کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 20
توجيهات و مقررات. توجيهات. وظيفه. ساير جماعت. پرداخت وظيفه و مقرري ساير افراد
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ‎1،2 , ‎3،5 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎4،6 , غله مثالثه , دفتر توجیهات , طومار قرارداد , زنان , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎2،5،6 , وظیفه , مزرعه اشتفتر (مشهد) , انباردار , ‎4،6،7 , محمد باقر، فراش گنبد الله وردی خان کشیک پنجم , تحصیلدار تون , ناظر مسجد گوهرشاد , محمد نصیر، فراش گنبد الله وردی خان , محمد علی، فراش گنبد الله وردی خان , محمد باقر، فراش گنبد الله وردی خان , دربان درمرصع , میرزا محمد شفیع، نایب الزیاره , مریم، بخورسوز ایام زنانه , میرزا محمد مهدی، نایب الخدمه , میرزا عبدالغفور، کلیددار , میرزا محمد، خادم ضریح , محمد باقر، فراش پایین پای مبارک , محمد حسین، فراش پایین پای مبارک , اقا محمد باقر بن اقا محمد تقی، نایب الزیاره , ملا زین العابدین، فراش گنبد الله وردی خان کشیک پنجم , حاجی مهدی، نایب الزیاره , میرزا ابومحمد، نایب الزیاره , ملا مهدی، فراش گنبد الله وردی خان کشیک سوم , محمد تقی، فراش گنبد الله وردی خان کشیک سوم , اقا کریم، قرقچی , اقا عنبر، قرقچی , محمد حسن، فراش گنبد الله وردی خان , میرمرتضی، فراش , محمد عظیم، فراش گنبد الله وردی خان , اقا تقی، خادم باشی , 1167-‎1166ق , میرزا ربیع، خادم شرفه مسجد بالاسر مبارک , میرزا محمد علی، فراش باشی , محمد ابراهیم، فراش گنبد الله وردی خان کشیک اول , شاه ویردی بیگ، نایب میرزا محمد شفیع , اقا محمد علی بن اقا محمد رضا، نایب الزیاره , میرسید محمد، نایب الزیاره , میرابوطالب، نایب الخدمه
شماره ثبت:
36276
تنقيح. توجيهات و مقررات. توجيهات. وظيفه. ساير جماعت. پرداخت وظيفه و مقرري به ساير افراد وظيفه بگيران آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , ‎5،6 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غله مثالثه , دفتر توجیهات , طومار قرارداد , زنان , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎1،4،6 , ‎7،8 , وظیفه , ‎1،6،8 , مزرعه اشتفتر (مشهد) , انباردار , موقوفه علی شاه , قنات مسجد گوهرشاد , غله مناصفه , درویشان بکتاشی , ضابط مستغلات , میرمومن، حافظ حرم , اقا عارف، حافظ حرم , میرزا محمد علی، فراش باشی عودسوز مرصع , تحصیلدار تون , حاجی ابوصالح، حافظ حرم , میرزا علی اکبر، حافظ حرم , ناظر مسجد گوهرشاد , محمد نصیر، فراش گنبد الله وردی خان , محمد علی، فراش گنبد الله وردی خان , محمد ابراهیم، فراش گنبد الله وردی خان , میرمهدی، فراش گنبد الله وردی خان , محمد تقی، فراش گنبد الله وردی خان , محمد باقر، فراش گنبد الله وردی خان , ملازین العابدین، فراش گنبد الله وردی خان , تحصیلدار مزرعه خیابان , میرزا محمد شفیع، نایب الزیاره , مریم، بخورسوز ایام زنانه , میرزا محمد مهدی، نایب الخدمه , میرزا عبدالغفور، کلیددار , میرزا محمد، خادم ضریح , محمد باقر، فراش پایین پای مبارک , محمد حسین، فراش پایین پای مبارک , میرزا سید محمد، نایب الزیاره , اقا محمد تقی، نایب الزیاره , اقا محمد باقر بن اقا محمد تقی، نایب الزیاره , حاجی مهدی، نایب الزیاره , میرزا ابومحمد، نایب الزیاره , اقا حسن، نایب الزیاره , اقا محمد علی بن اقا علی رضا، نایب الزیاره , ملا مهدی، فراش گنبد الله وردی خان , اسماعیل بیگ، حافظ حرم , اقا علی رضا، کتابدار , محمد عظیم، فراش گنبد الله وردی خان , میرزا محمد تقی، خادم ضریح , اقا مهدی، فراش عودسوز , میرمرتضی، فراش عودسوز مرصع , 1167-‎1166ق , میرزا ربیع، خادم شرفه مسجد بالاسر مبارک , میرابوطالب، صدرالحفاظ حرم , شریف، اقا احمد، حافظ حرم , میرمحمد علی، حافظ حرم , محمد کریم، قرقچی , حاجی عنبر، قرقچی , محمد رفیع،قرقچی , ملا ابراهیم، خادم شرفه مسجد بالاسر مبارک , میر سید محمد بن میر اخلاص، فراش عودسوز مرصع , ملا اسماعیل، فراش عودسوز مرصع , ملا عبدالغفار، فراش عودسوز مرصع , ملا صالح، فراش عودسوز مرصع , میرزا محمد علی، قرقچی , حاجی جعفر، نایب فراش باشی عودسوز , فراش شمعدان , میر اسماعیل، مهردار , شاه ویردی بیگ، نایب الزیاره علی شاه
شماره ثبت:
36357
سررشته مهمات و معاملات. توجيهات و مقررات. توجيهات. وظيفه. پرداخت وظيفه و مقرري به ساير وظيفه بگيران آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , متولی استان قدس رضوی , ناظر , اکثر صفحات , دکان , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ارزن , ‎3،8 , کتاب مستوفی , رعایا , غله مثالثه , دفتر توجیهات , صفاری , طومار قرارداد , نیشابور , حقوق و دستمزدها (جنسی) , مزرعه جنابد (تون) , انتصاب , دفاتر خلود , ‎2،14 , بالاخیابان (خیابان شیرازی) , ‎3،6 , ‎3،9 , ‎3،4،13 , ‎3،5،9 , وظیفه , ‎2،13 , ‎11،12،16 , ‎3،5،8 , محله عیدگاه (مشهد) , انباردار , ‎11،18 , مزرعه احمداباد (خواف) , خبوشان (قوچان) , کاشی پزی , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , کلاهدوزی , قنات مسجد گوهرشاد , ‎10،11،16 , ‎8،16،17 , درویشان بکتاشی , ‎10،16 , ‎11،12،18 , ‎8،16،18 , ‎9،13،19 , میرسید محمد، فراش بام حرم , ملا علی نقی، بخورسوز پنج کشیک , تحصیلدار حق الشرب , میرزا محمد علی، خادم کشیک دوم , حمام عباس قلی خان , حسینی، میرزا محمد صادق، وکیل , اقا الماس، قرقچی , اقا محمد باقر، نایب الزیاره شاه , اقا محمد علی، نایب الزیاره شاه , اقا کلب رضا، نایب الزیاره شاه , میرزا سید محمد، نایب الخدمه , میر فصیح، فراش پایین پای مبارک , لاخه دوزی , دربان درطلا , مزرعه برق مزار (باخرز) , بخورسوز ایام زنانه , میرمحمد علی، فراش باشی عودسوز مرصع , حاجی مهدی، نایب الزیاره , مستوفی دیوان اعلی , ‎2،5،15 , بازار خوانچه سازان , اقا مهدی، فراش عودسوز مرصع , میرزا علی رضا، خادم , میرزا ابوطالب، نایب الخدمه , حاجی محمد ابراهیم، نایب الخدمه , ملا معصوم علی، پیشنماز کلات , حاجی محمد رحیم، فراش شرفه مسجد بالاسر مبارک , ملا صالح، فراش بام حرم , تونی، میرزا محمد حسن، نایب الخدمه , میرزا هادی، نایب الخدمه , 1179-‎1178ق , اقا زمان، فراش کشته سوز نقره , غلام حسین، خادم تکیه بکتاشی , شاهوردی بیگ، نایب میرزا محمد شفیع , اقا محمد حسن، نایب الزیاره شاه , میرزا محمد حسن، نایب الخدمه , میرزا محمدرضی، فر اش شمعدان های بالاسر و پایین پای مبارک , اقا باقر، فراش پایین پای مبارک , اقا جواهر، قرقچی , میرزا محمد تقی، خادم حرم , میرزا محمد جعفر، نایب الخدمه
شماره ثبت:
36671
اسناد متفرقه شامل مخارج و هزينه‌ها و محاسبات مختلف
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , سوخت , ‎3،4 , متولی استان قدس رضوی , اکثر صفحات , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , ‎1،2 , مستاجران , هزینه ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , ارزن , مقاطعه , زارع , ‎3،11 , تقاوی , باغ پایین پای مبارک , سبزبری , عید نوروز , جشن های ملی , خرید , مرخصی , برنج , روشنایی , داروها , زعفران , کلات , گلاب , گوشت , فقرا , نیشابور , ‎1،2،3 , نذورات , شب های جمعه , روغن چراغ , هیمه , شربت خانه , بالاخیابان (خیابان شیرازی) , شماعی خانه , پاچراغ , مسجد بالاسر مبارک , مسجد جامع گوهرشاد , شرفه ها , ‎3،18 , کارخانجات , کشیک نویس , راتبه , بدرقه شب های جمعه , شب های قدر , ‎7،9 , ‎5،21 , پیه گداخته , ‎7،10 , خادم کشیک سوم , دارالشفاء امام رضا , فلفل , دارچین , زیره , ماست , سبزی , نشاسته , کاغذ , ‎1،2،5 , ارد گندم , زرشک دانه دار , تخم مرغ , سرکه , زرشک بی دانه , اسفناج , لوازم التحریر , دنبه , ‎31،33 , ‎3،17 , ‎4،16 , مغز بادام , افشره , رب انار , نخود , زردک , البالو , میخک , عرق نعناع , کبوتر , ‎16،20 , ‎19،20 , انگور , ‎5،18 , تامین مواد غذایی , شیلان , نخ فتیله , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مغز پسته , 2-‎1 , مطالبات , چراغ خانه , قزوین , درختان , سرکار دیوان اعلی , اصناف , ‎1161ق , انباردار , قندیل بلور , شرفه میرزا سعید , تعلیقچه , یا محسن قد اتاک المسیی (مهر‎1144) , مرمت , حویج خانه , طاحونه , مزرعه علی اباد (مشهد) , خبازخانه , مندو , غله مناصفه , مزرعه حسینی (مشهد) , تحویلدار نقدی , مراغه , 35-‎1 , ‎2،19 , ‎1،2،19 , اکار , ‎11،32 , پیاز خشک , بیمارخانه , شمع ریزی , ‎20،29 , جوزق , میرزا محمد علی، طبیب دارالشفاء , مزرعه سمنجان (جام) , میرزا ابوالمعالی، خادم باشی کشیک دوم , میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , ‎21،28 , نان لواش , شیره کشمش , رب توت , سبزی کوکو , میرزا محمد علی، خادم کشیک چهارم , مزرعه جمع اباد (مشهد) , میرزا باقر، خادم کشیک اول , مشعل خانه , میرزا محمد امین، خادم باشی کشیک اول , ‎3،12،16 , اقا حسین، صحاف , شاه ویردی بیگ، نایب الزیاره , حقوق و دستمزده (جنسی) , مجمل جمع و خرج , استاد نبی، نجار , سید نورالدین، فراش , تحصیلدار ترشیز , میرزا محمد مهدی، خادم باشی کشیک سوم , حاجی مهدی، نایب الزیاره , تحصیلدار کلات , میر سید محمد، خادم کشیک اول , المتوکل علی الله الغنی عبده محمد صفی (مهر‎1154) , ‎3،4،18 , ترشیز , ‎7،10،28 , میرزا تاج الدین علی، خادم , سید مصطفی، فراش پایین پای مبارک کشیک سوم , میرزا معصوم، خادم مسجد بالاسر مبارک کشیک اول , میرزا اسماعیل، حافظ حرم , میرزا نورالدین، فراش , میر سید رضا، خادم کشیک اول , میرزا هدایت، خادم باشی کشیک چهارم , میرزا اسماعیل، خادم باشی کشیک چهارم , اقا یوسف، متولی مزار شاهزادگان , ملا زین العابدین، حافظ مزار شاهزادگان , محمد نوروز بیگ، حافظ مزار شاهزادگان , سید حیدر، حافظ مزار شاهزادگان , کربلایی، هادی، حافظ مزار شاهزادگان , ابراهیم بیگ، فراش مزار شاهزادگان , اقا علی عسگر، فراش مسجد شاهزادگان , حاجی میرزا محمد، بخورسوز مزار شاهزادگان , ‎11،18،21 , یوسف علی خان، بیگلربیگی , مزرعه علی مردان خان , رضوی، حسن عسگری، خادم , ‎18،24،25 , کشمش غوره , کشمش افتابی , بادام پوست دار , عرق سلطانی , ‎20،21،22 , ادون خانه , رب غوره , نادر افشار، شاه ایران، 1100-‎1160ق , ریوک (کذا) , سید مصطفی، فراش پایین پا کشیک سوم , میرزا معصوم، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , محمد بن حیدر، دربان , سید محمد بن میر صدرا، دربان , سید محمد علی، مدرس , سید محمد، فراش کشیک اول , فراش کشیک سوم مسجد گوهرشاد , اقا رضا، ایاغچی , دفتر سرکار وزارت , ملا رضا، موذن باشی , ملا اسماعیل بن ملا محمد، موذن , محمد باقر بن حاجی جعفر، موذن , شیخ ابراهیم، موذن , میر جعفر بن ملا مهدی، موذن , قرآن
شماره ثبت:
32073
مفرده. من‌ذلک. وظيفه. اهالي پنج کشيک. پرداخت وظيفه و مقرري به کارکنان پنج کشيک آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , دکان , ‎1،2 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎1،3 , غلات , گندم , ارزن , ‎4،6 , طومار قرارداد , کلات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎1،2،3 , ‎4،5 , ‎36،37 , ‎6،8 , ‎6،7 , ‎24،25 , ‎16،17 , ‎18،19 , ‎6،9 , ‎48،50 , ‎13،14،21 , ‎5،7،13 , ‎4،5،6 , ‎12،13 , ‎16،18 , ‎16،19 , ‎24،26 , ‎40،41 , ‎12،14 , ‎52،53 , ‎52،54 , ‎48،49 , ‎4،7 , ‎12،15 , هرات , خواف , ‎34،44 , ‎59،60 , ‎24،27 , ‎4،6،7 , خبوشان (قوچان) , ‎12،13،15 , ‎40،42 , ‎36،38 , ‎24،28 , ‎37،38 , ‎49،50 , ‎35،45 , اقا محمد حسین، مدرس کشیک دوم , میرزا حبیب الله، مدرس کشیک چهارم , جام (مشهد) , ملا حسین، فراش کشیک دوم , ‎32،40 , میرزا تاج الدین علی، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , شیخ محمد، بخورسوز کشیک پنجم , میرسید علی، بخورسوز کشیک سوم , میرزا صدرالدین، خادم کشیک پنجم , میرزا محمد حسین، خادم کشیک دوم , میرزا محمد جعفر، خادم باشی کشیک سوم , اقا محمد، کفشبان کشیک چهارم , ملا حسین، کفشبان کشیک چهارم , ملا اسماعیل، موذن باشی کشیک چهارم , ملا حسن، موذن کشیک چهارم , میرزا محمد جعفر، سرکشیک پنجم , ‎32،33 , میرمهدی، فراش حرم کشیک چهارم , شیخ محمود، فراش توحیدخانه کشیک پنجم , ملا حسین، فراش توحیدخانه کشیک چهارم , اقا باقر، فراش توحیدخانه کشیک چهارم , اقا صادق، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , محمد تقی، دربان صحن کشیک اول , ملا علی، دربان صحن کشیک اول , محمد صادق، دربان صحن کشیک اول , محمد جعفر، دربان صحن کشیک اول , اقا رضا، دربان درطلا کشیک چهارم , اقا مهدی، دربان درمرصع کشیک چهارم , میرزا ابوالقاسم، خادم باشی کشیک دوم , میرزا محمد اسماعیل، خادم باشی کشیک چهارم , میرزا علی اصغر، فراش باشی کشیک پنجم , اقا محمد باقر، فراش باشی کشیک چهارم , میرزا شمس الدین محمد، فراش باشی کشیک دوم , میرزا محمد علی، خادم باشی کشیک پنجم , میرزا عبدالحی، سرکشیک دوم , میرزا محمد اسماعیل، سرکشیک سوم , میرزا شاه طاهر، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , اقا علی، فراش حرم کشیک اول , میرزا مرتضی، سرکشیک چهارم , ملا محمد، بخورسوز کشیک سوم , میرمحمد، بخورسوز کشیک پنجم , اقا رضا، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , میرکاظم، بخورسوز کشیک سوم , میرزا شهاب الدین علی، خادم کشیک دوم , میرزا ابوتراب، خادم حرم کشیک چهارم , میرزا زین العابدین، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , میرزا قطب الدین، بخورسوز کشیک چهارم , اقا ابراهیم، بخورسوز کشیک چهارم , میرمهدی، فراش دارالسیاده کشیک پنجم , ملا محمد، فراش کشیک دوم , اقا جعفر، فراش کشیک دوم , ملا علی اکبر، فراش توحیدخانه کشیک دوم , اقا باقر، فراش گنبد الله وردی خان کشیک پنجم , میرمهدی، فراش پایین پا کشیک اول , میرعبدالحسین، فراش توحیدخانه کشیک اول , میرعلی رضا، فراش توحیدخانه کشیک اول , اقا کریم، فراش دارالسیاده کشیک اول , میرزا محمد شفیع، فراش حرم کشیک پنجم , میرمعصوم، فراش دارالسیاده کشیک دوم , حاجی میرزا، فراش دارالسیاده کشیک اول , اقا محمد علی، فراش گنبد الله وردی خان کشیک اول , اقا مهدی، فراش گنبد الله وردی خان کشیک اول , میرسید محمد، فراش دارالسیاده کشیک اول , میرزا محمد مقیم، مدرس کشیک سوم , اقا محمد علی، مدرس کشیک دوم , ملا محمد علی، دربان درمرصع کشیک چهارم , شیخ محمد، دربان درمرصع کشیک اول , اقا طالب، دربان صحن کشیک اول , ملا جعفر، موذن کشیک اول , اقا زین العابدین، بخورسوز کشیک دوم , ملا صادق، موذن کشیک چهارم , ملا حسین، بخورسوز کشیک اول , میرزا سلطان حیدر، بخورسوز کشیک دوم , میرزا محمد علی، بخورسوز کشیک دوم , ملا حسین، موذن کشیک دوم , میرزا رضاءالدین، بخورسوز کشیک چهارم , اقا احمد، خادم حرم کشیک سوم , میرزا زین العابدین، خادم حرم کشیک سوم , اقا طالب، خادم حرم کشیک سوم , میرزا عبدالله، خادم حرم کشیک سوم , میرزا سید محمد، نایب الخدمه , اقا حسن، کفشبان باشی کشیک اول , حاجی محمد، کفشبان کشیک دوم , اقا رضا، فراش باشی کشیک اول , اقا کاظم، فراش حرم کشیک اول , میراسماعیل، فراش حرم کشیک اول , اقا طالب، فراش حرم کشیک اول , میرهادی، فراش دارالسیاده کشیک اول , ملا کاظم، دربان درطلا کشیک اول , حاجی جعفر، فراش حرم کشیک چهارم , میرقوام، فراش حرم کشیک اول , میرحسین، فراش حرم کشیک اول , میررحیم، فراش حرم کشیک اول , میرصالح، فراش حرم کشیک اول , ملا باقر، فراش حرم کشیک دوم , کربلایی، علی، دربان درمرصع کشیک دوم , میرجعفر، کفشبان کشیک اول , ملا صفا، کفشبان کشیک چهارم , میرزا عبدالله، خادم حرم کشیک دوم , اقا رفیع، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , اقا علی اکبر، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , اقا علی اصغر، کفشبان کشیک اول , میرامین، فراش حرم کشیک پنجم , میرمومن، فراش حرم کشیک پنجم , ملا ابومحمد، فراش حرم کشیک پنجم , میرسید محمد، فراش دارالسیاده کشیک پنجم , حاجی مهدی، دربان درطلا کشیک پنجم , ملا محمد علی، دربان درطلا کشیک دوم , حاجی علی قلی، دربان درمرصع کشیک اول , شیخ صالح، کفشبان کشیک چهارم , محمد بیگ، موذن کشیک دوم , ملا علی اکبر، دربان صحن کشیک دوم , ملا کاظم، کفشبان کشیک دوم , اقا حسین، دربان درطلا کشیک پنجم , میرسید محمد، فراش کشیک دوم , محمد جعفر، دربان صحن کشیک چهارم , شیخ اسماعیل، دربان صحن کشیک چهارم , ملا صفی قلی، دربان صحن کشیک پنجم , حاجی محمد، کفشبان کشیک پنجم , ‎31،42 , حاجی مهدی، نایب الزیاره , میرمرتضی، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , اقا حسین، دربان درطلا کشیک چهارم , اقا محمد علی، نایب الزیاره , محمد علی، دربان صحن کشیک چهارم , میرحسن، فراش کشیک دوم , ملا معصوم، موذن کشیک چهارم , اقا تقی، موذن باشی کشیک اول , ملا حسین، دربان درطلا کشیک چهارم , مزرعه غرغوزار (هلیاتون) , میرزا علی نقی، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , میرسید رضا، فراش حرم کشیک چهارم , میرزا علی اکبر، خادم حرم کشیک سوم , میرزا ابراهیم، خادم حرم کشیک سوم , میرزا یوسف، خادم حرم کشیک سوم , حاجی محمد، خادم حرم کشیک سوم , میرسید حسن، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , میرزا ابراهیم، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , ملا حسین، فراش توحیدخانه کشیک دوم , ملا ابراهیم، فراش حرم کشیک دوم , اقا کاظم، فراش گنبد الله وردی خان کشیک دوم , اقا باقر، موذن باشی کشیک دوم , ابراهیم، موذن کشیک دوم , میرابراهیم، دربان درمرصع کشیک دوم , جعفر، دربان صحن کشیک دوم , محمد بیگ، دربان صحن کشیک دوم , ملا محمد علی، دربان صحن کشیک دوم , ملا تقی، دربان صحن کشیک دوم , میرزا علی نقی، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرسید حسن، فراش حرم کشیک چهارم , میرمحمود، فراش حرم کشیک چهارم , رحیم، دربان صحن کشیک چهارم , ابراهیم، دربان صحن کشیک چهارم , ملا باقر، خادم مسجد بالاسر کشیک پنجم , ملا شریف، فراش حرم کشیک پنجم , اقا تقی، فراش حرم کشیک پنجم , ملا جعفر، فراش پایین پا کشیک پنجم , ملا حسین، موذن کشیک پنجم , میرزا ابوطالب، کلیددار , میرسید علی، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , ملا رضا، موذن کشیک اول , حاجی علی اکبر، کفشبان کشیک دوم , محمد حسین، دربان صحن کشیک دوم , میرزا کتاب الله، فراش حرم کشیک دوم , میرزا محمد، خادم حرم کشیک دوم , حاجی محمد، دربان صحن کشیک پنجم , اقا محمد باقر، نایب الزیاره , ملا ابراهیم، کفشبان کشیک چهارم , اقا معصوم، فراش گنبد الله وردی خان کشیک دوم , میرزا مرتضی، مدرس کشیک پنجم , سید محسن، بخورسوز کشیک اول , میرزا عبدالحسین، مدرس کشیک سوم , اقا محمد، کفشبان باشی کشیک دوم , اقا تقی، موذن باشی کشیک چهارم , میررضا، کفشبان کشیک اول , اقا معصوم، بخورسوز کشیک اول , اقا ابراهیم، فراش حرم کشیک پنجم , میررضا، فراش حرم کشیک پنجم , حاجی محمد علی، فراش حرم کشیک پنجم , میرزا محمد، موذن کشیک پنجم , اقا رضا، دربان صحن کشیک پنجم , نظرعلی، دربان صحن کشیک پنجم , اقا حسین، مدرس کشیک چهارم , میرزا احمد، فراش حرم کشیک چهارم , میرزا طاهر، فراش حرم کشیک چهارم , ملا حسین، فراش حرم کشیک چهارم , اقا محمد علی، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , حاجی علی، فراش پایین پا کشیک چهارم , ملا عبدالله، فراش پایین پا کشیک چهارم , ملا زمان، دربان صحن کشیک چهارم , محمد شفیع، دربان صحن کشیک چهارم , میرباقر، دربان صحن کشیک چهارم , ملا حسین، کفشبان کشیک دوم , ملا زمان، دربان درطلا کشیک دوم , میرزا ابوالحسن، نایب الزیاره , ملا علی اکبر، کفشبان باشی کشیک پنجم , اقا حسین، کفشبان کشیک پنجم , اقا کاظم، کفشبان کشیک پنجم , ملا عابد، دربان باشی صحن کشیک پنجم , اقا ابراهیم، دربان صحن کشیک پنجم , میرزا محمد علی، فراش حرم کشیک چهارم , اقا کاظم، فراش گنبد الله وردی خان کشیک چهارم , میرزا صادق، خادم مسجد بالاسر کشیک پنجم , میرزا حسن، خادم کشیک پنجم , اقا کلب رضا، نایب الزیاره , میرزا محمد محسن، نایب الخدمه , حاجی قاسم، فراش حرم کشیک دوم , شیخ محمد، فراش حرم کشیک چهارم , حاجی اسماعیل، فراش پایین پا کشیک چهارم , اقا کریم، فراش حرم کشیک پنجم , اسماعیل، دربان صحن کشیک دوم , میراسماعیل، کفشبان کشیک پنجم , میرزا محمد جعفر، صاحب جمع خزانه , اقا صادق، موذن کشیک اول , حاجی صالح، دربان باشی صحن کشیک اول , ملا محمد، فراش گنبد الله وردی خان کشیک دوم , میرزا صادق، مدرس کشیک پنجم , میرزا داود، فراش کشیک دوم , اقا محمد علی، فراش گنبد الله وردی خان کشیک پنجم , میرزا اشرف، خادم حرم کشیک اول , میرزا عبدالله، خادم حرم کشیک اول , میرزا محمد علی، خادم حرم کشیک اول , میرزا باقر، خادم حرم کشیک اول , اقا معصوم، خادم حرم کشیک اول , اقا علی، خادم حرم کشیک اول , شیخ محمد، خادم حرم کشیک اول , اقا اسماعیل، خادم حرم کشیک اول , میرعلی نقی، خادم حرم کشیک اول , اقا مهدی، خادم حرم کشیک اول , اقا رضا، خادم حرم کشیک اول , میرزا عبدالمطلب، خادم حرم کشیک دوم , ملا محمد، خادم حرم کشیک دوم , میرزا شمس الدین محمد، خادم حرم کشیک دوم , میرزا علی اکبر، خادم حرم کشیک دوم , اقا حسن، خادم حرم کشیک دوم , اقا عبدالله، خادم حرم کشیک دوم , اقا رفیع، خادم حرم کشیک دوم , اقا عبدالحسین، خادم حرم کشیک دوم , ملا حسن، فراش حرم کشیک پنجم , میرزا یحیی، خادم حرم کشیک اول , میرزا جعفر، خادم حرم کشیک چهارم , اقا رفیع، خادم حرم کشیک چهارم , میرزا سید علی، خادم حرم کشیک چهارم , میرزا امین، خادم حرم کشیک چهارم , میرزا عبدالله، خادم حرم کشیک چهارم , میرحسین، فراش حرم کشیک پنجم , حاجی شفیع، خادم حرم کشیک پنجم , میرزا صادق، خادم حرم کشیک پنجم , میرزا یحیی، خادم حرم کشیک پنجم , میرزا معصوم، خادم حرم کشیک پنجم , میرطالب، خادم حرم کشیک پنجم , اقا اسحاق، خادم حرم کشیک پنجم , حاجی ابوالقاسم، خادم حرم کشیک پنجم , میرزا عبدالحسین، خادم حرم کشیک پنجم , ملا حسین، خادم حرم کشیک پنجم , ملا زین العابدین، فراش پایین پا کشیک پنجم , 1179-‎1178ق , کربلایی، علی، فراش گنبد الله وردی خان کشیک پنجم , میرزا ابوالحسن، خادم حرم کشیک چهارم , میرزا محمد رحیم، خادم حرم کشیک چهارم , میرزا سید محمد، خادم حرم کشیک سوم , حاجی هادی، خادم حرم کشیک سوم , اقا محمد علی، خادم حرم کشیک سوم , ملا محمد، دربان باشی صحن کشیک دوم , حاجی میرعلی اصغر، فراش حرم کشیک اول , ملا حسین، فراش پایین پا کشیک اول , اقا محمد حسین، خادم حرم کشیک چهارم , ملا باقر، فراش کشیک دوم , میرسید محمد حسن، خادم حرم کشیک اول , میراحمد، فراش دور کشیک اول , شیخ جعفر، فراش دور کشیک اول , ملا عابد، فراش دور کشیک اول , شیخ امین، فراش دور کشیک اول , حاجی محمد، فراش دور کشیک اول , میرهادی، دربان درطلا کشیک اول , اقا محمد علی، کفشبان کشیک اول , هادی، موذن کشیک اول , محمدشفیع، دربان صحن کشیک اول , قربان، دربان صحن کشیک اول , میرزا محمد علی، خادم حرم کشیک دوم , اقا محسن، خادم حرم کشیک دوم , میرعبدالمطلب، خادم حرم کشیک دوم , اقا ابراهیم، خادم حرم کشیک دوم , میرزا غیاث، خادم حرم کشیک دوم , میرزا محسن، خادم حرم کشیک دوم , اقا رحیم، خادم حرم کشیک دوم , میرسید رضا، خادم حرم کشیک دوم , میرزا احمد، خادم حرم کشیک دوم , ‎14،21،57 , میرزا محمد علی بن میرزا محمد صفی، خادم حرم کشیک دوم , میرکمال، فراش کشیک دوم , میرمهدی، فراش کشیک دوم , علی اصغر، فراش دارالسیاده کشیک دوم , میرزا حبیب، فراش دارالسیاده کشیک دوم , ملا علی اصغر، فراش توحیدخانه کشیک دوم , اقا شمس، فراش حرم کشیک دوم , میرعلی اصغر، فراش حرم کشیک دوم , میرزا ابوالمعالی بن میرعلی اصغر، فراش دارالسیاده کشیک دوم , ملا محمد، فراش دارالسیاده کشیک دوم , اقا رضا، فراش توحیدخانه کشیک دوم , اقا محسن، فراش توحیدخانه کشیک دوم , ملا اسماعیل، فراش پایین پای مبارک کشیک دوم , رجب علی، موذن کشیک دوم , میرزا رضا، خادم حرم کشیک سوم , اقا رحیم، خادم حرم کشیک سوم , میرزا بهاءالدین، خادم حرم کشیک سوم , میرزا سید علی، خادم حرم کشیک سوم , اقا زکی، فراش باشی کشیک چهارم , اقا جعفر، فراش کشیک چهارم , ‎32،40،42 , ملا زین العابدین، فراش حرم کشیک چهارم , میرزا حسین، فراش حرم کشیک چهارم , میرزا عسگری بن میرغیاث، فراش حرم کشیک چهارم , اقا محسن، فراش حرم کشیک چهارم , میرزا یوسف، فراش حرم کشیک چهارم , میرعبدالله، فراش حرم کشیک چهارم , اقا مومن، فراش حرم کشیک چهارم , اقا رفیع، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , میرجعفر، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , اقا حسین، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , ملا محمد، فراش توحیدخانه کشیک چهارم , ملا ابراهیم، فراش توحیدخانه کشیک چهارم , میرمهدی، فراش گنبد الله وردی خان کشیک چهارم , اقا حسن، فراش گنبد الله وردی خان کشیک چهارم , ‎33،34،43 , اقا علی اکبر، کفشبان باشی کشیک چهارم , اقا باقر، کفشبان کشیک چهارم , اقا علی، کفشبان کشیک چهارم , محمد هادی، کفشبان کشیک چهارم , محمد حسن، موذن کشیک چهارم , اقا محمد علی، موذن کشیک چهارم , ملا زمان، موذن کشیک چهارم , ملا محمد علی، دربان درطلا کشیک چهارم , میرزین العابدین، دربان درطلا کشیک چهارم , میرسید علی، دربان باشی صحن کشیک چهارم , ملا محمد، دربان صحن کشیک چهارم , اقا محسن، دربان صحن کشیک چهارم , شیخ محمد جعفر، دربان صحن کشیک چهارم , نظرعلی، دربان صحن کشیک چهارم , کاظم، دربان صحن کشیک چهارم , میرزا باقر، خادم حرم کشیک چهارم , ‎36،37،38 , میرمحمد، خادم حرم کشیک چهارم , اقا شفیع، خادم حرم کشیک چهارم , کربلایی، عظیم، فراش گنبد الله وردی خان کشیک چهارم , حاجی یوسف علی، فراش پایین پا کشیک چهارم , کربلایی، کاظم، فراش پایین پا کشیک چهارم , اقا علی اصغر، کفشبان کشیک چهارم , اقا کریم، موذن کشیک چهارم , اقا زین العابدین، کفشبان کشیک چهارم , میرشرف، دربان باشی کشیک چهارم , ‎48،49،50 , میرمحمد، خادم حرم کشیک پنجم , حاجی میرمحمد علی، خادم حرم کشیک پنجم , میرزا محمد محسن، خادم حرم کشیک پنجم , عبدالله، خادم کشیک پنجم , کاظم، فراش توحیدخانه کشیک پنجم , میرزا ابوالقاسم، نایب فراش کشیک پنجم , محمد رضا، دربان صحن کشیک پنجم , شیخ محمد، موذن باشی کشیک پنجم , میرزا علی اصغر، موذن کشیک پنجم , کربلایی، اکبر، دربان صحن کشیک پنجم , ملا محمد علی، دربان صحن کشیک پنجم
شماره ثبت:
36710
توجيهات و مقررات. توجيهات. بازگشت بروات. صورت پرداخت وجوه نقدي و جنسي بروات آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , مواجب , کارکنان , مشاغل , حاجی مهدی، سرکار عمارت , محمد تقی، رختبان , اقا نصیر، توشمال , ناظر , میرزا محمد محسن، مستوفی , برخی صفحات , ‎3،15 , ‎3،8 , دفتر توجیهات , کلات , نیشابور , نهرخیابان (نهرشاهی) , ‎1،5 , ‎3،9 , مسجد جامع گوهرشاد , ‎3،24،25 , ‎18،22 , ‎13،14 , ‎21،26 , ‎16،23 , ‎8،12 , ‎8،19 , ‎3،28 , ‎3،24 , ترشیز (کاشمر) , ‎5،24 , ‎9،23 , فراش گنبد الله وردی خان , بیلدار صحن , علمدار , موذن کشیک اول , کفشبان کشیک دوم , موذن کشیک دوم , کفشبان کشیک سوم , موذن کشیک سوم , دربان درطلا کشیک سوم , فراش کشیک چهارم , فراش کشیک پنجم , موذن کشیک پنجم , دربان درطلا کشیک پنجم , دربان درمرصع کشیک پنجم , حافظ مزار شاه طهماسب , دربان کشیک چهارم , دربان کشیک سوم , دربان کشیک پنجم , ‎13،24 , ‎5،25 , بیلدار , تحویلدار نقدی , محمد علی، نقاره چی , اقا ابراهیم، صاحب جمع حویج خانه , محمد حسین، نقاره چی , زین العابدین، چراغچی , اقا محمد حسین، ناظر جزو , ‎6،25 , سقای اب پاش صحن , میرسید محمد، فراش بام حرم , میرزا ابوطالب، خادم کشیک سوم , میرزا محمد صفی، وزیر , میرسید محمد، یساول ناظر , علی رضا بیگ، یساول متولی , میرزا علی رضا، ایشیک اقاسی باشی , میرزا علی اکبر، خادم کشیک سوم , میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , میرزا یوسف، خادم کشیک سوم , میرمراد، حافظ دور , اقا رحیم، سفره چی , ملا محمد علی، فراش گنبد الله وردی خان , محمد رحیم، دربان کشیک سوم , میرزا محمد علی، طبیب , میرزا محمد اسماعیل، خادم باشی کشیک پنجم , محمد علی، سرکشیک دوم , میرزا عبدالحسین، خادم کشیک پنجم , میرسید محمد، خادم کشیک سوم , میرزا محمد علی، حافظ حرم , شیخ محمد، دربان درمرصع کشیک اول , میرزا شفیع، خادم کشیک پنجم , اقا هادی، ایاغچی , اقا محمد، سقاباشی سقاخانه صفوی , محمد ابراهیم، بنا , میرسید محمد، فراش کشیک اول , میرزا محمد باقر، خادم کشیک اول , میرزا جعفر، خادم کشیک پنجم , میرزا محمد علی، خادم کشیک چهارم , میرزا ابوالبقا، خادم کشیک دوم , اقا رضا، دربان درطلا کشیک اول , اقا صادق، دربان درطلا کشیک اول , اقا حسین، بیماردار دارالشفاء , محمد صادق، عزب تحویل خانه , اقا محمد جعفر، خطیب , ملا علی رضا، حافظ دور , میرزا ابوطالب، خادم کشیک دوم , علی نقی، نقاره چی , میرزا محمد محسن، سرکشیک پنجم , محمد جعفر، سقای مطبخ , محمد کاظم، عزب ایاغ خانه , محمد نصیر، فراش گنبد الله وردی خان , محمد ابراهیم، فراش گنبد الله وردی خان , محمد تقی، فراش گنبد الله وردی خان , محمد باقر، فراش گنبد الله وردی خان , میرزا محمد، خادم کشیک پنجم , میرزا محمد علی، خادم کشیک پنجم , میرزا مسیح، خادم کشیک پنجم , میر سیدمحمد، خادم کشیک پنجم , میرزا حبیب الله، خادم کشیک پنجم , میرزا حیدر، خادم کشیک پنجم , میرزا باقر، خادم کشیک اول , ملا محمد سمیع، مدرس کشیک پنجم , میرمحمد جعفر، تحویلدار , میرعبدالرحیم، فراش پایین پای مبارک , اقا اسحق، صاحب جمع شربت خانه , محمد رضا، حویج دار , محمد حسین، حویج دار , اقا فاضل، ناظر دارالشفاء , میرزا محمد امین، خادم باشی کشیک اول , ملا عبدالرضا، ناظر راتبه , ملا محمد، ناظر شیلان , میرزا محمد شفیع، نایب الزیاره , محمد قدیر، یساول متولی , مریم، بخورسوز ایام زنانه , میراسماعیل، خادم کشیک سوم , اقا حسین، یساول ناظر , میرزا عبدالغفور، کلیددار , میرفاضل، دربان صحن کشیک سوم , میرزا علی اکبر، فراش کشیک دوم , میرمطلب، فراش کشیک اول , حاجی قربان، نقاره چی , اقا زین العابدین، سفره چی , میرزا محمد حسین، خادم کشیک اول , میرزا ابراهیم، خادم کشیک دوم , اقا حسن، بیماردار دارالشفاء , اقا حسین، صحاف , محمد باقر، فراش پایین پای مبارک , محمد حسین، فراش پایین پای مبارک , اقا عبدالله، کتابدار , مزرعه چهچهه (مشهد) , 1162-‎1161ق , میرزا محمد رضی، خادم کشیک چهارم , میرزا سید علی، خادم مسجد بالاسر کشیک پنجم , ‎1،4،24 , حاجی حسین، باغبان باغ پایین پای مبارک , میرزا حسن علی، مدرس کشیک چهارم , اقا حسین، میراب نهرخیابان , حسین، عزب شماعی خانه , اقا حسین، فراش عودسوز , میرزا عبدالله، سرکشیک سوم , میرزا قوام، نایب ناظر , میرزا محمد علی، فراش عودسوز , میر سید محمد، فراش کشیک سوم , سید مصطفی، خادم مسجد بالاسر مبارک , اقا زین العابدین، نقاره چی , محمداکبر، فراش بیت الخلاءشاهی , اقا بهاءالدین، فراش , میر علی نقی، مدرس , میرزا جعفر، محرر , ملا حسن، موذن باشی , اقا ابراهیم، ضابط نذورات , سید اسماعیل، حافظ حرم , اقا حسین، دربان درمرصع , ‎3،5،26 , شیخ بهاءالدین، مطهر , میرزا مقیم، خادم کشیک پنجم , میرزا حسین، خادم , میرزا محمدعلی، خادم , میرزا معصوم، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , اقا محمد علی، ناظر شیلان , سید نورالدین، فراش , ملا ملک علی، پیشنماز مسجد گوهرشاد , ملا عبدالخالق، فراش مسجد گوهرشاد , شیخ علی رضا، فراش مسجد گوهرشاد , میرزا محمد، فراش مسجد گوهرشاد , میرزا محمد مقیم، مدرس مسجد گوهرشاد , تحصیلدار ترشیز , تحصیلدار چهچهه , میرابوطالب، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , اقا رضا، ناظر دارالشفاء , حاجی محمد علی، طباخ , اقا بهاء الدین محمد، مدرس , میرزا محمد علی، فراش باشی عودسوز , میرزا عبدالله، فراش باشی , میرزا اسدالله، خادم مسجد بالاسر مبارک , امام ویردی بیگ، یاسول متولی , اقا رمضان، یساول متولی , میرزا معصوم، سرکشیک اول , میرزا اسماعیل، حافظ دور , سید نورالدین، فراش حرم , سید مصطفی، فراش پایین پای مبارک کشیک اول , ‎8،12،22 , میرزا ابوالمعالی، خادم کشیک دوم , ‎3،8،16 , محمد مهدی، کفشبان کشیک پنجم , میرزا محمد ربیع، فراش شرفه , میرزا ابوطالب، محرر متولی , سید ربیع، محرر متولی , میرمحمود، دربان صحن , میرزا رضی، خادم , محمد، خاک کش خیابان , عبدالغفار، مشعلدار , میرزا محمد مهدی، خادم کشیک اول , میرزا اسدالله، کلیددار کتابخانه , میرزا محمد تقی، مشرف شربت خانه , میرزا باقر، مشرف شربت خانه , اقا جعفر، یساول , میراسماعیل، عزب دفتر , میرزا محمد مهدی، خادم باشی کشیک سوم , سید نورالدین، فراش کشیک اول , ‎13،17،20 , سید سیف الدین، فراش کشیک اول , سید قوام الدین، فراش کشیک اول , سید مطلب، فراش کشیک اول , محمد اشرف، دربان درمرصع کشیک پنجم , ابوالقاسم، دربان صحن کشیک اول , اقا حسین، دربان درمرصع کشیک اول , میرسید محمد، محرر ناظر , میرزا سراج الدین علی، خادم کشیک پنجم , میرزا محمد علی، بخورسوز کشیک پنجم , میرابوالحسن، خادم کشیک اول , شاه ویردی بیگ، نایب نایب الزیاره , میرزا محمد اسماعیل، حافظ حرم , میرسید رضا، فراش حرم , اقا محمد سعید، مدرس کشیک چهارم , ملا محسن، فراش بام حرم , ملا تاج الدین علی، خادم مسجد بالاسر مبارک , ملا قربان علی، دربان درمرصع کشیک سوم , میرسیدعلی، بخورسوز کشیک پنجم , اقاسید، مشعلدارباشی , حاجی قربان علی، مشعلدار , اقا قاسم، مشعلدار , محمد شریف، نقاره چی , عسکر، نقاره چی , سید قدیر، نقاره چی , محمد هادی، نقارخ چی , میرمحمد بیگ، نقاره چی , عابد، نقاره چی , عظیم، نقاره چی , اقا تقی، میراب نهرخیابان , میرزا داود، خادم کشیک پنجم , میرابوالقاسم، خادم کشیک پنجم , میرزا حبیب، خادم کشیک پنجم , میرزا حسین، خادم کشیک پنجم , ، خادم کشیک پنجم , محمد عابد، دربان کشیک سوم , ملامهدی، فراش گنبد الله وردی خان , سید مهدی، فراش گنبد الله وردی خان , محمد رضا، فراش گنبد الله وردی خان , میرحسن، فراش گنبد الله وردی خان , میر علی نقی، مدرس کشیک اول , میر سیدعلی، خادم کشیک سوم , میرابوالحسن، خادم کشیک سوم , سید ابراهیم، خادم کشیک سوم , بخورسوز مسجد بالاسر مبارک , ملاحسن، مدرس کشیک چهارم , میرسید محمد، خادم کشیک اول , میرمحمد علی، فراش باشی عودسوز مرصع , میرزا شریف، فراش کشیک سوم , میرزا محمود، کفشبان کشیک چهارم , حاجی مهدی، نایب الزیاره , محمد رضی، مصحح , اقا رفیع، مشعلدار , میرزا علی اکبر، فراش حرم کشیک دوم , میرسیدعلی، خادم مسجد بالاسر مبارک , محمد مهدی، دربان کشیک دوم , میرزا محمد علی، دربان درطلا , اقا محمد تقی، مهردار , حاجی محمد علی، سقای درحرم , میرزا محمد رضا، چراغچی , ملا فتح الله، مشعلدار , ابوالقاسم، دربان کشیک اول , میرسید علی، خادم کشیک سوم , میرزا محمد، خادم کشیک سوم , میرزا اسماعیل، خادم مسجد بالاسر مبارک کشیک سوم , میرزا عسگری، خادم کشیک دوم , میرزا صادق، خادم کشیک دوم , میرزا محمد حسین بن میرزا امین، خادم کشیک دوم , میرزاحسن عسگری، خادم کشیک دوم , میرزا عبدالله، خادم کشیک دوم , سید باقر، خادم کشیک دوم , سید سلیمان، خادم کشیک دوم , سید حسن، خادم مسجد بالاسر مبارک کشیک دوم , میرزا ابومحمد، نایب الزیاره , میرزا کریم، منشی , سید مصطفی، فراش پایین پای مبارک , محمداکبر، فراش بیت الخلاء صحن
شماره ثبت:
32011
تحويل وجوه نقدي و جنسي به متولي آستان قدس به جهت مخارج کارخانجات و مواجب و مقرري کارکنان آستان قدس و مسجد جامع کبير
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , سوخت , ‎3،4 , ‎1،2 , مقرری , ‎3،5 , هزینه ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎1،3 , غلات , گندم , حق التولیه , وزن تبریز , غله مثالثه , دفتر توجیهات , روشنایی , کلات , گوشت , مشهد , نیشابور , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎1،2،3 , کرمان , هیمه , شمع موم , ‎1،4 , مسجد جامع گوهرشاد , ‎1،3،5 , کارخانجات , ‎1،3،6 , ‎3،5،7 , پیه گداخته , دارالشفاء امام رضا , ‎3،4،5 , بخور , خزانه , ‎5،6،7 , جیره , ترشیز (کاشمر) , فتیله عنبر , ماحضری , مستوفی , سرکار دیوان اعلی , ‎1161ق , اقا جعفر، خطیب , کشته سوز , خبازخانه , مزار شاه طهماسب , اقا عبدالله، صاحب جمع خزانه , اش فقرا , میرزا محمد شفیع، نایب الزیاره , طومار دستورالعمل , رضوی حسینی، میرزا محمد ابراهیم، متولی استان قدس رضوی , اقا عبدالله، کتابدار , حاجی مهدی، نایب الزیاره , میرزا ابومحمد، نایب الزیاره , مشهدی، میرزا ابومحمد، نایب الزیاره , ملا سلطان محمد، نایب الزیاره , وزارت خراسان , سرکار وزیر استیفا , شاه ویردی، نایب الزیاره , محمد جعفر خان، وزیر خراسان
شماره ثبت:
32013
  • تعداد رکورد ها : 20

تعداد کل فراداده ها

2,024,162

تعداد منبع دیجیتال

151,248,846

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .