کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 4
توجيهات و مقررات. توجيهات. وظيفه. اهالي کشيک سوم. پرداخت وظيفه و مقرري به کارکنان کشيک سوم آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , دکان , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎2،4 , ‎3،8 , ‎4،8 , ‎5،9 , دفتر توجیهات , طومار قرارداد , حقوق و دستمزدها (جنسی) , پیشطره , ‎2،3 , ‎6،8 , ‎8،9 , ‎5،8 , ‎3،6 , ‎6،7 , ‎1،10 , ‎6،9 , ‎2،3،6 , وظیفه , ‎1،8 , انباردار , حق الشرب , غله مناصفه , ‎4،2 , میرزا ابوطالب، خادم کشیک سوم , میرزا تاج الدین علی، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرزا محمد صادق، سرکشیک سوم , میرعبدالمطلب، خادم کشیک سوم , میرزا علی اکبر، خادم کشیک سوم , حاجی کاظم، خادم کشیک سوم , حاجی هادی، خادم کشیک سوم , ملا عبدالعلی، بخورسوز کشیک سوم , اقا حاجی محمد، خادم کشیک سوم , میرزا یوسف، خادم کشیک سوم , اقا محمد یحیی، فراش باشی کشیک سوم , ملا معصوم، موذن کشیک سوم , ملا حسین، کفشبان کشیک سوم , میرجعفر، فراش دارالسیاده کشیک سوم , میرسید محمد، فراش توحیدخانه کشیک سوم , میرسید رضا، فراش کشیک سوم , میرسید محمد، خادم کشیک سوم , میرمصطفی، فراش پایین پا کشیک سوم , میرزا محمد مقیم، مدرس کشیک سوم , میرزا خلیل، فراش کشیک سوم , میرزا محمد جعفر، خادم کشیک سوم , میرزا محمد رضا، خادم کشیک سوم , ملا زین العابدین، فراش کشیک سوم , ملا محمد علی، دربان درطلا کشیک سوم , میر زین العابدین، دربان درمرصع کشیک سوم , اقا سلیمان، فراش کشیک سوم , میرسید علی، فراش دارالسیاده کشیک سوم , ملا عبدالعلی، خادم کشیک سوم , اقا زین العابدین، خادم کشیک سوم , اقا محمد سلیم، مدرس کشیک سوم , ملا صادق، کفشبان کشیک سوم , ملا محمد، کفشبان کشیک سوم , میرمحمد تقی، فراش کشیک سوم , ملا حسین، فراش کشیک سوم , حاجی حسین، فراش دارالسیاده کشیک سوم , اقا عبدالله، خادم باشی کشیک سوم , میرزا سلیمان، خادم کشیک سوم , اقا ابوالحسن، بخورسوز کشیک سوم , نظرعلی، دربان صحن کشیک سوم , ملا خدای ویردی، دربان صحن کشیک سوم , ملا ابراهیم، موذن کشیک سوم , ملا بدیع، دربان کشیک سوم , میرزا محمد علی بن میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , اقا حسین، خادم کشیک سوم , ملا زمان، فراش کشیک سوم , میرشریف، فراش کشیک سوم , میرعلی رضا، فراش توحیدخانه کشیک سوم , میرصادق، فراش توحیدخانه کشیک سوم , میرمحمد بن میر حسین، فراش کشیک سوم , میرزا ابوالحسن، خادم کشیک سوم , محمد تقی بن محمد جعفر، موذن باشی کشیک سوم , اقا طالب، دربان درمرصع کشیک سوم , میرزا زین العابدین، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , محمد حسین، موذن کشیک سوم , ملا حسن، دربان کشیک سوم , حاجی محمد علی، کفشبان کشیک سوم , میرزا طاهر، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , ملا کاظم، دربان صحن کشیک سوم , میررفیع بن میرهادی، فراش کشیک سوم , سید کاظم، بخورسوز کشیک سوم , 1167-‎1166ق , میرزا احمد بن میرزا صالح، خادم کشیک سوم , اقا طالب،بخورسوز کشیک سوم , امین، دربان باشی کشیک سوم , ملا جعفر، دربان باشی کشیک سوم , ملا محمود، دربان کشیک سوم , میرغیاث، خادم کشیک سوم , میرزا علی اصغر، خادم باشی کشیک سوم , میرسید حسن، فراش کشیک سوم , میرعنایت بن میر جمال، فراش کشیک سوم , ملا محمد زمان، فراش کشیک سوم , ملا اسماعیل، دربان در طلا کشیک سوم , میرسید محمد ، دربان صحن کشیک سوم , ملا محمد هادی، دربان صحن کشیک سوم , محمد رفیع، دربان صحن کشیک سوم , ملا فاضل، دربان صحن کشیک سوم , میرافضل، دربان صحن کشیک سوم , اقا علی، دربان صحن کشیک سوم , اقا محمد سلیم، فراش کشیک سوم , میرباقر، خادم کشیک سوم , میرزا محمد ابراهیم بن میرزا غیاث، خادم کشیک سوم
شماره ثبت:
36272
تنقيح. اوارجه. ارباب التحاويل و التحاصيل. التحاويل. آقا محمد انباردار. تحويل وجوهات نقدي و جنسي به آقا محمد انباردار از محل عوايد درآمدهاي آستان قدس و مخارج صورت گرفته از آن
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , دفتر اوارجه , ارباب التحاویل , مواجب , کارکنان , مشاغل , استاد ابراهیم، بنا , اقا امین، کلیددار شربت خانه , ‎3،4 , میرزا محمد محسن، مستوفی , اکثر صفحات , قیمت ها , ابزار و وسایل , فالیز , غلات , گندم , ارزن , حق التولیه , حق النظاره , زارع , کتان , شالی , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , تقاوی , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , لایروبی , دیمچه , طومار قرارداد , خرید , زنان , بذرها , مالیات , نیشابور , حقوق و دستمزدها (جنسی) , نهرخیابان (نهرشاهی) , مزرعه محراب خان (مشهد) , کرایه حمل , شماعی خانه , ‎14،24 , ‎3،12 , ‎3،4،7 , ‎9،14،21 , ‎14،21 , تنباکو , ‎21،29 , ‎3،33 , طباخ , پارو , نخود , چاهجو , مزرعه طرق (مشهد) , ‎51،52 , ‎41،42 , بخور , ‎30،48 , ‎10،30 , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , بلوک تبادکان (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , جیره , وارثان , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , مزرعه اشتفتر (مشهد) , نقاره چی , ‎8،24 , ‎17،24 , دیوان , خواف , فراش پایین پای مبارک , انباردار , صاحب جمع خبازخانه , فراش توحیدخانه کشیک اول , دربان درطلا کشیک اول , دربان درمرصع کشیک اول , خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , فراش دارالسیاده کشیک دوم , دربان درطلا کشیک دوم , دربان درمرصع کشیک دوم , خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , فراش دارالسیاده کشیک سوم , دربان درطلا کشیک سوم , دربان درمرصع کشیک سوم , فراش توحیدخانه کشیک چهارم , فراش دارالسیاده کشیک چهارم , دربان درطلا کشیک چهارم , دربان درمرصع کشیک چهارم , خادم مسجد بالاسر کشیک پنجم , فراش دارالسیاده کشیک پنجم , فراش توحیدخانه کشیک پنجم , دربان درطلا کشیک پنجم , دربان درمرصع کشیک پنجم , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , ‎2،12،22 , فخار , ‎5،25 , دنوز , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , ریسمان , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه خرمنه (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , خبوشان (قوچان) , خواجه عتیق علی، منشی الممالک , مزرعه عوضی (مشهد) , بلوک منیژان (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , ‎35،41 , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , میرزا محمد علی، تحویلدار , موقوفه علی شاه , مندو , غله مناصفه , طاحونه کلوخ (مشهد) , قنات محراب خان (مشهد) , درویشان بکتاشی , مزرعه ده علیان (نیشابور) , ارباب قلم , ‎39،40 , مزرعه ماسی (مشهد) , میرزا محمد، سرکشیک اول , اقا محمد، انباردار , میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک اول , طاحونه میر شیخم (مشهد) , اقا محمد حسین، مدرس کشیک دوم , اقا محمد حسین، ناظر جزو , ملا محمد، نایب ناظر جزو , ‎16،29 , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه خین عرب (مشهد) , ‎6،81 , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , ‎71،72 , ‎73،74 , ‎69،70 , ‎11،47 , میرزا احمد، ایشیک اقاسی باشی , ‎59،80 , بلوک طوس (مشهد) , اقا محمد رضا، خادم کشیک اول , میرزا ابوالمعالی، خادم باشی کشیک دوم , ملا سلطان محمد، خادم کشیک دوم , صدیک , میرزا محمد صفی، وزیر , اقا محمد باقر، وزیر متولی , طاحونه رباط (مشهد) , اقا محمد حسین، منجم , اقا کریم، یساول ناظر , میرزا محمد حسن، خزانه دار , میرزا علی رضا، ایشیک اقاسی باشی , میرزا سید محمد، مدرس کشیک اول , اقا محمد کاظم، مدرس کشیک اول , میرزا محمد تقی، مشرف بیوتات , میرزا احمد، خادم کشیک چهارم , میرزا هدایت الله، خادم باشی کشیک چهارم , حاجی مرتضی، خادم کشیک دوم , میرزا محمد علی، خادم کشیک دوم , اقا محمد یحیی، فراش باشی کشیک سوم , اقا رحیم، سفره چی , سقای اب پاش , شیخ ابراهیم، سقای سقاخانه نادری , ملا ابوطالب، ابدار درحرم , میرزا ابوطالب، هم قلم , ملا اسماعیل، موذن باشی کشیک چهارم , اقا جعفر، عزب شربت خانه , میرزا فیض الله، فراش باشی کشیک پنجم , اقا کریم، دربان باشی کشیک چهارم , اقا حسین، یساول , حاجی محمد مهدی، سرکار عمارت , ‎21،28 , اقا محمد رضا، فراش باشی کشیک اول , استاد حیدر، چاهجو باشی , محمد علی، صاحب جمع چراغ خانه , میرزا محمد اسماعیل، سرکشیک سوم , تحصیلدار تون , اقا حسین، یساول متولی , میرزا محمد مهدی، محرر ناظر , اقا هادی، نایب ناظر جزو , میرزا قطب الدین، بخورسوز کشیک چهارم , میرزا محمد مقیم، مدرس کشیک سوم , اقا طالب، دربان صحن کشیک اول , اقا رحیم، مهتر نقاره خانه , اقا محمد باقر، نایب الزیاره شاه , اقا هادی، ایاغچی , اقا محمد علی، نایب الزیاره شاه , اقا محمد، سقاباشی سقاخانه صفوی , ملا محمد، خادم کشیک دوم , میرزا باقر، خادم کشیک چهارم , محرر ناظر , حاجی جعفر، فراش کشیک اول , حاجی امین، فراش کشیک اول , حاجی باقر، فراش کشیک اول , محمد زکی، صاحب جمع اش فقرا , محمد تقی، رختبان مطبخ , محمد جعفر، دربان باشی کشیک سوم , میرزا محمد علی، خادم کشیک سوم , اقا زین العابدین، فراش کشیک سوم , اقا حسین، بیماردار دارالشفاء , نقدعلی، سقای سقاخانه صفوی , میرزا محمد هادی، محرر وزیر , محمد صادق، عزب تحویل خانه , ملا عبدالعلی، مشعلدار , اقا صادق، ناظر راتبه , میرزا محمد محسن، سرکشیک پنجم , شیخ عبدالله، ضابط نذورات , محمد تقی، موذن باشی کشیک سوم , حسینی، میرزا محمد علی، متولی استان قدس رضوی , اقا حسین، فراش کشیک اول , میرقوام، فراش کشیک اول , میرابراهیم، فراش کشیک اول , میر سید علی، حافظ دور , اقا محمد ابراهیم، صاحب جمع حویج خانه , صالح، قاپوچی , اقا اسحاق، صاحب جمع شربت خانه , میرزا عبدالله، مدرس کشیک پنجم , اقا محمد سلیم، مدرس کشیک سوم , اقا سید، مشعلدار باشی , محمد کریم، فراش دارالسیاده کشیک اول , اقا فاضل، ناظر دارالشفاء , حاجی محمد علی، صاحب نسق , میرزا محمد علی، سرکشیک دوم , مریم، بخورسوز ایام زنانه , بخورسوز کشیک سوم , بخورسوز کشیک دوم , میرزا محمد مهدی، نایب الخدمه , میرزا عبدالغفور، کلیددار , طومار دستورالعمل , شیخ ابراهیم، موذن باشی کشیک پنجم , حاجی محمد، کفشبان باشی کشیک اول , ملا محمد علی، مدرس کشیک دوم , میرمرتضی، فراش عودسوز , شیخ اسماعیل، بیماردار دارالشفاء , محمد ابراهیم، سقای سقاخانه نادری , اقا عبدالله، خادم باشی کشیک سوم , چراغچی خانه , اقا حسن، بیماردار دارالشفاء , شیخ بهاءالدین محمد، مطهر مطبخ , استاد طاهر، علمدار , کربلایی، حسن، میراب باشی , حاجی قربان، مشعلدار , محمد، خاک کش , اقا حسین، صحاف , استاد خلف، ساعت ساز , اقا رضی، مصحح , اقا مجید، طبیب استانه , ملا محمد، حافظ , ملا حیدر علی، حافظ دور , میرزا سید محمد، نایب الزیاره , میرزا سلیمان، مدرس کشیک چهارم , میرزا اسحاق، بخورسوز کشیک چهارم , اقا باقر، فراش باشی کشیک چهارم , ملا علی نقی، بخورسوز کشیک پنجم , میرمحمد، عزب دفتر , میرزا محمد حسین، سرکشیک چهارم , شیخ ابوطالب، صدرالحفاظ , میرزا عبدالله، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , اقا حسین، خادم کشیک سوم , میرزا احمد، فراش کشیک اول , میرعلی رضا، فراش توحیدخانه کشیک سوم , استاد ابراهیم، چاهجو , ‎16،79 , ضابط محصول , ‎8،17،24 , میرزا حسن علی، مدرس کشیک چهارم , اقا محمد علی، ناظر شیلان , میرزا محمد علی، فراش باشی عودسوز , میرزا ابوطالب، محرر متولی , میرزا باقر، مشرف شربت خانه , میرزا ابومحمد، نایب الزیاره , میرزا محمد علی، بخورسوز کشیک اول , اقا محمد کریم، کشیک نویس , حاجی یوسف، جراح دارالشفاء , زهره، بیماردار دارالشفاء , شاه وردی بیگ، نایب الزیاره محمد شفیع , اقا حسین، ناظر جزو , استاد علی محمد، دلاک دارالشفاء , میرزا قوام، ناظر جزو , میر سید محمد، فراش بام حرم , میرزا محمد علی، خادم کشیک اول , میرزا سلیمان، خادم , دشتبان , ‎55،80 , ‎51،84 , عودسوز , ‎8،25 , ‎36،69 , ‎32،80 , ‎73،80 , ‎14،35 , ملا مهدی، دربان باشی صحن کشیک دوم , حاجی مهدی، معمار , ملا قاسم، کفشبان باشی کشیک دوم , میرزا اسماعیل، خادم باشی کشیک پنجم , ‎48،67 , ‎62،78 , ‎11،81 , طاحونه شیر (مشهد) , حاجی محمد علی، کفشبان کشیک سوم , اقازین العابدین، سفره چی باشی , میرزا محمد علی، کفشبان کشیک سوم , اقا تقی، موذن باشی کشیک اول , میر سید محمد، یساول ناظر , اسماعیل بیگ، حافظ حرم , میرزا محمد حسین، طبیب دارالشفاء , محمد مهدی، بیلدار , محمد باقر، بیلدار , میرزا نصیر، توشمال , ملا ابراهیم، کفشبان کشیک دوم , فراش گنبد الله وردی خان کشیک اول , اقا شریف، سیورساتچی , ملا علی رضا، کتابدار , شاطر خبازخانه , میرمحمد زمان، ناظر دارالشفاء , اقا محمد جعفر، خطیب دور , میرزا محمد تقی، خادم ضریح , میرزا ابومحمد، فراش کشیک پنجم , محمد ابراهیم، کلیددار کتابخانه , خمیرگیر خبازخانه , میرزا سید حسن، خادم کشیک اول , اقا مهدی، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , حاجی جعفر، خادم کشیک دوم , اقا باقر، موذن باشی کشیک دوم , اقا صادق، کفشبان باشی کشیک پنجم , میرزا شمس الدین، فراش باشی کشیک دوم , میرزا حسین، بخورسوز کشیک اول , اقا حسن، نایب الزیاره شاه , اقا تقی، نایب الزیاره شاه , ملا محمد شفیع، مدرس کشیک پنجم , ملا حاجی محمد، خادم کشیک اول , حاجی مهدی، نایب الزیاره علی شاه , اقا عبدالله، یساول متولی , 1167-‎1168ق , استاد مفید، خباز , اقا محمد، یساول متولی , اقا رحیم، خادم کشیک دوم , حاجی معصوم، خادم کشیک چهارم , میرزا عبدالکریم بن میرزا اسماعیل، خادم کشیک چهارم , اقا عاشور، داروغه مزرعه کنه بیست , مزرعه پیش پشته (مشهد) , ‎2،12،45 , ‎2،45 , ‎3،78،84 , ‎5،81 , ‎5،78 , طوکی (کذا) , ‎6،21،81 , ‎7،16،29 , ‎7،17،26 , ‎7،29،78 , ‎8،17،79 , ‎8،81 , ‎8،30،85 , ‎79،81،8 , ‎8،14،30 , ‎8،21،42 , ‎8،17،26 , ‎9،24،79 , ‎9،17،85 , ‎10،17،79 , ‎10،81 , ‎13،81 , قلیجه مزرعه منزل اباد (مشهد) , ‎19،27،39 , ‎20،22،39 , ‎20،22،32 , محمد قلی بیگ، متولی مزرعه پس پشته , ‎21،28،71 , اقا محمد طالب، داروغه مزرعه گازرگاه , اقا علی، داروغه مزرعه خیابان , اقا محمد، داروغه مزرعه دستجرد غلامان , اقاصالح، داروغه مزرعه فوشان , ‎25،40،78 , اقا کاظم، مدرس , اقا زمان، طبیب , اقا محمد حسین، تحویلدار دفتری , ‎27،39،40 , ‎27،38،78 , ‎28،80،84 , بیلدار باشی نهرخیابان , جعفر، بیلدار نهرخیابان , ابراهیم، میراب باشی قنات مسجد گوهرشاد , ابوالقاسم، میراب قنات محراب خان , ‎29،84 , میرزامحمد نعیم، هم قلم , ‎32،84 , میرزامحمد اسماعیل، مهردار , ‎38،75 , اقا عبدالحمید، ناظر , اقا عبدالرضا، ناظر شیلان , مهدی، رختبان مطبخ , محمد شریف،سقا , ‎4،42،84 , اقا باقر، یساول مجلس اعیاد , ‎43،77 , محمد زکی، فراش بیت الخلا شاهی , ‎45،67 , ‎47،80 , اقا قربان، بخورسوز کشیک اول , کربلایی، فاضل، دربان باشی کشیک اول , ‎51،80 , میرزا اسحاق، فراش توحیدخانه کشیک دوم , ‎52،67 , میرزا شمس الدین، کفشبان باشی کشیک چهارم , ‎63،80 , ملا مهدی، دربان باشی کشیک پنجم , محمد رجب، خادم کشیک اول , میرزا غیاث، خادم کشیک دوم , حاجی میر حسین، خادم کشیک دوم , اقا رحیم بن ابراهیم خان، کفشبان کشیک دوم , میر سید محمد، فراش توحیدخانه کشیک سوم , ملا قربان، فراش دارالسیاده کشیک سوم , حاجی مرتضی، کفشبان کشیک سوم , میرزا شهاب، کفشبان کشیک سوم , میرزا محمدکاظم، نایب الخدمه , ‎69،70،80 , اقا حسین بن اقا هاشم، حافظ , شیخ یوسف، خطیب دور , ملا ابراهیم، فراش شرفه مسجد بالاسر مبارک , فراش صحن , شیخ بها الدین، مدرس , اقا علی اکبر، داروغه مزرعه اشتفتر , اقا محمد، داروغه مزرعه کنه بیست , میرزا محمد جعفر، داروغه مزرعه طرق , میرزا سراج، خادم مسجد بالاسر مبارک , استاد رجب علی، صاحب جمع راتبه
شماره ثبت:
36342
صورت جمع و خرج. صورت جمع و خرج آقا محمد انباردار آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , مواجب , کارکنان , مشاغل , اقا امین، کلیددار شربت خانه , محمد جعفر، بیلدار , میرزا محمد تقی، مشرف , میرزا محمد محسن، مستوفی , ‎1،2 , هزینه ها , برخی صفحات , غلات , گندم , ارزن , حق التولیه , مرسوم , حق النظاره , ‎5،7 , ‎5،9 , غله مثالثه , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , زنان , بذرها , بیماردار دارالشفاء , کرایه حمل , ‎5،7،9 , ‎6،8 , ‎2،8 , ‎3،9 , ‎2،7 , ‎10،17 , انعام , مزرعه طرق (مشهد) , وظیفه , ‎4،7 , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه دیزباد (نیشابور) , مزرعه جایاب (مشهد) , نقاره چی , علمدار , دربان درطلا کشیک اول , دربان درمرصع کشیک اول , کفشبان کشیک دوم , موذن کشیک دوم , دربان درطلا کشیک دوم , دربان درمرصع کشیک دوم , دربان صحن کشیک دوم , موذن کشیک سوم , دربان صحن کشیک سوم , دربان درطلا کشیک پنجم , دربان درمرصع کشیک پنجم , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه پس پشته (مشهد) , مستحقان , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه کرتیان (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , خبوشان (قوچان) , طاحونه میرشیخم (مشهد) , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه میمد (مشهد) , طاحونه میر علیشیر (مشهد) , غله مناصفه , مزرعه علی اباد بهلول (نیشابور) , طاحونه کلوخ (مشهد) , تحویلدار نقدی , صورت جمع و خرج , استاد علی، چاهجو , اقا محمد حسین، ناظر جزو , مزرعه دستجردغلامان (مشهد) , میرزا حسن، خادم کشیک اول , میرزا زین العابدین، خادم کشیک اول , مشعلدار , اقا محمد رضا، خادم کشیک اول , 1171-‎1170ق , میرزا ابوطالب، خادم کشیک سوم , شیخ محمد، بخورسوز کشیک پنجم , صدیک , میرزا محمد صفی، وزیر , طاحونه رباط (مشهد) , اقا کریم، یساول ناظر , میرسید محمد، یساول ناظر , میرزا محمد حسن، خزانه دار , ملا محمد علی، ضابط نذورات , اقا علی، یساول متولی , میرزا علی رضا، ایشیک اقاسی باشی , میرزا محمد نعیم، هم قلم , اقا محمد کاظم، مدرس کشیک اول , حاجی رضا، عزب شماعی خانه , میرزا علی اکبر، خادم کشیک سوم , میرزا صدرالدین، خادم کشیک پنجم , میرزا هدایت الله، خادم باشی کشیک چهارم , میرزا عبدالحسین، خادم کشیک چهارم , حاجی مرتضی، خادم کشیک دوم , میرزا حبیب الله، خادم کشیک چهارم , میرزا محمد حسین، خادم کشیک دوم , اقا حاجی محمد، خادم کشیک سوم , میرزا محمد علی، خادم کشیک دوم , میرزا محمد جعفر، خادم باشی کشیک سوم , اقا محمد یحیی، فراش باشی کشیک سوم , اقا رحیم، سفره چی , سقای اب پاش , اقا محمد، سقاباشی , اقا جعفر، عزب شربت خانه , اقا کریم، کشیک نویس , میرزا محمد علی، فراش کشیک پنجم , میرزا شفیع، فراش کشیک پنجم , میرحسن، فراش گنبد الله وردی خان کشیک پنجم , میرغیاث، فراش کشیک سوم , اقا کریم، دربان باشی کشیک چهارم , چاپار , میرزا محمد اسماعیل، خادم باشی کشیک پنجم , اقا محمد باقر، فراش باشی کشیک چهارم , اقا حسن، عزب شماعی خانه , میرزا تاج الدین علی، خادم کشیک سوم , میرسید رضا، فراش کشیک سوم , میرزا محمد مهدی، محرر ناظر , محمد ابراهیم، میراب قنات مسجد گوهرشاد , استاد صالح، چاهجو , اقا محمد حسین، صاحب جمع شماعی خانه , میرزا محمد جعفر، خادم کشیک چهارم , میرزا قطب الدین، بخورسوز کشیک چهارم , شیخ محمد، خادم کشیک اول , اقا اسماعیل، خادم کشیک اول , اقا جعفر، فراش کشیک دوم , اقا کریم، فراش دارالسیاده کشیک اول , اقا طالب، دربان صحن کشیک اول , اقا زین العابدین، بخورسوز کشیک دوم , ملا مهدی، بخورسوز کشیک پنجم , میرزا اشرف، خادم کشیک اول , میرزا سلطان حیدر، بخورسوز کشیک دوم , اقا عبدالحمید، ناظر راتبه , میرزا شفیع، خادم کشیک پنجم , اقا هادی، ایاغچی , میرزا باقر، یساول , میرهادی، فراش دارالسیاده کشیک اول , میرطالب، خادم کشیک پنجم , اقا محمد علی، محرر مستوفی , میرزا ابوطالب، بخورسوز کشیک دوم , استاد علی نقی، دلاک دارالشفاء , محمد تقی، رختبان مطبخ , اقا رحیم، خادم کشیک پنجم , حاجی محمد جعفر، خادم کشیک دوم , میرزا مرتضی، خادم کشیک دوم , اقا عبدالله، خادم کشیک دوم , میرزا بدیع، خادم کشیک دوم , محمد علی، چراغچی , نقدعلی، سقای سقاخانه صفوی , اقا محمد جعفر، خطیب , اقا صادق، ناظر راتبه , میرزا محمد باقر، مشرف , شاه وردی بیگ، نایب الزیاره , میرزا ابوالحسن، خادم کشیک اول , میرزا باقر، خادم کشیک اول , اقا اسحق، صاحب جمع شربت خانه , مریم، بخورسوز ایام زنانه , میرزا عبدالغفور، کلیددار , حاجی میرصالح، دربان صحن کشیک اول , میرزا کتاب الله، فراش کشیک دوم , میرسید محمد، فراش کشیک دوم , اقا عبدالرزاق، ناظر شیلان , میرزا محمد حسین، خادم کشیک اول , شیخ بهاءالدین محمد، مطهر مطبخ , حاجی حسین، باغبان , میرزا علی اکبر، حافظ , ملا محمد بن ملا عبادالله، خادم کشیک دوم , میرزا ابوالقاسم، خادم کشیک دوم , ملا محمد علی، دربان کشیک دوم , میرعلی رضا، فراش توحیدخانه کشیک سوم , اقا محمد علی، ناظر شیلان , میرزا ابوالمعالی، خادم کشیک دوم , میرزا رضاءالدین محمد، بخورسوز کشیک چهارم , اقا محمد حسین، صحاف , میرزا محمد علی، خادم کشیک اول , میرابوالبقا، خادم کشیک دوم , میرزا محمد علی، فراش کشیک دوم , اقا محمد رضا، بیلدار باشی , اقا محمد علی، نایب الزیاره , باغ چاه خاصه (مشهد) , میرزا ابوطالب، خادم , استاد محمد، خاک کش , اقا اسماعیل، خادم کشیک دوم , حاجی محمد علی، کفشبان کشیک سوم , ‎3،9،13 , اقا محمد باقر، وزیر , ملا علی رضا، کتابدار , میرمحمد زمان، ناظر دارالشفاء , میرزا سلیمان، خادم کشیک دوم , اقا تقی، نایب الزیاره , حاجی رحیم، فراش شرفه مسجد بالاسر مبارک , میرابوتراب، خادم کشیک چهارم , اقا ابراهیم، عزب حویج خانه , میرزا عبدالمطلب، خادم کشیک دوم , ملا علی رضا، حافظ , میرهاشم، حافظ , میرفاضل، حافظ , ملا عبدالرحیم، حافظ , میرزا اسماعیل، مهردار , میرزا عبدالله، منشی , مژدگانی , اقا حسن، محرر وکیل , اقا حسین، بخورسوز کشیک اول , ملا عابد، فراش توحیدخانه کشیک دوم , میرزا حسن، خادم کشیک چهارم , میرابوصالح، حافظ , ملا فضل علی، حافظ , اقا محمد باقر، نایب الزیاره , میرزا محمد مومن، خادم کشیک دوم , اقا قدیم، دربان باشی کشیک دوم , مزرعه عرعوزار (هلیاتون) , میرزا محمد رضی، ناظر مسجد گوهرشاد , میرعلی نقی، تحصیلدار خواف , حسینی، میرزامحمد صادق، وکیل , درانی، شیخ محمد خان , میرزا محمد مومن، مشرف باشی , اقا حسن، متولی گازرگاه , میرزا عبدالله بن میرزا قوام، نایب ناظر , اقا محمد زکی، سرکار اش فقرا , میرزا ابوطالب، هم قلم متولی , اقا محمد علی، صاحب جمع راتبه , اقا مجید، طبیب , اقا رضا، مصحح , اقا عابد، ساعت ساز , اقا رجب، طباخ , میرزا سید محمد، طبیب , ملا طالب، ابدار , اقا محمد، سفره چی , محمد اکبر (کذا)، فراش بیت الخلاء , میرفاضل، عزب دفتر , میرمرتضی، خادم باشی کشیک اول , اقا محمد حسین بن اقا هاشم، خادم کشیک اول , اقا علی بن اقا اسحق، خادم کشیک اول , میرعبدالله، خادم کشیک اول , اقا مهدی، خادم مسجد بالاسر مبارک کشیک اول , حاجی حسین، فراش کشیک اول , میرشرف الدین، فراش کشیک اول , میرزا احمد، دربان کشیک اول , اقا صادق، دربان کشیک اول , اقا عبدالمجید، طبیب , اقا محمد حسن، مدرس کشیک دوم , اقا رفیع بن اقا حسین، نایب الصداره , میرعسکری، خادم کشیک دوم , شیخ محمد، خادم کشیک دوم , میرمومن، حافظ کشیک دوم , میرهادی، فراش دارالسیاده کشیک دوم , طباطبا، میرزا ابراهیم بن میرزا سید محمد، خادم کشیک دوم , میرزا محمد علی بن میرزا سید محمد، خادم کشیک دوم , اقا عابد، دربان کشیک دوم , میرزا محمد علی بن میرزا باقر، خادم کشیک سوم , میرمصطفی، فراش کشیک سوم , میرزا محمد اسماعیل، خادم کشیک چهارم , میرزا اسماعیل، خادم کشیک چهارم , ملا عابد، فراش کشیک چهارم , میرزا شمس، کفشبان باشی کشیک چهارم , اقا محمد حسین، طبیب , میرزا مرتضی، مدرس کشیک پنجم , ملا محمد باقر، خادم مسجد بالاسر مبارک کشیک پنجم , اقا اسحق، خادم مسجد بالاسر مبارک کشیک پنجم , میرزا سراج، خادم کشیک پنجم , اقا علی بن اقا حسین، خادم کشیک پنجم , اقا یحیی، خادم کشیک پنجم , اقا ابوالقاسم، خادم کشیک پنجم , میرزا محمد تقی، خادم ضریح امام رضا , میرعلی رضا بن محمد رضی، خادم , ملا علی نقی، بخورسوز کشیک پنج کشیک , میرسید محمد،فراش , اقا طالب بن حاجی محسن، حافظ , ملازمان، حافظ , ملا عبدالحسین، حافظ , میرمحمد مومن، حافظ , میرابوالبقا، حافظ
شماره ثبت:
36169
  • تعداد رکورد ها : 4

تعداد کل فراداده ها

2,020,705

تعداد منبع دیجیتال

147,105,961

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .