کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 14
صورت جمع و خرج. مواجب. پرداخت مواجب کفشبانان آستان قدس در ششماهه اول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
4-‎1 , مواجب , کارکنان , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎1،3 , ‎2،4 , صورت جمع و خرج , ‎1160ق , محمد اسماعیل بن میرزا محمد، موذن کشیک اول , محمد حسین بن ملا رحیم، موذن کشیک سوم , محمد تقی بن محمد جعفر، موذن کشیک سوم , کربلایی، اسماعیل بن محمد هادی، کفشبان کشیک سوم , محمد شریف بن محمد رضا، موذن کشیک دوم , محمد رفیع بن محمد علی، موذن کشیک دوم , محمد طاهر، کفشبان باشی کشیک اول , ملا حاجی محمد بن حاجی صادق، کفشبان کشیک دوم , محمد اسماعیل بن زین العابدین، موذن کشیک سوم , ملا رضا، موذن باشی کشیک اول , محمد اسماعیل بن محمد ابراهیم، کفشبان کشیک اول , ملا کاظم بن ملا اشرف، کفشبان کشیک دوم , ملا صادق، کفشبان باشی کشیک سوم , محمد صادق بن محمد باقر، کفشبان کشیک سوم , محمد حسین بن ملا سمیع، کفشبان کشیک سوم , ملا باقر بن حاجی جعفر، موذن کشیک اول , محمد رحیم بن محمد علی، موذن کشیک دوم , بیگ محمد بن محمد قاسم، موذن کشیک دوم , محمد جعفر، موذن باشی کشیک سوم , ملا قاسم، کفشبان باشی کشیک دوم , محمد صادق بن شمس، کفشبان کشیک اول , ملا جعفر بن ملا حیدر، کفشبان کشیک اول , محمد حسین بن اقا حسین، کفشبان کشیک اول , میر سید حسین بن میر فصیح، کفشبان کشیک دوم , ملا علی نقی بن میرزا محمد، کفشبان کشیک دوم , ملا ابراهیم بن نصرالله، موذن شیک اول , میر اسماعیل بن شیخ نصرالله، موذن کشیک اول , میرمراد، موذن باشی کشیک دوم , ملا حسن بن یار ویردی، موذن کشیک سوم
شماره ثبت:
33896
اوارجه. التحاويل و التحاصيل. ميرزا سيد محمد متولي. من ذلک. کفشبانان. وجوهات نقدي پرداختي بابت مواجب کفشبانان و موذنان سه کشيک آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دفتر اوارجه , ارباب التحاویل , مواجب , کارکنان , مشاغل , ‎1،2 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , گماشته متولی , شیخ اسماعیل، موذن کشیک اول , میرحسین، کفشبان کشیک دوم , محمد کاظم، کفشبان کشیک دوم , محمد اسماعیل، موذن کشیک اول , محمد اسماعیل، کفشبان کشیک اول , محمد صادق، کفشبان کشیک سوم , ملا شریف، موذن کشیک دوم , محمد صادق، کفشبان کشیک اول , ملا رضا، موذن باشی کشیک اول , محمد جعفر، موذن باشی کشیک سوم , ملا قاسم، کفشبان باشی کشیک دوم , ملا محمد، موذن کشیک دوم , ملا طاهر، کفشبان باشی کشیک اول , ملا اسماعیل، موذن کشیک سوم , محمد حسین، موذن کشیک سوم , میرمراد، موذن باشی کشیک دوم , شیخ ابراهیم، موذن کشیک اول , ملا علی نقی، کفشبان کشیک دوم , محمد تقی، کفشبان کشیک سوم , ملا رحیم، موذن کشیک دوم , حاجی محمد، کفشبان کشیک اول , ملا رفیع، موذن کشیک دوم , ملا محمد صادق، کفشبان باشی کشیک سوم , کربلایی، اسماعیل، کفشبان کشیک سوم , 1157-‎1156 , اقا جعفر، کفشبان کشیک اول , میرسید حسن، کفشبان کشیک دوم , ملا محمد سمیع، کفشبان کشیک سوم , ملاباقر، موذن کشیک اول , ملا قنبرعلی، موذن کشیک سوم
شماره ثبت:
36964
صورت جمع و خرج. مواجب. پرداخت مواجب کارکنان کشيک دوم آستان قدس در ششماهه دوم
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎2،10 , ‎2،11 , ‎3،11 , ‎6،15 , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎5،14 , ‎7،17 , ‎1،9 , ‎4،13 , ‎3،12 , ‎7،16 , یا محسن قد اتاک المسیی (مهر‎1144) , ‎8،17 , صورت جمع و خرج , المتوکل علی الله الغنی محمد صفی (مهر‎1154) , محمد شریف بن محمد رضا، موذن کشیک دوم , محمد رفیع بن محمد علی، موذن کشیک دوم , میرزا ابوالمعالی، خادم باشی کشیک دوم , حاجی محمد، کفشبان کشیک دوم , میرزا ابوطالب، خادم کشیک دوم , محمد بیگ، موذن کشیک دوم , محمد قاسم، دربان صحن کشیک دوم , ملا محمد حسن، موذن باشی کشیک دوم , میرزا محمد علی، سرکشیک دوم , میرزا عسکری بن میرزا شمس الدین محمد، خادم کشیک دوم , میرزا علی اکبر بن میرزا ابراهیم، فراش کشیک دوم , ملا محمد علی بن ملا تقی، دربان درطلا کشیک دوم , اقا مهدی بن حاجی ابراهیم، دربان درمرصع کشیک دوم , ملا حسن بن ملا محسن، دربان صحن کشیک دوم , ملا قدیم بن حاجی ابراهیم، دربان صحن کشیک دوم , محمد کاظم بن محمد زمان، دربان صحن کشیک دوم , حاجی میرحسین، فراش باشی کشیک دوم , میر احمد بن میر کاظم، فراش کشیک دوم , میر سید محمد بن میر سید علی، فراش کشیک دوم , میر عبدالکریم بن میر مهدی، فراش کشیک دوم , میر سید محمد بن سید میرزا، فراش کشیک دوم , میرزا کتاب الله بن میرزا معز، فراش کشیک دوم , ملا اسحق بن حاجی ابراهیم، دربان صحن کشیک دوم , میرزا حسین بن میرزا امین، خادم کشیک دوم , ملا مهدی، دربان باشی صحن کشیک دوم , ملا عظیم بن ملا ابوالحسن، دربان صحن کشیک دوم , ملا کاظم بن ملا اشرف، کفشبان کشیک دوم , میرزا محمد ابراهیم بن میرزا ابوالحسن، خادم کشیک دوم , طباطبایی، میرزا سید محمد، خادم کشیک دوم , میرزا محمد اسماعیل بن میرزا ابراهیم، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , میر سید حسن بن میر سید علی، فراش کشیک دوم , میرزا محمد علی بن میرمحمد تقی، فراش کشیک دوم , ملا قاسم، کفشبان باشی کشیک دوم , 1161-‎1160ق , میرزا محمد حسین بن میرزا بدرالدین، خادم کشیک دوم , میرمحمد باقر بن میر سلیم، فراش پایین پای مبارک کشیک دوم , میرزا ابوطالب بن میرزا سید محمد، بخورسوز کشیک دوم , میرزا حسن عسکری بن میرزا رفیع، خادم کشیک دوم , میرزا ابوالبقا بن میرزا ابوتراب، خادم کشیک دوم , میرزا محمد سعید بن ملا حسن، مدرس کشیک دوم , میرزا حسن علی بن میرزا بدر، مدرس کشیک دوم , میرزا علی رضا بن میرزا عبدالعلی، خادم کشیک دوم , میرزا باقر بن میر علی اصغر، خادم کشیک دوم , میرزا ابوالقاسم بن میرزا محمد مومن، خادم کشیک دوم , میرزا عبدالله بن میر محمد اکبر، خادم کشیک دوم , میرزا سلیمان بن میر محمد باقر، خادم کشیک دوم , میرزا عبدالمطلب بن میر محمد حسین، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , میرزا محمد حسین بن میرزا محمد دباقر، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , میرزا محمد حسین بن میر اسماعیل، بخورسوز مسجد بالاسر کشیک دوم , میرزا سلطان حیدر بن میرزا شجاع، بخورسوز مسجد بالاسر کشیک دوم , میر محمد باقر بن میرزا ابوطالب، فراش کشیک دوم , میرمحمد حسین بن میرزا ابوطالب، فراش کشیک دوم , میر صادق بن میر عبدالرحیم، فراش کشیک دوم , سید ابومحمد بن میرزا ادهم، فراش کشیک دوم , سید ابوطالب بن میر باقر، فراش دارالسیاده کشیک دوم , سید معصوم بن میر علی نقی، فراش دارالسیاده کشیک دوم , سید محمد بن میر طالب، فراش دارالسیاده کشیک دوم , سید ابراهیم بن میر علی نقی، فراش توحید کشیک دوم , سید تاج الدین بن میر قاسم، فراش پایین پای مبارک کشیک دوم , میر طاهر بن میرزا رضی، فراش پایین پای مبارک کشیک دوم , میر سید محمد بن میر فصیح، کفشبان کشیک دوم , محمد رضی بن محمد علی، موذن کشیک دوم , میر امین بن میرزا محسن، دربان درطلا کشیک دوم , اقا طالب بن میرزا تقی، دربان در مرصع کشیک دوم , ملا محمد بن حاجی حسن، دربان صحن کشیک دوم , ملا حاجی بن ملا عبدالله، دربان صحن کشیک دوم , ملا بن ملا صالح، دربان صحن کشیک دوم
شماره ثبت:
33920
تنقيح. اوارجه. ارباب التحاويل و التحاصيل. التحاويل. آقا محمد انباردار. تحويل وجوهات نقدي و جنسي به آقا محمد انباردار از محل عوايد درآمدهاي آستان قدس و مخارج صورت گرفته از آن
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , دفتر اوارجه , ارباب التحاویل , مواجب , کارکنان , مشاغل , استاد ابراهیم، بنا , اقا امین، کلیددار شربت خانه , ‎3،4 , میرزا محمد محسن، مستوفی , اکثر صفحات , قیمت ها , ابزار و وسایل , فالیز , غلات , گندم , ارزن , حق التولیه , حق النظاره , زارع , کتان , شالی , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , تقاوی , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , لایروبی , دیمچه , طومار قرارداد , خرید , زنان , بذرها , مالیات , نیشابور , حقوق و دستمزدها (جنسی) , نهرخیابان (نهرشاهی) , مزرعه محراب خان (مشهد) , کرایه حمل , شماعی خانه , ‎14،24 , ‎3،12 , ‎3،4،7 , ‎9،14،21 , ‎14،21 , تنباکو , ‎21،29 , ‎3،33 , طباخ , پارو , نخود , چاهجو , مزرعه طرق (مشهد) , ‎51،52 , ‎41،42 , بخور , ‎30،48 , ‎10،30 , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , بلوک تبادکان (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , جیره , وارثان , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , مزرعه اشتفتر (مشهد) , نقاره چی , ‎8،24 , ‎17،24 , دیوان , خواف , فراش پایین پای مبارک , انباردار , صاحب جمع خبازخانه , فراش توحیدخانه کشیک اول , دربان درطلا کشیک اول , دربان درمرصع کشیک اول , خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , فراش دارالسیاده کشیک دوم , دربان درطلا کشیک دوم , دربان درمرصع کشیک دوم , خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , فراش دارالسیاده کشیک سوم , دربان درطلا کشیک سوم , دربان درمرصع کشیک سوم , فراش توحیدخانه کشیک چهارم , فراش دارالسیاده کشیک چهارم , دربان درطلا کشیک چهارم , دربان درمرصع کشیک چهارم , خادم مسجد بالاسر کشیک پنجم , فراش دارالسیاده کشیک پنجم , فراش توحیدخانه کشیک پنجم , دربان درطلا کشیک پنجم , دربان درمرصع کشیک پنجم , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , ‎2،12،22 , فخار , ‎5،25 , دنوز , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , ریسمان , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه خرمنه (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , خبوشان (قوچان) , خواجه عتیق علی، منشی الممالک , مزرعه عوضی (مشهد) , بلوک منیژان (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , ‎35،41 , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , میرزا محمد علی، تحویلدار , موقوفه علی شاه , مندو , غله مناصفه , طاحونه کلوخ (مشهد) , قنات محراب خان (مشهد) , درویشان بکتاشی , مزرعه ده علیان (نیشابور) , ارباب قلم , ‎39،40 , مزرعه ماسی (مشهد) , میرزا محمد، سرکشیک اول , اقا محمد، انباردار , میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک اول , طاحونه میر شیخم (مشهد) , اقا محمد حسین، مدرس کشیک دوم , اقا محمد حسین، ناظر جزو , ملا محمد، نایب ناظر جزو , ‎16،29 , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه خین عرب (مشهد) , ‎6،81 , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , ‎71،72 , ‎73،74 , ‎69،70 , ‎11،47 , میرزا احمد، ایشیک اقاسی باشی , ‎59،80 , بلوک طوس (مشهد) , اقا محمد رضا، خادم کشیک اول , میرزا ابوالمعالی، خادم باشی کشیک دوم , ملا سلطان محمد، خادم کشیک دوم , صدیک , میرزا محمد صفی، وزیر , اقا محمد باقر، وزیر متولی , طاحونه رباط (مشهد) , اقا محمد حسین، منجم , اقا کریم، یساول ناظر , میرزا محمد حسن، خزانه دار , میرزا علی رضا، ایشیک اقاسی باشی , میرزا سید محمد، مدرس کشیک اول , اقا محمد کاظم، مدرس کشیک اول , میرزا محمد تقی، مشرف بیوتات , میرزا احمد، خادم کشیک چهارم , میرزا هدایت الله، خادم باشی کشیک چهارم , حاجی مرتضی، خادم کشیک دوم , میرزا محمد علی، خادم کشیک دوم , اقا محمد یحیی، فراش باشی کشیک سوم , اقا رحیم، سفره چی , سقای اب پاش , شیخ ابراهیم، سقای سقاخانه نادری , ملا ابوطالب، ابدار درحرم , میرزا ابوطالب، هم قلم , ملا اسماعیل، موذن باشی کشیک چهارم , اقا جعفر، عزب شربت خانه , میرزا فیض الله، فراش باشی کشیک پنجم , اقا کریم، دربان باشی کشیک چهارم , اقا حسین، یساول , حاجی محمد مهدی، سرکار عمارت , ‎21،28 , اقا محمد رضا، فراش باشی کشیک اول , استاد حیدر، چاهجو باشی , محمد علی، صاحب جمع چراغ خانه , میرزا محمد اسماعیل، سرکشیک سوم , تحصیلدار تون , اقا حسین، یساول متولی , میرزا محمد مهدی، محرر ناظر , اقا هادی، نایب ناظر جزو , میرزا قطب الدین، بخورسوز کشیک چهارم , میرزا محمد مقیم، مدرس کشیک سوم , اقا طالب، دربان صحن کشیک اول , اقا رحیم، مهتر نقاره خانه , اقا محمد باقر، نایب الزیاره شاه , اقا هادی، ایاغچی , اقا محمد علی، نایب الزیاره شاه , اقا محمد، سقاباشی سقاخانه صفوی , ملا محمد، خادم کشیک دوم , میرزا باقر، خادم کشیک چهارم , محرر ناظر , حاجی جعفر، فراش کشیک اول , حاجی امین، فراش کشیک اول , حاجی باقر، فراش کشیک اول , محمد زکی، صاحب جمع اش فقرا , محمد تقی، رختبان مطبخ , محمد جعفر، دربان باشی کشیک سوم , میرزا محمد علی، خادم کشیک سوم , اقا زین العابدین، فراش کشیک سوم , اقا حسین، بیماردار دارالشفاء , نقدعلی، سقای سقاخانه صفوی , میرزا محمد هادی، محرر وزیر , محمد صادق، عزب تحویل خانه , ملا عبدالعلی، مشعلدار , اقا صادق، ناظر راتبه , میرزا محمد محسن، سرکشیک پنجم , شیخ عبدالله، ضابط نذورات , محمد تقی، موذن باشی کشیک سوم , حسینی، میرزا محمد علی، متولی استان قدس رضوی , اقا حسین، فراش کشیک اول , میرقوام، فراش کشیک اول , میرابراهیم، فراش کشیک اول , میر سید علی، حافظ دور , اقا محمد ابراهیم، صاحب جمع حویج خانه , صالح، قاپوچی , اقا اسحاق، صاحب جمع شربت خانه , میرزا عبدالله، مدرس کشیک پنجم , اقا محمد سلیم، مدرس کشیک سوم , اقا سید، مشعلدار باشی , محمد کریم، فراش دارالسیاده کشیک اول , اقا فاضل، ناظر دارالشفاء , حاجی محمد علی، صاحب نسق , میرزا محمد علی، سرکشیک دوم , مریم، بخورسوز ایام زنانه , بخورسوز کشیک سوم , بخورسوز کشیک دوم , میرزا محمد مهدی، نایب الخدمه , میرزا عبدالغفور، کلیددار , طومار دستورالعمل , شیخ ابراهیم، موذن باشی کشیک پنجم , حاجی محمد، کفشبان باشی کشیک اول , ملا محمد علی، مدرس کشیک دوم , میرمرتضی، فراش عودسوز , شیخ اسماعیل، بیماردار دارالشفاء , محمد ابراهیم، سقای سقاخانه نادری , اقا عبدالله، خادم باشی کشیک سوم , چراغچی خانه , اقا حسن، بیماردار دارالشفاء , شیخ بهاءالدین محمد، مطهر مطبخ , استاد طاهر، علمدار , کربلایی، حسن، میراب باشی , حاجی قربان، مشعلدار , محمد، خاک کش , اقا حسین، صحاف , استاد خلف، ساعت ساز , اقا رضی، مصحح , اقا مجید، طبیب استانه , ملا محمد، حافظ , ملا حیدر علی، حافظ دور , میرزا سید محمد، نایب الزیاره , میرزا سلیمان، مدرس کشیک چهارم , میرزا اسحاق، بخورسوز کشیک چهارم , اقا باقر، فراش باشی کشیک چهارم , ملا علی نقی، بخورسوز کشیک پنجم , میرمحمد، عزب دفتر , میرزا محمد حسین، سرکشیک چهارم , شیخ ابوطالب، صدرالحفاظ , میرزا عبدالله، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , اقا حسین، خادم کشیک سوم , میرزا احمد، فراش کشیک اول , میرعلی رضا، فراش توحیدخانه کشیک سوم , استاد ابراهیم، چاهجو , ‎16،79 , ضابط محصول , ‎8،17،24 , میرزا حسن علی، مدرس کشیک چهارم , اقا محمد علی، ناظر شیلان , میرزا محمد علی، فراش باشی عودسوز , میرزا ابوطالب، محرر متولی , میرزا باقر، مشرف شربت خانه , میرزا ابومحمد، نایب الزیاره , میرزا محمد علی، بخورسوز کشیک اول , اقا محمد کریم، کشیک نویس , حاجی یوسف، جراح دارالشفاء , زهره، بیماردار دارالشفاء , شاه وردی بیگ، نایب الزیاره محمد شفیع , اقا حسین، ناظر جزو , استاد علی محمد، دلاک دارالشفاء , میرزا قوام، ناظر جزو , میر سید محمد، فراش بام حرم , میرزا محمد علی، خادم کشیک اول , میرزا سلیمان، خادم , دشتبان , ‎55،80 , ‎51،84 , عودسوز , ‎8،25 , ‎36،69 , ‎32،80 , ‎73،80 , ‎14،35 , ملا مهدی، دربان باشی صحن کشیک دوم , حاجی مهدی، معمار , ملا قاسم، کفشبان باشی کشیک دوم , میرزا اسماعیل، خادم باشی کشیک پنجم , ‎48،67 , ‎62،78 , ‎11،81 , طاحونه شیر (مشهد) , حاجی محمد علی، کفشبان کشیک سوم , اقازین العابدین، سفره چی باشی , میرزا محمد علی، کفشبان کشیک سوم , اقا تقی، موذن باشی کشیک اول , میر سید محمد، یساول ناظر , اسماعیل بیگ، حافظ حرم , میرزا محمد حسین، طبیب دارالشفاء , محمد مهدی، بیلدار , محمد باقر، بیلدار , میرزا نصیر، توشمال , ملا ابراهیم، کفشبان کشیک دوم , فراش گنبد الله وردی خان کشیک اول , اقا شریف، سیورساتچی , ملا علی رضا، کتابدار , شاطر خبازخانه , میرمحمد زمان، ناظر دارالشفاء , اقا محمد جعفر، خطیب دور , میرزا محمد تقی، خادم ضریح , میرزا ابومحمد، فراش کشیک پنجم , محمد ابراهیم، کلیددار کتابخانه , خمیرگیر خبازخانه , میرزا سید حسن، خادم کشیک اول , اقا مهدی، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , حاجی جعفر، خادم کشیک دوم , اقا باقر، موذن باشی کشیک دوم , اقا صادق، کفشبان باشی کشیک پنجم , میرزا شمس الدین، فراش باشی کشیک دوم , میرزا حسین، بخورسوز کشیک اول , اقا حسن، نایب الزیاره شاه , اقا تقی، نایب الزیاره شاه , ملا محمد شفیع، مدرس کشیک پنجم , ملا حاجی محمد، خادم کشیک اول , حاجی مهدی، نایب الزیاره علی شاه , اقا عبدالله، یساول متولی , 1167-‎1168ق , استاد مفید، خباز , اقا محمد، یساول متولی , اقا رحیم، خادم کشیک دوم , حاجی معصوم، خادم کشیک چهارم , میرزا عبدالکریم بن میرزا اسماعیل، خادم کشیک چهارم , اقا عاشور، داروغه مزرعه کنه بیست , مزرعه پیش پشته (مشهد) , ‎2،12،45 , ‎2،45 , ‎3،78،84 , ‎5،81 , ‎5،78 , طوکی (کذا) , ‎6،21،81 , ‎7،16،29 , ‎7،17،26 , ‎7،29،78 , ‎8،17،79 , ‎8،81 , ‎8،30،85 , ‎79،81،8 , ‎8،14،30 , ‎8،21،42 , ‎8،17،26 , ‎9،24،79 , ‎9،17،85 , ‎10،17،79 , ‎10،81 , ‎13،81 , قلیجه مزرعه منزل اباد (مشهد) , ‎19،27،39 , ‎20،22،39 , ‎20،22،32 , محمد قلی بیگ، متولی مزرعه پس پشته , ‎21،28،71 , اقا محمد طالب، داروغه مزرعه گازرگاه , اقا علی، داروغه مزرعه خیابان , اقا محمد، داروغه مزرعه دستجرد غلامان , اقاصالح، داروغه مزرعه فوشان , ‎25،40،78 , اقا کاظم، مدرس , اقا زمان، طبیب , اقا محمد حسین، تحویلدار دفتری , ‎27،39،40 , ‎27،38،78 , ‎28،80،84 , بیلدار باشی نهرخیابان , جعفر، بیلدار نهرخیابان , ابراهیم، میراب باشی قنات مسجد گوهرشاد , ابوالقاسم، میراب قنات محراب خان , ‎29،84 , میرزامحمد نعیم، هم قلم , ‎32،84 , میرزامحمد اسماعیل، مهردار , ‎38،75 , اقا عبدالحمید، ناظر , اقا عبدالرضا، ناظر شیلان , مهدی، رختبان مطبخ , محمد شریف،سقا , ‎4،42،84 , اقا باقر، یساول مجلس اعیاد , ‎43،77 , محمد زکی، فراش بیت الخلا شاهی , ‎45،67 , ‎47،80 , اقا قربان، بخورسوز کشیک اول , کربلایی، فاضل، دربان باشی کشیک اول , ‎51،80 , میرزا اسحاق، فراش توحیدخانه کشیک دوم , ‎52،67 , میرزا شمس الدین، کفشبان باشی کشیک چهارم , ‎63،80 , ملا مهدی، دربان باشی کشیک پنجم , محمد رجب، خادم کشیک اول , میرزا غیاث، خادم کشیک دوم , حاجی میر حسین، خادم کشیک دوم , اقا رحیم بن ابراهیم خان، کفشبان کشیک دوم , میر سید محمد، فراش توحیدخانه کشیک سوم , ملا قربان، فراش دارالسیاده کشیک سوم , حاجی مرتضی، کفشبان کشیک سوم , میرزا شهاب، کفشبان کشیک سوم , میرزا محمدکاظم، نایب الخدمه , ‎69،70،80 , اقا حسین بن اقا هاشم، حافظ , شیخ یوسف، خطیب دور , ملا ابراهیم، فراش شرفه مسجد بالاسر مبارک , فراش صحن , شیخ بها الدین، مدرس , اقا علی اکبر، داروغه مزرعه اشتفتر , اقا محمد، داروغه مزرعه کنه بیست , میرزا محمد جعفر، داروغه مزرعه طرق , میرزا سراج، خادم مسجد بالاسر مبارک , استاد رجب علی، صاحب جمع راتبه
شماره ثبت:
36342
پرداخت پول نقدي به جمعي از کارکنان و منسوبين آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , حاجی اقا محمد، سقاباشی , حاجی محمد علی، ابدار درحرم , اقا زین العابدین، سفره چی باشی , حاجی مومن، کلیددار کتابخانه , ملا رضی، مصحح , محمد تقی، رختبان , اقا قاسم، ساعت ساز , اقا حسن، مشعلدار , اکثر صفحات , حاجی مهدی، سرکارعمارت , ملا حسن علی، حافظ دور , نذورات , مسجد جامع گوهرشاد , وجوه نقدی , دربان کشیک دوم , حاجی صادق، کفشبان کشیک سوم , حاجی محمد، حافظ دور , ناذران , شیخ محمد، فراش باشی کشیک دوم , میرزا امین الدین حسن، فراش کشیک دوم , شیخ عبدالجبار، فراش دارالسیاده کشیک دوم , محمد جعفر، یساول , محمد امین، کلیددار شربت خانه , اقا مهدی، ایاغچی , ملا محمد کاظم، حافظ حرم , ملا عارف، حافظ حرم , ملا ابوالحسن، حافظ حرم , ملا محمد، حافظ دور , اقا ابوالحسن، خادم کشیک دوم , محمد حسین بن محمد بدیع، دربان دروازه , ملا ابوالقاسم، دربان دروازه , میرزا ابوالمعالی، خادم باشی کشیک دوم , میرزا علی اکبر، خادم کشیک سوم , میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , ملا عبدالعلی، بخورسوز کشیک سوم , میرزا محمد حسین، خادم کشیک دوم , ملا محمد رضا، حافظ دور , محمد حسین، صحاف , اقا رفیع، فراش دارالسیاده کشیک سوم , میرحسین، کفشبان کشیک دوم , میرزا اسماعیل، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , محمد، خاک کش صحن , ملا محمد علی، دربان درطلا کشیک دوم , شیخ یوسف، صدرالحفاظ دور , ملا علی رضا، حافظ دور , محمد تقی، موذن کشیک دوم , ملا عظیم، دربان صحن کشیک دوم , حاجی جعفر، حافظ دور , ملا شفیع، حافظ دور , اقا محمد سلیم، مدرس کشیک سوم , ملا کاظم، کفشبان کشیک دوم , میرزا ابراهیم، خادم کشیک دوم , ملا عبدالرشید، حافظ دور , محمد باقر، فراش پایین پای مبارک , محمد حسین، فراش پایین پای مبارک , ملا محمد، فراش دروازه , ملا محمد علی، فراش دروازه , میرمحمد حسین، بخورسوز کشیک دوم , ملا قدیم، دربان صحن کشیک دوم , محمد صادق، کفشبان کشیک سوم , ملا شریف، موذن کشیک دوم , میرزا عبدالله، سرکشیک سوم , ملا ملک علی، پیشنماز مسجد گوهرشاد , ملا عبدالخالق، فراش مسجد گوهرشاد , حاجی قربان علی، مشعلدار , میرزا عسگری، خادم کشیک دوم , اقا کریم، خواجه سرا , میرباقر، حافظ دور , نادر افشار، شاه ایران، 1100-‎1160ق , میرباقر، واعظ مسجد گوهرشاد , محمد صادق، فراش مسجد گوهرشاد , محمد اسماعیل، دربان دروازه , میرزا حسین، منجم , ملا هادی، حافظ دور , اقا محمد تقی، خادم باشی کشیک سوم , میرزا غیاث، رخت بین کشیک سوم , اقا باقر، فراش کشیک سوم , میرزا محمد علی، دربان درطلا کشیک سوم , محمد جعفر، موذن باشی کشیک سوم , اقا ابراهیم، فراش باشی دروازه , میرابوصالح، حافظ دور , ملا قاسم، کفشبان باشی کشیک دوم , محمد باقر، زرگر , اقا اسماعیل، فراش کشیک سوم , میرزا قوام، فراش باشی دروازه , میرعبدالباقی، فراش دروازه , کربلایی، حسن، دربان دروازه , محمد بن صالح، دربان دروازه , ملا اسماعیل، موذن کشیک سوم , شیخ بهاءالدین، خادم کشیک دوم , محمد باقر، شماع , میرزا مقیم، خادم کشیک سوم , حاجی رفیع، دربان درمرصع کشیک دوم , ملا عبدالقادر، دربان دروازه , محمد جعفر، دربان دروازه , محمد اکبر، دربان دروازه , محمد حسین، دربان دروازه , ملا سلیمان، دربان دروازه , ملا حسن، دربان صحن کشیک دوم , محمد جعفر، شماع , ملا ابوطالب، فراش مسجد گوهرشاد , میرعلی نقی، مشعلدار , ملا عبدالکریم، حافظ دور , میرعبدالحسین، حافظ دور , میرابوالقاسم، بخورسوز کشیک دوم , ملا صادق، فراش کشیک سوم , میرمراد، موذن باشی کشیک دوم , ملا عبدالرزاق، فراش دروازه , میراکبر، دربان دروازه , محمد صالح، دربان دروازه , محمد رفیع، دربان دروازه , محمد هادی، دربان دروازه , محمد زمان، دربان دروازه , محمد ابراهیم، موذن مسجد گوهرشاد , اقا بهاءالدین محمد، مدرس کشیک دوم , استاد قربان، سقا , حسینی، میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , ملا ابوالحسن، حافظ دور , ملا عبدالعظیم، حافظ حرم , میرزا محمود، تحویلدار , محمد مهدی، عزب دفترخانه , ملا محمد علی، فراش کشیک دوم , شیخ محمد علی، فراش مسجد گوهرشاد , اقا طالب، رخت بین کشیک دوم , ملا ابراهیم، فراش پس پشت کشیک سوم , میرسید علی، دربان درمرصع کشیک سوم , میرزا ابوالقاسم، خادم باشی مسجد گوهرشاد , موسوی، میرزا محمد، خادم کشیک سوم , رضوی، میرزا محمد علی، خادم کشیک سوم , میرزا باقر، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , اقا قدیر، فراش باشی کشیک سوم , شریف، ملا احمد، حافظ حرم , ملا محمد جعفر، خطیب , میرزا داود، حافظ دور , ‎1153ق , شیخ نظام، خادم کشیک سوم , اقا هاشم، خادم کشیک سوم , ملا سعید، حافظ دور , ملا رحیم، موذن کشیک سوم , محمد مهدی، دربان صحن کشیک دوم , حاجی حسن، دربان صحن کشیک دوم , شیخ صادق، دربان صحن کشیک سوم , میرمحمد حسین، فراش دارالسیاده کشیک دوم , اقا مهدی، فراش پس پشت کشیک دوم , میرمحمد جعفر، فراش کشیک سوم , ملا علی نقی، کفشبان کشیک دوم , محمد تقی، کفشبان کشیک سوم , محمد حسین، عمله حویج خانه , میرعلی نقی، مدرس کشیک دوم , ملا قنبر علی، موذن کشیک سوم , حاجی محمد تقی، فراش دروازه , میرغیاث، فراش دروازه , ملا اسحاق، فراش دروازه , محمد طالب، دربان دروازه , محمد علی، دربان دروازه , محمد عابد، دربان دروازه , ملا ابوتراب، دربان دروازه , میرمحمود، دربان دروازه , محمد مقیم، دربان دروازه , میرزا ابوطالب، فراش پایین پا کشیک سوم , حاجی ربیع، فراش دروازه , محمد معصوم، دربان دروازه , محمد سمیع، دربان دروازه , سید احمد، پیشنماز مسجد گوهرشاد , محمد کاظم، دربان دروازه , میرحاجی حسین، چراغچی مسجد گوهرشاد , اقا حسن قلی، خواجه سرا , استاد حاجی حسن، طباخ , خواجه رحیم، موذن کشیک دوم , محمد هادی، موذن مسجد گوهرشاد , ملا علی اکبر، موذن مسجد گوهرشاد , محمد شفیع بن محمد، موذن مسجد گوهرشاد , ملا ابوالقاسم، موذن مسجد گوهرشاد , میر سید موسی، حافظ دور , ملا سعید، خادم کشیک دوم , حاجی صادق، فراش کشیک دوم , میرزا سید حسین، فراش کشیک سوم , حاجی محمد، فراش مسجد گوهرشاد , شیخ محمد رفیع، فراش کشیک دوم , میرباقر، فراش پایین پا کشیک دوم , میر سید حسین، کفشبان کشیک دوم , شیخ مهدی، خادم کشیک دوم , میرزا احمد، منجم , موسوی، میرزا معزالدین محمد , ملا محمد رضا، واعظ مسجد گوهرشاد , ملا اسماعیل، دربان دروازه , میرمحمد جعفر، حافظ دور , میرابوالبقاء، حافظ حرم , میرعبدالمطلب، فراش دروازه , محمد اشرف، فراش دروازه , ملا سمیع، کفشبان کشیک سوم , میرزا رضی، فراش دروازه , ملا رفیع، موذن کشیک دوم , محمد جعفر، دربان صحن کشیک سوم , ملا محمد، فراش مسجد گوهرشاد , ملا علی اکبر، دربان باشی صحن کشیک دوم , محمد باقر، دربان باشی صحن کشیک سوم , میر سید حسن، دربان صحن کشیک سوم , میرمحمد، دربان دروازه , محمد کریم، دربان دروازه , محمد صادق، دربان دروازه , محمد مهدی، دربان دروازه , میررضا، دربان دروازه , ملا ابوطالب، دربان دروازه , ملا محمد رضا، دربان دروازه , میرسید محمد، دربان دروازه , محمد طاهر، دربان دروازه , اقا یحیی، فراش دروازه , میرمحمد علی، فراش دروازه , حاجی مهدی، کفشبان باشی کشیک سوم , ملا محمد، موذن کشیک سوم , محمد تقی بن محمد جعفر، موذن مسجد گوهرشاد , ملا ظهیر، موذن مسجد گوهرشاد , ملا سلطان محمد، موذن مسجد گوهرشاد , محمد تقی، موذن مسجد گوهرشاد , ملا عبدالصمد، فراش مسجد گوهرشاد , هندی، میرزا مهدی , ملا باقر، نقمچی , محمد اسحاق، شربتدار , محمد کریم، سفره چی , اقا میر، خواجه سرا , نظرعلی، عمله حویج خانه , اقا حسین، سقای سقاخانه نادری , میرصادق، مهتر , حاجی محمد علی، پیشنماز مسجد گوهرشاد , ملا حاجی محمد، پیشنماز مسجد گوهرشاد , ملا محمد علی بن میرمحمد تقی، پیشنماز مسجد گوهرشاد , ملا حسن، فراش مسجد گوهرشاد , حاجی اسماعیل، فراش مسجد گوهرشاد , ملا هادی، فراش مسجد گوهرشاد , ملا باقر بن ملا شفیع، فراش مسجد گوهرشاد , حاجی باقر، فراش مسجد گوهرشاد , ملا ابوالحسن، فراش مسجد گوهرشاد , ملا رحیم، فراش مسجد گوهرشاد , شیخ مهدی، فراش مسجد گوهرشاد , ملا قدیر، فراش مسجد گوهرشاد , شیخ باقر، فراش مسجد گوهرشاد , محمد مقیم، فراش مسجد گوهرشاد , ملا محراب، فراش مسجد گوهرشاد , حاجی زین العابدین، فراش مسجد گوهرشاد , ملا فاضل، فراش مسجد گوهرشاد , کربلایی، باقر،فراش مسجد گوهرشاد , ملا علی رضا، فراش مسجد گوهرشاد , ملا صادق، فراش مسجد گوهرشاد , کربلایی، محمد رضا، فراش مسجد گوهرشاد , محمد تقی، فراش مسجد گوهرشاد , ملا مهدی، موذن باشی مسجد گوهرشاد , میرحسین، موذن باشی مسجد گوهرشاد , محمد رحیم، موذن مسجد گوهرشاد , محمد رضا، موذن مسجد گوهرشاد , ملا شفیع بن قاسم، موذن مسجد گوهرشاد , اقا رضا، فراش دروازه , میرمحمد تقی،فراش دروازه , اقا اشرف، فراش دروازه , میرعلی نقی، فراش دروازه , اقا حس بن اقا جعفر، فراش دروازه , ملا امین الدین حسن، فراش دروازه , اقا رحیم، فراش دروازه , محمدمومن، دربان دروازه , ملاشریف، دربان دروازه , موسوی، میرسید محمد، خادم کشیک سوم , طباطبایی، میرزا ابوالحسن، خادم کشیک سوم , میرزا تقی، بخورسوز کشیک سوم , میرباقر، نایب الزیاره کشیک سوم , شیخ حسین، نایب الزیاره کشیک سوم , میرزا شجاع، مدرس کشیک سوم , عتیقی، میرزاصادق، فراش کشیک سوم , حاجی حسن، فراش دارالسیاده کشیک سوم , ملا حسن، دربان صحن کشیک سوم , ملا رحیم، دربان صحن کشیک سوم , محمد فاضل، دربان صحن کشیک سوم , میرزا محمد رضی، سرکشیک دوم , رضوی، میرزا امین، خادم کشیک دوم , میرمحمد باقر، خادم کشیک دوم , میرسید محمد، خادم مسجد بالسر کشیک دوم , سید زین العابدین، نایب الزیاره کشیک دوم , میرمحمد باقر، نایب الزیاره کشیک دوم , میرسید علی، فراش کشیک دوم , ملا محسن، فراش کشیک دوم , ملا اسحاق، دربان صحن کشیک دوم
شماره ثبت:
35977
اوارجه. التحاويل و التحاصيل. التحاويل. صاحب جمعان. جماعت. مواجب. پرداخت وجوهات نقدي و جنسي به ميرزا محمد متولي آستان قدس جهت مواجب کارکنان به سال قوي ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دفتر اوارجه , ارباب التحاویل , مواجب , کارکنان , مشاغل , اقا ابراهیم، حویج دار , حاجی اقا محمد، سقاباشی , زینب، بخورسوز ایام زنانه , اقا حسین، سقاباشی سقاخانه نادری , اقا زین العابدین، سفره چی باشی , حاجی مومن، کلیددار کتابخانه , اقا امین، کلیددار شربت خانه , سوخت , محمد جعفر، بیلدار , میرصادق، مهتر نقاره خانه , ناظر , میرزا محمد محسن، مستوفی , میرزا محمد صفی، هم قلم , میرزا محمد علی، محرر , اکثر صفحات , اقا رضا، کشیک نویس , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , غله مثالثه , ملا حسن علی، حافظ دور , ملا ابوالقاسم، موذن مسجد گوهرشاد کشیک دوم , حرم امام رضا (ع) , اجرت , زغال , تغذیه , روشنایی , تازه کیشان مسلمان , مالیات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , نهرخیابان (نهرشاهی) , تحویلدار , تعمیر , روغن چراغ , مشعل ها , ‎14،16 , پیه گداخته , پیه سوز , کاغذ , وجوه نقدی , ‎7،11 , معمار , دیوان اعلی , نویسنده , قندیل , 1152-‎1151ق , محمد جعفر بن ملا حیدر، کفشبان کشیک اول , ملا علی نقی بن ملا سعید، کفشبان کشیک دوم , محمد تقی بن ملا باقر، کفشبان کشیک سوم , محمد صادق بن ملا باقر، کفشبان کشیک سوم , استاد ابراهیم، طباخ , استاد زمان، طباخ , رضوی، میرزا محمد رضا، متولی استان قدس رضوی , ملا محمد بن ملا علی نقی، فراش دروازه , شیخ محمد، فراش باشی کشیک دوم , حاجی محمد صادق، فراش کشیک دوم , میرزا امین الدین حسن، فراش کشیک دوم , شیخ عبدالجبار، فراش دارالسیاده کشیک دوم , اقا محمد صالح بن ملا شمس الدین محمد، فراش کشیک اول , محمد شریف بن محمد رضا، موذن کشیک دوم , اقا مهدی، ایاغچی , ملا محمد، حافظ دور , ملا محمد رضا بن میرک، حافظ دور , محمد علی بن شیخ تقی، دربان دروازه , محمد مومن بن حاجی نصر، دربان دروازه , ملا ابوالقاسم، دربان دروازه , محمد مقیم بن علی رضا، دربان دروازه , میرزا ابوالمعالی، خادم باشی کشیک دوم , ملا عبدالعلی، بخورسوز کشیک سوم , میرزا محمد حسین، خادم کشیک دوم , اقا رحیم، سفره چی , محمد رحیم، دربان کشیک سوم , حاجی محمد مهدی، سرکار عمارت , ملا حاجی محمد، حافظ دور , اقا مهدی، خادم کشیک اول , استاد هادی، طباخ , میرزا اسماعیل، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , محمد، خاک کش صحن , ملا محمد علی، دربان درطلا کشیک دوم , ملا علی رضا، حافظ دور , محمد علی، بیلدار , اقا حسین، فراش کشیک اول , میرفاضل، دربان کشیک سوم , میر ابوصالح، حافظ دور , حاجی جعفر، حافظ دور , ملا شفیع، حافظ دور , استاد مومن، طباخ , حاجی حسین، فراش دارالسیاده کشیک سوم , ملا عبدالرشید، حافظ دور , استاد طاهر، علمدار , اقا حسین، صحاف , ملا محمد علی، فراش دروازه , حاجی اسحق، دربان صحن کشیک دوم , میرزا عبدالله، سرکشیک سوم , ملا ملک علی، پیشنماز مسجد گوهرشاد , میرزا معصوم، سرکشیک اول , اقا جعفر، یساول , میرزا محمد حسین بن میرزا امین، خادم کشیک دوم , میرزا محمد علی، بخورسوز کشیک اول , میرزا ابراهیم بن میرزا غیاث، خادم کشیک سوم , استاد باقر، زرگر , محمد طاهر، کفشبان باشی کشیک اول , حاجی میر حسین، چراغچی مسجد گوهرشاد , محمد تقی، چراغچی مسجد گوهرشاد , ملا حاجی محمد، واعظ مسجد گوهرشاد , ملا ابوالحسن، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , ملا محمد علی، پیشنماز مسجد گوهرشاد , میرزا ابوالحسن، خادم کشیک سوم , اقا اسحق، شربتدار , ملا مهدی، موذن مسجد گوهرشاد کشیک دوم , ملا هادی، موذن مسجد گوهرشاد کشیک دوم , ملا سلطان محمد، موذن مسجد گوهرشاد کشیک دوم , محمد باقر، موذن کشیک اول , ملا رضا، دربان درطلا کشیک اول , میرزا محمد، سرکشیک دوم , میرزا باقر، خادم کشیک دوم , ملا محمد جعفر، حافظ مزار شاه طهماسب , محمد اسماعیل، دربان دروازه , میرک، حافظ , میرزا تقی، مشرف , میرزا محمد علی، مستوفی , استاد علی نقی، معمار , شیخ ابوالبرکات، خادم کشیک اول , ملا محمد سعید، حافظ دور , اقا رضا بن ملا مصطفی، خادم کشیک اول , شیخ مهدی بن شیخ جعفر، خادم کشیک دوم , شیخ مهدی، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , اقا محمد تقی، خادم باشی کشیک سوم , میرزا غیاث، رخت بین کشیک سوم , محمد اسماعیل بن محمد ابراهیم، کفشبان کشیک اول , محمد جعفر، موذن باشی کشیک سوم , میرزا عبدالعلی، مدرس , اقا ابراهیم، فراش باشی دروازه , ملا محمد، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , ملا فاضل، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , شیخ مهدی، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , میرعلی نقی، مدرس , ملا قاسم، کفشبان باشی کشیک دوم , میر سید حسین بن میرفصیح، کفشبان کشیک دوم , رضوی، میرزا علی اکبر، خادم کشیک سوم , اقا عبدالله، خادم باشی کشیک اول , ملا محمد سعید بن ملا حسن، خادم کشیک دوم , میرزا قوام، فراش باشی دروازه , محمد اشرف بن ملا محسن، فراش دروازه , ملا علی نقی، فراش دروازه , محمد اشرف بن محمد حسن، دربان دروازه , استاد صالح، طباخ , محمد قدیر بن محمد زمان، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , محمد زمان، کرناچی , میرزا محمد امین بن میرزا صالح، خادم کشیک دوم , میرزا شمس الدین محمد بن میرزا اسحق، فراش کشیک اول , ملا شریف بن میرک موسی، دربان دروازه , محمد اکبر، دربان دروازه , محمد حسین، دربان دروازه , ملا سلیمان، دربان دروازه , میرزا ابراهیم، طبیب , ملا عبدالکریم، حافظ دور , میرسید رضا، بخورسوز کشیک اول , شیخ بهاءالدین محمد، خادم کشیک دوم , اقا باقر بن ملا حسین، فراش کشیک سوم , میرمحمد تقی بن میرمحمد رضا، فراش دروازه , میرمراد، موذن باشی کشیک دوم , محمد اسماعیل، کفشبان کشیک سوم , ملا عبدالرزاق، فراش دروازه , محمد رفیع، دربان دروازه , حاجی زین العابدین، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , ملا رحیم، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , ملا ابوالحسن، حافظ , استاد قربان، سقا , میرزا ابوالمفاخر، خادم کشیک اول , ملا ابوالحسن، حافظ دور , میرزا ابوالقاسم، بخورسوز کشیک دوم , شرف الدین، بیلدار , ملا عبدالعظیم، حافظ , ملا عارف، حافظ , ملا بهاءالدین محمد، مدرس , حساب نویس , محمد تقی، دربان باشی کشیک اول , محمد مهدی، عزب دفترخانه , شیخ ابراهیم، موذن کشیک اول , حاجی اسماعیل، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , میرزا عسگر بن میرزا رفیع، خادم کشیک دوم , میرزا محمد بن میرزا شاه طاهر، خادم کشیک سوم , میرزا ابراهیم بن میرزا هادی، خادم کشیک سوم , ملا محمد سلیم بن ملا علی اکبر، مدرس , اقا محمد باقر، فراش باشی کشیک اول , اقا رضا، فراش دارالسیاده کشیک اول , ملا قربان علی، فراش کشیک اول , میرزا عابد، فراش پس پشت کشیک اول , اقا طالب، رخت بین کشیک دوم , ملا صادق بن ملا حسن، فراش کشیک سوم , ملا ابراهیم، فراش پس پشت کشیک سوم , محمد تقی بن حاجی مهدی، موذن کشیک دوم , ملا حسین، دربان درمرصع کشیک اول , استاد حسن، سقا , ملا محمد کاظم، حافظ مزار شاه طهماسب , اقا حسن، مشعلدار باشی , میرزا ابوالقاسم، خادم باشی مسجد گوهرشاد , شیخ محمد جعفر، خادم کشیک اول , رضوی، میرزا محمد علی، خادم کشیک سوم , میرزا محمد تقی، بخورسوز کشیک سوم , اقا قدیر، فراش باشی کشیک سوم , اقا رضی، فراش دروازه , میرزا داود، حافظ دور , میرزا سید محمد، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , شیخ نظام، خادم کشیک سوم , اقا هاشم، خادم کشیک سوم , شیخ تقی، موذن کشیک اول , ملا رحیم، موذن کشیک سوم , ملا سلطان محمد، دربان صحن کشیک اول , میر سید علی، دربان درمرصع کشیک سوم , میرمحمد جعفر، فراش کشیک سوم , محمد اشرف، کفشبان کشیک اول , حاجی باقر، کفشبان باشی کشیک سوم , ملا باقر، کفشبان کشیک سوم , اقا محمد شریف، مدرس , میرزا غیاث، مدرس , میرزا شمس الدین محمد، توشمال , میرزا محمد رضا، محرر , میرزا میرک بن میرزا ابراهیم، فراش کشیک اول , حاجی محمد بن حاجی جعفر، موذن کشیک اول , حاجی محمد بن ملا صادق، کفشبان کشیک دوم , ملا رحیم، موذن کشیک دوم , سلیم، مقری , میرزا مقیم بن میرزا معصوم، خادم کشیک سوم , عتیقی، میرزا صادق، فراش کشیک سوم , ملا قنبر علی، موذن کشیک سوم , ملا اسماعیل بن ملا محمد، موذن کشیک سوم , محمد باقر، دربان باشی کشیک سوم , اقا یحیی بن ملا سمیع، فراش دروازه , حاجی محمد تقی، فراش دروازه , اقا جعفر، فراش دروازه , اقا کریم بن حاجی معصوم، فراش دروازه , میر عبدالمطلب، فراش دروازه , حاجی محمد ربیع، فراش دروازه , ملا شاه رضی، فراش دروازه , محمد طالب، دربان دروازه , ملا فاضل، دربان دروازه , ملا قدیم، دربان دروازه , محمد علی، دربان دروازه , ملا معصوم بن ملا حسن، دربان دروازه , محمد عابد، دربان دروازه , ملا ابوتراب، دربان دروازه , محمد صالح بن محمد علی، دربان دروازه , ملا محمد رفیعا، مدرس مسجد گوهرشاد , محمد رفیع، موذن کشیک دوم , میرزا ابوالحسن، دربان درطلا کشیک سوم , ملا محمد بیگ، فراش دروازه , محمد معصوم، دربان دروازه , محمد رحیم بن محمد باقر، دربان دروازه , ملا طالب، دربان دروازه , اقا زمان، دربان دروازه , محمد فاضل، دربان دروازه , محمد باقر بن اسماعیل، دربان دروازه , اقا محمد بن حاجی فاضل، دربان دروازه , علی نقی، کرناچی , محمد مومن، کرناچی , سید احمد، پیشنماز مسجد گوهرشاد , اقا محمد علی، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , شیخ محمد علی، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , محمد باقر، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , محمد رحیم، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , اقا محراب، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , محمد تقی بن حسن بیگ، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , ملا محمد، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , کربلایی، باقر، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , ملا علی رضا، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , محمد هادی، موذن مسجد گوهرشاد کشیک اول , مروی، میرزا محمد علی، خادم کشیک دوم , محمد کاظم، دربان دروازه , شیخ محمد باقر، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , محمد حسن، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , کربلایی، مقیم، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , محمد صادق، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , ملا حاجی محمد، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , ملا عبدالصمد، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , ایستادگان محفل اعلی , کتاب دفاتر دیوان , استاد اشرف، سقا , میرباقر بن میر عابد، حافظ دور , اقا علی بن ملا محمد باقر، خادم کشیک اول , حاجی حسن بن محمد علی، دربان کشیک دوم , شیخ صادق بن شیخ تقی، دربان کشیک سوم , محمد جعفر بن علی رضا، دربان کشیک سوم , استاد حاجی حسن، طباخ , محمد رحیم، کرناچی , محمد شریف، کرناچی , محمد باقر بن حاجی محمد، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , میرزا رفیع بن میرزا غیاث، فراش کشیک اول , محمد ابراهیم بن محمد حسین، دربان کشیک اول , محمد تقی بن محمد علی، دربان کشیک اول , حاجی محمد رفیع، دربان درمرصع کشیک دوم , میر سید علی، فراش دروازه , ملا اسحق، دربان دروازه , میر عبدالحسین، حافظ دور , میر سید موسی، حافظ دور , میرزا باقر، فراش پایین پا کشیک دوم , میرزا سید حسین، فراش کشیک سوم , میرزا محمد حسین، بخورسوز کشیک دوم , محمد عظیم، دربان کشیک دوم , ملا صادق، فراش پایین پا کشیک اول , شیخ محمد رفیع، فراش کشیک دوم , محمد صادق، کرناچی , میرزا ابراهیم بن شاه میرزا، خادم کشیک دوم , اقا ابوالحسن بن حاجی حسین، خادم کشیک دوم , عتیقی، محمد مهدی، دربان کشیک دوم , محمد صادق، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , سید علی بن سید محمد، دربان کشیک اول , ملا محمد سعید، حافظ , ملا محمد رضا، واعظ مسجد گوهرشاد , ملا علی رضا، خادم کشیک اول , افشار، حاجی محمد بیگ، خادم کشیک اول , اقا حسین بن حاجی رضا، خادم کشیک اول , میر علی بن میرابوالحسن، خادم کشیک اول , میرزا صادق بن میرزا علاءالدین، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , خیری، میرزا سید محمد، خادم کشیک سوم , میرزا باقر بن میر محمد تقی، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میر شریف بن میرسید علی، دربان کشیک اول , محمد کاظم بن میرمحمد، دربان کشیک اول , محمد اکبر، دربان باشی کشیک دوم , ملا حسن بن محسن، دربان کشیک دوم , محمد قدیم، دربان کشیک دوم , محمد حسن بن مومن، دربان کشیک سوم , سید حسن بن سید حمید، دربان کشیک سوم , کربلایی، حسن ملا محمد، دربان دروازه , میرزا محمد بن سید حسن، دربان دروازه , محمد علی بن الله ویردی، دربان دروازه , میرزا محمود، دربان دروازه , مقیم، دربان دروازه , ملا اسماعیل، دربان دروازه , ملا اکبر، دربان دروازه , عبدالبقا، دربان دروازه , محمد کریم بن محمد تقی، دربان دروازه , ملا سمیع بن ملا ابراهیم، دربان دروازه ؟-‎1151ق , ملا باقر بن قاسم، دربان دروازه , اسماعیل بن سلطان، دربان دروازه , ملاصادق بن علی، دربان دروازه , الله ویردی، دربان دروازه , محمد بن حاجی مهدی، دربان دروازه , محمد حسن بن محمد رفیع، دربان دروازه , محمد حسن بن ابراهیم، دربان دروازه , ملا محمد مهدی بن اقا حسین، فراش کشیک اول , میرحسین، رخت بین کشیک اول , اقا محمد محسن، فراش کشیک سوم , میرزا حسین، فراش دارالسیاده کشیک دوم , ملا مهدی، فراش پس پشت کشیک دوم , عبدالمومن، فراش کشیک سوم , ملا اسماعیل بن عبدالمومن، فراش کشیک سوم , ملا مهدی، فراش کشیک سوم , ملا قلی، فراش دارالسیاده کشیک سوم , میر ابوطالب، فراش پایین پا کشیک سوم , ملا علی الدین محمد، فراش دروازه , ملااسحق، فراش دروازه , ملا امین الدین حسن بن ابراهیم، فراش دروازه , محمد اشرف بن ملا صادق، فراش دروازه , ملا حسن، فراش دروازه , میر عنایت، فراش دروازه , میرمحمد علی بن شریف، فراش دروازه , میرزا محمود، تحویلدار کتابدار , طومار قراداد , اقا محمد حسین، شماعی , اقا ابوالقاسم، وقت ساعت ساز , حاجی محمد علی، ابدار در حرم , حاجی قربان، مشعلدار کشیک دوم , سید علی نقی، مشعلدار کشیک سوم , محمد باقر، فراش بالاسر مبارک , فضل، علمدار , اقا زمان، سقا , استاد تقی، رختبان , اقا باقر، عزب ایاغخانه , حاجی محمد، فراش بیت الخلا , استاد حسین، عزب حویج خانه , محمد هادی، کرناچی , حاجی قربان، کرناچی , علی، بیلدار , محمد صادق بن رضا، بیلدار , سادری (کذا)، محمد کاظم بن علی، بیلدار , محمد تقی بن بیگ محمد، بیلدار , علی اصغر، کرناچی , محمد عابد، کرناچی , محمد کریم، کرناچی , محمد حسن، کرناچی , اقا کریم، قورقچی ایام زنانه , اقا ثریا، قرقچی ایام زنانه , اقا حسین علی، قرقچی ایام زنانه , اقا منصور، قرقچی ایام زنانه , اقا عنبر، قرقچی ایام زنانه , میرزا ابوطالب، ضابط نذوارت , محمد حسین، شماعی , اقا مهدی، صاحب نسق , ملا محمد هادی، ضابط ضریح , میر سید حسن بن میرباقر، کفشبان کشیک اول , ملا رضا، موذن باشی باشی کشیک اول , ملا اسماعیل بن ملا زین العابدین، میذن کشیک اول , ملا کاظم بن ملا اشرف، کفشبان باشی کشیک دوم , ملا محمد باقر، کفشبان کشیک سوم، ؟ -‎1151ق , ملا سلیم، کفشبان کشیک سوم , ملا محمد سمیع، موذن کشیک سوم , ملا کاظم، صدرالحفاظ , اقا جعفر، خطیب دور , سید محمد یوسف، صدرالحفاظ , میر ابوالبقا، حافظ , میرمحمد نصر، حافظ , ملا احمد شریف، حافظ , ملا عبدالکریم، حافظ , ملاهادی بن میرک، حافظ دور , میرمحمد جعفر، حافظ دور , بوریافی , ملا محمد باقر، واعظ مسجد گوهرشاد , میرمحمد علی بن میر محمد شریف، پیشنماز مسجد گوهرشاد , میرزا رضا بن میرزا باقر، حافظ مزار شاه طهماسب , تبریزی، حاجی محمد علی، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , محمد احمد، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , حاجی باقر، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , ملا محمد رضا، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , ملا طالب، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , محمد زمان، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم ،؟-‎1151ق , علی اکبر، موذن مسجد گوهرشاد کشیک اول , ملا ظهیر، موذن مسجد گوهرشاد کشیک اول , ملا حسین، موذن مسجد گوهرشاد کشیک اول , ملا تقی بن ملا صفر، موذن مسجد گوهرشاد کشیک دوم , ملا رفیع، موذن مسجد گوهرشاد کشیک دوم , ملا رحیم، موذن مسجد گوهرشاد کشیک دوم , ملا شفیع، موذن مسجد گوهرشاد کشیک دوم , سیده بیگم، چراغچی مسجد گوهرشاد , کربلایی، محمد علی بن محمد رضا، سقای مسجد گوهرشاد , محمد رضا بن علی رضا، سقای مسجد گوهرشاد
شماره ثبت:
35652
صورت جمع و خرج. مفرده. من ذلک. مواجب. صورت پرداخت کارکنان پنج کشيک آستان قدس به سال قوي ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , اکثر صفحات , هزینه ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , غله مثالثه , ملا حسن علی، حافظ دور , حقوق و دستمزدها (جنسی) , خویشاوندان , مرگ و میر , ‎9،15 , دیوان , اقا جعفر، خطیب , ترک خدمت , 1152-‎1151ق , ملا علی نقی بن ملا سعید، کفشبان کشیک دوم , محمد صادق بن ملا باقر، کفشبان کشیک سوم , صورت جمع و خرج , محمد مومن بن حاجی نصیر، دربان دروازه , ملا محمد بن ملا علی نقی، فراش دروازه , شیخ محمد، فراش باشی کشیک دوم , حاجی محمد صادق، فراش کشیک دوم , میرزا امین الدین حسن، فراش کشیک دوم , شیخ عبدالجبار، فراش دارالسیاده کشیک دوم , ملا حسن بن ملا محسن، دربان کشیک دوم , محمد شریف بن محمد رضا، موذن کشیک دوم , میر سید حسین بن میر فصیح، کفشبان کشیک دوم , ملا عارف، حافظ حرم , ملا محمد، حافظ دور , ملا محمد رضا بن میرک، حافظ دور , محمد علی بن شیخ تقی، دربان دروازه , ملا ابوالقاسم، دربان دروازه , محمد مقیم بن علی رضا، دربان دروازه , میرزا علی اکبر، خادم کشیک سوم , ملا عبدالعلی، بخورسوز کشیک سوم , محمد رحیم، دربان کشیک سوم , ملا حاجی محمد، حافظ دور , اقا مهدی، خادم کشیک اول , میرزا اسماعیل، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرمحمد حسین، خادم کشیک دوم , ملا محمد علی، دربان درطلا کشیک دوم , میرزا ابوصالح، حافظ دور , شیخ یوسف، صدرالحفاظ دور , اقا حسین، فراش کشیک اول , میرفاضل، دربان کشیک سوم , حاجی جعفر، حافظ دور , ملا شفیع، حافظ دور , میرزا حسین، خادم کشیک اول , حاجی اسحاق، دربان کشیک دوم , ملا عبدالرشید، حافظ دور , شیخ یوسف، حافظ دور , میرزا عسگری بن میرزا رفیع، خادم کشیک دوم , میرزا عبدالله، سرکشیک سوم , میرزا ابوالمعالی، خادم کشیک دوم , میرزا محمد علی، بخورسوز کشیک اول , میرمحمد علی بن میرزا ابوالحسن، خادم کشیک اول , میرزا باقر بن میرمحمد تقی، خادم کشیک سوم , میرزا ابراهیم بن میرزا غیاث، خادم کشیک سوم , محمد طاهر، کفشبان باشی کشیک اول , میرزا ابوالحسن، خادم کشیک سوم , میرزا محمد علی، خادم کشیک اول , ملا رضا، موذن باشی کشیک اول , میرزا محمد، سرکشیک دوم , میرزا باقر، خادم کشیک دوم , محمد اسماعیل، دربان دروازه , شیخ ابوالبرکات، خادم کشیک اول , ملا محمد سعید، حافظ دور , اقا رضا بن ملا مصطفی، خادم کشیک اول , اقا حسین بن حاجی رضی، خادم کشیک اول , شیخ مهدی بن شیخ جعفر، خادم کشیک دوم , اقا محمد تقی، خادم باشی کشیک سوم , میرزا غیاث، رخت بین کشیک سوم , محمد اسماعیل بن محمد ابراهیم، کفشبان کشیک اول , ملا کاظم بن ملا اشرف، کفشبان کشیک دوم , محمد جعفر، موذن باشی کشیک سوم , اقا ابراهیم، فراش باشی دروازه , میرعلی نقی، مدرس , ملا قاسم، کفشبان باشی کشیک دوم , اقا عبدالله، خادم باشی کشیک اول , محمد اشرف بن ملا محسن، فراش دروازه , محمد کریم بن محمد شفیع، دربان دروازه , محمد صالح بن محمدعلی، دربان دروازه , میر سید رضا، بخورسوز کشیک اول , میرزا محمد امین بن میرزا صالح، خادم کشیک دوم , میرزا شمس الدین محمد بن میرزا اسحق، فراش کشیک اول , حاجی رفیع، دربان درمرصع کشیک دوم , طبسی، ملا علی نقی، فراش دروازه , ملا شریف بن میرک موسی، دربان دروازه , سید محمد بن سید حسن، دربان دروازه , محمد اکبر، دربان دروازه , محمد حسین، دربان دروازه , ملا سلیمان، دربان دروازه , ملا هادی بن میرک، حافظ دور , ملا محمدعلی، فراش دروازه , ملا عبدالکریم، حافظ دور , میرعبدالحسین، حافظ دور , شیخ بهاءالدین محمد، خادم کشیک دوم , میر سیدعلی، دربان درمرصع کشیک سوم , میرمحمد تقی بن میرمحمد رضا، فراش دروازه , میرمراد، موذن باشی کشیک دوم , محمد اسماعیل، کفشبان کشیک سوم , ملا عبدالرزاق، فراش دروازه , محمد رفیع، دربان دروازه , میرزا ابوالحسن، صاحب نسق , میرزا ابوالمفاخر، خادم کشیک اول , ملا ابوالحسن، حافظ دور , میرزا ابوالقاسم، بخورسوز کشیک دوم , ملا عبدالعظیم، حافظ حرم , ملا محمدعلی، فراش کشیک دوم , شیخ ابراهیم، موذن کشیک اول , میرزا محمد بن میرزا شاه طاهر، خادم کشیک سوم , اقا شریف، مدرس , اقا محمد باقر، فراش باشی کشیک اول , اقا رضا، فراش دارالسیاده کشیک اول , ملا قربان علی، فراش کشیک اول , میرزا عابد، فراش پس پشت کشیک اول , اقا طالب، رخت بین کشیک دوم , ملا صادق بن ملا حسن، فراش کشیک سوم , ملا ابراهیم، فراش پس پشت کشیک سوم , محمد تقی بن حاجی مهدی، موذن کشیک دوم , ملا حسین، دربان درمرصع کشیک اول , ملا غلام رضا، خادم کشیک اول , شیخ محمد جعفر، خادم کشیک اول , رضوی، میرزا محمد علی، خادم کشیک سوم , میرزا محمد تقی، بخورسوز کشیک سوم , میرزا قوام الدین محمد، فراش باشی دروازه , اقا قدیر، فراش باشی کشیک سوم , شریف، ملا احمد، حافظ حرم , میرزا داود، حافظ دور , میرزا سید محمد، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , شیخ نظام، خادم کشیک سوم , اقا هاشم، خادم کشیک سوم , میرابوالبقا، حافظ حرم , شیخ تقی، موذن کشیک اول , ملا رحیم، موذن کشیک سوم , محمد تقی، دربان باشی صحن کشیک اول , ملا سلطان محمد، دربان صحن کشیک اول , میرمحمد جعفر، فراش کشیک سوم , ملا رفیع، فراش دارالسیاده کشیک سوم , حاجی باقر، کفشبان باشی کشیک سوم , میرزا غیاث، مدرس , میرزا میرک بن میرزا ابراهیم، فراش کشیک اول , ملا اسماعیل بن زین العابدین، موذن کشیک اول , حاجی محمد بن حاجی جعفر، موذن کشیک اول , حاجی محمد بن ملا صادق، کفشبان کشیک دوم , ملا رحیم، موذن کشیک دوم , سلیم، مقری , میرزا مقیم بن میرزا معصوم، خادم کشیک سوم , عتیقی، میرزا صادق، فراش کشیک سوم , حاجی حسین، فراش کشیک سوم , ملا قنبر علی، موذن کشیک سوم , ملا اسماعیل بن ملا محمد، موذن کشیک سوم , محمد باقر، دربان باشی کشیک سوم , اقا یحیی بن ملا سمیع، فراش دروازه , حاجی محمد تقی، فراش دروازه , ملا علاءالدین محمد، فراش دروازه , اقا جعفر، فراش دروازه , اقا کریم بن حاجی معصوم، فراش دروازه , میرغیاث، فراش دروازه , حاجی محمد ربیع، فراش دروازه , ملا اسحاق، فراش دروازه , ملا شاه رضی، فراش دروازه , کربلایی، حسن بن ملا محمد، دربان دروازه , محمد علی بن الله وردی، دربان دروازه , محمد طالب، دربان دروازه , ملا فاضل، دربان دروازه , ملا باقر بن ملا قاسم، دربان دروازه , ملا صادق بن عیسی، دربان دروازه , حاجی باقر بن علی دوست، دربان دروازه , ملا معصوم بن ملا حسن، دربان دروازه , محمد عابد، دربان دروازه , ملا ابوتراب، دربان دروازه , میر سید حسن بن میر باقر، کفشبان کشیک اول , محمد رفیع، موذن کشیک دوم , حیرت، میرزا سید محمد، خادم کشیک سوم , ملا محمد تقی بن ملا باقر، کفشبان کشیک سوم , میرزا ابوالحسن، دربان درطلا کشیک سوم , محمد اشرف بن محمد صادق، فراش دروازه , محمد اشرف بن ملا حسن، دربان دروازه , محمد معصوم، دربان دروازه , محمد رحیم بن محمد باقر، دربان دروازه , ملا طالب، دربان دروازه , اقا زمان، دربان دروازه , اقا هادی، دربان دروازه , محمد فاضل، دربان دروازه , الله وردی، دربان دروازه , محمد باقر بن اسماعیل، دربان دروازه , محمد علی بن حاجی رضا، دربان دروازه , اقا محمد بن حاجی فاضل، دربان دروازه , محمد هادی بن حاجی مهدی، دربان دروازه , محمد کاظم، دربان دروازه , اقا علی بن ملا محمد باقر، خادم کشیک اول , شیخ صادق بن شیخ تقی، دربان کشیک سوم , محمد جعفر بن علی رضا، دربان کشیک سوم , میرزا رفیع بن میرزا غیاث، فراش کشیک اول , محمد تقی بن محمد علی، دربان کشیک اول , میر سید علی، فراش کشیک دوم , میر سید موسی، حافظ دور , کربلایی، فضل، دربان کشیک دوم , میرزا باقر، فراش پایین پا کشیک دوم , میرزا سید حسین، فراش کشیک سوم , میرزا محمد حسین، بخورسوز کشیک دوم , محمد عظیم، دربان کشیک دوم , ملا صادق، فراش پایین پا کشیک اول , شیخ محمد رفیع، فراش کشیک دوم , شیخ مهدی، خادم کشیک دوم , میرزا ابراهیم بن شاه میرزا، خادم کشیک دوم , اقا ابوالحسن بن حاجی حسین، خادم کشیک دوم , اقا مهدی بن ملا شفیع، فراش کشیک سوم , میرمحمد علی بن میرتقی، فراش دروازه , افشار، حاجی محمد بیگ، خادم کشیک اول , میرزا صادق بن میرزا علاءالدین، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , محمد اکبر، دربان باشی کشیک دوم , محمد قدیم، دربان کشیک دوم , میرزا محمود، دربان دروازه , مقیم، دربان دروازه , ملا اسماعیل، دربان دروازه , ملا اکبر، دربان دروازه , اسماعیل بن سلطان، دربان دروازه , محمد حسن بن محمد رفیع، دربان دروازه , محمد حسن بن ابراهیم، دربان دروازه , ملا محمد مهدی بن اقا حسین، فراش کشیک اول , ملا مهدی، فراش پس پشت کشیک دوم , میرمحمد جعفر، حافظ دور , سید معصوم، سرکشیک اول , میرمحمد حسین بن میرزا امین، خادم کشیک دوم , میرزا هادی بن میرمحمد حسین، خادم کشیک دوم , هروی، میرزا محمدعلی، خادم کشیک دوم , میرزا محمد سعید بن ملا محسن، خادم کشیک دوم , میرزا ابراهیم بن میرزا هادس، خادم کشیک سوم , میرزاعبدالعلی، مدرس , ملا بهاءالدین محمد،مدرس , ملا سلیم بن ملا علی اکبر، مدرس , ملا کاظم، صدرالحفاظ حرم , میرمحمد بن میر نصیر، حافظ حرم , ملاعلی رضا، حافظ دور ,