا عبدالحسین، خادم کشیک چهارم , میرزا حبیب الله، خادم کشیک چهارم , میرزین العابدین، فراش کشیک چهارم , ملا اسماعیل، موذن باشی کشیک چهارم , محمد کریم، موذن کشیک چهارم , ملا حسن، موذن کشیک چهارم , میرزا محمد جعفر، خادم کشیک چهارم , میرزا عبدالله، خادم کشیک چهارم , میرزا قطب الدین، بخورسوز کشیک چهارم , میرزا رضاءالدین، بخورسوز کشیک چهارم , اقا حسین، خادم کشیک چهارم , میرزا محمد علی، خادم کشیک چهارم , ملا حسین، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , شیخ عبدالجبار، دربان درمرصع کشیک چهارم , حاجی جعفر، کفشبان کشیک چهارم , شیخ صالح، کفشبان کشیک چهارم , مزرعه مفرنقاه (مشهد) , ملا علی نقی، فراش کشیک چهارم , میرزا محمود، کفشبان باشی کشیک چهارم , میرزا سید حسین، خادم کشیک چهارم , اقا زین العابدین، خادم کشیک چهارم , حاجی میرمحسن، فراش کشیک چهارم , میرمحمد تقی، فراش کشیک چهارم , اقا محمد، فراش کشیک چهارم , میرطاهر، فراش کشیک چهارم , حاجی جعفر، فراش کشیک چهارم , شیخ حسن، فراش کشیک چهارم , میرزا اسدالله، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , ملا حسن علی، مدرس کشیک چهارم , شیخ باقر، خادم کشیک چهارم , اقا باقر، فراش باشی کشیک چهارم , اقا مومن، دربان باشی صحن کشیک چهارم , محمد جعفر، دربان صحن کشیک چهارم , میرزا محمد حسین، سرکشیک چهارم , مزرعه سریش (مشهد) , میرمرتضی، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , محمد رسول، موذن کشیک چهارم , اقا حسن، دربان درطلا کشیک چهارم , اقا مهدی، دربان درطلا کشیک چهارم , اقا تقی، دربان درمرصع کشیک چهارم , اسماعیل، دربان صحن کشیک چهارم , محمد حسین، دربان صحن کشیک چهارم , میرباقر بن میر محمد، فراش کشیک چهارم , میرسید محمد، فراش پایین پا کشیک چهارم , میر زین العابدین، فراش توحیدخانه کشیک چهارم , میرزا ابوطالب، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , میر زین العابدین، فراش کشیک چهارم , میرحسن، فراش کشیک چهارم , میرابوالقاسم، خادم کشیک چهارم , میرزا اسحق، بخورسوز کشیک چهارم , حاجی میرعزیز، فراش کشیک چهارم , محمد قاسم، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , میررضا، فراش توحیدخانه کشیک چهارم , حاجی محمد حسین، کفشبان کشیک چهارم , میراشرف، دربان صحن کشیک چهارم , میرسیدعلی، خادم کشیک چهارم , میرسید حسن، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , رحیم، دربان صحن کشیک چهارم , میرزا مرتضی، خادم کشیک چهارم , کریم بن شفیع، دربان صحن کشیک چهارم , میرسید علی بن سید حسن، خادم کشیک چهارم , میرجمال الدین، خادم کشیک چهارم , میرسید حسن، فراش پایین پا کشیک چهارم , ملا ابراهیم، کفشبان کشیک چهارم , میرسید حسن، فراش کشیک چهارم , 1165-‎1164ق , تحصیلدار حق الشرب خیابان , ملامحمد حسن، مدرس کشیک چهارم , اقا سلیم، مدرس کشیک چهارم , سید امین بن سید حسن، خادم کشیک چهارم , محمد صالح بن میرصادق، فراش کشیک چهارم , سید کاظم، فراش کشیک چهارم , میرمحمدعلی، فراش کشیک چهارم , میرسید حسن بن میرزا محمد، فراش کشیک چهارم , حاجی مومن، فراش توحید خانه کشیک چهارم , ملا محمد شفیع، دربان صحن کشیک چهارم , میرمحمود، دربان صحن کشیک چهارم , شیخ اسماعیل بن شیخ تقی، دربان صحن کشیک چهارم , سید هاشم، دربان صحن کشیک چهارم
شماره ثبت:
37455
توجيهات و مقررات. وظيفه. کشيک چهارم. پرداخت وظيفه و مقرري به کارکنان کشيک چهارم آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , ‎3،5 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎1،3 , ‎2،4 , دفتر توجیهات , ‎4،5 , ‎3،6 , ‎2،4،6 , مزرعه طرق (مشهد) , وظیفه , مزرعه منزل اباد (مشهد) , کفشبان باشی کشیک چهارم , مزرعه عشرت اباد (مشهد) , تحویلدار نقدی , میرزا حبیب الله، مدرس کشیک چهارم , قریه کاهون (مشهد) , میرزا احمد، خادم کشیک چهارم , اقا محمد حسین، خادم کشیک چهارم , میرزا هدایت الله، خادم باشی کشیک چهارم , میرزین العابدین، فراش کشیک چهارم , ملا حسین، کفشبان کشیک چهارم , ملا اسماعیل، موذن باشی کشیک چهارم , ملا حسن، موذن کشیک چهارم , اقا محمد باقر، فراش باشی کشیک چهارم , عبده محمد باقر (مهر‎1170) , میرزا مرتضی، سرکشیک چهارم , میرزا عبدالله، خادم کشیک چهارم , میرزا علی اکبر، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , میرزا قطب الدین، بخورسوز کشیک چهارم , حاجی علی، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , ملا محمد علی، دربان درمرصع کشیک چهارم , اقا ابراهیم، کفشبان کشیک چهارم , حاجی اقا محمد، خادم کشیک چهارم , میرزا امین، خادم کشیک چهارم , اقا حسین، خادم کشیک چهارم , میرزا محمود، فراش کشیک چهارم , میرمحمد علی، فراش کشیک چهارم , محمد سمیع، دربان صحن کشیک چهارم , میرزا اسماعیل، خادم باشی کشیک چهارم , میرحسن، فراش کشیک چهارم , میرمحسن، فراش کشیک چهارم , میراشرف، دربان صحن کشیک چهارم , اقا کریم، دربان باشی صحن کشیک چهارم , اقا رفیع، خادم کشیک چهارم , قریه فرهادجرد (جام) , اقاطاهر، دربان درطلا کشیک چهارم , ملا جعفر، دربان صحن کشیک چهارم , میرزا رحیم، خادم کشیک چهارم , میررحیم، دربان درطلا کشیک چهارم , ملا زمان، دربان صحن کشیک چهارم , میرزا ابوتراب، خادم کشیک چهارم , اقا محمد مهدی، دربان درمرصع کشیک چهارم , میرزا طاهر، فراش کشیک چهارم , ملا باقر، فراش توحیدخانه کشیک چهارم , میرزا عبدالله بن میرزا حبیب، خادم کشیک چهارم , اقا کریم، موذن کشیک چهارم , میرزا رضاءالدین، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , میرمحمد بن حاجی میراحمد، خادم کشیک چهارم , میرزا عبدالحسین، مدرس کشیک چهارم , شیخ باقر، مدرس کشیک چهارم , ملا رحیم، دربان صحن کشیک چهارم , ملا حسین، بخورسوز کشیک چهارم , 1174-‎1173ق , حاجی جعفر بن میرزا ابراهیم، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , میرصالح، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , صادق، موذن کشیک چهارم , اقا ابراهیم، دربان صحن کشیک چهارم , اقا شفیع، خادم کشیک چهارم , الله محمد علی عبده علی (مهر؟) , اقا مهدی، فراش کشیک چهارم , میرزا سید علی، مدرس کشیک چهارم , میرزا اسماعیل، مدرس کشیک چهارم , ملا سلطان محمد، مدرس کشیک چهارم , میرزا محمد باقر، مدرس کشیک چهارم , اقا محمد بن اسدالله خان، خادم کشیک چهارم , میرقوام، فراش کشیک چهارم , میرزا حسین، فراش پایین پا , اقا علی اکبر، دربان درمرصع کشیک چهارم , قاسم بن اقا زمان، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , عظیم، فراش گنبد الله وردی خان , میرزا اسماعیل، دربان صحن کشیک چهارم , کربلایی، کاظم، فراش گنبد الله وردی خان
شماره ثبت:
37571
تنقيح. توجيهات و مقررات. توجيهات. وظيفه. کشيک چهارم. پرداخت وظيفه و مقرري به کارکنان کشيک چهارم آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ‎1،2 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , گندم , ‎2،10 , ‎4،6 , غله مثالثه , ‎6،10 , دفتر توجیهات , طومار قرارداد , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎4،5 , ‎2،3 , ‎2،8 , ‎1،11 , ‎2،9 , ‎6،7 , ‎6،9 , ‎4،10 , ‎1،8،12 , وظیفه , ‎1،8 , ‎4،7 , خبوشان (قوچان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , غله مناصفه , ‎4،7،11 , اقا محمد، انباردار , ضابط مستغلات , میرزا احمد، خادم کشیک چهارم , میرزا هدایت الله، خادم باشی کشیک چهارم , میرزا حبیب الله، خادم کشیک چهارم , میرابراهیم، کفشبان کشیک چهارم , ملا حسین، کفشبان کشیک چهارم , ملا اسماعیل، موذن باشی کشیک چهارم , محمد کریم، موذن کشیک چهارم , ملا حسن، موذن کشیک چهارم , اقا باقر، فراش توحیدخانه کشیک چهارم , ‎1،4،12 , ‎1،2،12 , اقا محمد باقر، فراش باشی کشیک چهارم , میرزا محمد جعفر، خادم کشیک چهارم , میرزا عبدالله، خادم کشیک چهارم , میرزا قطب الدین، بخورسوز کشیک چهارم , محمد رحیم، دربان صحن کشیک چهارم , میرزا رضاءالدین، بخورسوز کشیک چهارم , اقا حسین، خادم کشیک چهارم , حاجی ابوالقاسم، خادم کشیک چهارم , ملا حسین، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , اقا عظیم، فراش گنبد الله وردی خان کشیک چهارم , شیخ عبدالجبار، دربان درمرصع کشیک چهارم , میرزا محمود، کفشبان باشی کشیک چهارم , حاجی میرمحسن، فراش کشیک چهارم , میرمحمد تقی، فراش کشیک چهارم , میرصالح، فراش کشیک چهارم , اقا محمد، فراش کشیک چهارم , میرمهدی، فراش کشیک چهارم , میرطاهر، فراش کشیک چهارم , حاجی جعفر، فراش کشیک چهارم , میرزا سلیمان، مدرس کشیک چهارم , ملا حسن علی، مدرس کشیک چهارم , میرعبدالحسین، خادم کشیک چهارم , شیخ باقر، خادم کشیک چهارم , میرمحمد علی، فراش کشیک چهارم , اقا تقی، فراش گنبد الله وردی خان کشیک چهارم , اقا علی اکبر، دربان درطلا کشیک چهارم , میرهاشم، دربان صحن کشیک چهارم , شیخ اسماعیل، دربان صحن کشیک چهارم , حاجی شفیع، خادم کشیک پنجم , میرزا اسماعیل، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , میرزا محمد باقر بن میرزا سلیمان، خادم کشیک چهارم , محمد رسول، موذن کشیک چهارم , اقا حسن، دربان درطلا کشیک چهارم , اقا مهدی، دربان درطلا کشیک چهارم , میرسید محمد، فراش پایین پا کشیک چهارم , میرزا ابوطالب، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , میر زین العابدین، فراش کشیک چهارم , میرزا محمد حسین، خادم کشیک چهارم , میرحسن، فراش کشیک چهارم , میرزا اسحق، بخورسوز کشیک چهارم , محمد قاسم، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , میراشرف، دربان صحن کشیک چهارم , میرزا سلیمان، خادم کشیک چهارم , اقا کریم، دربان باشی صحن کشیک چهارم , اقا مرتضی، کفشبان کشیک چهارم , میرزا شمس الدین محمد، کفشبان باشی کشیک چهارم , میر ابوالقاسم، خادم کشیک چهارم , ملا محمد سمیع، دربان صحن کشیک چهارم , کریم بن شفیع، دربان صحن کشیک چهارم , ملا ابراهیم، کفشبان کشیک چهارم , ملا عبدالله، فراش پایین پا کشیک چهارم , 1167-‎1166ق , حاجی معصوم، خادم کشیک چهارم , میرزا مرتضی، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , محمد اشرف، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , میرزا محمد علی، خادم کشیک چهارم، -‎1167ق , میرزا عبدالکریم بن میرزا سلیمان، خادم کشیک چهارم , میر سید علی بن سید حسن، خادم کشیک چهارم , میر امین بن میر سید محمد، خادم کشیک چهارم , میر سید حسین بن سید علی، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , میرزا اسدالله، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم، -‎1167ق , ملا حسین،کفشبان کشیک چهارم , اقا محمود، فراش کشیک چهارم , اقا حسین، فراش توحیدخانه کشیک چهارم , شیخ صالح، دربان درمرصع کشیک چهارم , میرزا امین، فراش کشیک چهارم , ملا هادی، کفشبان کشیک چهارم , حسینی،غیاث الدین محمد، خادم کشیک چهارم
شماره ثبت:
36354
توجيهات و مقررات. توجيهات. وظيفه. اهالي کشيک چهارم. پرداخت وظيفه و مقرري به کارکنان کشيک چهارم آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ‎1،2 , ‎1،7 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎4،8 , دفتر توجیهات , طومار قرارداد , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎8،10 , ‎2،8 , ‎5،8 , ‎2،9 , ‎2،7 , ‎3،10 , ‎2،6 , ‎4،10 , وظیفه , ‎4،7 , حاجی محمد، واعظ , انباردار , ‎4،8،10 , خبوشان (قوچان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , ‎2،8،9 , حاجی میرابوالقاسم، خادم کشیک چهارم , میرزا هدایت الله، خادم باشی کشیک چهارم , میرزا عبدالحسین، خادم کشیک چهارم , میرزا سید علی، خادم کشیک چهارم , میرزا حبیب الله، خادم کشیک چهارم , ملا اسماعیل، موذن باشی کشیک چهارم , محمد کریم، موذن کشیک چهارم , ملا حسن، موذن کشیک چهارم , ملا حسین، فراش توحیدخانه کشیک چهارم , اقا باقر، فراش توحیدخانه کشیک چهارم , اقا مهدی، دربان درمرصع کشیک چهارم , اقا محمد باقر، فراش باشی کشیک چهارم , میرزا محمد جعفر، خادم کشیک چهارم , میرزا عبدالله، خادم کشیک چهارم , میرزا محمد، خادم کشیک چهارم , میرزا قطب الدین، بخورسوز کشیک چهارم , محمد رحیم، دربان صحن کشیک چهارم , میرزا رضاءالدین، بخورسوز کشیک چهارم , اقا حسین، خادم کشیک چهارم , شیخ محمد باقر، خادم کشیک چهارم , ملا حسین، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , محمد اسماعیل، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , اقا عظیم، فراش گنبد الله وردی خان کشیک چهارم , شیخ عبدالجبار، دربان درمرصع کشیک چهارم , حاجی جعفر، کفشبان کشیک چهارم , حاجی حسین، کفشبان کشیک چهارم , شیخ صالح، کفشبان کشیک چهارم , میرزا محمود، کفشبان باشی کشیک چهارم , محمد جعفر، دربان کشیک چهارم , حاجی میرمحسن، فراش کشیک چهارم , میرمحمد تقی، فراش کشیک چهارم , اقا محمد، فراش کشیک چهارم , میرمحمود، فراش کشیک چهارم , میرمهدی، فراش کشیک چهارم , حاجی جعفر، فراش کشیک چهارم , شیخ حسن، فراش کشیک چهارم , میرزا اسدالله، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , میرزا سلیمان، مدرس کشیک چهارم , ملا حسن علی، مدرس کشیک چهارم , میرمحمد علی، فراش کشیک چهارم , اقا تقی، فراش گنبد الله وردی خان کشیک چهارم , میرهاشم، دربان صحن کشیک چهارم , میر اشرف، دربان صحن کشیک چهارم , شیخ اسماعیل، دربان صحن کشیک چهارم , محمد رسول، موذن کشیک چهارم , اقا حسن، دربان درطلا کشیک چهارم , اقا مهدی، دربان درطلا کشیک چهارم , اسماعیل، دربان صحن کشیک چهارم , میرزا سید علی بن میرحسن، خادم کشیک چهارم , میرسید محمد، فراش پایین پا کشیک چهارم , میرزا ابوطالب، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , میر زین العابدین، فراش کشیک چهارم , میرابوالقاسم، خادم کشیک چهارم , میرزا اسحق، بخورسوز کشیک چهارم , میرکاظم، فراش کشیک چهارم , شیخ صالح، دربان درطلا کشیک چهارم , میرزا سلیمان، خادم کشیک چهارم , اقا کریم، دربان باشی صحن کشیک چهارم , میرزا شمس الدین محمد، کفشبان باشی کشیک چهارم , ملا محمد سمیع، دربان صحن کشیک چهارم , کریم بن شفیع، دربان صحن کشیک چهارم , میرجمال الدین، خادم کشیک چهارم , ملا ابراهیم، کفشبان کشیک چهارم , ملا عبدالله، فراش پایین پا کشیک چهارم , 1167-‎1168ق , طومار خادم , میرزا باقر بن سلیمان، خادم کشیک چهارم , حاجی معصوم، خادم کشیک چهارم , میرزا محمد خان، سرکشیک چهارم , میرزا محمد علی، خادم کشیک چهارم، -‎1167ق , میرزا عبدالکریم بن میرزا اسماعیل، خادم کشیک چهارم , میرامین بن میر سید محمد، خادم کشیک چهارم , میر سید حسن، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , میرصالح بن میر صادق، فراش کشیک چهارم , میرسید حسن، فراش کشیک چهارم , میرزا مرتضی، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , حاجی مومن، فراش توحیدخانه کشیک چهارم , شیخ عبدالجبار، دربان درطلا کشیک چهارم , ملا مومن، موذن کشیک چهارم , اقاعلی اکبر، دربان درطلا کشیک چهارم , کربلایی، صفی، کفشبان کشیک چهارم , میرزا طاهر، فراش کشیک چهارم , اقا حسن، دربان درمرصع کشیک چهارم , ملا محمد قاسم، فراش دارالسیاده کشیک چهارم
شماره ثبت:
36273
پرداخت مواجب به کارکنان وابسته به آستان قدس در ماه محرم
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , اقا امین، کلیددار شربت خانه , ملا رضی، مصحح , ‎3،4 , میرزا محمد تقی، مشرف , اکثر صفحات , دکان , خبازی , بقالی , حقوق و دستمزدها (نقدی) , گندم , غله مثالثه , جریبانه , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎36،37 , پیشطره , ‎5،6،10 , ‎2،22 , وظیفه , عطاری , ‎10،12،13 , مدرسه ملا محمد باقر , انباردار , علمدار , العبد المذنب محمد صفی (مهر‎1161) , غله مناصفه , ‎9،24 , تحویلدار نقدی , ‎39،40 , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎1166) , یا محسن قد اتاک المسیی (مهر‎1124) , المتمسک بحبل الله اللطیف الشریف محمد شریف (مهر‎1154) , محمد صادق، موذن کشیک چهارم , لا اله الا الله الملک الحق المبین عبده محمد صادق الحسینی (مهر‎1171) , میرزا احمد، ایشیک اقاسی باشی , ‎1172ق , صدیک , میرزا محمد صفی، وزیر , میرزا محمد حسن، خزانه دار , ملا محمد علی، ضابط نذورات , المذنب محمد الراهیم الرضوی (مهر‎1096) , اقا محمد رضا، بیلدارباشی , میرزا احمد، مشرف عمارت , اقا مومن، سفره چی باشی , اقا رحیم، سفره چی , اقا صادق، عزب کتابخانه , محمد ابراهیم، عزب کتابخانه , اقا صادق، عزب تحویل خانه , اقا قنبر، عزب دفترخانه , ‎4،30 , اقا محمد علی، عزب دفترخانه , سقای اب پاش , اقا محمد، سقاباشی , نقدعلی، سقا , اقا ابراهیم، سقای سقاخانه نادری , شیخ ابراهیم، سقای سقاخانه نادری , ملا ابوطالب، ابدار درحرم , حاجی قربان، مشعلدارباشی , محمد رحیم، مشعلدار , حاجی علی اکبر، مشعلدار , کربلایی محمد، مشعلدار , قاسم، مشعلدار , میرزا رضا الدین محمد، بخورسوز کشیک سوم , ‎6،11،19 , اقا عبدالله، مهردار , ‎7،8،34 , میرزا ابوطالب، هم قلم , میرابراهیم، کفشبان کشیک چهارم , اقا محمد، کفشبان کشیک چهارم , ملا حسین، کفشبان کشیک چهارم , کربلایی، خلف، کفشبان کشیک چهارم , میرزا شمس الدین محمد، کفشبان کشیک چهارم , شیخ صالح، موذن کشیک سوم , ملا معصوم، موذن کشیک سوم , ملا حسین، موذن کشیک سوم , ملا زمان، موذن کشیک سوم , میرجعفر، موذن کشیک سوم , میرکاظم، موذن کشیک سوم , ملا اسماعیل، موذن باشی کشیک چهارم , محمد کریم، موذن کشیک چهارم , اسماعیل، موذن کشیک چهارم , ملا حسن، موذن کشیک چهارم , میرزا محمد جعفر، سرکشیک پنجم , ‎19،21،25 , اقا اسحق، شربتدار شربت خانه , اقا جعفر، عزب شربت خانه , اقا محمد، محرر مستوفی , استاد عابد، ساعت ساز , ‎32،33 , میرزا عبدالله، نایب ناظر جزو , حاجی محمد علی، کفشبان باشی کشیک سوم , ملا حسین، کفشبان کشیک سوم , اقا صادق، کفشبان کشیک سوم , اقا محمد، کفشبان کشیک سوم , اقا علی، کفشبان کشیک سوم
شماره ثبت:
28840
پرداخت وظيفه به کارکنان کشيک چهارم آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , ‎1،2 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎1،3 , غلات , گندم , ‎3،7 , وزن ها و اندازه ها , ‎4،8 , ‎5،9 , طومار قرارداد , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎5،8 , ‎3،6 , ‎1،6 , ‎6،9 , وظیفه , ‎4،7 , غله مناصفه , میرزا احمد، خادم کشیک چهارم , میرزا هدایت الله، خادم باشی کشیک چهارم , میرزا عبدالحسین، خادم کشیک چهارم , میرزا سید علی، خادم کشیک چهارم , میرابراهیم، کفشبان کشیک چهارم , ملا حسین، کفشبان کشیک چهارم , ملا اسماعیل، موذن باشی کشیک چهارم , ملا حسن، موذن کشیک چهارم , میرمهدی، فراش حرم کشیک چهارم , میرمحمد علی، فراش حرم کشیک چهارم , میرصالح، فراش حرم کشیک چهارم , میرمحمد تقی، فراش حرم کشیک چهارم , ملا حسین، فراش توحیدخانه کشیک چهارم , اقا باقر، فراش توحیدخانه کشیک چهارم , میرسید محمد، فراش پایین پای مبارک کشیک چهارم , اقا قاسم، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , اقا صادق، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , اقا طاهر، دربان درطلا کشیک چهارم , اقا رضا، دربان درطلا کشیک چهارم , اقا مهدی، دربان درمرصع کشیک چهارم , اقا محمد باقر، فراش باشی کشیک چهارم , میرزا عبدالله، خادم کشیک چهارم , میرزا محمد باقر، خادم کشیک چهارم , میرزا محمد، خادم کشیک چهارم , میرزا قطب الدین، بخورسوز کشیک چهارم , اقا ابراهیم، بخورسوز کشیک چهارم , ملا کریم، موذن کشیک چهارم , ملا صادق، موذن کشیک چهارم , میرزا رضاءالدین، بخورسوز کشیک چهارم , حاجی جعفر، فراش حرم کشیک چهارم , میرزا امین، خادم کشیک چهارم , اقا حسین، خادم کشیک چهارم , ملا سلطان محمد، خادم کشیک چهارم , میرزا باقر، خادم کشیک چهارم , اقا رفیع، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , اقا علی اکبر، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , حاجی شفیع، خادم کشیک چهارم , میر زین العابدین، فراش حرم کشیک چهارم , شیخ حسن، فراش حرم کشیک چهارم , میرطاهر، فراش حرم کشیک چهارم , اقا محمد، فراش حرم کشیک چهارم , میرزا سید حسین، خادم کشیک چهارم , میرزا جعفر، خادم کشیک چهارم , میرزا حبیب، خادم کشیک چهارم , اقا باقر، فراش باشی کشیک چهارم , شیخ اسماعیل، دربان صحن کشیک چهارم , میرزا محمد، دربان صحن کشیک چهارم , میرزا محمد حسین، سرکشیک چهارم , میرزا اسماعیل، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , میرمرتضی، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , اقا کریم، دربان صحن کشیک چهارم , اقا رفیع، خادم کشیک چهارم , میرابوتراب، خادم کشیک چهارم , میراحمد، فراش حرم کشیک چهارم , میرمحمود، فراش حرم کشیک چهارم , میرشرف، دربان صحن کشیک چهارم , ملا جعفر، دربان صحن کشیک چهارم , اقا عظیم، فراش گنبد الله وردی خان , میرزا ابوالقاسم، خادم کشیک چهارم , میررحیم، دربان درطلا کشیک چهارم , ملا زمان، دربان صحن کشیک چهارم , محمد شفیع، دربان صحن کشیک چهارم , میرزا شمس الدین، کفشبان باشی کشیک چهارم , 1173-‎1172ق , میرزا عبدالحسین، مدرس کشیک چهارم , محمد حسن، مدرس کشیک چهارم , شیخ باقر، مدرس کشیک چهارم , میرحسن، خادم کشیک چهارم , ملا عبدالله، فراش پایین پای مبارک کشیک چهارم , میرزا کاظم، فراش گنبد الله وردی خان , ملا محمد رضا، کفشبان کشیک چهارم , اقا محمد، موذن کشیک چهارم , ملا علی، دربان صحن کشیک چهارم , اقا محمد خان، خادم کشیک چهارم , ملا رضا، بخورسوز کشیک چهارم , حاجی جعفر، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , شیخ محمود، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , اقا علی، دربان درمرصع کشیک چهارم , ملا رحیم، دربان صحن کشیک چهارم , ملا ابراهیم، دربان صحن کشیک چهارم
شماره ثبت:
37368
توجيهات و مقررات. توجيهات. وظيفه. کفشبانان. پرداخت وظيفه و مقرري به کفشبانان آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
‎3،4 , اکثر صفحات , ‎3،5 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , دفتر توجیهات , مشهد , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎1،3،5 , ‎2،6 , وظیفه , غله مناصفه , ملا معصوم، موذن کشیک سوم , ملا اسماعیل، موذن باشی کشیک چهارم , ملا حسن، موذن کشیک چهارم , ملا حسین، کفشبان کشیک سوم , اقا صادق، کفشبان کشیک سوم , اقا علی، کفشبان کشیک سوم , شیخ اسماعیل، موذن کشیک اول , ملا جعفر، موذن کشیک اول , میرزا محمد، موذن کشیک اول , ملا صادق، موذن کشیک چهارم , ملا ابراهیم، موذن کشیک دوم , ملا حسین، موذن کشیک دوم , اقا حسن، کفشبان باشی کشیک اول , حاجی محمد، کفشبان کشیک دوم , ملا محمد، کفشبان کشیک دوم , ملا علی اکبر، کفشبان کشیک پنجم , محمد کاظم، کفشبان کشیک پنجم , محمد بیگ، موذن کشیک دوم , محمد تقی، موذن کشیک دوم , میرمومن، موذن کشیک پنجم , حاجی محمد، کفشبان کشیک پنجم , ملا اسماعیل، موذن کشیک سوم , میرحسن، موذن کشیک پنجم , میرزا شمس الدین محمد، کفشبان باشی کشیک چهارم , ملا حسین، موذن کشیک پنجم , ملا رضا، موذن کشیک اول , شیخ محمد ابراهیم، موذن باشی کشیک پنجم , اقا علی اکبر، کفشبان باشی کشیک سوم , اقا کاظم، کفشبان کشیک دوم , میرعلی اصغر، موذن کشیک پنجم , اقا حسین، کفشبان کشیک پنجم , 1176-‎1175ق , اقا محمد تقی، موذن کشیک اول , حاجی اسحاق، کفشبان باشی کشیک دوم , اقا حسین، کفشبان کشیک دوم , شیخ محمد باقر، موذن باشی کشیک دوم , شیخ محمد صالح، کفشبان کشیک سوم , میرسید محمد، کفشبان کشیک چهارم , میراسماعیل، کفشبان کشیک پنجم , اقا کریم، موذن کشیک جهارم , ملا صادق، موذن کشیک پنجم
شماره ثبت:
36481
مفرده. من‌ذلک. وظيفه. اهالي پنج کشيک. پرداخت وظيفه و مقرري به کارکنان پنج کشيک آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , دکان , ‎1،2 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎1،3 , غلات , گندم , ارزن , ‎4،6 , طومار قرارداد , کلات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎1،2،3 , ‎4،5 , ‎36،37 , ‎6،8 , ‎6،7 , ‎24،25 , ‎16،17 , ‎18،19 , ‎6،9 , ‎48،50 , ‎13،14،21 , ‎5،7،13 , ‎4،5،6 , ‎12،13 , ‎16،18 , ‎16،19 , ‎24،26 , ‎40،41 , ‎12،14 , ‎52،53 , ‎52،54 , ‎48،49 , ‎4،7 , ‎12،15 , هرات , خواف , ‎34،44 , ‎59،60 , ‎24،27 , ‎4،6،7 , خبوشان (قوچان) , ‎12،13،15 , ‎40،42 , ‎36،38 , ‎24،28 , ‎37،38 , ‎49،50 , ‎35،45 , اقا محمد حسین، مدرس کشیک دوم , میرزا حبیب الله، مدرس کشیک چهارم , جام (مشهد) , ملا حسین، فراش کشیک دوم , ‎32،40 , میرزا تاج الدین علی، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , شیخ محمد، بخورسوز کشیک پنجم , میرسید علی، بخورسوز کشیک سوم , میرزا صدرالدین، خادم کشیک پنجم , میرزا محمد حسین، خادم کشیک دوم , میرزا محمد جعفر، خادم باشی کشیک سوم , اقا محمد، کفشبان کشیک چهارم , ملا حسین، کفشبان کشیک چهارم , ملا اسماعیل، موذن باشی کشیک چهارم , ملا حسن، موذن کشیک چهارم , میرزا محمد جعفر، سرکشیک پنجم , ‎32،33 , میرمهدی، فراش حرم کشیک چهارم , شیخ محمود، فراش توحیدخانه کشیک پنجم , ملا حسین، فراش توحیدخانه کشیک چهارم , اقا باقر، فراش توحیدخانه کشیک چهارم , اقا صادق، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , محمد تقی، دربان صحن کشیک اول , ملا علی، دربان صحن کشیک اول , محمد صادق، دربان صحن کشیک اول , محمد جعفر، دربان صحن کشیک اول , اقا رضا، دربان درطلا کشیک چهارم , اقا مهدی، دربان درمرصع کشیک چهارم , میرزا ابوالقاسم، خادم باشی کشیک دوم , میرزا محمد اسماعیل، خادم باشی کشیک چهارم , میرزا علی اصغر، فراش باشی کشیک پنجم , اقا محمد باقر، فراش باشی کشیک چهارم , میرزا شمس الدین محمد، فراش باشی کشیک دوم , میرزا محمد علی، خادم باشی کشیک پنجم , میرزا عبدالحی، سرکشیک دوم , میرزا محمد اسماعیل، سرکشیک سوم , میرزا شاه طاهر، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , اقا علی، فراش حرم کشیک اول , میرزا مرتضی، سرکشیک چهارم , ملا محمد، بخورسوز کشیک سوم , میرمحمد، بخورسوز کشیک پنجم , اقا رضا، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , میرکاظم، بخورسوز کشیک سوم , میرزا شهاب الدین علی، خادم کشیک دوم , میرزا ابوتراب، خادم حرم کشیک چهارم , میرزا زین العابدین، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , میرزا قطب الدین، بخورسوز کشیک چهارم , اقا ابراهیم، بخورسوز کشیک چهارم , میرمهدی، فراش دارالسیاده کشیک پنجم , ملا محمد، فراش کشیک دوم , اقا جعفر، فراش کشیک دوم , ملا علی اکبر، فراش توحیدخانه کشیک دوم , اقا باقر، فراش گنبد الله وردی خان کشیک پنجم , میرمهدی، فراش پایین پا کشیک اول , میرعبدالحسین، فراش توحیدخانه کشیک اول , میرعلی رضا، فراش توحیدخانه کشیک اول , اقا کریم، فراش دارالسیاده کشیک اول , میرزا محمد شفیع، فراش حرم کشیک پنجم , میرمعصوم، فراش دارالسیاده کشیک دوم , حاجی میرزا، فراش دارالسیاده کشیک اول , اقا محمد علی، فراش گنبد الله وردی خان کشیک اول , اقا مهدی، فراش گنبد الله وردی خان کشیک اول , میرسید محمد، فراش دارالسیاده کشیک اول , میرزا محمد مقیم، مدرس کشیک سوم , اقا محمد علی، مدرس کشیک دوم , ملا محمد علی، دربان درمرصع کشیک چهارم , شیخ محمد، دربان درمرصع کشیک اول , اقا طالب، دربان صحن کشیک اول , ملا جعفر، موذن کشیک اول , اقا زین العابدین، بخورسوز کشیک دوم , ملا صادق، موذن کشیک چهارم , ملا حسین، بخورسوز کشیک اول , میرزا سلطان حیدر، بخورسوز کشیک دوم , میرزا محمد علی، بخورسوز کشیک دوم , ملا حسین، موذن کشیک دوم , میرزا رضاءالدین، بخورسوز کشیک چهارم , اقا احمد، خادم حرم کشیک سوم , میرزا زین العابدین، خادم حرم کشیک سوم , اقا طالب، خادم حرم کشیک سوم , میرزا عبدالله، خادم حرم کشیک سوم , میرزا سید محمد، نایب الخدمه , اقا حسن، کفشبان باشی کشیک اول , حاجی محمد، کفشبان کشیک دوم , اقا رضا، فراش باشی کشیک اول , اقا کاظم، فراش حرم کشیک اول , میراسماعیل، فراش حرم کشیک اول , اقا طالب، فراش حرم کشیک اول , میرهادی، فراش دارالسیاده کشیک اول , ملا کاظم، دربان درطلا کشیک اول , حاجی جعفر، فراش حرم کشیک چهارم , میرقوام، فراش حرم کشیک اول , میرحسین، فراش حرم کشیک اول , میررحیم، فراش حرم کشیک اول , میرصالح، فراش حرم کشیک اول , ملا باقر، فراش حرم کشیک دوم , کربلایی، علی، دربان درمرصع کشیک دوم , میرجعفر، کفشبان کشیک اول , ملا صفا، کفشبان کشیک چهارم , میرزا عبدالله، خادم حرم کشیک دوم , اقا رفیع، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , اقا علی اکبر، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , اقا علی اصغر، کفشبان کشیک اول , میرامین، فراش حرم کشیک پنجم , میرمومن، فراش حرم کشیک پنجم , ملا ابومحمد، فراش حرم کشیک پنجم , میرسید محمد، فراش دارالسیاده کشیک پنجم , حاجی مهدی، دربان درطلا کشیک پنجم , ملا محمد علی، دربان درطلا کشیک دوم , حاجی علی قلی، دربان درمرصع کشیک اول , شیخ صالح، کفشبان کشیک چهارم , محمد بیگ، موذن کشیک دوم , ملا علی اکبر، دربان صحن کشیک دوم , ملا کاظم، کفشبان کشیک دوم , اقا حسین، دربان درطلا کشیک پنجم , میرسید محمد، فراش کشیک دوم , محمد جعفر، دربان صحن کشیک چهارم , شیخ اسماعیل، دربان صحن کشیک چهارم , ملا صفی قلی، دربان صحن کشیک پنجم , حاجی محمد، کفشبان کشیک پنجم , ‎31،42 , حاجی مهدی، نایب الزیاره , میرمرتضی، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , اقا حسین، دربان درطلا کشیک چهارم , اقا محمد علی، نایب الزیاره , محمد علی، دربان صحن کشیک چهارم , میرحسن، فراش کشیک دوم , ملا معصوم، موذن کشیک چهارم , اقا تقی، موذن باشی کشیک اول , ملا حسین، دربان درطلا کشیک چهارم , مزرعه غرغوزار (هلیاتون) , میرزا علی نقی، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , میرسید رضا، فراش حرم کشیک چهارم , میرزا علی اکبر، خادم حرم کشیک سوم , میرزا ابراهیم، خادم حرم کشیک سوم , میرزا یوسف، خادم حرم کشیک سوم , حاجی محمد، خادم حرم کشیک سوم , میرسید حسن، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , میرزا ابراهیم، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , ملا حسین، فراش توحیدخانه کشیک دوم , ملا ابراهیم، فراش حرم کشیک دوم , اقا کاظم، فراش گنبد الله وردی خان کشیک دوم , اقا باقر، موذن باشی کشیک دوم , ابراهیم، موذن کشیک دوم , میرابراهیم، دربان درمرصع کشیک دوم , جعفر، دربان صحن کشیک دوم , محمد بیگ، دربان صحن کشیک دوم , ملا محمد علی، دربان صحن کشیک دوم , ملا تقی، دربان صحن کشیک دوم , میرزا علی نقی، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرسید حسن، فراش حرم کشیک چهارم , میرمحمود، فراش حرم کشیک چهارم , رحیم، دربان صحن کشیک چهارم , ابراهیم، دربان صحن کشیک چهارم , ملا باقر، خادم مسجد بالاسر کشیک پنجم , ملا شریف، فراش حرم کشیک پنجم , اقا تقی، فراش حرم کشیک پنجم , ملا جعفر، فراش پایین پا کشیک پنجم , ملا حسین، موذن کشیک پنجم , میرزا ابوطالب، کلیددار , میرسید علی، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , ملا رضا، موذن کشیک اول , حاجی علی اکبر، کفشبان کشیک دوم , محمد حسین، دربان صحن کشیک دوم , میرزا کتاب الله، فراش حرم کشیک دوم , میرزا محمد، خادم حرم کشیک دوم , حاجی محمد، دربان صحن کشیک پنجم , اقا محمد باقر، نایب الزیاره , ملا ابراهیم، کفشبان کشیک چهارم , اقا معصوم، فراش گنبد الله وردی خان کشیک دوم , میرزا مرتضی، مدرس کشیک پنجم , سید محسن، بخورسوز کشیک اول , میرزا عبدالحسین، مدرس کشیک سوم , اقا محمد، کفشبان باشی کشیک دوم , اقا تقی، موذن باشی کشیک چهارم , میررضا، کفشبان کشیک اول , اقا معصوم، بخورسوز کشیک اول , اقا ابراهیم، فراش حرم کشیک پنجم , میررضا، فراش حرم کشیک پنجم , حاجی محمد علی، فراش حرم کشیک پنجم , میرزا محمد، موذن کشیک پنجم , اقا رضا، دربان صحن کشیک پنجم , نظرعلی، دربان صحن کشیک پنجم , اقا حسین، مدرس کشیک چهارم , میرزا احمد، فراش حرم کشیک چهارم , میرزا طاهر، فراش حرم کشیک چهارم , ملا حسین، فراش حرم کشیک چهارم , اقا محمد علی، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , حاجی علی، فراش پایین پا کشیک چهارم , ملا عبدالله، فراش پایین پا کشیک چهارم , ملا زمان، دربان صحن کشیک چهارم , محمد شفیع، دربان صحن کشیک چهارم , میرباقر، دربان صحن کشیک چهارم , ملا حسین، کفشبان کشیک دوم , ملا زمان، دربان درطلا کشیک دوم , میرزا ابوالحسن، نایب الزیاره , ملا علی اکبر، کفشبان باشی کشیک پنجم , اقا حسین، کفشبان کشیک پنجم , اقا کاظم، کفشبان کشیک پنجم , ملا عابد، دربان باشی صحن کشیک پنجم , اقا ابراهیم، دربان صحن کشیک پنجم , میرزا محمد علی، فراش حرم کشیک چهارم , اقا کاظم، فراش گنبد الله وردی خان کشیک چهارم , میرزا صادق، خادم مسجد بالاسر کشیک پنجم , میرزا حسن، خادم کشیک پنجم , اقا کلب رضا، نایب الزیاره , میرزا محمد محسن، نایب الخدمه , حاجی قاسم، فراش حرم کشیک دوم , شیخ محمد، فراش حرم کشیک چهارم , حاجی اسماعیل، فراش پایین پا کشیک چهارم , اقا کریم، فراش حرم کشیک پنجم , اسماعیل، دربان صحن کشیک دوم , میراسماعیل، کفشبان کشیک پنجم , میرزا محمد جعفر، صاحب جمع خزانه , اقا صادق، موذن کشیک اول , حاجی صالح، دربان باشی صحن کشیک اول , ملا محمد، فراش گنبد الله وردی خان کشیک دوم , میرزا صادق، مدرس کشیک پنجم , میرزا داود، فراش کشیک دوم , اقا محمد علی، فراش گنبد الله وردی خان کشیک پنجم , میرزا اشرف، خادم حرم کشیک اول , میرزا عبدالله، خادم حرم کشیک اول , میرزا محمد علی، خادم حرم کشیک اول , میرزا باقر، خادم حرم کشیک اول , اقا معصوم، خادم حرم کشیک اول , اقا علی، خادم حرم کشیک اول , شیخ محمد، خادم حرم کشیک اول , اقا اسماعیل، خادم حرم کشیک اول , میرعلی نقی، خادم حرم کشیک اول , اقا مهدی، خادم حرم کشیک اول , اقا رضا، خادم حرم کشیک اول , میرزا عبدالمطلب، خادم حرم کشیک دوم , ملا محمد، خادم حرم کشیک دوم , میرزا شمس الدین محمد، خادم حرم کشیک دوم , میرزا علی اکبر، خادم حرم کشیک دوم , اقا حسن، خادم حرم کشیک دوم , اقا عبدالله، خادم حرم کشیک دوم , اقا رفیع، خادم حرم کشیک دوم , اقا عبدالحسین، خادم حرم کشیک دوم , ملا حسن، فراش حرم کشیک پنجم , میرزا یحیی، خادم حرم کشیک اول , میرزا جعفر، خادم حرم کشیک چهارم , اقا رفیع، خادم حرم کشیک چهارم , میرزا سید علی، خادم حرم کشیک چهارم , میرزا امین، خادم حرم کشیک چهارم , میرزا عبدالله، خادم حرم کشیک چهارم , میرحسین، فراش حرم کشیک پنجم , حاجی شفیع، خادم حرم کشیک پنجم , میرزا صادق، خادم حرم کشیک پنجم , میرزا یحیی، خادم حرم کشیک پنجم , میرزا معصوم، خادم حرم کشیک پنجم , میرطالب، خادم حرم کشیک پنجم , اقا اسحاق، خادم حرم کشیک پنجم , حاجی ابوالقاسم، خادم حرم کشیک پنجم , میرزا عبدالحسین، خادم حرم کشیک پنجم , ملا حسین، خادم حرم کشیک پنجم , ملا زین العابدین، فراش پایین پا کشیک پنجم , 1179-‎1178ق , کربلایی، علی، فراش گنبد الله وردی خان کشیک پنجم , میرزا ابوالحسن، خادم حرم کشیک چهارم , میرزا محمد رحیم، خادم حرم کشیک چهارم , میرزا سید محمد، خادم حرم کشیک سوم , حاجی هادی، خادم حرم کشیک سوم , اقا محمد علی، خادم حرم کشیک سوم , ملا محمد، دربان باشی صحن کشیک دوم , حاجی میرعلی اصغر، فراش حرم کشیک اول , ملا حسین، فراش پایین پا کشیک اول , اقا محمد حسین، خادم حرم کشیک چهارم , ملا باقر، فراش کشیک دوم , میرسید محمد حسن، خادم حرم کشیک اول , میراحمد، فراش دور کشیک اول , شیخ جعفر، فراش دور کشیک اول , ملا عابد، فراش دور کشیک اول , شیخ امین، فراش دور کشیک اول , حاجی محمد، فراش دور کشیک اول , میرهادی، دربان درطلا کشیک اول , اقا محمد علی، کفشبان کشیک اول , هادی، موذن کشیک اول , محمدشفیع، دربان صحن کشیک اول , قربان، دربان صحن کشیک اول , میرزا محمد علی، خادم حرم کشیک دوم , اقا محسن، خادم حرم کشیک دوم , میرعبدالمطلب، خادم حرم کشیک دوم , اقا ابراهیم، خادم حرم کشیک دوم , میرزا غیاث، خادم حرم کشیک دوم , میرزا محسن، خادم حرم کشیک دوم , اقا رحیم، خادم حرم کشیک دوم , میرسید رضا، خادم حرم کشیک دوم , میرزا احمد، خادم حرم کشیک دوم , ‎14،21،57 , میرزا محمد علی بن میرزا محمد صفی، خادم حرم کشیک دوم , میرکمال، فراش کشیک دوم , میرمهدی، فراش کشیک دوم , علی اصغر، فراش دارالسیاده کشیک دوم , میرزا حبیب، فراش دارالسیاده کشیک دوم , ملا علی اصغر، فراش توحیدخانه کشیک دوم , اقا شمس، فراش حرم کشیک دوم , میرعلی اصغر، فراش حرم کشیک دوم , میرزا ابوالمعالی بن میرعلی اصغر، فراش دارالسیاده کشیک دوم , ملا محمد، فراش دارالسیاده کشیک دوم , اقا رضا، فراش توحیدخانه کشیک دوم , اقا محسن، فراش توحیدخانه کشیک دوم , ملا اسماعیل، فراش پایین پای مبارک کشیک دوم , رجب علی، موذن کشیک دوم , میرزا رضا، خادم حرم کشیک سوم , اقا رحیم، خادم حرم کشیک سوم , میرزا بهاءالدین، خادم حرم کشیک سوم , میرزا سید علی، خادم حرم کشیک سوم , اقا زکی، فراش باشی کشیک چهارم , اقا جعفر، فراش کشیک چهارم , ‎32،40،42 , ملا زین العابدین، فراش حرم کشیک چهارم , میرزا حسین، فراش حرم کشیک چهارم , میرزا عسگری بن میرغیاث، فراش حرم کشیک چهارم , اقا محسن، فراش حرم کشیک چهارم , میرزا یوسف، فراش حرم کشیک چهارم , میرعبدالله، فراش حرم کشیک چهارم , اقا مومن، فراش حرم کشیک چهارم , اقا رفیع، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , میرجعفر، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , اقا حسین، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , ملا محمد، فراش توحیدخانه کشیک چهارم , ملا ابراهیم، فراش توحیدخانه کشیک چهارم , میرمهدی، فراش گنبد الله وردی خان کشیک چهارم , اقا حسن، فراش گنبد الله وردی خان کشیک چهارم , ‎33،34،43 , اقا علی اکبر، کفشبان باشی کشیک چهارم , اقا باقر، کفشبان کشیک چهارم , اقا علی، کفشبان کشیک چهارم , محمد هادی، کفشبان کشیک چهارم , محمد حسن، موذن کشیک چهارم , اقا محمد علی، موذن کشیک چهارم , ملا زمان، موذن کشیک چهارم , ملا محمد علی، دربان درطلا کشیک چهارم , میرزین العابدین، دربان درطلا کشیک چهارم , میرسید علی، دربان باشی صحن کشیک چهارم , ملا محمد، دربان صحن کشیک چهارم , اقا محسن، دربان صحن کشیک چهارم , شیخ محمد جعفر، دربان صحن کشیک چهارم , نظرعلی، دربان صحن کشیک چهارم , کاظم، دربان صحن کشیک چهارم , میرزا باقر، خادم حرم کشیک چهارم , ‎36،37،38 , میرمحمد، خادم حرم کشیک چهارم , اقا شفیع، خادم حرم کشیک چهارم , کربلایی، عظیم، فراش گنبد الله وردی خان کشیک چهارم , حاجی یوسف علی، فراش پایین پا کشیک چهارم , کربلایی، کاظم، فراش پایین پا کشیک چهارم , اقا علی اصغر، کفشبان کشیک چهارم , اقا کریم، موذن کشیک چهارم , اقا زین العابدین، کفشبان کشیک چهارم , میرشرف، دربان باشی کشیک چهارم , ‎48،49،50 , میرمحمد، خادم حرم کشیک پنجم , حاجی میرمحمد علی، خادم حرم کشیک پنجم , میرزا محمد محسن، خادم حرم کشیک پنجم , عبدالله، خادم کشیک پنجم , کاظم، فراش توحیدخانه کشیک پنجم , میرزا ابوالقاسم، نایب فراش کشیک پنجم , محمد رضا، دربان صحن کشیک پنجم , شیخ محمد، موذن باشی کشیک پنجم , میرزا علی اصغر، موذن کشیک پنجم , کربلایی، اکبر، دربان صحن کشیک پنجم , ملا محمد علی، دربان صحن کشیک پنجم
شماره ثبت:
36710
تنقيح. اوارجه. ارباب التحاويل و التحاصيل. التحاويل. آقا محمد انباردار. تحويل وجوهات نقدي و جنسي به آقا محمد انباردار از محل عوايد درآمدهاي آستان قدس و مخارج صورت گرفته از آن
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , دفتر اوارجه , ارباب التحاویل , مواجب , کارکنان , مشاغل , استاد ابراهیم، بنا , اقا امین، کلیددار شربت خانه , ‎3،4 , میرزا محمد محسن، مستوفی , اکثر صفحات , قیمت ها , ابزار و وسایل , فالیز , غلات , گندم , ارزن , حق التولیه , حق النظاره , زارع , کتان , شالی , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , تقاوی , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , لایروبی , دیمچه , طومار قرارداد , خرید , زنان , بذرها , مالیات , نیشابور , حقوق و دستمزدها (جنسی) , نهرخیابان (نهرشاهی) , مزرعه محراب خان (مشهد) , کرایه حمل , شماعی خانه , ‎14،24 , ‎3،12 , ‎3،4،7 , ‎9،14،21 , ‎14،21 , تنباکو , ‎21،29 , ‎3،33 , طباخ , پارو , نخود , چاهجو , مزرعه طرق (مشهد) , ‎51،52 , ‎41،42 , بخور , ‎30،48 , ‎10،30 , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , بلوک تبادکان (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , جیره , وارثان , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , مزرعه اشتفتر (مشهد) , نقاره چی , ‎8،24 , ‎17،24 , دیوان , خواف , فراش پایین پای مبارک , انباردار , صاحب جمع خبازخانه , فراش توحیدخانه کشیک اول , دربان درطلا کشیک اول , دربان درمرصع کشیک اول , خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , فراش دارالسیاده کشیک دوم , دربان درطلا کشیک دوم , دربان درمرصع کشیک دوم , خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , فراش دارالسیاده کشیک سوم , دربان درطلا کشیک سوم , دربان درمرصع کشیک سوم , فراش توحیدخانه کشیک چهارم , فراش دارالسیاده کشیک چهارم , دربان درطلا کشیک چهارم , دربان درمرصع کشیک چهارم , خادم مسجد بالاسر کشیک پنجم , فراش دارالسیاده کشیک پنجم , فراش توحیدخانه کشیک پنجم , دربان درطلا کشیک پنجم , دربان درمرصع کشیک پنجم , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , ‎2،12،22 , فخار , ‎5،25 , دنوز , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , ریسمان , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه خرمنه (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , خبوشان (قوچان) , خواجه عتیق علی، منشی الممالک , مزرعه عوضی (مشهد) , بلوک منیژان (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , ‎35،41 , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , میرزا محمد علی، تحویلدار , موقوفه علی شاه , مندو , غله مناصفه , طاحونه کلوخ (مشهد) , قنات محراب خان (مشهد) , درویشان بکتاشی , مزرعه ده علیان (نیشابور) , ارباب قلم , ‎39،40 , مزرعه ماسی (مشهد) , میرزا محمد، سرکشیک اول , اقا محمد، انباردار , میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک اول , طاحونه میر شیخم (مشهد) , اقا محمد حسین، مدرس کشیک دوم , اقا محمد حسین، ناظر جزو , ملا محمد، نایب ناظر جزو , ‎16،29 , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه خین عرب (مشهد) , ‎6،81 , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , ‎71،72 , ‎73،74 , ‎69،70 , ‎11،47 , میرزا احمد، ایشیک اقاسی باشی , ‎59،80 , بلوک طوس (مشهد) , اقا محمد رضا، خادم کشیک اول , میرزا ابوالمعالی، خادم باشی کشیک دوم , ملا سلطان محمد، خادم کشیک دوم , صدیک , میرزا محمد صفی، وزیر , اقا محمد باقر، وزیر متولی , طاحونه رباط (مشهد) , اقا محمد حسین، منجم , اقا کریم، یساول ناظر , میرزا محمد حسن، خزانه دار , میرزا علی رضا، ایشیک اقاسی باشی , میرزا سید محمد، مدرس کشیک اول , اقا محمد کاظم، مدرس کشیک اول , میرزا محمد تقی، مشرف بیوتات , میرزا احمد، خادم کشیک چهارم , میرزا هدایت الله، خادم باشی کشیک چهارم , حاجی مرتضی، خادم کشیک دوم , میرزا محمد علی، خادم کشیک دوم , اقا محمد یحیی، فراش باشی کشیک سوم , اقا رحیم، سفره چی , سقای اب پاش , شیخ ابراهیم، سقای سقاخانه نادری , ملا ابوطالب، ابدار درحرم , میرزا ابوطالب، هم قلم , ملا اسماعیل، موذن باشی کشیک چهارم , اقا جعفر، عزب شربت خانه , میرزا فیض الله، فراش باشی کشیک پنجم , اقا کریم، دربان باشی کشیک چهارم , اقا حسین، یساول , حاجی محمد مهدی، سرکار عمارت , ‎21،28 , اقا محمد رضا، فراش باشی کشیک اول , استاد حیدر، چاهجو باشی , محمد علی، صاحب جمع چراغ خانه , میرزا محمد اسماعیل، سرکشیک سوم , تحصیلدار تون , اقا حسین، یساول متولی , میرزا محمد مهدی، محرر ناظر , اقا هادی، نایب ناظر جزو , میرزا قطب الدین، بخورسوز کشیک چهارم , میرزا محمد مقیم، مدرس کشیک سوم , اقا طالب، دربان صحن کشیک اول , اقا رحیم، مهتر نقاره خانه , اقا محمد باقر، نایب الزیاره شاه , اقا هادی، ایاغچی , اقا محمد علی، نایب الزیاره شاه , اقا محمد، سقاباشی سقاخانه صفوی , ملا محمد، خادم کشیک دوم , میرزا باقر، خادم کشیک چهارم , محرر ناظر , حاجی جعفر، فراش کشیک اول , حاجی امین، فراش کشیک اول , حاجی باقر، فراش کشیک اول , محمد زکی، صاحب جمع اش فقرا , محمد تقی، رختبان مطبخ , محمد جعفر، دربان باشی کشیک سوم , میرزا محمد علی، خادم کشیک سوم , اقا زین العابدین، فراش کشیک سوم , اقا حسین، بیماردار دارالشفاء , نقدعلی، سقای سقاخانه صفوی , میرزا محمد هادی، محرر وزیر , محمد صادق، عزب تحویل خانه , ملا عبدالعلی، مشعلدار , اقا صادق، ناظر راتبه , میرزا محمد محسن، سرکشیک پنجم , شیخ عبدالله، ضابط نذورات , محمد تقی، موذن باشی کشیک سوم , حسینی، میرزا محمد علی، متولی استان قدس رضوی , اقا حسین، فراش کشیک اول , میرقوام، فراش کشیک اول , میرابراهیم، فراش کشیک اول , میر سید علی، حافظ دور , اقا محمد ابراهیم، صاحب جمع حویج خانه , صالح، قاپوچی , اقا اسحاق، صاحب جمع شربت خانه , میرزا عبدالله، مدرس کشیک پنجم , اقا محمد سلیم، مدرس کشیک سوم , اقا سید، مشعلدار باشی , محمد کریم، فراش دارالسیاده کشیک اول , اقا فاضل، ناظر دارالشفاء , حاجی محمد علی، صاحب نسق , میرزا محمد علی، سرکشیک دوم , مریم، بخورسوز ایام زنانه , بخورسوز کشیک سوم , بخورسوز کشیک دوم , میرزا محمد مهدی، نایب الخدمه , میرزا عبدالغفور، کلیددار , طومار دستورالعمل , شیخ ابراهیم، موذن باشی کشیک پنجم , حاجی محمد، کفشبان باشی کشیک اول , ملا محمد علی، مدرس کشیک دوم , میرمرتضی، فراش عودسوز , شیخ اسماعیل، بیماردار دارالشفاء , محمد ابراهیم، سقای سقاخانه نادری , اقا عبدالله، خادم باشی کشیک سوم , چراغچی خانه , اقا حسن، بیماردار دارالشفاء , شیخ بهاءالدین محمد، مطهر مطبخ , استاد طاهر، علمدار , کربلایی، حسن، میراب باشی , حاجی قربان، مشعلدار , محمد، خاک کش , اقا حسین، صحاف , استاد خلف، ساعت ساز , اقا رضی، مصحح , اقا مجید، طبیب استانه , ملا محمد، حافظ , ملا حیدر علی، حافظ دور , میرزا سید محمد، نایب الزیاره , میرزا سلیمان، مدرس کشیک چهارم , میرزا اسحاق، بخورسوز کشیک چهارم , اقا باقر، فراش باشی کشیک چهارم , ملا علی نقی، بخورسوز کشیک پنجم , میرمحمد، عزب دفتر , میرزا محمد حسین، سرکشیک چهارم , شیخ ابوطالب، صدرالحفاظ , میرزا عبدالله، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , اقا حسین، خادم کشیک سوم , میرزا احمد، فراش کشیک اول , میرعلی رضا، فراش توحیدخانه کشیک سوم , استاد ابراهیم، چاهجو , ‎16،79 , ضابط محصول , ‎8،17،24 , میرزا حسن علی، مدرس کشیک چهارم , اقا محمد علی، ناظر شیلان , میرزا محمد علی، فراش باشی عودسوز , میرزا ابوطالب، محرر متولی , میرزا باقر، مشرف شربت خانه , میرزا ابومحمد، نایب الزیاره , میرزا محمد علی، بخورسوز کشیک اول , اقا محمد کریم، کشیک نویس , حاجی یوسف، جراح دارالشفاء , زهره، بیماردار دارالشفاء , شاه وردی بیگ، نایب الزیاره محمد شفیع , اقا حسین، ناظر جزو , استاد علی محمد، دلاک دارالشفاء , میرزا قوام، ناظر جزو , میر سید محمد، فراش بام حرم , میرزا محمد علی، خادم کشیک اول , میرزا سلیمان، خادم , دشتبان , ‎55،80 , ‎51،84 , عودسوز , ‎8،25 , ‎36،69 , ‎32،80 , ‎73،80 , ‎14،35 , ملا مهدی، دربان باشی صحن کشیک دوم , حاجی مهدی، معمار , ملا قاسم، کفشبان باشی کشیک دوم , میرزا اسماعیل، خادم باشی کشیک پنجم , ‎48،67 , ‎62،78 , ‎11،81 , طاحونه شیر (مشهد) , حاجی محمد علی، کفشبان کشیک سوم , اقازین العابدین، سفره چی باشی , میرزا محمد علی، کفشبان کشیک سوم , اقا تقی، موذن باشی کشیک اول , میر سید محمد، یساول ناظر , اسماعیل بیگ، حافظ حرم , میرزا محمد حسین، طبیب دارالشفاء , محمد مهدی، بیلدار , محمد باقر، بیلدار , میرزا نصیر، توشمال , ملا ابراهیم، کفشبان کشیک دوم , فراش گنبد الله وردی خان کشیک اول , اقا شریف، سیورساتچی , ملا علی رضا، کتابدار , شاطر خبازخانه , میرمحمد زمان، ناظر دارالشفاء , اقا محمد جعفر، خطیب دور , میرزا محمد تقی، خادم ضریح , میرزا ابومحمد، فراش کشیک پنجم , محمد ابراهیم، کلیددار کتابخانه , خمیرگیر خبازخانه , میرزا سید حسن، خادم کشیک اول , اقا مهدی، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , حاجی جعفر، خادم کشیک دوم , اقا باقر، موذن باشی کشیک دوم , اقا صادق، کفشبان باشی کشیک پنجم , میرزا شمس الدین، فراش باشی کشیک دوم , میرزا حسین، بخورسوز کشیک اول , اقا حسن، نایب الزیاره شاه , اقا تقی، نایب الزیاره شاه , ملا محمد شفیع، مدرس کشیک پنجم , ملا حاجی محمد، خادم کشیک اول , حاجی مهدی، نایب الزیاره علی شاه , اقا عبدالله، یساول متولی , 1167-‎1168ق , استاد مفید، خباز , اقا محمد، یساول متولی , اقا رحیم، خادم کشیک دوم , حاجی معصوم، خادم کشیک چهارم , میرزا عبدالکریم بن میرزا اسماعیل، خادم کشیک چهارم , اقا عاشور، داروغه مزرعه کنه بیست , مزرعه پیش پشته (مشهد) , ‎2،12،45 , ‎2،45 , ‎3،78،84 , ‎5،81 , ‎5،78 , طوکی (کذا) , ‎6،21،81 , ‎7،16،29 , ‎7،17،26 , ‎7،29،78 , ‎8،17،79 , ‎8،81 , ‎8،30،85 , ‎79،81،8 , ‎8،14،30 , ‎8،21،42 , ‎8،17،26 , ‎9،24،79 , ‎9،17،85 , ‎10،17،79 , ‎10،81 , ‎13،81 , قلیجه مزرعه منزل اباد (مشهد) , ‎19،27،39 , ‎20،22،39 , ‎20،22،32 , محمد قلی بیگ، متولی مزرعه پس پشته , ‎21،28،71 , اقا محمد طالب، داروغه مزرعه گازرگاه , اقا علی، داروغه مزرعه خیابان , اقا محمد، داروغه مزرعه دستجرد غلامان , اقاصالح، داروغه مزرعه فوشان , ‎25،40،78 , اقا کاظم، مدرس , اقا زمان، طبیب , اقا محمد حسین، تحویلدار دفتری , ‎27،39،40 , ‎27،38،78 , ‎28،80،84 , بیلدار باشی نهرخیابان , جعفر، بیلدار نهرخیابان , ابراهیم، میراب باشی قنات مسجد گوهرشاد , ابوالقاسم، میراب قنات محراب خان , ‎29،84 , میرزامحمد نعیم، هم قلم , ‎32،84 , میرزامحمد اسماعیل، مهردار , ‎38،75 , اقا عبدالحمید، ناظر , اقا عبدالرضا، ناظر شیلان , مهدی، رختبان مطبخ , محمد شریف،سقا , ‎4،42،84 , اقا باقر، یساول مجلس اعیاد , ‎43،77 , محمد زکی، فراش بیت الخلا شاهی , ‎45،67 , ‎47،80 , اقا قربان، بخورسوز کشیک اول , کربلایی، فاضل، دربان باشی کشیک اول , ‎51،80 , میرزا اسحاق، فراش توحیدخانه کشیک دوم , ‎52،67 , میرزا شمس الدین، کفشبان باشی کشیک چهارم , ‎63،80 , ملا مهدی، دربان باشی کشیک پنجم , محمد رجب، خادم کشیک اول , میرزا غیاث، خادم کشیک دوم , حاجی میر حسین، خادم کشیک دوم , اقا رحیم بن ابراهیم خان، کفشبان کشیک دوم , میر سید محمد، فراش توحیدخانه کشیک سوم , ملا قربان، فراش دارالسیاده کشیک سوم , حاجی مرتضی، کفشبان کشیک سوم , میرزا شهاب، کفشبان کشیک سوم , میرزا محمدکاظم، نایب الخدمه , ‎69،70،80 , اقا حسین بن اقا هاشم، حافظ , شیخ یوسف، خطیب دور , ملا ابراهیم، فراش شرفه مسجد بالاسر مبارک , فراش صحن , شیخ بها الدین، مدرس , اقا علی اکبر، داروغه مزرعه اشتفتر , اقا محمد، داروغه مزرعه کنه بیست , میرزا محمد جعفر، داروغه مزرعه طرق , میرزا سراج، خادم مسجد بالاسر مبارک , استاد رجب علی، صاحب جمع راتبه
شماره ثبت:
36342
صورت جمع و خرج. مفرده. من ذلک. وظيفه.کشيک چهارم. پرداخت وظيفه و مقرري به کارکنان کشيک چهارم آستان قدس در بارس ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , ‎3،5 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , گندم , طومار قرارداد , مشهد , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎4،5 , ‎7،8 , ‎3،4،5 , وظیفه , بلوک رادکان (مشهد) , العبد المذنب محمد صفی (مهر‎1161) , غله مناصفه , صورت جمع و خرج , عبده علی رضا الشریف (مهر‎1149) , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎1166) , لا اله الا الله الملک الحق المبین عبده محمد صادق الحسینی (مهر‎1171) , عبده رضی الدین محمد الرضوی (مهر‎1153) , حاجی میرابوالقاسم، خادم کشیک چهارم , میرزا محمد اسماعیل، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , میرزا عبدالحسین، خادم کشیک چهارم , میرزا سید علی، خادم کشیک چهارم , میرابراهیم، کفشبان کشیک چهارم , اقا محمد، کفشبان کشیک چهارم , میرزا شمس الدین محمد، کفشبان کشیک چهارم , ملا اسماعیل، موذن باشی کشیک چهارم , ملا حسن، موذن کشیک چهارم , میرمحمد علی، فراش حرم کشیک چهارم , میرصالح، فراش حرم کشیک چهارم , ملا حسین، فراش توحیدخانه کشیک چهارم , اقا باقر، فراش توحیدخانه کشیک چهارم , اقا صادق، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , اقا رضا، دربان درطلا کشیک چهارم , اقا مهدی، دربان درمرصع کشیک چهارم , میرزا عبدالله، خادم کشیک چهارم , میرزا قطب الدین، بخورسوز کشیک چهارم , اقا ابراهیم، بخورسوز کشیک چهارم , ملا صادق، موذن کشیک چهارم , میرزا رضاءالدین، بخورسوز کشیک چهارم , حاجی جعفر، فراش حرم کشیک چهارم , اقا حسین، خادم کشیک چهارم , میرزا باقر، خادم کشیک چهارم , اقا علی اکبر، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , میر زین العابدین، فراش حرم کشیک چهارم , شیخ حسن، فراش حرم کشیک چهارم , میرطاهر، فراش حرم کشیک چهارم , اقا محمد، فراش حرم کشیک چهارم , کربلایی، کاظم، فراش گنبد الله وردی خان کشیک چهارم , اقا عظیم، فراش گنبد الله وردی خان کشیک چهارم , شیخ عبدالجبار، دربان درمرصع کشیک چهارم , اقا حسین، کفشبان کشیک چهارم , میرزا سید حسین، خادم کشیک چهارم , میرزا جعفر، خادم کشیک چهارم , شیخ باقر، خادم کشیک چهارم , اقا باقر، فراش باشی کشیک چهارم , شیخ اسماعیل، دربان صحن کشیک چهارم , میرزا محمد، دربان صحن کشیک چهارم , میرزا محمد حسین، سرکشیک چهارم , میر مرتضی، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , میرسید محمد، فراش پایین پا کشیک چهارم , محمد قاسم، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , اقا کریم، دربان باشی صحن کشیک چهارم , اقا رفیع، خادم کشیک چهارم , میرابوتراب، خادم کشیک چهارم , 1172-‎1171ق , میرزا هدایت الله، خادم کشیک چهارم , میرسلیمان، مدرس کشیک چهارم , میرزا حسن، مدرس کشیک چهارم , میرزا حسن، خادم کشیک چهارم , اقا حسن، خادم کشیک چهارم , سید امین، خادم کشیک چهارم , میر حبیب الله، خادم کشیک چهارم , میراحمد، خادم کشیک چهارم , اقا ربیع، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , میرزا محمد امین، خادم کشیک چهارم , میراحمد، فراش حرم کشیک چهارم , محمد مهدی، فراش حرم کشیک چهارم , اقا محمد تقی، فراش حرم کشیک چهارم , میرسید حسن، فراش حرم کشیک چهارم , میرمحمود، فراش حرم کشیک چهارم , ملا عبدالله، فراش پایین پای کشیک چهارم , ملا حسن، کفشبان کشیک چهارم , محمد ابراهیم، موذن کشیک چهارم , اقاطاهر، دربان درطلا کشیک چهارم , ملا شفیع، دربان صحن کشیک چهارم , رحیم، دربان صحن کشیک چهارم , میرشفیع، دربان صحن کشیک چهارم , میرشرف، دربان صحن کشیک چهارم , ابراهیم، دربان صحن کشیک چهارم , ملا جعفر، دربان صحن کشیک چهارم
شماره ثبت:
36057
  • تعداد رکورد ها : 16

تعداد کل فراداده ها

2,020,705

تعداد منبع دیجیتال

147,105,961

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .