کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 40
توجيهات و مقررات. توجيهات. وظيفه. پرداخت وظيفه کارکنان کشيک سوم آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , متولی استان قدس رضوی , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , دفتر توجیهات , طومار قرارداد , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎4،5 , ‎6،8 , ‎6،7 , ‎12،13 , وظیفه , انباردار , ملا خداویردی، دربان صحن کشیک سوم , میرزا تاج الدین علی، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرزا علی اکبر، خادم کشیک سوم , میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , میرزا یوسف، خادم کشیک سوم , میرسید رضا، فراش کشیک سوم , میرسید محمد، خادم کشیک سوم , میرزا محمد مقیم، مدرس کشیک سوم , میرزا محمد علی، خادم کشیک سوم , میرزا غیاث، فراش کشیک سوم , میرمحمد رضا، فراش کشیک سوم , میرزا یوسف، فراش کشیک سوم , میرسید علی، فراش دارالسیاده کشیک سوم , اقا محمد سلیم، مدرس کشیک سوم , ملا صادق، کفشبان کشیک سوم , ملا محمد، کفشبان کشیک سوم , میرفاضل، دربان صحن کشیک سوم , اقا یحیی، فراش باشی کشیک سوم , میرمحمد تقی، فراش کشیک سوم , میرمحمد، فراش کشیک سوم , میرزا حسین، فراش کشیک سوم , اقا عبدالله، خادم باشی کشیک سوم , میرمحمد جعفر، فراش دارالسیاده کشیک سوم , محمد تقی، موذن کشیک سوم , میرسید محمد، دربان صحن کشیک سوم , نظرعلی، دربان صحن کشیک سوم , محمد هادی، دربان صحن کشیک سوم , محمد بدیع، دربان صحن کشیک سوم , میرمحمود، دربان صحن کشیک سوم , میرزا عبدالله، سرکشیک سوم , میرابوالحسن، خادم کشیک سوم , میرسید علی، خادم کشیک سوم , محمد کاظم، دربان صحن کشیک سوم , میرزا علی نقی، خادم کشیک سوم , میر اسماعیل، خادم کشیک سوم , میرصادق، خادم کشیک سوم , میرمحمد رفیع، فراش کشیک سوم , ملا اسماعیل، موذن کشیک سوم , محمد نعیم، دربان صحن کشیک سوم , میرزا باقر، خادم کشیک سوم , 1163-‎1162 , میرابوطالب، خادم کشیک سوم , میرزا ابوطالب، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرمحمد حسن، فراش کشیک سوم , میر اسماعیل، فراش کشیک سوم , میرزا علی نقی، فراش کشیک سوم , میرزا محمد، فراش دارالسیاده کشیک سوم , میرمحمد، فراش پایین پای مبارک کشیک سوم , حاجی صادق، فراش پس پشت مبارک , میر علی رضا، فراش پس پشت کشیک سوم , میر مصطفی، فراش پایین پای مبارک , ملا محمد صادق، کفشبان باشی کشیک سوم , کربلایی، اسماعیل، کفشبان کشیک سوم , ملا محمد تقی، موذن کشیک سوم , محمد حسین بن رحیم، موذن کشیک سوم , محمد هادی، موذن کشیک سوم، -‎1162ق , اقا اشرف، دربان درطلا کشیک سوم، -‎1162ق , اقا صادق، دربان درطلا کشیک سوم , اقا غیاث، دربان درمرصع کشیک سوم , کربلایی، قربان علی، دربان درمرصع کشیک سوم , محمد جعفر، دربان صحن کشیک سوم
شماره ثبت:
35821
صورت جمع و خرج. مواجب. پرداخت مواجب کارکنان کشيک سوم آستان قدس در ششماهه دوم
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎3،11 , ‎6،15 , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎5،14 , ‎1،10 , تمام صفحات , ‎4،12 , ‎2،13 , ‎7،16 , ‎8،18 , ‎9،19 , یا محسن قد اتاک المسیی (مهر‎1144) , محمد صادق بن ملا باقر، کفشبان کشیک سوم , صورت جمع و خرج , میرمحمد رضا بن میر محمد جعفر، فراش کشیک سوم , محمد تقی بن محمد جعفر، موذن کشیک سوم , میرزا ابوطالب، خادم کشیک سوم , میرزا تاج الدین علی، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرزا محمد مقیم، مدرس کشیک سوم , میرزا محمد علی، خادم کشیک سوم , میرزا محمد ابراهیم، خادم کشیک سوم , میرزا محمد باقر، خادم کشیک سوم , محمد تقی، موذن کشیک سوم , میرمحمود، دربان صحن کشیک سوم , میرزا عبدالله، سرکشیک سوم , میرزا محمد مهدی، خادم باشی کشیک سوم , میرمحمد بن میر حسین، فراش کشیک سوم , ملا عابد بن ملا حسن، دربان صحن کشیک سوم , اقا ابوالحسن بن اقا حسین، دربان درمرصع کشیک سوم , میر سید علی، خادم کشیک سوم , میر سید محمد، خادم کشیک سوم , میر مصطفی، فراش پایین پای مبارک کشیک سوم , المتوکل علی الله الغنی عبده محمد صفی (مهر‎1154) , میرزا علی نقی، خادم کشیک سوم , میرحسن بن میر باقر، فراش کشیک سوم , میر علی رضا بن میرزا رضی، فراش توحیدخانه کشیک سوم , اقا صادق بن اقا حسین، دربان درطلا کشیک سوم , میرزا محمد علی، بخورسوز کشیک سوم , اقا طالب، دربان درمرصع کشیک سوم , محمد مهدی بن ملا باقر، کفشبان کشیک سوم , محمد جعفر، موذن باشی کشیک سوم , رضوی، میرزا علی اکبر، خادم کشیک سوم , طباطبایی، میرزا سید علی، خادم کشیک سوم , موسوی، میرزا ابوالحسن، خادم کشیک سوم , میرزا زین العابدین، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , طباطبایی، میرزا محسن، بخورسوز کشیک سوم , میر یوسف بن حاجی ابراهیم، فراش کشیک سوم , میرمحمد جعفر بن میر حسن، فراش دارالسیاده کشیک سوم , میرمحمد صادق، فراش توحیدخانه کشیک سوم , ملا محمد جعفر بن ملا محمد، دربان باشی صحن کشیک سوم , ملا محمد بن حیدر، دربان صحن کشیک سوم , میرمحمد بن میر صدرا، دربان صحن کشیک سوم , محمد اسماعیل، موذن کشیک سوم , 1161-‎1160ق , میرزا صادق، خادم کشیک سوم , محمد حسین، موذن کشیک سوم , میر سید علی بن میر عابد، فراش دارالسیاده کشیک سوم , نظرعلی بن کلب علی، دربان صحن کشیک سوم , محمد صادق، کفشبان باشی کشیک سوم , میرزا محمد بن میر محمد باقر، فراش دارالسیاده کشیک سوم , میر سید محمد بن میر صالح، فراش کشیک سوم , میر محمد رفیع، فراش کشیک سوم , میرزا محمد اسماعیل، خادم کشیک سوم , ملا محمدسلیم، مدرس کشیک وسم , میر یوسف، خادم کشیک سوم , میرزا محمد طاهر، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرزا سید مرتضی، فراش باشی کشیک سوم , میرزا غیاث بن میرزا سیف، فراش کشیک سوم , میرزا محمد تقی بن محمد رضا، فراش کشیک سوم , میر اسماعیل بن حاجی میرمحمد سمیع، فراش کشیک سوم , میر شفیع، فراش کشیک سوم , میرمحمد بن بدیع زمان، فراش پایین پای مبارک کشیک سوم , محمد اسماعیل، کفشبان کشیک سوم , اقا حسین بن سمیع، کفشبان کشیک سوم , اقا اشرف بن محب (کذا)، دربان درطلا کشیک سوم , محب، حکیم , میرفاضل بن میر محمد، دربان صحن کشیک سوم , ملا رحیم بن ملا محمد علی، دربان صحن کشیک سوم , میرمحمد بن سید حسن، دربان صحن کشیک سوم , ملا خدای ویردی بن ملا حسن، دربان صحن کشیک سوم
شماره ثبت:
33921
توجيهات و مقررات. توجيهات. وظيفه. کشيک سوم. پرداخت وظيفه و مقرري به کارکنان کشيک سوم آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ‎1،2 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , زارع , رعایا , موقوفات , دفتر توجیهات , طومار قرارداد , دارابی , حقوق و دستمزدها (جنسی) , 9-‎1 , مزرعه طرق (مشهد) , وظیفه , انباردار , مزرعه بغیشن (نیشابور) , محمد صادق بن حاجی باقر، کفشبان باشی کشیک سوم , میرزا ابوطالب، خادم کشیک سوم , میرزا تاج الدین علی، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرزا علی اکبر، خادم کشیک سوم , حاجی کاظم، خادم کشیک سوم , حاجی هادی، خادم کشیک سوم , میرزا یوسف، خادم کشیک سوم , میرجعفر، فراش دارالسیاده کشیک سوم , میرسید رضا، فراش کشیک سوم , میرکاظم، بخورسوز کشیک سوم , میرسید محمد، خادم کشیک سوم , میرزا محمد مقیم، مدرس کشیک سوم , میرزین العابدین، دربان درمرصع کشیک سوم , میرزا خلیل، فراش کشیک سوم , میرزا محمد جعفر، خادم کشیک سوم , میرزا محمد رضا، خادم کشیک سوم , میرزا محمد علی، خادم کشیک سوم , اقا سلیم، مدرس کشیک سوم , گماشته تحویلدار , میرزا محمد امین، سرکشیک سوم , محمد علی، دربان درطلا کشیک سوم , میرحسن، فراش کشیک سوم , اقا سلیمان، فراش کشیک سوم , میرسید علی، فراش دارالسیاده کشیک سوم , میرزا سید ابراهیم، خادم کشیک سوم , میرزا اسماعیل، خادم کشیک سوم , ملا عبدالعلی، خادم کشیک سوم , اقا زین العابدین، خادم کشیک سوم , نوار , تحصیلدار محال نیشابور , ملا صادق، کفشبان کشیک سوم , رفرف , میرفاضل، دربان صحن کشیک سوم , میرمحمد تقی، فراش کشیک سوم , حاجی حسین، فراش دارالسیاده کشیک سوم , میرمحمد، فراش پایین پا کشیک سوم , اقا عبدالله، خادم باشی کشیک سوم , اقا ابوالحسن، بخورسوز کشیک سوم , میر مصطفی، فراش پایین پا کشیک سوم , ملا محمد علی، کفشبان کشیک سوم , میرسید محمد، دربان صحن کشیک سوم , نظرعلی، دربان صحن کشیک سوم , ملا خدای ویردی، دربان صحن کشیک سوم , محمد هادی، دربان صحن کشیک سوم , محمد بدیع، دربان صحن کشیک سوم , میرمحمود، دربان صحن کشیک سوم , میرصادق، فراش توحیدخانه کشیک سوم , ملا قربان علی، دربان درمرصع کشیک سوم , میرابوالحسن، خادم کشیک سوم , میرسید علی، خادم کشیک سوم , میرمحمد بن میر حسین، فراش کشیک سوم , میرمحمد حسین، فراش کشیک سوم , اقا طالب، دربان درمرصع کشیک سوم , میرصادق، خادم کشیک سوم , میرزا زین العابدین، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرزا باقر، خادم کشیک سوم , ملاحسین، کفشبان کشیک سوم , میر اسماعیل، فراش کشیک سوم , محمد جعفر، دربان صحن کشیک سوم , میرزا طاهر، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , کاظم، دربان صحن کشیک سوم , اقا محمد یحیی، فراش کشیک سوم , میررفیع بن میرهادی، فراش کشیک سوم , میر علی رضا، فراش توحیدخانه کشیک سوم , 1165-‎1164ق , ملا محمد , محمد تقی بن محمد جعفر، دربان باشی کشیک سوم , محمد حسین، دربان کشیک سوم , حسین، دربان کشیک سوم , ملا معصوم، دربان کشیک سوم , محمد تقی، دربان کشیک سوم , میرعباس بن میر صادق، فراش کشیک سوم , میرعلی نقی بن میر سید علی، فراش کشیک سوم , میریوسف، فراش کشیک سوم , ملا محمد بن حاجی اشرف، دربان درطلا کشیک سوم
شماره ثبت:
37419
پرداخت مواجب کارکنان وابسته به آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , مواجب , کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , اکثر صفحات , دکان , وجوه هوایی , مستاجران , کله پزی , بقالی , صباغی , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , ارزن , کتاب مستوفی , غله مثالثه , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , ‎11،12 , نیشابور , حقوق و دستمزدها (جنسی) , مستغلات , نذورات , ‎9،10،13 , مزرعه جنابد (تون) , پیشطره , ‎11،23 , ‎39،41 , وظیفه , عطاری , عبده محمد حسین (مهر؟) , بیدانجیر , محمد حسین (مهر؟) , قصابی , جوزقه , مدرسه خیرات خان , مدرسه پریزاد , هرات , انباردار , ‎19،25 , اللهم صل علی محمد و ال محمد (مهر؟) , ‎1170ق , مزرعه احمداباد (خواف) , حق الشرب , کاشی فروشی , طباخی , نخودبریزی , علافی , بزازی , قنادی , تیمچه , مهرناخوانا , بنده ال محمد جعفر (مهر؟) , یا محمد (مهر؟) , ‎103 , ‎100 , ‎105 , تحویلدار نقدی , اقا هوشمند، قرقچی , العبد المذنب محمد الرضوی (مهر؟) , یا هادی المضلین (مهر؟) , لا اله الا الله الملک الحق المبین عبده محمد (مهر؟) , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎1166) , عبده محمد صادق الحسینی (مهر‎1153) , العبد محمد جعفر (مهر‎1165) , یا محسن قد اتاک المسیی (مهر‎1124) , اقا محمد، انباردار , المتمسک بحبل الله اللطیف الشریف محمد شریف (مهر‎1154) , یاتی من بعدی اسمه احمد (مهر؟) , لا اله الا الله الملک الحق المبین عبده محمد صادق الحسینی (مهر‎1171) , عبده زین العابدین (مهر؟) , ‎103،104 , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , عبده محمد امین (مهر؟) , مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , میرزا احمد، ایشیک اقاسی باشی , خدا کریم است (مهر‎1154) , عبده اسحق (مهر؟) , ابوطالب الرضوی (مهر‎1142) , میرزا محمد صفی، وزیر , میرزا عبدالله، نایب ناظر , میرسید محمد، یساول ناظر , محمد، نویسنده مستوفی , میرزا محمد نعیم، هم قلم , میرزا محمد جعفر، خادم باشی کشیک سوم , حاجی محمد علی، کفشبان باشی کشیک سوم , لا اله الا الله الملک الحق المبین محمد مهدی (مهر؟) , و رفعناه مکانا علیا (مهر؟) , رضوی، میرزا محمد مهدی، تحویلدار , استاد حیدر، چاهجو باشی , میرزا محمد یوسف، خادم کشیک سوم , اقا محمد حسین، صاحب جمع شماعی خانه , میرزا محمد مقیم، مدرس کشیک سوم , محمد محسن، مستوفی , محمد باقر (مهر‎1167) , محمد هادی، ایاغچی , اقا کریم، تحصیلدار , پیرو دین نبی کریم (مهر؟) , مدرسه یوسف خواجه , قال انی عبدالله اتانی الکتاب (مهر؟) , عبده محمد جعفر الرضوی (مهر‎1166) , میرزا محمد رضا، خادم کشیک سوم , میرزا محمد علی، خادم کشیک سوم , محمد علی، چراغچی , محمد کریم، یساول ناظر , پیرو دین نبی محمد کریم (مهر؟) , رضوی، میرزا محمد جعفر، سرکشیک , ‎5،21،64،97 , العبد المذنب محمد صفی (مهر‎1160) , عبده رضی بن محمد الرضوی (مهر‎1156) , ‎6،10،99 , محمد علی بن محمود الموسوی (مهر‎1167) , ‎7،29،35 , محمد مهدی بن محمد الرضوی (مهر؟) , حسینی، میرزا محمد صادق، سرکشیک , محمد حسین، موذن کشیک پنجم , بنده ال محمد حسین (مهر‎1162) , ‎16،40 , تحصیلدار خواف , ‎16،25،35 , ‎18،50،68 , ‎22،36،52 , میرزا محمد اسماعیل، مهردار , ‎25،27،56 , ‎30،55 , حسینی، میرزا رضا الدین محمد، بخورسوز کشیک چهارم , ‎31،32،38 , عبده رضا الدین محمد الحسینی (مهر؟) , اقا محمد بشیر، قرقچی صحن , اقا بشارت، قرقچی صحن , پیرو دین محمد بشیر (مهر‎1161) , افوض امری الی الله عبده بشارت (مهر؟) , شرف الدین، ضابط ضریح , ‎36،59 , استاد کریم، چاهجو , بنده ال محمد حیدر، چاهجو باشی , ‎40،41،85 , ‎40،56،59 , محمد باقر، وزیر , ‎43،44،78 , ‎43،78 , محمد تقی، مشرف سرکار , العبد المذنب محمد تقی (مهر؟) , محمد، محرر وزیر , ‎47،88 , ‎52،82،98 , رضوی، ابوطالب، محرر متولی , ‎62،84 , ‎62،63،84 , بود از جان ابوالحسن غلام شاه رضا (مهر‎1066) , محمد حسن، محرر وکیل , اسحاق، شربتدار , محمد امین، عزب شربت خانه , محمد جعفر، عزب شربت خانه , محمد حسن، بخورسوز , اقا محمد حسین، ناظر جزو استانه , ‎72،90،91 , میرزا عبدالغفور، کلیددار ضریح , ‎77،82،98 , ‎77،98 , میوه فروشی , ‎78،98 , اقا هاشم، حافظ کشیک سوم , خاک ره شاه شهیدان حسن (مهر؟) , میرزا تاج الدین، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , شیخ ابوصالح، موذن باشی کشیک سوم , محمد مهدی، نویسنده ناظر , استاد صالح، چاهجو مسجد گوهرشاد , ‎88،95 , میرزا محمد هادی، محرر وزیر , موسوی، محمد علی , عبده محمد علی الموسوی (مهر‎1164) , رجب علی، چاهجو , اقا گوهر، قرقچی , عبده علی رضا الشریف (مهر؟) , میرزا محمد صادق، ایشیک اقاسی , نان فروشی , بهله دوزی , شیره پز , محمد حسین، سرکشیک , محمد علی، سرکشیک , محمد، سرکشیک , محمد صادق، عزب تحویل خانه , کحالی , محمد بن معصوم الرضوی (مهر‎1166) , نگذرد به روز قیامت خدا محمد به فریاد صادق رسد (مهر؟)
شماره ثبت:
30333
سررشته. توجيهات و مقررات. توجيهات. مواجب. پرداخت مواجب کارکنان کشيک سوم آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , متولی استان قدس رضوی , ‎3،5 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , دفتر توجیهات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎4،5 , تمام صفحات , انباردار , میرزا تاج الدین علی، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , حاجی کاظم، خادم کشیک سوم , ملا معصوم، موذن کشیک سوم , میرزا محمد مقیم، مدرس کشیک سوم , ملا اسماعیل، دربان درمرصع کشیک سوم , میرزا غیاث، فراش کشیک سوم , اقا سلیمان، فراش کشیک سوم , میر عبدالمطلب، خادم کشیک سوم , میرزا جعفر، خادم کشیک سوم , ابوطالب، خادم کشیک سوم , اقا یحیی، فراش باشی کشیک سوم , اقا عبدالله، خادم باشی کشیک سوم , اقا ابوالحسن، بخورسوز کشیک سوم , محمد جعفر، دربان باشی صحن کشیک سوم , محمد هادی، دربان صحن کشیک سوم , محمد بدیع، دربان صحن کشیک سوم , میرزا عبدالله، سرکشیک سوم , ملا قربان علی، دربان درمرصع کشیک سوم , میرزا ابراهیم بن میرزا غیاث، خادم کشیک سوم , میرزا طاهر بن میرزا محمد، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرزا زین العابدین بن میرزا بدیع الملک، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرزا محسن بن میرزا ابوالحسن، بخورسوز کشیک سوم , میرزا ابوطالب بن میرزا بدیع الملک، خادم کشیک سوم , میرزا مرتضی، فراش باشی کشیک سوم , میرمحمد بن میر حسین، فراش کشیک سوم , میر یوسف بن میرزا ابراهیم، فراش کشیک سوم , میرمحمد بن میر بدیع الزمان، فراش پایین پای مبارک کشیک سوم , محمد رحیم بن محمد علی، دربان صحن کشیک سوم , ملا خدای ویردی بن ملا عبدالله، دربان صحن کشیک سوم , محمد بن حیدر، دربان صحن کشیک سوم , محمد حسین بن محمد رحیم، موذن کشیک سوم , محمد اسماعیل بن زین العابدین، موذن کشیک سوم , محمد هادی، موذن کشیک سوم , ملا محمد سلیم، مدرس کشیک سوم , میر سید محمد، خادم کشیک سوم , محمد تقی بن محمد جعفر، موذن باشی کشیک سوم , ملا صادق بن حاجی باقر، کفشبان باشی کشیک سوم , ملا اسماعیل بن ملا هادی، کفشبان کشیک سوم , میرحسن بن میر باقر، فراش کشیک سوم , میر غیاث بن میر جمال، فراش کشیک سوم , میر رفیع بن میر هادی، فراش کشیک سوم , میرمحمد بن میر باقر، فراش دارالسیاده کشیک سوم , میر علی رضا بن میرزا رضی، فراش توحیدخانه کشیک سوم , اقا صادق بن اقا حسین، دربان درطلا کشیک سوم , میر سید محمد بن سید حسن، دربان صحن کشیک سوم , میر سید علی بن میر عابد، فراش دارالسیاده کشیک سوم , نظرعلی بن کلب علی، دربان صحن کشیک سوم , میر اسماعیل بن حاجی میر محمد، فراش کشیک سوم , محمد مهدی، کفشبان کشیک سوم , محمد رحیم، موذن کشیک سوم , 1163-‎1162 , میرزا علی اکبربن میرزا عبدالله، خادم کشیک سوم , طباطبایی، میرزا سید علی بن میر مسعود، خادم کشیک سوم , میرمحمد علی بن میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , میر علی نقی بن میرمحمد تقی، خادم کشیک سوم , میرباقر بن میر محمد تقی، خادم کشیک سوم , سید یوسف بن میر زین العابدین، خادم کشیک سوم , میرصادق بن میر جمال، خادم کشیک سوم , میر اسماعیل بن میر محمد تقی، خادم کشیک سوم , میر ابوالحسن بن میرزا صدرا، خادم کشیک سوم , اقا زین العابدین بن اقا حسن، خادم مسجد بالاسر مبارک , میرابراهیم بن میر سید مرتضی، خادم کشیک سوم , میر سید محمد بن میر عبدالله، خادم کشیک سوم , میرباقر بن میرزا زین العابدین، بخورسوز کشیک سوم , میرزا جلیل بن میرزا ابوطالب، بخورسوز کشیک سوم , اقا اشرف بن فتحی، دربان درطلا کشیک سوم , فتحی، حکیم , ملا محمد علی بن اقا اشرف، دربان درطلا کشیک سوم , اقا طالب بن ملا شمس الدین، دربان درمرصع کشیک سوم , ملا عابد بن حسن، دربان صحن کشیک سوم , می فاضل بن میر محمد، دربان صحن کشیک سوم , ملا مقیم بن ملا شفیع، دربان صحن کشیک سوم , سمیع، دربان صحن کشیک سوم , محمد کاظم بن صالح، دربان صحن کشیک سوم , میرزا محمد بن میرصدرا، دربان صحن کشیک سوم , میرمحمود بن میر شریف، دربان صحن کشیک سوم , میر حسین، فراش کشیک سوم , میرمحمد تقی بن میر رضا، فراش کشیک سوم , میرمحمد رضا بن میر محمد صفی، فراش کشیک سوم , میر علی نقی بن میر سید علی، فراش کشیک سوم , میر سید رضا بن میر هادی، فراش کشیک سوم , میر شفیع بن عبدالصمد، فراش کشیک سوم , اقا محمد شفیع، فراش کشیک سوم , میرمحمد کاظم، بخورسوز کشیک سوم , میر جعفر بن میر حسن، فراش دارالسیاده کشیک سوم , میر صادق بن میرزا ابراهیم، فراش توحیدخانه کشیک سوم , میر مصطفی بن میر ابوالقاسم، فراش پایین پای مبارک کشیک سوم , محمد جعفر، موذن کشیک سوم , ملا حسین بن ملا بدیع، کفشبان کشیک سوم , میرزا محمد علی، کفشبان کشیک سوم , ملا محمد بن حاجی فاضل، کفشبان کشیک سوم
شماره ثبت:
35764
سررشته. ميرزا محمدصادق. مفرده. من‌ذلک. وظيفه. کشيک سوم. پرداخت وظيفه و مقرري به کارکنان کشيک سوم آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , ‎3،5 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , ارزن , طومار قرارداد , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎6،8 , ‎2،5 , ‎3،6 , ‎7،8 , 12-‎1 , ‎7،9 , وظیفه , ‎3،7،11 , جوزقه , 2-‎1 , انباردار , ‎7،8،9 , تحویلدار نقدی , طاحونه میر شیخم (مشهد) , میرزا رضا، خادم کشیک سوم , میرزا تاج الدین علی، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , اقا هادی، کفشبان کشیک سوم , میرزا علی اکبر، خادم کشیک سوم , میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , حاجی هادی، خادم کشیک سوم , اقا محمد علی، خادم کشیک سوم , میرسید علی، بخورسوز کشیک سوم , اقا طالب، خادم کشیک سوم , میرزا یوسف، خادم کشیک سوم , میرزا محمد جعفر، خادم باشی کشیک سوم , ملا معصوم، موذن کشیک سوم , ملا زمان، موذن کشیک سوم , ملا حسین، کفشبان کشیک سوم , اقا محمد، کفشبان کشیک سوم , اقا علی، کفشبان کشیک سوم , میرجعفر، فراش دارالسیاده کشیک سوم , اقا زکی، فراش باشی کشیک سوم , حسینی، میرزا محمد صادق، وکیل , اقا احمد، خادم کشیک سوم , میرزا محمد اسماعیل، سرکشیک سوم , میرزا زین العابدین، خادم کشیک سوم , ملا محمد، بخورسوز کشیک سوم , اقا رحیم، خادم کشیک سوم , میرزا سید علی، خادم کشیک سوم , اقا صادق، فراش دارالسیاده کشیک سوم , میرمصطفی، فراش پایین پا کشیک سوم , اقا رفیع، فراش دارالسیاده کشیک سوم , میرزا محمد مقیم، مدرس کشیک سوم , ملا حسین، دربان درطلا کشیک سوم , میرزین العابدین، دربان درمرصع کشیک سوم , اقا عظیم، دربان درمرصع کشیک سوم , شیخ صالح، موذن باشی کشیک سوم , محمد علی، موذن کشیک سوم , رحیم، دربان صحن کشیک سوم , میرزا خلیل، فراش حرم کشیک سوم , کربلایی، حسین، فراش حرم کشیک سوم , اقا جعفر، فراش حرم کشیک سوم , اقا حسن، فراش گنبد الله وردی خان کشیک سوم , میرمهدی، فراش گنبد الله وردی خان کشیک سوم , ملا محمد علی، دربان درطلا کشیک سوم , میرمحمد، فراش پایین پا کشیک سوم , محمد تقی، موذن کشیک سوم , نظرعلی، دربان صحن کشیک سوم , محمد بدیع، دربان صحن کشیک سوم , میرزا علی نقی، خادم کشیک سوم , محمد حسین، موذن کشیک سوم , ملا محمد، دربان صحن کشیک سوم , میرزا سید محمد، خادم کشیک سوم , ملا زین العابدین، فراش حرم کشیک سوم , محمد علی، دربان صحن کشیک سوم , اقا مومن، فراش حرم کشیک سوم , اقا محسن، فراش حرم کشیک سوم , میرزا حسین، فراش توحیدخانه کشیک سوم , اقا سلیمان، فراش حرم کشیک سوم , میرسید رضا، فراش حرم کشیک سوم , اقا صادق، فراش حرم کشیک سوم , میرابراهیم، فراش توحیدخانه کشیک سوم , ملا محمد علی، دربان درمرصع کشیک سوم , شیخ جعفر، دربان صحن کشیک سوم , ملا حسین، فراش حرم کشیک سوم , کاظم، دربان صحن کشیک سوم , اقا عبدالله، خادم کشیک سوم , 1178-‎1177ق , میرسید محمد، فراش حرم کشیک سوم , میرزا عبدالحسین، مدرس کشیک سوم , اقا باقر، کفشبان کشیک سوم , اقا علی اکبر، کفشبان باشی کشیک سوم , شیخ بهاءالدین، خادم کشیک سوم , میرزا محمد بن میرزا ابوطالب، خادم کشیک سوم , میرزا علی اصغر، خادم کشیک سوم , محمد طاهر، خادم کشیک سوم , سید کاظم، بخورسوز کشیک سوم , اقا محمد علی، بخورسوز کشیک سوم , میرزا یوسف، فراش حرم کشیک سوم , میرحسین بن میر فتح الله، فراش حرم کشیک سوم , ملا محمد، فراش توحیدخانه کشیک سوم , اقا کاظم، فراش پایین پا کشیک سوم , میرهاشم، فراش حرم کشیک سوم , سید زین العابدین، دربان درمرصع کشیک سوم , میراسماعیل، موذن کشیک سوم , میرسید محمد، دربان باشی صحن کشیک سوم , میرهادی، دربان صحن کشیک سوم
شماره ثبت:
36195
  • تعداد رکورد ها : 40

تعداد کل فراداده ها

2,020,705

تعداد منبع دیجیتال

147,105,961

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .